ขีดจำกัดของมาร์จิ้น

Paxful มีขีดจำกัดมาร์จิ้นสำหรับข้อเสนอ ขีดจำกัดเหล่านี้มีผลใช้กับทั้งข้อเสนอในการศื้อและขายบิตคอยน์

มาร์จิ้นสูงสุดของข้อเสนอการขาย

ข้อเสนอที่ปรากฏอยู่ในส่วนของการซื้อบิตคอยน์บนเว็บไซต์

กลุ่มการชำระเงิน มาร์จิ้น
บัตรของขวัญ 80%
เงินสด 30%
กระเป๋าสตางค์ออนไลน์ 50%
บัตรเดบิต/เครดิต 50%
การโอนเงินผ่านธนาคาร 20%
สกุลเงินดิจิทัล 10%

มาร์จิ้นสูงสุดของข้อเสนอการซื้อ

ข้อเสนอที่ปรากฏอยู่ในส่วนของการขายบิตคอยน์บนเว็บไซต์

กลุ่มการชำระเงิน มาร์จิ้น
บัตรของขวัญ 80%
เงินสด 30%
กระเป๋าสตางค์ออนไลน์ 50%
บัตรเดบิต/เครดิต 50%
การโอนเงินผ่านธนาคาร 20%
สกุลเงินดิจิทัล 10%

 

โปรดทราบ: ขีดจำกัดมาร์จิ้นถูกกำหนดไว้เพื่อรักษายอดดุลการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม และเพื่อป้องกันการปั่นตลาด การตั้งมาร์จิ้นข้อเสนอไว้สูง (กล่าวคือ 100%, 200%,500%, 900%) ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาตามจริงที่จะชำระในการซื้อขาย จะถือว่าเป็นการโฆษณาปลอมและเป็นเรื่องต้องห้ามตาม เงื่อนไขการให้บริการ ของเรา

บทความในส่วนนี้