Polityka wynagrodzeń za ujawnione błędy Paxful, Inc.

Paxful, Inc. (dalej zwana również „Paxful”, „my”, „nas”, „nasz” lub przy użyciu podobnych wyrażeń w innej formie) podejmuje kroki w celu usprawnienia naszych produktów i zapewnienia bezpiecznych rozwiązań dla klientów. W niniejszej Polityce wynagrodzeń za ujawnione błędy („Polityka”) opisujemy, poszczególne przypadku zastosowania Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy oraz wskazujemy, w jaki sposób powinien on być wykorzystywany w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Witryny pod adresem https://paxful.com/, w tym między innymi portfela Paxful, internetowej platformy obrotu bitcoinami, aplikacji mobilnej, stron mediów społecznościowych lub innych zasobów online (dalej łącznie zwanych „Witryną”) lub gdy korzystasz z któregokolwiek z oferowanych przez nas produktów, usług, treści, funkcji, technologii lub funkcjonalności (dalej łącznie zwanych „Usługami”). Niniejsza Polityka ma na celu pomoc w uzyskaniu informacji na temat tego, w jaki sposób możesz wziąć udział w Programie wynagrodzeń za ujawnione błędy, jakie są wyniki zabezpieczonych badań i jakie korzyści możesz uzyskać. Pamiętaj, że nasze oferty Usług mogą się różnić w zależności od regionu.

Dla wszelkich celów angielska wersja językowa niniejszej polityki wynagrodzeń za ujawnione błędy ma charakter oryginalnego, obowiązującego dokumentu. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między angielską wersją językową niniejszej polityki wynagrodzeń za ujawnione błędy a jej późniejszym tłumaczeniem na jakikolwiek inny język, angielska wersja językowa będzie mieć pierwszeństwo oraz moc nadrzędną i obowiązującą.

Czym jest Program wynagrodzeń za ujawnione błędy?

Żeby usprawnić platformę Paxful oraz Usługi, Program wynagrodzeń za ujawnione błędy daje naszym użytkownikom możliwość otrzymywania wynagrodzenia za identyfikację wszelkich problemów technicznych.

W jaki sposób możesz przekazać spostrzeżenia do Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy?

Wszystkie takie wiadomości należy kierować na adres [email protected]

Jak oceniamy problemy zidentyfikowane w ramach Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy?

Wszystkie ustalenia są dokonywane z zastosowaniem podejścia opartego na ocenie ryzyka.

Umowa o zachowaniu poufności

Zanim zaczniemy omawiać jakiekolwiek szczegóły związane z potwierdzonymi problemami, które uda Ci się zidentyfikować w ramach Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy, w tym szczegóły wynagrodzenia itp., musisz podpisać z nami Umowę o zakazie ujawniania informacji.

W jaki sposób dokonujemy wypłat w ramach Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy?

Wszelkie wynagrodzenia wypłaca Paxful. Mogą one podlegać wypłacie jednak tylko wówczas, gdy nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym między innymi sankcjami handlowymi i ograniczeniami gospodarczymi.

Ile czasu zajmuje nam analiza spostrzeżeń zgłoszonych w ramach Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy?

Ze względu na zróżnicowany i złożony charakter problemów technicznych nie ustalamy konkretnych terminów analizy spostrzeżeń zgłaszanych w ramach Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy. Analiza dobiega końca dopiero wtedy, gdy potwierdzimy istnienie podatności na błędy lub jej brak.

Jakie przypadki są wyłączone z Programu wynagrodzeń za ujawnione błędy?

  • spam;
  • inżynieria społeczna;
  • ataki DDOS;
  • luki w zabezpieczeniach w zewnętrznych aplikacjach oraz na zewnętrznych witrynach zintegrowanych z platformą Paxful;
  • „wyniki skanera” lub raporty generowane przez skaner;
  • problemy wykryte w wyniku automatycznego testowania;
  • Publikowane błędy w oprogramowaniu internetowym.

Więcej informacji

Jeśli szukasz więcej informacji na temat niniejszej Polityki, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].