AML pravilnik

Kompanije Paxful, Inc. i Paxful USA, Inc (pojedinačno i kolektivno, „Kompanija“) osnovane u skladu sa zakonima države Delaver, nude usluge na internet peer-to-peer („P2P”) berzi za kupovinu i prodaju digitalne imovine.

Kompanija je registrovana kao poslovanje sa novčanim uslugama u okviru Mreže za borbu protiv finansijskog kriminala Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država („FinCEN“). Politika i procedure kompanije Paxful za sprečavanje pranja novca su osmišljene da odvrate od nezakonitih aktivnosti na platformi, da zaštite korisnike, poslovanje i digitalne valute kao i zajednice za finansijske usluge od eksploatacije od strane kriminalaca. Kompanija je usklađena sa zahtevima Zakona o bankarskoj tajni i srodnih FinCEN propisa i smernica.

Kao deo Paxful-ove Politike usaglašenosti, Politike i procedure Poznavanja korisnika („KYC“) za individualne klijente i institucije su osmišljene da omoguće Kompaniji da formira razumno verovanje da zna pravi identitet svojih klijenata za koje je obavljena provera. Politika se primenjuje na sve korisnike na platformi i poštuju je svi zaposleni u Kompaniji, konsultanti, službenici, vlasnici i direktori.

Koristeći pristup zasnovan na riziku kao deo KYC i AML usaglašenosti, kompanija Paxful je preduzela sledeće mere:

  • Imenovanje Šefa odeljenja za usaglašenost koji ima dovoljan nivo stručnosti i nezavisnosti, koji ima odgovornost za nadzor usaglašenosti sa relevantnim zakonodavstvom, propisima, pravilima i smernicama industrije;
  • Uspostavljanje i održavanje Politike KYC na bazi rizika, Dužne pažnje koorisnika (CDD) i Politike pojačane dužne pažnje;
  • Uspostavljanje nivoa za verifikaciju na osnovu rizika za korisnike Kompanije (pogledajte ovuobjavu na Blog-u);
  • Saradnja u vezi sa zahtevima predstavnika zakona i državnim zahtevima propisa;
  • Podnošenje Izveštaja o sumnjivim aktivnostima („SARs“);
  • Obuka na nivou Kompanije za BSA/AML/OFAC;
  • Korišćenje različitih sistema za zaštitu od prevare;
  • Aktuelno nadgledanja transakcija zasnovano na pravilima;
  • Istrage pomoću blokčejn analitike;

Evidentiramo izvešranje o sumnjivim aktivnostima ukoliko znamo, sumnjamo ili imamo razloga da posumnjamo da su se sumnjive aktivnosti desile na našoj platformi. Sumnjive transakcije su često one koje nisu u skladu sa znanjem korisnika i zakonitim poslovanjem, ličnim aktivnostima ili ličnim sredstvima. Naš Šef odeljenja za usaglašenost proverava i istražuje sumnjive aktivnosti da bi odredio da li je prikupljeno dovoljno informacija koje bi opravdale podnošenje SAR-a. Naš Šef odeljenja za usaglašenost vodi evidenciju i čuva dokumentaciju svih SAR izveštaja koja su podneti.

Kompanija je takođe usvojila aktuelne politike i procedure u vezi sa OFAC sankcijama koje su osmišljene da zaštite platformu od korišćenja za zabranjene transakcije, tako što će sankcionisati pojedince zbog izvrgavanja, izbegavanja ili drugog zaobilaženja američkih ili globalnih sankcija.

Kompanija Paxful u potpunosti poštuje liste OFAC-a, liste Posebno imenovanih državljana (SDN) i blokiranih osoba. Informišite se putem sledećeg linka o listi zemalja koje su zabranjene na osnovu rizika i kojima nije dozvoljeno korišćenje Paxful platforme.

Ako je kompanija Paxful obezbedila prevod ove politike sa engleskog jezika, onda se slažete da vam je prevod omogućen isključivo u svrhe pogodnosti i da verzija ove politike na engleskom jeziku određuje vaš odnos sa kompanijom Paxful. Ukoliko postoji protivrečnost između verzije na engleskom jeziku i prevoda, onda će verzija na engleskom jeziku imati prednost.