Altcoins

"Altcoin" เป็นการรวมคำสองคำเข้าด้วยกัน นั่นคือ "alt" และ "coin" โดย alt มีความหมายว่า 'ทางเลือก' และ coin มีความหมาย (ในสาระสำคัญ) ว่า 'สกุลเงินดิจิทัล' ดังนั้นเมื่อรวมกันจึงตีความได้ว่าเป็นหมวดหมู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นทางเลือกของบิตคอยน์สกุลเงินดิจิทัล Altcoin จำนวนมากสร้างขึ้นตามกรอบการทำงานพื้นฐานที่บิตคอยน์กำหนดไว้

บทความในส่วนนี้

ดูเพิ่มเติม