Pogoji storitve Paxful Earn

Datum začetka veljavnosti: 1. julij 2021

POZORNO PREBERITE TO POGODBO. Z uporabo storitve Paxful Earn se strinjate, da za vas veljajo dodatni »pogoji storitve Paxful Earn« ter se strinjate in potrjujete, da ste pozorno prebrali, razumeli in sprejemate vse pogoje in določila, ki veljajo poleg pogojev storitve Paxful Earn (»pogodba«). Vsi izrazi z veliko začetnico, ki so uporabljeni, a niso navedeni spodaj, imajo pomen kot je opisano v tej pogodbi. Če pride do neskladja med pogodbo in pogoji storitve Paxful Earn med vašo uporabo storitve Paxful Earn ali v povezavi z vašo uporabo, veljajo slednji pogoji.

O storitvi Paxful Earn

Storitev Paxful Earn je mehanizem priporočil, ki vam kot kvalificiranemu uporabniku platforme Paxful omogoča prenos digitalnih sredstev na partnerjevo platformo (»nasprotna stranka za storitev Earn«), kjer lahko s hranjenjem sredstev v njegovih denarnicah zaslužite obresti.

Mehanizem priporočil

Storitev Paxful Earn je mehanizem priporočil z omejenim obsegom, na voljo na platformi Paxful. Če izrazite interes za storitev Earn, dajete podjetju Paxful dovoljenje, da vaše podatke računa deli z nasprotno stranko v storitvi Earn in osebno preveri podatke z izključnim namenom, da lahko nasprotna stranka preveri, ali ste upravičeni do uporabe storitve Earn. Ti podatki lahko vključujejo (a niso omejeni nanje) vaše ime, datum rojstva ter zvezno državo in državo bivanja. Obe nasprotni stranki lahko druga od druge zahtevata več podatkov. Nato morate upoštevati pozive in nasprotni stranki poslati zahtevane podatke. Nasprotna stranka v storitvi Earn lahko hrani, dostopa, prenaša ali uporablja vaše osebne podatke na načine, ki se razlikujejo od naše uporabe. Če ne želite deliti svojih osebnih podatkov z nasprotno stranko v storitvi Earn, ne uporabljajte storitve.

Po opravljenem preverjanju identitete lahko izberete digitalna sredstva, ki jih želite poslati v denarnico nasprotne stranke v storitvi Earn za pridobivanje nagrad. Ko pošljete digitalna sredstva v denarnico nasprotne stranke, bodo ta sredstva zamrznjena v vaši denarnici Paxful in prenesena v platformo nasprotne stranke. Stanje nakazanih sredstev in prisluženih obresti si lahko ogledate na strani »Moja denarnica/Earn« na platformi Paxful.

Obresti uporabnikov so določene s pogoji in določili nasprotne stranke v storitvi Earn, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. S privolitvijo v transakcijo z nasprotno stranko v storitvi Earn sprejemate pogoje in določila nasprotne stranke. Pogoji in določila za storitev Earn veljajo v vseh primerih, razen če pogoji nasprotujejo ali kršijo pogodbo, so nezakoniti, nerazumni ali jih je tudi drugače težko sprejeti (to je v izključni in absolutni presoji podjetja Paxful), ali če se vi in nasprotna stranka v storitvi Earn strinjata, da se pogoji ponudbe lahko spremenijo. VAŠA ODGOVORNOST JE, DA POZORNO PREBERETE IN DOSLEDNO UPOŠTEVATE POGOJE NASPROTNE STRANKE V STORITVI EARN. ČE NE UPOŠTEVATE POGOJEV, BO TRANSAKCIJA MORDA ZAVRNJENA. NIKOLI NE OPRAVITE TRANSAKCIJE, ČE NISTE UPOŠTEVALI VSEH POGOJEV IN DOLOČIL. ČE NE UPOŠTEVATE POGOJEV IN DOLOČIL, VAM PODJETJE PAXFUL V POSTOPKU SPORA NE MORE POMAGATI PRI VRAČILU SREDSTEV.

Provizije

Podjetje Paxful svoje provizije objavlja na pregleden način. Za vsako uporabo storitev podjetje Paxful zaračunava provizijo. Če želite več informacij in novic o stroških pretvorbe, si oglejte vsebino v našem središču za pomoč.

Ustrezni računi in države z omejitvami

Storitev Paxful Earn je na voljo samo uporabnikom, ki izpolnjujejo pogoje storitve. Podjetje Paxful si pridržuje pravico, da spremeni pogoje uporabe ali prepove uporabo storitve uporabniku platforme Paxful, nasprotna stranka v storitvi Earn pa lahko zavrne katero koli transakcijo s katerim koli uporabnikom platforme Paxful. Poleg omejitev za uporabnike iz določenih držav, kot je navedeno v razdelku 2.7 naših pogojev storitve, storitev Paxful Earn ni na voljo prebivalcem zvezne države Teksas ter prebivalcem drugih zveznih držav ali držav, ki so navedene v pogojih storitve nasprotne stranke v storitvi Earn.

BREZ JAMSTVA, OMEJITVE ODGOVORNOSTI IN PREVZEMANJA TVEGANJA

STORITVE PAXFUL EARN SO NAVEDENE NA OSNOVI »KOT SO« IN »KOT SO VOLJO« BREZ NAKAZANIH ALI POSLEDIČNIH JAMSTEV, ZASTOPANJA ALI GARANCIJ. V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PODJETJE PAXFUL EKSPLICITNO ZAVRAČA VSA NAKAZANA JAMSTVA LASTNIŠTVA, TRŽNO KAKOVOST BLAGA IN USTREZNOST ZA PREDVIDENO RABO IN/ALI KRŠITVE. PAXFUL NE DAJE NIKAKRŠNIH ZASTOPANJ ALI JAMSTEV, DA BO DOSTOP DO SPLETNIH STRANI, TER KATERI KOLI DEL STORITEV ALI VSEBIN NA VOLJO NEPREKINJENO, PRAVOČASNO IN BREZ NAPAK. PAXFUL NI ODGOVOREN ZA MOTNJE ALI IZGUBE, KI JIH LAHKO UTRPI UPORABNIK, TER NI ODGOVOREN ZA NEDELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ALI TEHNOLOGIJE TRETJIH OSEB. STRINJATE SE IN POTRJUJETE, DA SE NE BOSTE ZANAŠALI NA IZJAVE ALI RAZUMEVANJA, V PISNI ALI USTNI OBLIKI, V ZVEZI Z VAŠO UPORABO IN DOSTOPOM DO STORITEV NA NAŠEM SPLETNEM MESTU. BREZ TEH OMEJITEV, SPREJEMATE TVEGANJA, POVEZANA Z UPORABO DIGITALNIH DENARNIC, VKLJUČNO (A NE OMEJENO NANJE) Z REGULATIVNIMI TVEGANJI, NAPAKAMI STROJNE OPREME, NAPAKAMI PROGRAMSKE OPREME, MOTNJAMI ZARADI NEDELOVANJA INTERNETNE POVEZAVE, ZLONAMERNE OPREME IN VMEŠAVANJA TRETJIH OSEB, KAR LAHKO POVZROČI IZGUBO DOSTOPA DO RAČUNA, DENARNICE ALI DRUGIH PODATKOV, NAPAKO STREŽNIKA ALI IZGUBO PODATKOV. SPREJEMATE IN SE STRINJATE, DA PODJETJE PAXFUL NI ODGOVORNO ZA NAPAKE V KOMUNIKACIJI, MOTNJE, NAPAKE, ZAMUDE IN DRUGE OMEJITVE, KI BI SE POJAVILE PRI VAŠI UPORABI NAŠIH STORITEV, NE GLEDE NA VZROK TEŽAVE.

PODJETJE PAXFUL, NJEGOVI PARTNERJI IN PONUDNIKI STORITEV TER VSI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, SVETOVALCI, ZASTOPNIKI IN PREDSTAVNIKI OMENJENIH PODJETIJ V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI (A) ZA VSOTO, KI BI PRESEGALA VREDNOST SKUPNIH PROVIZIJ, KI STE JIH PLAČALI ZA STORITVE V ZADNJIH DVANAJSTIH (12) MESECIH, IN SO VZROK ZA VAŠE UKREPANJE, ALI (B) ZA KAKRŠEN KOLI IZGUBLJENI DOBIČEK, ZMANJŠANJE V VREDNOSTI ALI POSLOVNO PRILOŽNOST, IZGUBO, POŠKODBO, OKVARO ALI IZGUBO PODATKOV NEPOSREDNO ALI NEOPRIJEMLJIVO, V POVEZAVI S POSREDNO ALI NEPOSREDNO UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV ALI TEGA SPORAZUMA, TUDI V PRIMERU, KO JE BIL ZASTOPNIK PODJETJA PAXFUL OBVEŠČEN O TEM ALI BI MORAL VEDETI ZA MOŽNOST ŠKODE, RAZEN V PRIMERU, ČE JE ŠKODA NASTALA ZARADI HUDE MALOMARNOSTI PODJETJA PAXFUL, PREVARE, NAMERNE KRŠITVE ALI NAMERNEGA KRŠENJA ZAKONA. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NENAMERNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORNJE OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

Strinjate se in potrjujete, da je podjetje Paxful za storitev Paxful Earn samo ponudnik vmesnika za storitev. Prav tako potrjujete, da podjetje Paxful nima nadzora in ni odgovorno za program zaslužka obresti, ki ga ponuja nasprotna stranka v storitvi Earn. Podjetje Paxful ni odgovorno za morebitne izgube, ki bi nastale zaradi ranljivosti v pametnih pogodbah, hekerske napade, začasne prekinitve, opustitve ali ukinitve poslovanja, stečaj, nenadne prekinitve ali prenehanja trgovanja nasprotne stranke ali druga možna tveganja. Strinjate se, da ste sami odgovorni za vsa tveganja, povezana s platformo nasprotne stranke v storitvi Earn ter izgube, ki bi nastale zaradi teh tveganj. Strinjate se, da se ustrezen del vaših zamrznjenih digitalnih sredstev uporabi za pokritje nastale škode ali izgub.

Strinjate se in sprejemate, da v primeru nedelovanja ali nedostopnosti katerega koli dela storitve Paxful Earn zaradi spodaj navedenih vzrokov, podjetje Paxful ni odgovorno za izgube, ki bi jih utrpeli vi ali tretje osebe (vključno (a ne omejeno nanje) z neposredno, posredno ali možno izgubo dobička) zaradi:

  1. Začasne prekinitve, opustitve, zaprtja ali ukinitve poslovanja nasprotne stranke v storitvi Earn;
  2. Začasne prekinitve delovanja storitve, ki jo napove nasprotna stranka v storitvi Earn ali podjetje Paxful;
  3. Sistemske napake pri prenosu podatkov;
  4. Višje sile ali druge nesreče zaradi nepredvidljivih, neizogibnih in nerešljivih okoliščin, kot so tajfuni, potresi, cunamiji, poplave, kuge, izpadi električne energije, vojne, nemiri, vladna dejanja, teroristični napadi in podobno, ki povzročijo prekinitev delovanja platforme Paxful ali platform nasprotnih strank v storitvi Earn;
  5. Napake storitve, prekinitve ali zamude, ki so posledica vdorov, računalniških virusov, tehničnih prilagoditev ali okvar, nadgradenj spletnega mesta, težav z bankami ali začasnega zaprtja zaradi vladnih predpisov;
  6. Napake storitve, prekinitve, zamude, neodzivnosti sistema ali zakasnelega odziva sistema, ki ga povzroči izpad računalniškega sistema podjetja Paxful ali nasprotne stranke v storitvi Earn zaradi poškodb, okvar ali drugih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje;
  7. Neobičajnih tehničnih težav, ki ji ni mogoče napovedati ali odpraviti z obstoječimi tehničnimi rešitvami;
  8. Napake ali zamude tretjih oseb; ali
  9. Spremembe zakonodaje, prepisov ali vladnih odlokov.

Strinjate se in sprejemate, da pojav zgoraj navedenih okoliščin lahko povzroči neobičajne transakcije, prekinitve trgovanja in druge neobičajne okoliščine, zato si podjetje Paxful pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne izvajanje vaših transakcij.