Vendor Reminder Terms of Service

Ovi Uslovi korišćenja usluge prodavaca su namenjeni da služe kao skraćeni podsetnik i ni u kom slučaju ne menjaju Uslove korišćenja usluge kompanije Paxful.

Imajte na umu da prihvatate sledeće uslove kada odlučite da trgujete na Paxful platformi.

 1. Kao prodavac, prihvatate sve rizike i odgovornosti za bilo kakvu prevaru nastalu prilikom prodaje digitalne imovine.
 2. Kompanija Paxful ima pravo da ne vrati sredstva koja su izgubljena usled prevare ili koja predstavljaju naknadu za depo račun.
 3. Sva plaćanja poreza su odgovornost prodavca.
 4. Da biste prijavili problem sa trgovinom pokrenite spor i sačekajte moderatora.
 5. Kompanija Paxful ne snosi nikakvu odgovornosu u slučajevima gde ste otpustili digitalnu imovinu pre nego što je plaćanje realizovano.
 6. Sledeće aktivnosti nisu dozvoljene na Paxful platformi i mogu da dovedu do zabrane naloga:
  1. Ponovna prodaja poklon-kartica
  2. Deljenje podataka koji se ne odnose na depo račun u okviru trgovine
  3. Trgovina van depo računa
  4. Neodgovaranje – od prodavaca se očekuje da odgovaraju odmah
  5. Uvredljiv govor
  6. Predstavljanje kao moderator
  7. Kreiranje duplih naloge (bez dozvole)
  8. Pregovaranje
  9. Namerno zaključavanje koina
  10. Bilo koja druga vrsta prevarne aktivnosti