Bitcoin ATM (Cash) samfunnstips

Bitcoin ATMs allow you to withdraw cash or vice versa.

Spm. Hvordan kjøper jeg bitcoin med Bitcoin ATM ?

To deposit Bitcoins that you purchased from ATM to your Paxful Bitcoin wallet first you have to sign up at Paxful and you will receive instantly your free Bitcoin wallet with us. In short you need to write down or print your Paxful Bitcoin address and go to Bitcoin ATM and when buying Bitcoins let ATM send Bitcoins directly to your Paxful Bitcoin address. More detailed instructions is as following: go to your wallet page and find there your Bitcoin address which is long string of characters and numbers, about 30 of length. You can either print it out or print the QR code. QR code is just representation of your Bitcoin adddress. Next go to Bitcoin ATM and ask ATM operator or check if ATM can send you Bitcoins directly to your Paxful Bitcoin address. Make sure you are not getting the private keys from ATM, because private key is just separate Bitcoin address and you can't add it simply to your Paxful wallet.

Spm. Hvordan kan jeg legge til råd og tips?

Hvis du ønsker å bidra til kunnskapsbasen for en betalingsmåte, kan du skrive inn eventuelle råd du har for betalingsmåten i skjemaet eller kommentarfeltet. Vi vil legge den til på siden for den metoden og gi deg æren med brukernavnet ditt. Du kan forvente at profilen og tilbudene dine fanges opp av mange søkemotorer.

Sender inn som guest