Politika privatnosti kompanije Paxful, Inc.

Kompanija Paxful, Inc. (takođe i: „Paxful“, „mi“, „nas“, ili „naš“) preduzima korake da bi zaštitila vašu privatnost. U ovom Obaveštenju o privatnosti („Obaveštenje“), opisujemo vrste ličnih informacija koje možemo da sakupimo od vas u vezi sa vašim korišćenjem našeg sajta uključujući, ali se ne ograničavajući na https://paxful.com/, Paxful novčanik, našu onlajn Bitcoin berzu, mobilne aplikacije, stranice na društvenim medijima ili drugu onlajn imovinu (zajedno: „Veb-sajt“), ili kada koristite neki od naših proizvoda, usluga, sadržaja, funkcija, tehnologija ili drugih funkcija koje nudimo (zajedno:„Usluge“).

Ova Izjava je zamišljena da vam pomogne da dođete do informacija o našim praksama privatnosti i da vam pomogne da razumete svoje izbore privatnosti kada koristite naš Veb-sajt i Usluge. Imajte na umu da ponude naših Usluga mogu da variraju u zavisnosti od regiona.

Za sve svrhe, verzija ovog Obaveštenja o privatnosti na engleskom jeziku biće originalni instrument upravljanja. U slučaju protivrečnosti između verzije ovog Obaveštenja na engleskom jeziku i budućih prevoda na bilo koji drugi jezik, upravljanje i kontrola će se vršiti prema verziji na engleskom jeziku.

Lične informacije koje sakupljamo

Sakupljamo informacije koje odnose na vas („Lični podaci“) u vezi sa vašim korišćenja Veb-sajta, naših Usluga ili našeg odnosa sa vama u nekom drugom kontekstu. Vrste Ličnih podataka koje možemo da sakupimo mogu da uključuju:

Biografske podatke, uključujući:

 • Ime
 • Imejl adresu
 • Broj telefona
 • Zemlju
 • Celu adresu
 • Datum rođenja

Podatke o Paxful nalogu, uključujući:

 • Korisničko ime
 • Informacije iz Korisničkog profila iz dela „Biografija“
 • Profilnu sliku
 • Datum registracije
 • Podrazumevanu valutu
 • Vremensku zonu
 • Podrazumevani jezik

Aktivnost Paxful naloga, uključujući:

 • Poruke ćaskanja o trgovini (koje mogu da sadrže finansijske informacije ako ih dostavite prodavcima)
 • Priloge iz ćaskanja o trgovini
 • Aktivnosti u trgovini
 • Istoriju transakcija
 • Ime partnera
 • ID partnera
 • Link za partnerski program
 • Transakcije partnerskog programa
 • Kreirane ponude
 • Uslove ponude
 • Uputstva za trgovinu
 • Obaveštenja o nalogu
 • Status naloga

Podatke vezani u vezi sa vašim novčanikom za Digitalnu imovinu, uključujući:

 • Privatne ključeve
 • Javne ključeve
 • Stanje novčanika
 • Primljene transakcije
 • Poslate transakcije

Podatke koji su prikupljeni u vezi sa KYC Usaglašenošću („Poznavanje klijenta“), uključujući:

 • Zvanično izdat lični dokument
 • Dokaz o adresi
 • Fotografije, ako ste izabrali da nam ih dostavite
 • Video, ako ste izabrali da nam ga dostavite

Podaci o korišćenju uređaja i Veb-sajta, uključujući:

 • IP adrese
 • ID kolačića i/ili ostalih identifikatora uređaja
 • Informacije u vezi sa vašim pristupom Veb-sajtu, kao što su karakteristike uređaja, datum i vreme
 • Izbor jezika
 • Informacije o aktivnostima koje ste preduzeli tokom korišćenja Veb-sajta

Kako koristimo vaše podatke

Poslovne svrhe za koje sakupljamo, koristimo, zadržavamo i delimo vaše Lične podatke mogu da uključuju:

 • Pružanje usluga kroz rad Veb-sajta, uključujući i:
  • Registraciju, kreiranje i održavanje vašeg naloga;
  • Potvrda vašeg identiteta i/ili vašeg pristupa nalogu, ili za pomoć prodavcima da verifikuju vaš identitet;
  • Iniciranje, olakšavanje, obradu i/ili izvršenje transakcija;
  • Komunikaciju sa vama u vezi sa vašim naloga ili bilo neke Usluge koje koristite;
  • Vršenje provera kreditne sposobnosti, Poznavanje klijenta ili drugih sličnih provera;
  • Procena prijava; ili
  • Poređenje informacija u svrhe određivanja tačnosti i verifikacije.
 • Za upravljanje rizikom i zaštitu vas, drugih osoba i Veb-sajta i Usluga.
 • Za pružanje prilagođenog iskustva i primenu vaših željenih postavki.
 • Za bolje razumevanje korisnika i načina njihovog korišćenja i interakcije sa Veb-sajtom i Uslugama.
 • Za reklamiranje.
 • Za pružanje prilagođenih Usluga, ponuda i promocija na našem Veb-sajtu i veb-sajtovima trećih strana.
 • Za pružanje opcija, funkcionalnosti i ponuda vezanih za lokaciju.
 • Za usaglašenostsa našim politikama i obavezama, uključujući ali se ne ograničavajući na otkrivanja i odgovore kao odgovor na bilo kakve zahteve od strane organa za sprovođenje zakona i/ili nadzornih organa u skladu sa bilo kojim primenjivim zakonom, pravilom, propisom, sudskom ili državnom naredbom, nadzornim organom odgovarajuće nadležnosti, zahtevom za otkrivanje ili sličnog pravnog procesa.
 • Za rešavanje sporova, sakupljanje naknada ili rešavanje problema.
 • Za pružanje korisničkih usluga ili komunikaciju sa vama iz drugog razloga.
 • Za vođenje našeg poslovanja.

Takođe možemo da obradimo Lične podatke u druge svrhe na osnovu vašeg pristanka kada je to potrebno prema važećem zakonu.

Izvori sa kojih sakupljamo lične podatke

Sakupljamo Lične podatke iz više izvora, uključujući

 • Direktno od vas: Sakupljamo Lične podatke direktno od vas kada koristite naš Veb-sajt ili Usluge, kada komunicirate sa nama ili imate direktnu interakciju sa nama.
 • Od pružaoca usluge i/ili obrađivača podataka koji nam pomažu da omogućimo rad Veb-sajta ili pružimo Usluge: Možemo da unajmimo dobavljače usluga da nam pomognu u omogućavanju rada Veb-sajta ili pružanja Usluga, pod našom upravom i u naše ime. Ovi dobavljači usluga mogu da sakupljaju informacije o vama i dostavljaju ih nama.
 • Od drugih korisnika Paxful Veb-sajta ili partnera koji su integrisanih sa Paxful Veb-sajtom ili Uslugama: Drugi korisnici mogu da nam pruže informacije o vama u vezi sa transakcijama ili ćaskanjem. Partneri takođe mogu da nam pruže informacije o vama u vezi sa vašim interakcijama ili transakcijama sa navedenim partnerima.
 • Od trećih strana koje mogu da nam pomognu da potvrdimo vaš identitet, sprečimo prevaru i zaštitimo bezbednost transakcija.
 • Od trećih strana koja mogu da nam pomognu pri proceni vaše kreditne sposobnosti ili finansijskog stanja.
 • Od trećih lica koja mogu da nam pomognu pri analizi Ličnih podataka, poboljšanju Veb-sajta ili Usluga ili vašeg iskustva na njemu, za reklamiranje proizvoda ili usluga ili pružanje promocija i ponuda.
 • Od platformi društvenih mreža, ako vršite interakciju sa nama putem društvenih mreža.

Kako delimo podatke

Pod određenim uslovima, možemo da otkrijemo određene Lične podatke drugim osobama. Kategorije osoba sa kojima možemo da delimo Lične informacije uključuju:

 • Pružaoce usluga i/ili obrađivače podataka: Možemo da podelimo vaše lične podatke sa nezavisnim dobavljačima usluga koji vrše usluge i funkcije pod našom upravom i u naše ime. Ovi nezavisni dobavljači mogu, na primer, da vam pruže Usluge, da verifikuju vaš identitet, da nam pomognu u obradi transakcija, da vam šalju reklame za naše proizvode i Usluge ili da pružaju korisničku podršku.
 • Drugu stranu u transakcijama, kao što su prodavci: Možemo da podelimo informacije sa drugim učesnicima vaših transakcija, uključujući druge korisnike od kojih kupujete digitalnu imovinu.
 • Finansijske institucije i druge kompanije koje vam pomažu da izvršite plaćanja u vezi sa transakcijama
 • Partnere koji primaju preporuke sa našeg Veb-sajta
 • Ostale treće strane za naše poslovne svrhe ili kao što je dozvoljeno ili zahtevano zakonom, uključujući:
  • U svrhe usaglašenosti sa pravnom, regulatornom ili ugovornom obavezom ili pravnim ili regulatornim procesom (kao što su važeći sudski nalog ili poziv);
  • Za obezbeđenje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva;
  • Kao odgovor na zahtev državnog organ, kao što su organi za sprovođenje zakona ili sudski nalog;
  • Za sprovođenje naših Uslova korišćenja usluge Veb-sajta ili naših internih politika;
  • Za sprečavanje fizičkih povreda ili finansijskih gubitaka u vezi sa istragom moguće ili stvarne ilegalne aktivnosti, ili iz drugih razloga u cilju zaštite naših ili prava drugih lica, svojine ili bezbednosti;
  • Za omogućavanje kupovine ili prodaje svih ili dela poslova kompanije Paxful. Na primer, deljenjem podataka sa kompanijom sa kojom nameravamo da se udružimo ili koja će nas preuzeti; ili
  • Za podršku naših funkcija revizije, saglasnosti i korporativnog upravljanja.

Međunarodni prenosi podataka

Imajte na umu da možemo da prenesemo Lične podatke koje o vama sakupimo u zemlje u kojima informacije nisu inicijalno sakupljene. Ove zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlje u kojoj ste inicijalno dali te informacije. Kada prenosimo vaše Lične podatke u druge zemlje, preduzimamo korake osmišljene da osiguraju da je prenos u saglasnosti sa važećim zakonom.

Kolačići i reklamiranje na mreži

 • Kolačić je mala tekstualna datoteka koju veb-sajt sačuva na vaš računar ili mobilni uređaj kada posetite veb-sajt.
 • Naš Veb-sajt koristi tehnologiju kolačića i praćenja za svoje funkcionisanje i za ciljano oglašavanje koje može da vas zanima. Za više informacija, pogledajte našu Politiku kolačića.
 • Kompanija Paxful može da se udruži sa reklamnim mrežama trećih strana da ili prikaže reklamni sadržaj na Veb-sajtu kompanije Paxful ili na veb-sajtu trećih strana. Kompanija Paxful ne kontroliše veb-sajtove i reklamne mreže trećih strana. Reklamne mreže partnera koriste tehnologije podataka za sakupljanje podataka o vašim aktivnostima na internetu da bi vam pružili ciljani reklamni sadržaj zasnovan na vašim interesovanjima. Ako ne želite da se ove informacije koriste u svrhe prikazivanja ciljanih reklama, možete da se odjavite odlaskom na:

Imajte na umu da vas ovo ne odjavljuje sa usluge dostavljanja reklama; nastavićete da primate generičke reklame koje nisu zasnovane na vašim konkretnim interesovanjima. Možete da kontrolišete upotrebu kolačića na nivou individualnog pregledača. Ako odbijete kolačiće, i dalje možete da koristite naš Veb-sajt, ali vaša mogućnost korišćenja nekih funkcija ili delova našeg Veb-sajta može biti ograničena.

Zadržavanje podataka

Zadržavamo Lične podatke tokom perioda neophodnog za svrhe za koje su i sakupljeni, ili tokom perioda koji je propisan važećim zakonom. To može da obuhvati zadržavanje Ličnih podataka tokom perioda nakon transakcije. Trudimo se da obrišemo vaše Lične podatke kada više nisu potrebni za poslovne svrhe koje su iznad opisane.

Bezbednost podataka

Kompanija Paxful je implementirala mere zaštite osmišljene da zaštite vaše Lične podatke, uključujući i mere osmišljene da zaštite Lične podatke od gubitaka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa i objavljivanja. Ipak, kompanija Paxful ne može da osigura ili garantuje sigurnost ili poverljivost informacija koje nam prosleđujete ili koje primate sa naše strane putem interneta ili bežične veze. Prenošenje podataka putem interneta uvek nosi određene rizike, čak iako se kompanija Paxful trudi da zaštiti podatke kada ih primi.

Deca mlađa od 18 godina

Veb-sajt kompanije Paxful nije namenjen za decu mlađu od 18 godina. Ne prikupljamo svesno informacije od dece mlađe od 18 godina bez potvrđene saglasnosti roditelja. Ukoliko saznamo da smo sakupili informacije, uključujući Lične podatke od osobe mlađe od 18 godina bez saglasnosti roditelja, odmah ćemo obrisati te podatke.

Izmena Obaveštenja o privatnosti

Kompanija Paxful zadržava pravo da promeni ovo Obaveštenje s vremena na vreme. Obavestićemo vas o promena Obaveštenja postavljanjem revidirane verzije ovog Obaveštenja ovde, putem imejla ili putem uočljivog obaveštenja na početnoj strani Paxful Veb-sajta. Preporučujemo da povremeno proveravate Veb-sajt za eventualne izmene.

Obratite nam se

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem ili želite da nam pošaljete upit o Ličnim podatcim ili privatnosti, obratite nam se na: [email protected]

Dodatak za EEA (Evropski ekonomski prostor)

Sledeće izjave se odnose i isključivo su namenjene osobama koji prebivaju unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEA).

Kontrolor podataka

Kontrolor vaših Ličnih podataka je kompanija Paxful, Inc.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

 • U meri u kojoj koristimo lične podatke za vršenje ugovornih obaveza ili zahteva koje zahtevate u vezi sa ugovorom, Član 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“) je pravni osnov za našu obradu podataka.
 • U meri u kojoj koristimo lične podatke za usaglašenost sa pravnim obavezama prema zakonima Evropske Unije ili zakona zemlje članice, Član 6(1)(c) GDPR-a je pravni osnov za našu obradu podataka.
 • U meri u kojoj koristimo Lične podatke za zaštitu vitalnih interesa pojedinaca, Član 6(1)(d) GDPR-a je pravni osnov za našu obradu podataka.
 • U meri u kojoj koristimo Lične podatke u svrhe našeg legitimnog poslovnog interesa, Član 6(1)(f) GDPR-a je pravni osnov za našu obradu podataka. Spisak naših legitimnih poslovnih interesa je u odeljku iznad pod naslovom „Kako koristimo vaše podatke“.

Evropska prava na zaštitu podataka

Evropski zakon vam pruža određena prava u vezi sa Ličnim podacima, uključujući:

 • Pravo na zahtev pristupa i ispravku vaših Ličnih podataka.
 • Pravo na zahtev da kompanija Paxful obriše određene Lične podatke koje se odnose na vas.
 • Pravo na prenosivost podataka, što uključuje pravo na zahtev da određeni Lični podaci koje ste nam dostavili budu preneti od nas drugom kontroloru podataka.
 • Pravo na povlačenje bilo kakvog pristanka koji ste dali kompaniji Paxful za sakupljanje, koristšćenje ili deljenje vaših podataka u bilo kom trenutku. Imajte na umu da povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka pre povlačenja od strane kompanije Paxful.
 • Pravo na stavljanje prigovora u pogledu obrade vaših ličnih podataka od strane kompanije Paxful na, a na osnovu vaše konkretne situacije.
 • Pravo da zahtevate da kompanija Paxful ograniči obradu vaših Ličnih podataka, ukoliko su ispunjeni određeni zakonski uslovi za ograničenje.
 • Pravo na podnošenje žalbe Evropskom nadzornom organu.

Imajte na umu da važeći zakon može da ima izuzetke za svako od ovih prava, da dozvoli kompaniji Paxful da odbije vaš zahtev ili da dozvoli kompaniji Paxful produžetak perioda u kom mora da odgovori na vaš zahtev. Kompanija Paxful takođe može da vas kontaktira da bi potvrdila vaš identitet, u skladu sa zakonom, pre rešavanja vašeg zahteva. Da ostvarite bilo koje od ovih prava, obratite nam se na način naveden u prethodnom odeljku pod nazivom „Obratite nam se“.

Međunarodni prenosi

Možemo da prenesemo Lične podatke osoba koje borave u Evropskom ekonomskom prostoru u zemlje za koje Evropska komisija smatra da nisu obezbedile adekvatnu zaštitu, uključujući Sjedinjene Države. Za takve prenose, kompanija Paxful primenjuje smernice osmišljene da obezbede da vaši lični podaci imaju odgovarajući nivo zaštite. Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru, kompanija Paxful će preneti vaše lične podatke samo u slučaju: da zemlja u koju će Lični podaci biti preneti ima odluku o adekvatnosti Evropske komisije; da se primalac Ličnih podataka nalazi u Sjedinjenim Državama i da ima sertifikat za Zaštitu privatnosti SAD-EU; da je kompanija Paxful primenila odgovarajuće mere zaštite prenosa, na primer potpisivanjem standardne ugovorne klauzule EU sa primaocem, ili; da se primenjuje važeći zakonski izuzetak od opšte zabrane prenosa opisan u GDPR-u. Da biste dobili kopiju mehanizma koji je primenila kompanija Paxful kao vid podrške prenosa ličnih podataka van Evropskog ekonomskog prostora, obratite nam se na način koji je opisan u prethodnom odeljku „Obratite nam se“.

Dodatak za Kaliforniju

Sledeće izjave se odnose na, i namenjene su isključivo za stanovnike države Kalifornije.

Vaša prava privatnosti prema zakonu države Kalifornije

U meri u kojoj otkrivamo određene informacije koje mogu da dovedu do otkrivanja vašeg identiteta trećim stranama koje ih koriste za svoje svrhe direktnog marketinga, imate pravo da zahtevate više informacija o primaocima vaših informacija. Da biste primenili to pravo, obratite nam se na način opisan u odeljku iznad pod imenom „Obratite nam se“

Izjava o usluzi „Bez praćenja“ (Do Not Track)

Naš Veb-sajt nije napravljen da odgovara na signale ili zahteve „Bez praćenja“.

Facts What does Paxful do with your personal information?
Why?

Financial companies choose how they share your personal information. Federal law gives consumers the right to limit some but not all sharing. Federal law also requires us to tell you how we collect, share, and protect your personal information. Please read this notice carefully to understand what we do.

What?

The types of personal information we collect and share depend on the product or service you have with us. This information can include:

 • Social Security number or account balances
 • Payment history or transaction history
 • Credit history or credit scores

When you are no longer our customer, we continue to share your information as described in this notice.

How?

All financial companies need to share customers' personal information to run their everyday business. In the section below, we list the reasons financial companies can share their customers' personal information; the reasons Paxful chooses to share; and whether you can limit this sharing.


Reasons we can share your personal information

Does Paxful share?

Can you limit this sharing?

For our everyday business purposes - such as to process your transactions, maintain your account(s), respond to court orders and legal investigations, or report to credit bureaus

Yes

No

For our marketing purposes - to offer our products and services to you

Yes

No

For joint marketing with other financial companies

Yes

No

For our affiliates' everyday business purposes - information about your transactions and experiences

Yes

No

For our affiliates' everyday business purposes - information about your creditworthiness

No

We don't share

For nonaffiliates to market to you

No

We don't share

Questions?

Go to www.paxful.com

Who we are

Who is providing this notice?

The privacy notice is provided by Paxful and is applicable to your personal Paxful account.

What we do

How does Paxful protect my personal information?

To protect your personal information from unauthorized access and use, we use security measures that comply with federal law. These measures include computer safeguards and secured files and buildings.

How does Paxful collect my personal information?

We collect your personal information, for example, when you

 • open an account or provide account information
 • give us contact information or make a transfer
 • use your Paxful account to send or receive funds

We also collect personal information from others, such as credit bureaus, affiliates, and other companies.

Why can’t I limit all sharing?

Federal law gives you the right to limit only

 • sharing for affiliates' everyday business purposes — information about your creditworthiness
 • affiliates from using your information to market to you
 • sharing for nonaffiliates to market to you

State laws and individual companies may give you additional rights to limit sharing. See below for more on your rights under state law.

Definitions

Affiliates

Companies related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies.

 • Our affiliates include companies under common control of Paxful Holdings, Inc.

Nonaffiliates

Companies not related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies.

 • Nonaffiliates with which we share personal information include service providers that perform services or functions on our behalf.

Joint marketing

A formal agreement between nonaffiliated financial companies that together market financial products or services to you.

 • Our joint marketing partners include financial companies.

Other important information

We may transfer personal information to other countries, for example, for customer service or to process transactions.

California: If your Paxful account has a California mailing address, we will not share personal information we collect about you except to the extent permitted under California law.

Vermont: If your Paxful account has a Vermont address, we will not share personal information we collect about you with nonaffiliates unless the law allows or you provide authorization.