Retningslinjer for anti-hvitvasking

Paxful, Inc. og Paxful USA, Inc. (individuelt og samlet kalt «Selskapet»), stiftet under lovene i delstaten Delaware, tilbyr tjenester gjennom en internettbasert bruker-til-bruker («P2P»)-markedsplass for kjøp og salg av digitale eiendeler.

Selskapet er registrert som en pengetjenestevirksomhet med USAs finansdepartements Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"). Paxfuls retningslinjer og prosedyrer for antihvitvasking («AML») er utformet for å avskrekke ulovlige aktiviteter på plattformen, beskytte brukerne, virksomheten og de digitale valutaene og finanstjenestene mot utnyttelse av kriminelle. Selskapet er i samsvar med kravene i bankhemmeligholdsloven og relaterte FinCEN-forskrifter og veiledning.

Som en del av Paxfuls retningslinjer for overholdelse av regler og standarder, har «Know Your Customer» («KYC»)-retningslinjer og -prosedyrer for individuelle og institusjonelle kunder blitt utformet for å gjøre det mulig for selskapet å danne en rimelig tro på at det kjenner til den sanne identiteten til de av sine kunder som en slik gjennomgang er utført for. Retningslinjene gjelder for alle brukere på plattformen og etterfølges av alle selskapets ansatte, konsulenter, ledere, eiere og styremedlemmer.

Ved å bruke en risikobasert tilnærming som del av overholdelse av KYC og AML, har Paxful truffet følgende tiltak:

  • Utnevnelse av en overholdelsesansvarlig for regler og standarder som har tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet, og som har ansvar for tilsyn av overholdelse av relevant lovgivning, forskrifter, regler og bransjeveiledning;
  • Etablering og vedlikehold av risikobasert KYC-, kundekontroll (Customer Due Diligence)- og forsterkede kundekontrolltiltak (Enhanced Due Diligence)-policy;
  • Etablering av risikobaserte nivåer for verifisering av selskapets brukere (se dette blogginnlegget);
  • Samarbeid med forespørsler fra politi og lokale regulatoriske krav;
  • levering av mistenkelige aktivitetsrapporter («SAR»);
  • Bedriftsomfattende opplæring av BSA/AML/OFAC;
  • Bruk av ulike antisvindelsystemer;
  • Løpende, regelbasert transaksjonsovervåking;
  • Undersøkelser ved å bruke blokkjedeanalyser;

Vi leverer mistenkelige aktivitetsrapporter hvis vi vet, mistenker eller har grunn til å mistenke at mistenkelige aktiviteter har skjedd på plattformen vår. En mistenkelig transaksjon er ofte en som er uforenlig med en brukers kjente og legitime virksomhet, personlige aktiviteter eller personlige midler. Vår overholdelsesansvarlige for regler og ansvar gjennomgår og undersøker mistenkelig aktivitet for å avgjøre om tilstrekkelig informasjon er samlet inn for å rettferdiggjøre innlevering av en aktivitetsrapport. Vår overholdelsesansvarlige vedlikeholder registeret og støttedokumenter av alle arkiverte aktivitetsrapporter.

Selskapet har også tatt i bruk pågående OFAC-retningslinjer og -prosedyrer for å beskytte plattformen mot å bli brukt til forbudte transaksjoner, av sanksjonerte personer eller med det formål om å unngå, eller på annen måte omgå amerikanske og globale sanksjoner.

Paxful samarbeider fullt ut med alle OFAC, spesielt utpekte statsborgere (SDN) og sanksjonslister for blokkerte personer. Se følgende lenke for selskapets liste over risikobaserte forbudte land som er forhindret fra å bruke Paxfuls plattform.

Der Paxful har gitt deg en oversettelse av den engelske versjonen av disse retningslinjene, samtykker du i at oversettelsen bare er gitt for din enkelhets skyld, og at de engelskspråklige versjonene av retningslinjene er gjeldende i ditt forhold til Paxful. Hvis det er noen motsetning mellom hva den engelskspråklige versjonen av policyen sier og hva en oversettelse sier, er den engelskspråklige versjonen gjeldende.