ข้อพิพาท

ข้อพิพาทจะมีประโยชน์เมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ โดยเมื่อเริ่มข้อพิพาท ผู้ดูแลจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อหาข้อยุติในการซื้อขาย

ควรเริ่มข้อพิพาทในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. หากคุณกำลังซื้อบิตคอยน์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ขายและชำระเงินให้แก่ผู้ขายแล้ว แต่ผู้ขายปฏิเสธที่จะปล่อยบิตคอยน์
 2. หากคุณเป็นผู้ขาย และผู้ซื้อไม่ตอบกลับและล็อกบิตคอยน์ของคุณในเอสโครว์ไว้
 3. หากคุณเป็นผู้ขาย แล้วผู้ซื้อปฏิเสธที่จะชำระเงินให้แก่คุณหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อขายของคุณและจะไม่ยกเลิกการซื้อขาย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขียน เงื่อนไขข้อเสนอที่ชัดเจน และ ขั้นตอนการซื้อขายที่ชัดเจน เมื่อคุณสร้างข้อเสนอ
 4. หากผู้ซื้อบิตคอยน์บังคับให้คุณปล่อยคอยน์ก่อนโดยไม่มีการยืนยันการชำระเงินหรือแสร้งทำเป็นว่าทำการชำระเงินแล้ว
 5. หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแอบอ้างเป็นผู้ดูแล พยายามขโมยรายละเอียดบัญชี Paxful ของคุณ หรือละเมิด เงื่อนไขการให้บริการ ในลักษณะอื่นใด

สามารถเริ่มข้อพิพาทได้หลังจากเริ่มการซื้อขายแล้ว 3 ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้:

 1. หากการซื้อขายทำเครื่องหมายเป็นชำระแล้วภายใน 5 นาที จะสามารถเริ่มข้อพิพาทได้ภายใน 30 นาที (ระยะเวลาการรอจะน้อยลงเนื่องจากในกรณีเหล่านี้มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นผู้ล็อกคอยน์) การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ขายได้รับบิตคอยน์กลับคืนไปยังกระเป๋าสตางค์จากผู้ที่เรียกว่า "ผู้ล็อกคอยน์" และจะไม่ขัดขวางการขายอีกต่อไป

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพื่อเริ่มและชนะข้อพิพาท:

 1. คลิก ข้อพิพาท
 2. โปรดให้เหตุผลของข้อพิพาทนี้อย่างชัดเจนให้แก่ผู้ดูแลจากรายการเหตุผล โปรดอธิบายเป็นประโยคที่สมบูรณ์และชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเกิดอะไรขึ้น.
  ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกของข้อพิพาท:
  ผู้ขายบิตคอยน์
  ผู้ล็อกคอยน์ - ผู้ซื้อได้ทำเครื่องหมายการซื้อขายว่าชำระแล้วแต่ไม่มีการตอบสนองและไม่ได้ใช้งานอยู่.
  ปัญหาการชำระเงิน - ผู้ซื้อใช้งานอยู่ พยายามชำระเงิน แต่มีปัญหาในการชำระเงิน
  อื่น ๆ - เหตุผลอื่น
  ผู้ซื้อบิตคอยน์
  ผู้ขายไม่มีการตอบสนอง - คุณได้ทำการชำระเงินแล้วแต่ผู้ขายบิตคอยน์ไม่มีการตอบสนอง
  ปัญหาการชำระเงิน - คุณได้ทำการชำระเงินแล้วและผู้ขายบิตคอยน์มีการตอบสนอง แต่ระบุว่ากระบวนการชำระเงินมีบางอย่างผิดปกติ
  อื่น ๆ - เหตุผลอื่น
 3. โปรดอย่าส่งข้อความสนทนาในแชทมากเกินไป มิฉะนั้นจะทำให้ผู้ดูแลดำเนินการล่าช้า
 4. รอจนกว่าผู้ดูแลจะเข้าร่วมข้อพิพาทเพื่อทำการสืบสวน
 5. จัดเตรียมหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถหามาได้ เช่น:
 • หลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จธุรกรรม ภาพหน้าจอการชำระเงิน หลักฐานวิดีโอ)
 • หลักฐานความเป็นเจ้าของ (ใบเสร็จธุรกรรม ใบเสร็จจากร้านของบัตรของขวัญ ใบเสร็จออนไลน์)
 • บันทึกวิดีโอหรือภาพหน้าจอการดำเนินการ
 • การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ 3
 • หลักฐานเพิ่มเติมที่ทีมผู้ดูแลร้องขอ
 • ข้อพิพาทจะได้รับสืบสวนโดยทีมผู้ดูแลของ Paxful และจะตัดสินตามหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายจัดเตรียมให้ ผู้ดูแล Paxful จะแก้ไขข้อพิพาทโดยประเมินเงื่อนไขการซื้อขาย ขั้นตอนข้อเสนอ หลักฐานการชำระเงิน การโต้ตอบแชทการซื้อขาย ชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ประวัติการซื้อขายที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลที่ส่งมาและ/หรือที่เก็บรวบรวมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ควรทำอย่างไร หากคุณแพ้ข้อพิพาท

  หากคุณแพ้ข้อพิพาท อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง โดยปกติแล้ว จะเกิดจากสองเหตุผลเหล่านี้:

  • คุณไม่สามารถให้เหตุผลและหลักฐานที่ชัดเจนตามที่ผู้ดูแลร้องขอ
  • หลักฐานที่จัดเตรียมให้ไม่เพียงพอ

  เรายังตรวจสอบประวัติการซื้อขายของคุณทั้งสองฝ่าย และหากคุณเคยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อขายหรือเงื่อนไขข้อเสนอในการซื้อขายมาก่อนแล้ว เมื่อทำการตัดสินแล้วจะหมายความว่าการสืบสวนดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด

  บทความในส่วนนี้