AML-beleid

Paxful, Inc. en Paxful USA, Inc. (individueel en gezamenlijk, de 'onderneming'), opgericht volgens de wetten van de Amerikaanse staat Delaware, bieden diensten via een online peer-to-peer-marktplaats ('P2P') voor de aankoop en verkoop van digitale valuta.

Het bedrijf is geregistreerd als een geldservicebedrijf bij het Financial Crimes Enforcement Network ('FinCEN') van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten. Het beleid en de procedures van Paxful tegen het witwassen van geld ("AML") zijn ontworpen om illegale activiteiten op het platform af te schrikken, om de gebruikers, het bedrijf en gemeenschappen voor digitale valuta en financiële diensten te beschermen tegen uitbuiting door criminelen. Het bedrijf voldoet aan de vereisten van de Bank Secrecy Act en gerelateerde FinCEN-voorschriften en -richtlijnen.

Als onderdeel van het nalevingsbeleid van Paxful zijn het beleid en de procedures van Know Your Customer ("KYC") voor individuele en institutionele klanten zo ontworpen, dat het bedrijf een redelijke zekerheid kan geven dat het de ware identiteit van zijn klanten kent, voor wie een dergelijke controle uitgevoerd werd. Het beleid is van toepassing op alle gebruikers van het platform en wordt gevolgd door alle werknemers, consultants, functionarissen, eigenaren en directeuren van het bedrijf.

Met behulp van een risicogebaseerde aanpak als onderdeel van KYC & AML Compliance heeft Paxful de volgende maatregelen genomen:

  • Benoeming van een Chief Compliance Officer die over voldoende deskundigheid en onafhankelijkheid beschikt, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de relevante wetgeving, voorschriften, regels en industriële richtlijnen;
  • Vaststelling en onderhoud van een risicogebaseerd KYC-, Customer Due Diligence-beleid (CDD) en Enhanced Due Diligence-beleid (EDD);
  • Vaststelling van op risico gebaseerde niveaus voor verificatie van de gebruikers van het bedrijf (ga naar deze blogpost);
  • Samenwerking met wetshandhavingsverzoeken en lokale wettelijke vereisten;
  • Indienen van verdachte activiteitenrapporten ("SAR's");
  • Bedrijfsbrede BSA/AML/OFAC-training;
  • Gebruik van verschillende fraudebestrijdingssystemen;
  • Doorlopende regelgebaseerde transactiebewaking;
  • Onderzoek met behulp van blockchain-analyses;

We dienen SAR's in als we weten, vermoeden of reden hebben om te vermoeden dat verdachte activiteiten op ons platform hebben plaatsgevonden. Een verdachte transactie is vaak een transactie die niet strookt met de bekende en legitieme zakelijke, persoonlijke activiteiten of persoonlijke middelen van een gebruiker. Onze Chief Compliance Officer beoordeelt en onderzoekt verdachte activiteiten om te bepalen of voldoende informatie is verzameld om het indienen van een SAR te rechtvaardigen. Onze Chief Compliance Officer houdt registers en ondersteunende documentatie bij van alle SAR's die zijn ingediend.

Het bedrijf heeft ook doorlopend een OFAC-sanctiebeleid en procedures aangenomen die zijn ontworpen om het platform te beschermen tegen verboden transacties door gesanctioneerde personen of om Amerikaanse en wereldwijde sancties te ontwijken, te vermijden of anderszins te omzeilen.

Paxful werkt volledig samen met alle sanctielijsten OFAC, Specially Designated Nationals (SDN) en geblokkeerde personen. Raadpleeg de volgende link voor de lijst van het bedrijf met op risico gebaseerde verboden landen die Paxful's platform niet mogen gebruiken.

Waar Paxful u een vertaling van de Engelstalige versie van dit beleid heeft verstrekt, gaat u ermee akkoord dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versies gelden voor uw relatie met Paxful. Als er enige tegenstelling is tussen wat de Engelstalige versie van het beleid zegt en wat een vertaling zegt, dan krijgt de Engelstalige versie altijd voorrang.