Submitting a bug report

โปรดติดต่อเราโดยใช้แชทสำหรับการช่วยเหลือหรือที่ [email protected] และให้คำอธิบายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคหรือบั๊กที่คุณพบในเว็บไซต์ โปรดแนบภาพหน้าจอและอธิบายขั้นตอนที่เกิดปัญหาขึ้น

ทีมงานช่วยเหลือของเราจะให้ความช่วยเหลือคุณ

บทความในส่วนนี้