Politica de combatere a spălării banilor

Paxful, Inc. și Paxful USA, Inc. (denumite individual și colectiv „Compania”), înregistrate în baza legilor din statul Delaware oferă servicii prin intermediul unei platforme de tranzacționare peer-to-peer („P2P”) pe Internet pentru cumpărarea și vânzarea de active digitale.

Compania este înregistrată ca întreprindere de servicii monetare în Rețeaua de Aplicare a Legii în Domeniul Infracțiunilor Financiare a Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite („FinCEN”). Politicile și procedurile Paxful împotriva spălării banilor („AML”) sunt concepute pentru a descuraja activitățile ilegale pe platformă, a proteja utilizatorii, întreprinderea și monedele digitale și comunitățile de servicii financiare împotriva exploatării de către infractori. Compania respectă cerințele Legii privind secretul bancar și regulamentele și orientările FinCET.

În cadrul politicilor de conformitate Paxful, politicile și procedurile Cunoaște-ți clientul („KYC”) pentru clienți persoane fizice și instituționali au fost concepute pentru a permite Companiei să își formeze o convingere rezonabilă că cunoaște identitatea reală a acelora dintre clienții săi pentru care s-a realizat o astfel de examinare. Politica se aplică tuturor utilizatorilor de pe platformă și este respectată de către toți angajații, consultanții, funcționarii, proprietarii și directorii companiei.

Utilizând o abordare bazată pe risc în cadrul Conformității KYC și AML, Paxful a luat următoarele măsuri:

  • Numirea unui Responsabil șef de conformitate care are un nivel suficient de competență și independență, are răspunderea de a supraveghea conformitatea cu legislația relevantă, reglementările, regulile și orientările din industrie;
  • Stabilirea și menținerea unei Politici bazate pe risc privind KYC, Verificarea prealabilă a clienților (CDD) și Verificarea prealabilă îmbunătățită (EDD);
  • Stabilirea unor niveluri bazate pe risc pentru verificarea utilizatorilor Companiei (consultați această postare pe Blog);
  • Cooperarea la solicitările autorităților de aplicare a legii și cerințele normative locale;
  • Completarea rapoartelor privind activitățile suspecte („SAR”);
  • Instruire BSA/AML/OFAC la nivelul companiei;
  • Utilizarea diverselor sisteme antifraudă;
  • Monitorizarea tranzacțiilor pe baza regulilor;
  • Investigații folosind analiza blockchain;

Depunem SAR dacă știm, suspectăm sau avem un motiv să suspectăm că s-au produs activități suspecte pe platforma noastră. O tranzacție suspectă este adesea o tranzacție care nu corespunde cu domeniul de activitate, activitățile personale sau mijloacele personale cunoscute și legitime ale unui utilizator. Directorul nostru responsabil de conformitate verifică și investighează activitatea suspectă pentru a stabili dacă au fost colectate suficiente informații pentru a depune un SAR. Directorul nostru responsabil de conformitate păstrează evidențe și documentație justificativă pentru toate SAR care au fost depuse.

Compania a adoptat și politicile și procedurile în derulare ale OFAC concepute pentru a proteja platforma împotriva utilizării pentru tranzacții interzise, de către indivizi condamnați sau în scopuri de evadare, evitare sau ocolire în alt mod a sancțiunilor din SUA și de la nivel global.

Paxful cooperează pe deplin pentru aplicarea tuturor listelor de sancțiuni OFAC, pentru Cetățenii desemnați special (SDN) și persoanelor blocate. Consultați următorul link pentru lista Companiei de țări interzise pe bază de risc care nu pot utiliza platforma Paxful.

În cazul în care Paxful v-a pus la dispoziție o traducere a versiunii în limba engleză a prezentei politici, sunteți de acord că traducerea este furnizată doar pentru confortul dvs. și că versiunile în limba engleză ale politicii vor guverna relația dvs. cu Paxful. Dacă există o contradicție între ceea ce precizează versiunea în limba engleză a politicii și ceea ce precizează traducerea, versiunea în limba engleză va prevala.