Informacja o ochronie prywatności Paxful, Inc.

Paxful, Inc. (dalej także zwana „Paxful”, „my”, „nas”, „nasz” lub przy użyciu podobnych wyrażeń w innej formie) podejmuje wszelkie kroki w celu ochrony Twojej prywatności. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności („Informacja”) opisujemy typy danych osobowych, które możemy gromadzić w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych witryn internetowych, w tym między innymi https://paxful.com/, portfela Paxful, naszej internetowej platformy obrotu bitcoinami, aplikacji mobilnej, stron w mediach społecznościowych lub innych aktywów online (dalej łącznie zwanych „Witryną”) lub kiedy korzystasz z którychkolwiek z oferowanych przez nas produktów, usług, treści, funkcji, technologii bądź funkcjonalności (łącznie dalej zwanych „Usługami”).

Niniejsza Informacja ma na celu pomoc w uzyskaniu informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności oraz zrozumienie wyborów dotyczących prywatności, jakie przysługują Ci podczas korzystania z Witryny oraz Usług. Pamiętaj, że oferta naszych Usług może się różnić w zależności od regionu.

Dla wszelkich celów angielska wersja językowa niniejszej informacji o ochronie prywatności ma charakter oryginalnego, obowiązującego dokumentu. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między angielską wersją językową niniejszej informacji o ochronie prywatności a jej późniejszym tłumaczeniem na jakikolwiek inny język, angielska wersja językowa będzie mieć pierwszeństwo oraz moc nadrzędną i obowiązującą.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Gromadzimy dane na Twój temat („Dane osobowe”) w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub naszych Usług albo w innych okolicznościach w kontekście łączących nas stosunków. Typy Danych osobowych, które możemy pozyskiwać, obejmują:

Dane biograficzne, w tym:

 • Nazwa
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Kraj
 • Pełny Adres
 • Data urodzenia

Szczegółowe dane konta Paxful, w tym:

 • Nazwa użytkownika
 • Informacje z profilu użytkownika w sekcji „Bio”
 • Zdjęcie profilowe
 • Data rejestracji
 • Domyślna waluta
 • Strefa czasowa
 • Domyślny język

Aktywność na koncie Paxful, w tym:

 • Wiadomości z czatu transakcyjnego (które mogą zawierać informacje dane finansowe, jeśli przekazujesz je sprzedawcom)
 • Załączniki z czatu transakcyjnego
 • Aktywność transakcyjna
 • Historia transakcji
 • Nazwa partnera
 • Identyfikator partnera
 • Łącze partnerskie
 • Transakcje partnerskie
 • Utworzone oferty
 • Warunki ofert
 • Instrukcje transakcyjne
 • Powiadomienia dla konta
 • Status konta

Dane dotyczące portfela aktywów cyfrowych, w tym:

 • Klucze prywatne
 • Klucze publiczne
 • Saldo portfela
 • Otrzymane transakcje
 • Wysłane transakcje

Dane gromadzone w związku z procedurami „Poznaj swojego klienta” (KYC), w tym:

 • Dowód osobisty
 • Dowód na potwierdzenie adresu
 • Zdjęcia, jeśli zdecydujesz się je nam przekazać
 • Pliki wideo, jeśli zdecydujesz się je nam przekazać

Dane dotyczące korzystania Urządzenia i korzystania z Witryny, w tym:

 • Adresy IP
 • Identyfikator pliku cookie i/lub inne identyfikatory urządzenia
 • Informacje dotyczące dostępu do Witryny, takie jak charakterystyka urządzenia, data i godzina
 • Preferencje językowe
 • Informacje o czynnościach podejmowanych podczas korzystania z Witryny

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Cele gospodarcze, dla których gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy Twoje Dane osobowe, mogą obejmować:

 • świadczenie Usług za pośrednictwem Witryny, w tym:
  • rejestracja, tworzenie i prowadzenie konta;
  • uwierzytelnienie tożsamości i/lub dostęp do konta lub pomoc sprzedawcom w weryfikacji Twojej tożsamości;
  • inicjowanie, ułatwianie, przetwarzanie i/lub wykonywanie transakcji;
  • komunikacja w sprawie konta lub wszelkich Usług, z których korzystasz;
  • dokonywanie oceny zdolności kredytowej, KYC lub innych podobnych przeglądów;
  • rozpatrywanie aplikacji i wniosków; lub
  • porównywanie informacji dla celów dokładności i weryfikacji.
 • zarządzanie ryzykiem i ochrona Ciebie, innych osób oraz Witryny i Usług.
 • zapewnienie spersonalizowanych doświadczeń i wrażeń oraz realizacji Twoich preferencji.
 • lepsze zrozumienie klientów oraz sposobu korzystania z Witryny i Usług oraz interakcje z nimi.
 • sprzedaż.
 • propozycja spersonalizowanych Usług, ofert i promocji na naszej Witrynie internetowej i zewnętrznych stronach internetowych.
 • zaoferowanie Ci opcji, funkcjonalności i ofert charakterystycznych dla danej lokalizacji.
 • przestrzeganie ciążących na nas regulaminów i obowiązków, w tym między innymi dokonywanie ujawnień i odpowiedzi na wniosek wszelkich organów ścigania i/lub organów nadzoru regulacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami, regulacjami, nakazami sądowymi lub rządowymi, decyzjami organów nadzoru właściwej jurysdykcji, wnioskami o ujawnienie lub w ramach innych podobnych postępowań prawnych.
 • rozstrzyganie sporów, pobieranie opłat lub rozwiązywanie problemów.
 • zapewnienie obsługi klienta lub innych form komunikacji.
 • zarządzanie naszym przedsiębiorstwem.

Możemy również przetwarzać Dane osobowe w innych celach na podstawie Twojej zgody, jeżeli wymagają tego właściwe przepisy obowiązującego prawa.

Źródła, z których gromadzimy dane osobowe

Dane osobowe uzyskujemy z wielu źródeł, w tym

 • Bezpośrednio od Ciebie: Pozyskujemy Dane osobowe bezpośrednio od Ciebie podczas korzystania z naszej Witryny lub Usług, podczas komunikacji z nami lub w trakcie bezpośrednich interakcji.
 • Od usługodawców i/lub podmiotów przetwarzających dane, którzy pomagają nam w oferowaniu Witryny lub Usług: Możemy zatrudniać usługodawców, żeby pomagali nam w oferowaniu Witryny lub Usług, pracując pod naszym kierownictwem i w naszym imieniu. Usługodawcy mogą gromadzić i przekazywać nam informacje o Tobie.
 • Od innych użytkowników Witryny Paxful lub od partnerów powiązanych z Witryną lub Usługami Paxful: Inni użytkownicy mogą przekazywać nam informacje o Tobie w związku z transakcjami lub czatami. Partnerzy mogą również przekazywać nam informacje o Tobie w kontekście interakcji lub transakcji z takimi partnerami.
 • Od osób trzecich, które mogą nam pomagać przy weryfikacji tożsamości, zapobieganiu oszustwom i zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji.
 • Od osób trzecich, które mogą nam pomagać przy ocenie Twojej zdolności kredytowej lub sytuacji finansowej.
 • Od osób trzecich, które mogą nam pomagać przy analizie Danych osobowych, przy optymalizacji Witryny lub Usług bądź Twoich doświadczeń i wrażeń, przy wprowadzaniu produktów lub usług na rynek bądź oferowaniu promocji i konstruowaniu nowych ofert.
 • Od platform mediów społecznościowych, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W jaki sposób udostępniamy dane

W pewnych okolicznościach możemy ujawniać pewne Dane osobowe również innym osobom. Kategorie osób, którym możemy udostępniać Dane osobowe, obejmują:

 • Usługodawcy i/lub podmioty przetwarzający dane: Możemy udostępniać Dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy realizują usługi i funkcje pod naszym kierownictwem i w naszym imieniu. Tacy zewnętrzni usługodawcy mogą na przykład świadczyć Usługi, zajmować się weryfikacją Twojej tożsamości, pomagać w przetwarzaniu transakcji, wysyłać reklamy naszych produktów i Usług lub zapewniać obsługę klienta.
 • Inne strony transakcji, takie jak sprzedawcy: Możemy udostępniać informacje innym uczestnikom Twoich transakcji, w tym innym użytkownikom, od których kupujesz aktywa cyfrowe.
 • Instytucje finansowe i inne firmy zaangażowane w obsługę płatności w związku z transakcjami
 • Partnerzy, które otrzymują polecenia z naszej Witryny
 • Inne osoby trzecie dla celów gospodarczych lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przepisami prawa, w tym następujących celów:
  • Przestrzeganie wszelkich obowiązków prawnych, regulacyjnych lub umownych bądź wszelkich procedur prawnych lub regulacyjnych (takich jak ważny nakaz sądowy lub wezwanie do sądu);
  • Dowodzenie, egzekwowanie lub obrona przed roszczeniami prawnymi;
  • W odpowiedzi na wniosek agencji rządowej, takiej jak organy ścigania lub nakaz sądowy;
  • Egzekwowanie Warunków korzystania z Witryny lub naszych wewnętrznych regulaminów;
  • Zapobieżenie szkodom fizycznym lub stratom finansowym w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzanej lub faktycznie niezgodnej z prawem działalności lub w inny sposób ochrona praw, mienia bądź bezpieczeństwa nas lub innych osób;
  • Ułatwienie zakupu lub sprzedaży całości bądź części przedsiębiorstwa Paxful. Na przykład poprzez udostępnianie danych spółce, z którą planujemy transakcję fuzji bądź przejęcia; lub
  • Wspieranie realizacji przez nas funkcji audytu, zgodności i ładu korporacyjnego.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Zastrzega się, że zbierane przez nas Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, w którym pierwotnie przekazano informacje. Przekazując Twoje dane osobowe do innych krajów, podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie, że przekazywanie danych jest zgodne z właściwymi przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookie i reklama online

 • Plik cookie jest małym plikiem tekstowym zapisywanym przez witrynę na dysku komputera lub urządzenia mobilnego podczas wizyty w witrynie.
 • Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie i technologie śledzenia w celu obsługi i kierowania odpowiednich reklam, które mogą Cię zainteresować. Żeby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.
 • Paxful może współpracować z zewnętrznymi sieciami reklamowymi w celu wyświetlania reklam w Witrynie Paxful lub na zewnętrznych witrynach. Takie zewnętrzne witryny i sieci reklamowe nie znajdują się pod kontrolą Paxful. Partnerzy sieci reklamowej wykorzystują technologie danych do gromadzenia informacji o Twoich działaniach online, żeby zapewnić ukierunkowaną reklamę w oparciu o Twoje zainteresowania. Jeśli nie chcesz, żeby tego rodzaju informacje były wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam, możesz zrezygnować, odwiedzając stronę pod adresem:

Pamiętaj, że nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam; nadal będziesz otrzymywać reklamy ogólne, które nie są oparte na Twoich konkretnych zainteresowaniach. Zastosowanie plików cookie można kontrolować na poziomie przeglądarki. Jeśli odrzucisz pliki cookie, nadal możesz korzystać z naszej Witryny, jednak możliwość korzystania z niektórych jej funkcji lub obszarów może być ograniczona.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do celów, dla których są gromadzone lub przez okresy wymagane przez właściwe przepisy obowiązującego prawa. Dane osobowe przechowujemy przez określone okresy następujące po transakcji. Dokładamy wszelkich starań, żeby usuwać dane osobowe, gdy przestaną być potrzebne do celów gospodarczych opisanych powyżej.

Bezpieczeństwo danych

Paxful wdrożyła zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych osobowych, w tym środki zapobiegające utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi i ujawnieniu Danych osobowych. Mimo to Paxful nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa lub poufności informacji przekazywanych nam lub otrzymywanych od nas przez Internet lub połączenie bezprzewodowe. Przesyłanie danych przez Internet zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, nawet jeśli Paxful dokłada starań, żeby chronić dane po ich otrzymaniu.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat

Witryna Paxful nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia bez zweryfikowanej zgody rodziców. Jeśli dowiadujemy się, że zebraliśmy informacje, w tym Dane osobowe, od osoby poniżej 18 roku życia bez zgody rodziców, natychmiast je usuwamy.

Zmiany do informacji o ochronie prywatności

Paxful zastrzega sobie prawo do wprowadzania każdoczesnych zmian do niniejszej Informacji. O zmianach do niniejszej informacji zawiadamiamy, publikując tutaj zmienioną wersję niniejszej Informacji, pocztą elektroniczną lub przy użyciu dobrze widocznego ogłoszenia na stronie głównej Witryny Paxful. Zalecamy okresowe sprawdzanie Witryny pod kątem wszelkich zmian.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji lub chcesz zadać pytanie dotyczące Danych osobowych lub prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected]

Dodatek dotyczący EOG

Poniższe informacje mają zastosowanie i są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Administrator danych

Administratorem Twoich Danych osobowych jest Paxful, Inc.

Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

 • W zakresie, w jakim wykorzystujemy Dane osobowe do wykonywania zobowiązań umownych lub wniosków złożonych w związku z umową, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
 • W zakresie, w jakim wykorzystujemy Dane osobowe do realizacji prawnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa UE lub państwa członkowskiego, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • W zakresie, w jakim wykorzystujemy Dane osobowe do ochrony żywotnych interesów osób fizycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • W zakresie, w jakim wykorzystujemy Dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych interesów gospodarczych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Lista naszych uzasadnionych interesów gospodarczych znajduje się powyżej w części zatytułowanej „W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?”.

Europejskie prawa do ochrony danych

Prawo europejskie przyznaje określone prawa w odniesieniu do własnych Danych osobowych, w tym:

 • Prawo do żądania dostępu do Danych osobowych i ich sprostowania.
 • Prawo do żądania od Paxful usunięcia niektórych z własnych Danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych, które obejmuje prawo do żądania przekazania niektórych Danych osobowych, które nam udostępniono, innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania w dowolnym terminie zgody udzielonej Paxful na gromadzenie, wykorzystywanie lub udostępnianie danych. Zastrzega się, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Paxful Twoich Danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Paxful Twoich Danych osobowych ze względu na podstawy charakterystyczne dla Twojej konkretnej sytuacji.
 • Prawo do żądania od Paxful ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeśli spełnione są określone ustawowe warunki ograniczenia.
 • Prawo do wniesienia skargi do europejskiego organu nadzorczego

Zastrzega się, że obowiązujące prawo może przewidywać wyjątki od każdych z tych praw, zezwalać Paxful na odrzucenie Twojego wniosku lub zezwalać Paxful na przedłużenie okresu, w którym może podejmować czynności w odpowiedzi na wniosek. Paxful może również skontaktować się z Tobą w celu weryfikacji tożsamości, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, przed podjęciem jakichkolwiek czynności na Twój wniosek. Żeby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w części zatytułowanej „Skontaktuj się z nami”.

Przekazywanie danych za granicę

Możemy przekazywać Dane osobowe dotyczące mieszkańców EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę, w tym do Stanów Zjednoczonych. W przypadku takiego przekazywania danych Paxful wdraża zabezpieczenia mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych. Jeśli zamieszkujesz na obszarze EOG, Paxful przekaże Twoje Dane osobowe tylko wtedy, gdy: dla kraju, do którego Dane osobowe zostaną przekazane, Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie adekwatności; odbiorca Danych osobowych ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i poświadczył zgodność z ramami Tarczy Prywatności UE-USA; Paxful wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przekazywania danych, na przykład poprzez zawarcie z odbiorcą standardowych klauzul umownych UE lub ma zastosowanie właściwy ustawowy wyjątek od ogólnego zakazu przekazywania danych RODO. Żeby uzyskać kopię mechanizmów, które Paxful wdrożyła w celu wsparcia przekazywania danych osobowych poza EOG, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w części „Skontaktuj się z nami” powyżej.

Dodatek dla stanu Kalifornia

Poniższe informacje mają zastosowanie i są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych w stanie Kalifornia.

Prawa do prywatności w stanie Kalifornia

W zakresie, w jakim ujawniamy pewne Twoje dane osobowe osobom trzecim, które wykorzystują je do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo zażądać dalszych informacji o odbiorcach danych. Żeby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w części „Skontaktuj się z nami” powyżej.

Informacja na temat zakazu śledzenia

Nasza Witryna internetowa nie jest przeznaczona do reagowania na sygnały lub żądania „Do Not Track”.

Stan faktyczny Co Paxful robi z Twoimi danymi osobowymi?
Dlaczego?

Spółki finansowe wybierają sposób udostępniania Twoich danych osobowych. Przepisy prawa federalnego dają konsumentom prawo do ograniczenia niektórych, lecz nie wszystkich form udostępniania danych. Przepisy prawa federalnego wymagają również, żebyśmy poinformowali, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe. Przeczytaj starannie niniejsze powiadomienie, żeby zrozumieć, co robimy.

Co?

Typy danych osobowych, które gromadzimy i udostępniamy, zależą od posiadanego przez Ciebie produktu lub usługi. Powyższe informacje mogą obejmować:

 • Numer ubezpieczenia społecznego lub salda kont
 • Historia płatności lub transakcji
 • Historia kredytowa lub rating kredytowy

Kiedy nie jesteś już naszym klientem, nadal udostępniamy Twoje dane zgodnie z opisem w niniejszej informacji.

Jak?

Wszystkie spółki finansowe muszą udostępniać dane osobowe klientów, aby prowadzić swoją codzienną działalność. W poniższej sekcji wymieniamy powody, dla których firmy finansowe mogą udostępniać dane osobowe swoich klientów; powody, dla których Paxful decyduje się udostępniać; oraz to, czy możesz ograniczyć to udostępnianie.


Powody, dla których możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Czy Paxful udostępnia dane?

Czy możesz ograniczyć zakres udostępniania?

Do naszych codziennych celów biznesowych - takich jak przetwarzanie transakcji, prowadzenie konta (kont), odpowiadanie na nakazy sądowe i postępowania prawne lub dokonywanie zgłoszeń danych do biur informacji kredytowej

Tak

Nie

Do celów marketingowych - aby oferować Ci nasze produkty i usługi

Tak

Nie

Do celów wspólnego marketingu wraz z innymi spółkami finansowymi

Tak

Nie

Do codziennych celów biznesowych naszych jednostek powiązanych - informacje o Twoich transakcjach i doświadczeniach

Tak

Nie

Do codziennych celów biznesowych naszych jednostek powiązanych - informacje o Twojej zdolności kredytowej

Nie

Nie udostępniamy takich danych

Dla jednostek niepowiązanych na potrzeby wprowadzania do obrotu i realizacji sprzedaży na Twoją rzecz

Nie

Nie udostępniamy takich danych

Pytania?

Przejdź na stronę www.paxful.com

Kim jesteśmy

Kto przekazuje niniejszą informację?

Informację o ochronie prywatności przekazuje Paxful i ma ona zastosowanie do Twojego osobistego konta na platformie Paxful.

Czym się zajmujemy?

W jaki sposób Paxful chroni moje dane osobowe?

Żeby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, stosujemy środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa federalnego. Środki te obejmują zabezpieczenia komputerowe oraz zabezpieczone pliki i budynki.

W jaki sposób Paxful zbiera moje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowe, na przykład, wówczas, gdy

 • otwierasz konto lub podajesz informacje o koncie
 • podajesz nam dane kontaktowe lub wykonujesz przelew
 • używasz konta Paxful do wysyłania lub odbioru środków

Gromadzimy również dane osobowe od innych podmiotów, takich jak biura informacji kredytowej, jednostki powiązane i inne firmy.

Dlaczego nie mogę ograniczyć w całości możliwości udostępniania moich danych?

Przepisy prawa federalnego uprawniają jedynie do ograniczenia

 • możliwości udostępniania informacji o Twojej zdolności kredytowej w codziennych celach biznesowych jednostek powiązanych
 • zakresu wykorzystywania Twoich danych przez jednostki powiązane do celów wprowadzenia do obrotu i sprzedaży na Twoją rzecz
 • udostępniania danych jednostkom niepowiązanym do celów wprowadzenia do obrotu i sprzedaży na Twoją rzecz

Przepisy prawa stanowego i poszczególne spółki mogą udzielać dodatkowych praw do ograniczenia zakresu udostępniania. Patrz poniżej, żeby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw wynikających z przepisów prawa stanowego.

Definicje

Partnerzy

Spółki powiązane wspólną własnością lub kontrolą. Mogą to być spółki finansowe i niefinansowe.

 • Do naszych jednostek powiązanych należą spółki znajdujące się pod wspólną kontrolą Paxful Holdings, Inc.

Jednostki niepowiązane

Spółki niepowiązane wspólną własnością lub kontrolą. Mogą to być spółki finansowe i niefinansowe.

 • Jednostki niepowiązane, którym udostępniamy dane osobowe, obejmują dostawców usług, którzy świadczą usługi lub realizują określone funkcje w naszym imieniu.

Wspólne działania marketingowe

Formalna umowa między niepowiązanymi spółkami finansowymi, które wspólnie wprowadzają do obrotu i sprzedają produkty finansowe lub usługi.

 • Naszymi partnerami do wspólnych działań marketingowych są spółki finansowe.

Inne ważne informacje

Możemy przekazywać dane osobowe do innych krajów, na przykład dla celów obsługi klienta lub przetwarzania transakcji.

Kalifornia: Jeśli na koncie Paxful figuruje adres pocztowy w stanie Kalifornia, nie będziemy udostępniać zgromadzonych danych osobowych z wyjątkiem w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa stanu Kalifornia.

Vermont: Jeśli na koncie Paxful figuruje adres pocztowy w stanie Vermont, nie będziemy udostępniać zgromadzonych danych osobowych jednostkom niepowiązanym, chyba że prawo na to zezwala lub udzielisz nam zgody na powyższe czynności.