Paxful Inc. PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

ŠIS LĪGUMS IETVER ĻOTI SVARĪGU INFORMĀCIJU PAR TAVĀM TIESĪBĀM UN PIENĀKUMIEM, KĀ ARĪ NOSACĪJUMUS, IEROBEŽOJUMUS UN IZŅĒMUMUS, KAS VAR ATTIEKTIES UZ TEVI. LŪDZU, IZLASI TO RŪPĪGI.

Šie Pakalpojuma noteikumi un jebkādi to grozījumi vai korekcijas ("Līgums") veido juridisku vienošanos, kas regulē to, kādā veidā Paxful sniedz tev pakalpojumus, tostarp piedāvājot tirdzniecības platformu, kas sniedz iespēju "Digitālo aktīvu" (šis termins plašākā nozīmē ietver tādas digitālās valūtas kā Bitcoin, Tether un citas, ko atbalsta Paxful maks) pircējiem un pārdevējiem iesaistīties darījumos vienam ar otru ("Tirdzniecības platforma"), piedāvājot viesota digitālā maka pakalpojumus, digitālo aktīvu turēšanu un atlaišanu pēc norādījuma, kad tiek pabeigts digitālo aktīvu pirkums, un citus šajā Līgumā aprakstītos pakalpojumus (kopā "Pakalpojumi" un atsevišķi "Pakalpojums"), ko Paxful, Inc. un visi tā meitasuzņēmumi, tai skaitā, bet ne tikai, Paxful USA, Inc. (kopā "Paxful" vai "mēs", vai "mums" vai "uzņēmums") sniedz tev kā privātpersonai (arī "lietotājs" vai "tu"). Paxful.com un ar to saistītie Pakalpojumi pieder un tos nodrošina Paxful. Tavu šo Pakalpojumu izmantošanu regulēs šis Līgums, kā arī mūsu Privātuma paziņojums, Sīkdatņu politika un E-paraksta piekrišana.

ŠIE NOTEIKUMI PIEPRASA STRĪDU IZSKATĪŠANU VEIKT ŠĶĪRĒJTIESĀ, NEVIS AR TIESNEŠU KOMANDAS VAI KOLEKTĪVAS PRASĪBAS PALĪDZĪBU.

Reģistrējoties konta izmantošanai vietnē paxful.com vai citās saistītās vietnēs, API vai mobilajās lietotnēs, tostarp Paxful uzturētās URL adresēs (kopā "Paxful Tīmekļa vietne" vai "Tīmekļa vietne"), tu apstiprini, ka esi rūpīgi un pilnībā izlasījis, sapratis un piekritis visiem noteikumiem un nosacījumiem, ko satur šis Līgums, tostarp Privātuma paziņojumam, Sīkdatņu politikai un E-paraksta piekrišanai.

DIGITĀLO AKTĪVU VĒRTĪBA VAR KĀPT VAI KRISTIES, UN VAR PASTĀVĒT IEVĒROJAMS RISKS ZAUDĒT NAUDU, PĒRKOT, PĀRDODOT, TUROT VAI INVESTĒJOT DIGITĀLAJOS AKTĪVOS. TEV IR RŪPĪGI JĀPĀRDOMĀ, VAI, ŅEMOT VĒRĀ TAVU FINANSIĀLO STĀVOKLI, TIRGOŠANĀS AR DIGITĀLAJIEM AKTĪVIEM VAI TO TURĒŠANA IR TEV PIEMĒROTA.

Par Paxful un tā pakalpojumiem

Paxful ir vadošā vienādranga tirdzniecības platforma, kas atvieglo digitālo aktīvu pirkšanu un pārdošanu, jo pārdevēji apmaiņā pret saviem digitālajiem aktīviem pieņem vairāk nekā 300 apmaksas metodes. Apmaksas metodes tiek apspriestas un koplietotas pēc vienādranga principa starp pircējiem tirdzniecības platformā ("Pircēji") un pārdevējiem tirdzniecības platformā ("Pārdevēji"). Mūsu lietotāji vienojas par to, kādas apmaksas metodes izmantot, lai veiktu pārskaitījumus, un ir pilnā mērā atbildīgi par šo apmaksas metožu izmantošanu likumīgā veidā.

Paxful piedāvā arī viesota digitālā maka pakalpojumus, ko nodrošina vadošais globālo digitālo aktīvu maku pakalpojumu sniedzējs. Mūsu lietotāji visā pasaulē var publicēt piedāvājumus pirkt vai pārdot digitālos aktīvus ar dažādām ērtām metodēm. Piedāvājuma izveidotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu norādīti darījuma noteikumi, tostarp apmaksas metodes, ko pārdevējs pieņems. Tiklīdz kāds cits Paxful lietotājs izvēlas piedāvājumu, pārdevēja digitālie aktīvi tiek bloķēti mūsu darījumu procedūru ietvaros (ko mēs saucam par "Paxful darījuma kontu") līdz brīdim, kad pastāv visi apstākļi, kas nepieciešami, lai izpildītu pārskaitījumu. Pārdošanas darījums ir pabeigts, un pārdevējs atbloķē un atlaiž digitālos aktīvus pie pircēja, tiklīdz pircējs ir izpildījis darījuma noteikumus un pārdevējs ir apstiprinājis maksājumu kā derīgu un saņemtu. PAXFUL NEVEIC MAKSĀJUMU APSTRĀDI. VISA ATBILDĪBA PAR MAKSĀJUMU SŪTĪŠANU UN SAŅEMŠANU UN PĀRSKAITĪJUMU DERĪGUMA APSTIPRINĀŠANU GULSTAS UZ PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU. Mūsu bloķētie digitālie aktīvi tiek atlaisti atpakaļ pie pārdevēja, ja pircējs izvēlas atcelt darījumu. Pārdevējs nevar atcelt darījumu nevienā brīdī. Pārdevējam ir tikai iespēja atbloķēt digitālos aktīvus un atlaist tos pie pircēja. Tas ir pircēja drošības aizsargāšanas nolūkos. Ja pārdevējs vēlas atcelt darījumu, jo pircējs neievēro darījuma noteikumus, viņam jāsāk strīds un jānorāda tā iemesls, kā aprakstīts šī Līguma 8. sadaļā. Darījumi mūsu tīmekļa vietnē tiek veikti starp pircējiem un pārdevējiem. Tādējādi Paxful nav neviena darījuma puse.

Paxful nodrošinātais viesota digitālās valūtas maka pakalpojums ir drošs veids digitālās valūtas uzglabāšanai, sūtīšanai un saņemšanai. Paxful netur un neglabā nekādus digitālos aktīvus. Digitālie aktīvi vienmēr tiek glabāti to attiecīgajos tīklos jeb blokķēdēs. Visi digitālās valūtas pārskaitījumi notiek digitālo valūtu tīklā, nevis Paxful. Nav nekādu garantiju, ka pārskaitījums digitālo valūtu tīklā tiks apstrādāts. Paxful patur tiesības atteikties apstrādāt jebkuru pārskaitījumu, ja to pieprasa likums vai ja mēs uzskatām, ka šis pārskaitījums ir pretrunā ar mūsu šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem. Tu piekrīti un atzīsti, ka uzņemies pilnu atbildību par visām aktivitātēm, kas notiek tavā makā, un uzņemies visus riskus, kas saistīti ar sankcionētu vai nesankcionētu piekļuvi tavam makam, ciktāl to pieļauj likums.

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Mēs paturam tiesības grozīt, pārveidot, mainīt vai pārskatīt šo Līgumu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Jebkuras šādas izmaiņas attiecībā uz Pakalpojumu izmantošanu stāsies spēkā brīdī, kad tiks publicētas Paxful tīmekļa vietnē un ne ar atpakaļejošu datumu. Ja esi iesniedzis mums savu e-pasta adresi, mēs varam arī informēt tevi pa e-pastu, ka Līgums ir ticis pārskatīts. Ja nepiekrīti pārskatītā Līguma noteikumiem, tavs vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir nekavējoties pārtraukt izmantot Pakalpojumus un slēgt savu kontu.
  2. Tu esi atbildīgs par to, ka rūpīgi izlasi Līgumu un ik pa laikam pārskati šo Līgumu Paxful tīmekļa vietnē. Ja turpini izmantot Pakalpojumus, tas nozīmē, ka tu piekrīti konkrētajā brīdī aktuālajai Līguma versijai.
  3. Paxful nespēja vai kavēšanās īstenot vai daļēji īstenot kādu no Līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīta par atteikšanos no kādām mūsu tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
 2. KONTS UN REĢISTRĀCIJA

  1. Lai izmantotu Pakalpojumus, tev vajadzēs reģistrēt kontu mūsu Tīmekļa vietnē. Reģistrācijas procesa laikā mēs prasīsim tev noteiktu informāciju, tai skaitā bez ierobežojuma tavu vārdu, adresi un citu personīgu informāciju, lai verificētu tavu identitāti. Mēs varam pēc saviem ieskatiem atteikties uzturēt tavu kontu. Tu piekrīti un atzīsti, ka tu: (a) esi sasniedzis pilngadību atbilstoši savas jurisdikcijas normām un vari piekrist šim Līgumam; un (b) tev iepriekš nav apturēta vai pārtraukta mūsu Pakalpojumu sniegšana.
  2. Izmantojot savu kontu, tu piekrīti un apsoli, ka izmantosi mūsu Pakalpojumus tikai savām vajadzībām, un tu nedrīksti izmantot savu kontu, lai darbotos kā starpnieks vai brokeris jebkuras citas trešās puses, personas vai saimnieciskas vienības labā. Izņemot, ja Paxful ir skaidri atļāvis ko citu, tev drīkst būt tikai viens konts, un tu nedrīksti pārdot, aizdot, koplietot vai kā citādi padarīt pieejamu savu kontu vai informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu tavam kontam, citiem cilvēkiem vai saimnieciskām vienībām. Tu esi individuāli atbildīgs par drošības un kontroles uzturēšanu attiecībā uz jebkuru un visiem lietotājvārdiem, e-pasta adresēm, parolēm, divu faktoru autentifikācijas kodiem vai jebkādiem citiem kodiem vai pilnvarām, ko tu izmanto, lai piekļūtu Pakalpojumiem. Tavs konts nedrīkst saturēt maldinošu vai krāpniecisku informāciju. Nepatiesas informācijas sniegšana savā kontā, savas izcelsmes valsts falsificēšana vai krāpniecisku identifikācijas dokumentu iesniegšana ir stingri aizliegta.
  3. Sava konta reģistrācijas laikā tu piekrīti sniegt mums informāciju, ko mēs pieprasām identitātes verifikācijas nolūkos un lai konstatētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, krāpšanu vai jebkādus citus finanšu noziegumus, un atļauj mums uzglabāt šo informāciju. Pirms varēsi izmantot Pakalpojumus tev būs jāveic noteiktas verifikācijas procedūras, un šīs procedūras var tik koriģētas saistībā ar informāciju, kas par tevi tiek pastāvīgi ievākta. Mūsu pieprasītā informācija var ietvert, bet neaprobežojas ar tavu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, sociālās apdrošināšanas numuru, nodokļu maksātāja identifikācijas numuru un valsts izdotu identifikācijas numuru. Sniedzot mums šo un jebkādu citu informāciju, kas varētu tikt prasīta, tu apstiprini, ka visa šī informācija ir patiesa, precīza un nav maldinoša. Tu piekrīti mūs nekavējoties informēt, ka kāda daļa no tevis iesniegtās informācijas mainās. TU PILNVARO MŪS TIEŠĀ VEIDĀ VAI CAUR TREŠAJĀM PUSĒM PIEPRASĪT INFORMĀCIJU, KO MĒS UZSKATĀM PAR NEPIECIEŠAMU, LAI VERIFICĒTU TAVU IDENTITĀTI VAI AIZSARGĀTU TEVI UN/VAI MŪS PRET KRĀPŠANU VAI CITIEM FINANŠU NOZIEGUMIEM UN LAI VEIKTU DARBĪBAS, KO MĒS UZSKATĀM PAR NEPIECIEŠAMĀM, PAMATOJOTIES UZ ŠĀDU INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU REZULTĀTIEM. TU ATZĪSTI UN PIEKRĪTI, KA TAD, KAD MĒS VEICAM INFORMĀCIJAS PIEPRASĪŠANU, TAVA PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA VAR TIKT IZPAUSTA KREDĪTU UZRAUDZĪBAS UN KRĀPNIECĪBAS NOVĒRŠANAS VAI FINANŠU NOZIEGUMU IZMEKLĒŠANAS IESTĀDĒM UN KA ŠĪS IESTĀDES VAR ATBILDĒT UZ MŪSU INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMIEM PILNĀ APMĒRĀ.
  4. Ja tu izmanto Pakalpojumus juridiskas personas, piemēram, korporatīvas vienības, vārdā, tu turklāt apsoli un garantē, ka: (i) šī juridiskā persona ir noteiktā kārtībā organizēta un likumīgi darbojas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jurisdikcijā, kurā tā ir dibināta; un (ii) šī jurdiskā persona ir noteiktā kārtībā pilnvarojusi tevi rīkoties tās vārdā. Korporatīvs verificēts konts pieder konkrētajai juridiskajai personai un to var izmantot tikai persona, kas to ir reģistrējusi. Korporatīvos kontus nav atļauts koplietot vai izmantot citām personām vai uzņēmumiem. Uz korporatīvajiem kontiem, kas ir verificēti, attiecas šādi ierobežoti izņēmumi:

   • Apstiprinātam uzņēmuma kontam jebkurā laikā var būt vairāki aktīvi lietotāju konti ar noteikumu, ka tie visi ir verificēti un tos izmanto darbinieki, ko pilnvarojis uzņēmums, ko Paxful iepriekš atklājis un apstiprinājis pēc saviem ieskatiem;
   • Uzņēmumu kontiem vienlaicīgi var būt tikai viens aktīvs piedāvājums noteiktam pārskaitījumam un tiem nedrīkst būt vairāki piedāvājumi šim konkrētajam pārskaitījumiem citos uzņēmuma kontos.
  5. Tu esi individuāli atbildīgs par spēcīgas paroles izveidošanu un atbilstošas aizsardzības un kontroles uzturēšanu pār jebkādiem ID dokumentiem, parolēm, norādēm, personas identifikācijas numuriem, API atslēgām vai jebkuriem citiem kodiem, ko tu izmanto, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus vai piekļūtu tiem. Minētās informācijas un/vai tavas personīgās informācijas pazaudēšanas vai tās apdraudējuma rezultātā tavam kontam var piekļūt trešās puses un var tikt zaudēti vai nozagti ar tavu kontu saistītie digitālie aktīvi un/vai līdzekļi, tostarp piesaistītās apmaksas metodes. Tu esi individuāli atbildīgs par to, lai tava konta profilā būtu norādīta aktuāla e-pasta adrese, tālruņa numurs un cita kontaktinformācija, lai tu saņemtu mūsu sūtītus paziņojumus un brīdinājumus. Tu nekad nedrīksti ļaut kādam citam attālināti piekļūt savam datoram, kad esi pieslēdzies savam kontam. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, ko tu varētu ciest konta pieslēgšanās datu apdraudējuma gadījumā, kas nav Paxful vainas dēļ un/vai kas noticis, jo neesi ievērojis vai rīkojies atbilstoši mūsu sūtītajiem paziņojumiem vai brīdinājumiem.
  6. Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, tev, iespējams, būs jāizpilda noteiktas juridiskas prasības savā dzīvesvietas valstī un/vai štatā. Piekrītot šī Līguma noteikumiem, tu apstiprini, ka esi iepazinies ar saviem vietējiem tiesību aktiem un normām un ka tu esi informēts un izpildīsi jebkuras un visas no šīm prasībām. Juridisku vai normatīvu aizliegumu dēļ mēs nepiedāvājam savus Pakalpojumus noteiktās jurisdikcijās. Piekrītot šī Līguma noteikumiem, tu apstiprini, ka neesi šo jurisdikciju rezidents un uz tevi neattiecas tajās spēkā esošie likumi un normatīvie akti.
  7. Mēs varam nenodrošināt visu Pakalpojumu pieejamību visos tirgos un jurisdikcijās un varam daļēji vai pilnībā ierobežot vai liegt Pakalpojumu izmantošanu noteiktās jurisdikcijās ("Aizliegtās jurisdikcijas"). Šajā kontekstā Aizliegtās jurisdikcijas ietver tās, kas ir norādītas mūsu "Aizliegto valstu sarakstā", kā arī Vašingtonas un Ņujorkas štatus. Turklāt Pakalpojumi attiecībā uz digitālo valūtu Tether (USDT) nav pieejami lietotājiem, kuru dzīvesvieta atrodas Teksasas štatā. Tu nedrīksti mēģināt piekļūt mūsu Pakalpojumiem, ja atrodies kādā no šīm Aizliegtajām jurisdikcijām. Tu nedrīksti mēģināt apiet nekādus ierobežojumus, ko uzliek Pakalpojumi, tai skaitā slēpjot savu IP adresi vai iesniedzot jebkādu nepareizu informāciju attiecībā uz savu atrašanās vietu.
 3. JURISDIKCIJA, IZSKATĪŠANA ŠĶĪRĒJTIESĀ UN NODALĀMĪBA

  1. Šo Līgumu un to, kā tu izmanto Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, regulē un tas tiek interpretēts sakaņā ar Delavēras štata likumiem, neatkarīgi no tiesību aktu pretrunu principiem.
  2. Izskatīšana šķīrējtiesā. Tu un Paxful piekrītat, ka jebkurš strīds, kurš izriet no šī Līguma vai Pakalpojumiem vai ir saistīts ar tiem, tiek galīgi izšķirts individuāli saistītā šķīrējtiesā saskaņā ar Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas noteikumiem par patērētāju strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā (skatīt https://www.adr.org/rules). Ņemot vērā piemērojamās juridiskās prasības, patērētāju sūdzību iesniedzēji (privātpersonas, kuru pārskaitījums ir veikts personīgām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām) var izvēlēties iesniegt prasību savā vietējā mazāk nozīmīgu prasību tiesā, nevis šķīrējtiesā, ciktāl lieta paliek mazāk nozīmīgu prasību tiesā un tiek izskatīta individuāli (nevis kā kolektīva vai pārstāvības lieta).

   KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS ATSAUKŠANA: CIKTĀL TO PIEĻAUJ LIKUMS, VISAS PRASĪBAS TIKS IESNIEGTAS TIKAI INDIVIDUĀLI, NEVIS RĪKOJOTIES KĀ PRASĪBAS IESNIEDZĒJAM VAI KOLEKTĪVA LOCEKLIM KĀDĀ DOMĀJAMĀ GRUPAS, KOLEKTĪVA VAI PĀRSTĀVĪBAS LIETĀ ("KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS ATSAUKŠANA"). ŠĶĪRĒJTIESNESIS NEVAR APVIENOT VAIRĀK NEKĀ VIENAS PERSONAS PRASĪBAS VAI IZSKATĪT JEBKĀDU KOLEKTĪVU PRASĪBU. TU ATZĪSTI, KA, PIEKRĪTOT ŠIEM NOTEIKUMIEM, TU UN PAXFUL ABI ATSAKĀTIES NO JEBKĀDĀM TIESĪBĀM RISINĀT STRĪDUS TIESĀ UN TU ATSAKIES NO TIESĪBĀM PIEDALĪTIES KOLEKTĪVĀ PRASĪBĀ PRET PAXFUL.

   Uz izskatīšanu šķīrējtiesā pilnībā attiecas Federālais šķīrējtiesu likums (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. 1.-16. paragrāfs. Izskatīšanu šķīrējtiesā veiks viens neitrāls šķīrējtiesnesis, un tā notiks Delavēras štatā vai citā abpusēji pieņemamā vietā angļu valodā. Šķīrējtiesniesis var piešķirt jebkādus atvieglojumus, ko varētu piešķirt kompetentās jurisdikcijas tiesa, tostarp pārstāvju atlīdzības, ja to pieļauj likums, un šķīrējtiesas lēmums var tikt reģistrēts kā spriedums un izpildīts jebkurā tiesā. Pēc tava pieprasījuma sēdes var tikt organizētas klātienē vai pa tālruni, un šķīrējtiesnesis var sagatavot iesniegšanai un konstatēšanai lūgumrakstus priekšlikumiem bez mutiskas noklausīšanās. Puse, kuras nostāja lietā vai procesā ir dominējošā šī Līguma izpildei, ir tiesīga uz izmaksu un pārstāvju atlīdzību segšanu.

   Ja šķīrējtiesnesis(-ši) vai šķīrējtiesas administrators tev pieprasa segt izskatīšanas maksu vai citus administratīvus izdevumus, mēs tev šādas maksas vai izdevumus atlīdzināsim tik lielā mērā, cik tie pārsniedz tos, kas tev būsu jāsedz, prasību iesniedzot tiesā. Mēs arī segsim papildu maksas vai izdevumus, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar šķīrējtiesas administratora noteikumiem vai piemērojamajiem tiesību aktiem. Bez iepriekš minētā ikviena no pusēm būs atbildīga par jebkādām citām maksām vai izdevumiem, piemēram, pārstāvju atlīdzībām, kas pusei varētu rasties.

  3. Ja kāda šī Līguma daļa Amerikas Savienoto Valstu tiesā vai šķīrējtiesā tiek atzīta par pilnībā vai daļēji spēkā neesošu vai nepiemērojamu, tas nekādi neietekmē citu šo noteikumu un nosacījumu daļu spēkā esamību vai piemērojamību. Visi virsraksti šajā Līgumā ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tie nav piemērojamas šī Līguma normas.
 4. PRIVĀTUMA POLITIKA UN AIZSARDZĪBA

  1. Mēs cenšamies veikt visas saprātīgi nepieciešamās darbības, lai aizsargātu tavu personīgo informāciju. Tomēr mēs nevaram garantēt drošību nekādiem datiem, kurus tu izpaud internetā. Tu uzņemies drošības riskus, kas izriet no informācijas sniegšanas un darbošanās interneta vidē, un neprasīsi no mums atbildību par nekādiem drošības pārkāpumiem, izņemot, ja tie radušies mūsu nolaidības rezultātā.
  2. Lūdzu, iepazīsties ar mūsu oficiālo privātuma paziņojumu: https://paxful.com/privacy.
 5. GARANTIJU NEESAMĪBA, ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN RISKA UZŅEMŠANĀS

  1. PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, "KĀDI IR" UN "KĀDI PIEEJAMI", BEZ NEKĀDĀM GARANTIJĀM, APGALVOJUMIEM VAI APSOLĪJUMIEM, NEDZ SKAIDRI IZTEIKTIEM, NEDZ PIEDOMĀTIEM, NEDZ LIKUMĀ NOTEIKTIEM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, PAXFUL ĪPAŠI NORAIDA JEBKĀDAS PIEDOMĀTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM, PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM UN/VAI PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. PAXFUL NESNIEDZ NEKĀDUS APSOLĪJUMUS VAI GARANTIJAS, KA PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI, JEBKURAI PAKALPOJUMU SADAĻAI VAI JEBKĀDIEM TAJOS IEKĻAUTIEM MATERIĀLIEM BŪS NEPĀRTRAUKTA, NETRAUCĒTA, SAVLAICĪGA VAI BEZ KĻŪDĀM. PAXFUL NAV ATBILDĪGS PAR NEKĀDIEM TRAUCĒJUMIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, KO LIETOTĀJS VARĒTU CIEST. TU ATZĪSTI UN PIEKRĪTI, KA NEESI PAĻĀVIES NE UZ KĀDU CITU APGALVOJUMU VAI VIENOŠANOS, RAKSTISKU VAI MUTISKU, ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU UN TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU UN PIEKĻUVI TIEM. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, TU ATZĪSTI UN UZŅEMIES DAŽĀDOS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR DIGITĀLO VALŪTU IZMANTOŠANU, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, APARATŪRAS KĻŪMES, PROGRAMMATŪRAS PROBLĒMAS, INTERNETA SAVIENOJUMA KĻŪMES, ĻAUNPROGRAMMATŪRAS, TREŠO PUŠU IEJAUKŠANOS, KĀ REZULTĀTĀ TIEK ZAUDĒTA VAI TRAUCĒTA PIEKĻUVE TAVAM KONTAM VAI MAKAM, VAI CITIEM LIETOTĀJA DATIEM, SERVERA KĻŪMES VAI DATU ZUDUMUS. TU PIEKRĪTI UN ATZĪSTI, KA PAXFUL NEBŪS ATBILDĪGS PAR NEKĀDĀM KOMUNIKĀCIJAS KĻŪMĒM, TRAUCĒJUMIEM, KĻŪDĀM, IZKROPĻOJUMIEM VAI KAVĒJUMIEM, AR KO TU VARĒTU SASKARTIES, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, NEATKARĪGI NO TO CĒLOŅA.
  2. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ PAXFUL, TĀ MEITASUZŅĒMUMI UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, KĀ ARĪ NEVIENS NO TO ATTIECĪGAJĀM AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, AĢENTIEM, DARBINIEKIEM, PADOMNIEKIEM VAI PĀRSTĀVJIEM NEVAR BŪT ATBILDĪGS (A) PAR SUMMU, KAS IR LIELĀKA PAR KOPĒJO VĒRTĪBU KOMISIJAS MAKSĀM, KO TU ESI SAMAKSĀJIS PAR PAKALPOJUMU, KAS IR PRASĪBAS PRIEKŠMETS, DIVPADSMIT (12) MĒNEŠOS PIRMS ZAUDĒJUMU RAŠANĀS, VAI (B) PAR NEKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, VĒRTĪBAS VAI BIZNESA IESPĒJU SAMAZINĀŠANOS, NEKĀDIEM DATU VAI CITU NEMATERIĀLU ĪPAŠUMU ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM VAI PĀRKĀPUMIEM, NEKĀDIEM SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, NEMATERIĀLIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, VIENALGA, VAI TIE IR BALSTĪTI UZ LĪGUMU, KAITĒJUMU, NOLAIDĪBU, STINGRĀM SAISTĪBĀM VAI CITĀDI, VAI IZRIET NO VAI SAISTĪBĀ AR SANKCIONĒTU VAI NESANKCIONĒTU VIETNES VAI PAKALPOJUMU, VAI ŠĪ LĪGUMA IZMANTOŠANU, PAT JA PAXFUL PILNVAROTS PĀRSTĀVIS IR BIJIS INFORMĒTS VAI ZINĀJIS, VAI VIŅAM BŪTU BIJIS JĀZINA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, UN NEATKARĪGI NO NESPĒJAS IZMANTOT JEBKĀDU SALĪGTU VAI CITU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS TĀ PAMATA NOLŪKIEM, IZŅEMOT, JA TIESAS CEĻĀ TIEK ATZĪTS, KA ŠIE ZAUDĒJUMI RADUŠIES PAXFUL NOLAIDĪBAS, KRĀPŠANAS, APZINĀTAS SLIKTAS PĀRVALDĪBAS VAI APZINĀTAS LIKUMA PĀRKĀPŠANAS REZULTĀTĀ. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS, TĀDĒĻ AUGSTĀK MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS, IESPĒJAMS, NEATTIECAS UZ TEVI.
  3. Mums nepieder un mēs nekontrolējam pamata programmatūras protokolus, kas regulē digitālo aktīvu darbību. Vispārīgā nozīmē pamata protokoli ir atvērta koda un jebkurš var tos izmantot, kopēt, pārveidot un izplatīt. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par pamata protokolu darbību, un mēs nevaram garantēt tīkla operāciju funkcionalitāti vai drošumu. Konkrētā nozīmē pamata protokoli var tikt pakļauti pēkšņām izmaiņām darbības noteikumos (tai skaitā "sazarojumiem"). Jebkuras šādas materiāla darbības izmaiņas var materiāli ietekmēt digitālās valūtas pieejamību, vērtību, funkcionalitāti un/vai nosaukumu. Paxful nekontrolē šo materiāla darbības izmaiņu laiku un iezīmes. Tā ir tava atbildība būt lietas kursā par gaidāmām darbības izmaiņām, un tev rūpīgi jāapsver publiski pieejamā informācija un Paxful sniegtā informācija, pieņemot lēmumu, vai turpināt izmantot Pakalpojumus. Šādu darbības izmaiņu gadījumā Paxful patur tiesības veikt tādus pasākumus, kas varētu būs nepieciešami, lai aizsargātu tā platformas drošumu un drošu darbību, tostarp uz laiku apturēt operācijas ar skarto(-ajām) digitālo(-ajām) valūtu(-ām) un veikt citus nepieciešamus pasākumus. Paxful pieliks saprātīgas pūles, lai paziņotu tev par savu atbildes reakciju uz jebkādām materiāla darbības izmaiņām; tomēr šādas izmaiņas ir ārpus kontroles un var notikt bez Paxful ziņas. Mūsu atbildes reakcija uz jebkādām materiāla darbības izmaiņām ir pakļauta tikai mūsu ieskatiem un ietver lēmumu neatbalstīt nekādas jaunas daļas vai citas darbības. Tu atzīsti un uzņemies riskus, kas saistīti ar digitālo aktīvu protokolu darbības izmaiņām, un piekrīti, ka Paxful nav atbildīgs par šādām darbības izmaiņām un nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas tev varētu rasties šādu darbības izmaiņu rezultātā, un ka mums nav pienākuma palīdzēt tev operācijās ar neatbalstītām valūtām vai protokoliem.
  4. Izmantojot mūsu Pakalpojumus, tu vari redzēt saturu vai izmantot Pakalpojumus, ko nodrošina trešās puses, tostarp saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ("Trešo pušu saturs"). Mēs neapstiprinām, nepieņemam un nekontrolējam Trešo pušu saturu, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šādu Trešo pušu saturu. Turklāt tava sadarbība vai korespondence ar šādām trešajām pusēm ir tikai starp tevi un šīm trešajām pusēm. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies saistības par nekādiem zaudējumiem vai jebkāda veida kaitējumu, kas nodarīts šādas sadarbības rezultātā, un tu saproti, ka izmanto Trešo pušu saturu un mijiedarbojies ar trešajām pusēm, uzņemoties individuālu risku.
  5. Lai izvairītos no šaubām, Paxful nesniedz investīciju, nodokļu vai juridiskās konsultācijas. Paxful nav reģistrēts ASV Vērtspapīru un biržu darījumu komisijā (U.S. Securities and Exchange Commission) un nepiedāvā vērtspapīru pakalpojumus vai investīciju konsultācijas. Visi darījumi mūsu tirdzniecības platformā tiek veikti pēc vienādranga principa starp pārdevēju un pircēju, un tu esi individuāli atbildīgs, nosakot, vai kāds ieguldījums, ieguldījumu stratēģija vai ar to saistīts pārskaitījums ir tev piemērots, ņemot vērā tavus personīgos ieguldījumu mērķs, finansiālos apstākļus un riska pielaidi. Par savu konkrēto situāciju tev jākonsultējas ar savu juristu vai nodokļu speciālistu. Laiku pa laikam mēs varam sniegt izglītojošu informāciju par mūsu platformu un produktiem, lai palīdzētu lietotājiem uzzināt vairāk par mūsu Pakalpojumiem. Šī informācija var ietvert, piemēram, bloga ierakstus, rakstus, saites uz trešo pušu saturu, ziņu plūsmu, pamācības un videoierakstus. Mūsu tīmekļa vietnē vai kādās trešo pušu vietnēs sniegtā informācija nav uztverama kā investīciju ieteikums, finanšu ieteikums, tirdzniecības ieteikums vai jebkāda cita veida ieteikums, un tu nedrīkst neko no tīmekļa vietnes satura uztvert šādā veidā. Pirms pieņemt lēmumu par jebkādu digitālo aktīvu pirkšanu, pārdošanu vai turēšanu tev jāveic pašam sava uzticamības pārbaude un jākonsultējas ar saviem finanšu konsultantiem pirms jebkādu investīciju lēmumu pieņemšanas. Paxful neuzņemsies atbildību par taviem lēmumiem pirkt, pārdot vai turēt digitālos aktīvus, ko tu pieņem, balstoties uz Paxful sniegto informāciju.
  6. Tu piekrīti, ka mēs neesam atbildīgi par nekādām digitālo aktīvu cenu svārstībām. Tirgus izjukšanas vai nepārvaramu apstākļu gadījumā (atbilstoši 17. sadaļai) mēs varam darīt vienu vai vairākas no tālāk minētajām lietām: (a) apturēt piekļuvi Pakalpojumiem; vai (b) liegt tev pabeigt jebkādas darbības, izmantojot Pakalpojumus. Mēs nebūsim atbildīgi par nekādiem zaudējumiem, kas tev radīsies šādu darbību rezultātā. Tu apzinies, ka pēc šāda notikuma, atjaunojot Pakalpojumu darbību, dominējošās tirgus cenas var ievērojami atšķirties no cenām, kas bija pieejamas pirms konkrētā notikuma.
  7. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par to, ka tīmekļa vietne vai serveris, kas nodrošina tās pieejamību, ir brīvi no vīrusiem vai kļūdām, ka tās saturs ir precīzs, ka tā darbosies bez pārtraukuma vai ka defekti tiks izlaboti. Mēs nebūsim atbildīgi tavā priekšā par nekāda veida zaudējumiem, kas izriet no tevis veiktajām darbībām vai darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz tīmekļa vietnē esošajiem materiāliem vai informāciju.
 6. PAXFUL ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS UN KOMPENSĒŠANA

  1. Ja tev ir strīds ar vienu vai vairākiem mūsu Pakalpojumu lietotājiem, tu atbrīvo Paxful, tā meitasuzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, un to attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, aģentus un pārstāvjus no jebkurām un visām jebkāda veida un rakstura sūdzībām, prasībām un zaudējumiem (faktiskiem un izrietošiem), kas izriet no vai ir jebkādā veidā saistīti ar šiem strīdiem. Tu piekrīti atlīdzināt un novērst kaitējumu Paxful, tā meitasuzņēmumiem un to attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem un pārstāvjiem jebkādu sūdzību vai prasību gadījumā (tai skaitā pārstāvju atlīdzības un jebkādus sodus, nodevas vai līgumsodus, ko piemēro uzraugošās iestādes), kas izriet no vai ir saistītas ar tavu šī Līguma pārkāpumu vai tavu jebkāda līguma, noteikuma vai normas pārkāpumu, vai kādas trešās puses tiesību pārkāpumu.
 7. PĀRSKAITĪJUMI PAXFUL TIRDZNIECĪBAS PLATFORMĀ

  Tīmekļa vietne ļauj lietotājiem pieprasīt piedāvājumus digitālo aktīvu pirkšanai vai pārdošanai.

  Kad lietotājs iniciē pārskaitījumu, lai iegādātos vai nopirktu digitālos aktīvus, pārskaitījums tiek izpildīts saskaņā ar šo Līgumu un papildu noteikumiem (ja tādi ir), ko norādījis lietotājs vai lietotāja darījuma partneris. Pamācība digitālo aktīvu pirkšanai un pārdošanai Paxful tirdzniecības platformā, ir atrodama https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz ikvienu turpinājumā aprakstīto pārskaitījumu:

  1. Digitālo aktīvu pirkšana, lūdzot sniegt piedāvājumu.

   Iegādājoties digitālos aktīvus Paxful tirdzniecības platformā:

   1. Paxful darījuma kontam nav nekādu komisijas maksu, kas būtu jāmaksā pircējiem mūsu tirdzniecības platformā.
   2. Piedāvājumiem no Paxful darījumu partneriem ir pašiem savi noteikumi un nosacījumi, un ikviens piedāvājums atšķirsies ar maiņas kursu, maiņas ātrumu un citiem pārdevēja norādītiem noteikumiem un nosacījumiem. Pieņemot pārdevēja piedāvājumu, tu piekrīti, ka tev ir saistoši šī piedāvājuma noteikumi un nosacījumi. Pārdevēja norādītie noteikumi un norādījumi ir spēkā visos gadījumos, izņemot ja tie ir pretrunā ar šo Līgumu vai pārkāpj to, ir pretlikumīgi, nesaprātīgi vai kā citādi grūti izpildāmi (pēc Paxful ieskatiem), vai ja abas darījuma puses piekrīt grozīt piedāvājuma noteikumus un nosacījumus. TĀ IR TAVA ATBILDĪBA RŪPĪGI IZLASĪT PĀRDEVĒJA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS UN PRECĪZI TOS IZPILDĪT. JA NEIEVĒROSI PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, TAV MAKSĀJUMS NETIKS PIEŅEMTS. NEKAD NEVEIC APMAKSU, JA NEESI IZPILDĪJIS VISUS PIEDĀVĀJUMĀ MINĒTOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. JA TU VEIC MAKSĀJUMU, NEIEVĒROJOT NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, PAXFUL NEVAR TEV PALĪDZĒT STRĪDA PROCESĀ ATGŪT TAVU MAKSĀJUMU.
   3. Maksājuma verificēšana un instrukciju sniegšana digitālo aktīvu atlaišanai no Paxful darījuma konta ir tikai un vienīgi pārdevēja, nevis Paxful, pienākumi. Ja pārdevējs neatlaiž digitālos aktīvus pie tevis pēc tam, kad ir atbilstoši izpildīti pārdevēja noteikumi un nosacījumi, nekavējoties ziņo par problēmu ar tam paredzēto strīda pogu attiecīgā darījuma čatā. Paxful atbalsta komanda izskatīs un nokārtos strīdu. Šis strīdu izšķiršanas process ir plašāk aprakstīts "8. sadaļā - Pārskaitījumu apstrīdēšana ar Paxful strīdu izšķiršanas procesu". Ja neievērosi šo strīdu izšķiršanas procesu, Paxful nevarēs tev palīdzēt šajā jautājumā.
  2. Digitālo aktīvu pārdošana

   Pārdodot digitālos aktīvus Paxful tirdzniecības platformā:

   1. Pārdevējiem ir jāverificē un jāapstrādā maksājums saprātīgā laikā un noteikā laikā, kas norādīts piedāvājuma noteikumos. Tiklīdz pircējs ir nosūtījis tev maksājumu atbilstoši piedāvājuma noteikumiem, tev ir pienākums un atbildība nekavējoties verificēt un apstrādāt maksājumu un pēc tam atbloķēt digitālos aktīvus Paxful darījuma kontā un atlaist tos pie pircēja. Ja tu neievēro piedāvājuma instrukcijas, tu, iespējams, nevarēsi atgūt savus bloķētos digitālos aktīvus.
   2. Kā pārdevējs tu uzņemies visus riskus un atbildību par jebkuru šī Līguma pārkāpumu, ar ko varētu saskarties, pārdodot digitālos aktīvus. Visi maksājamie nodokļi ir tava atbildība. Paxful iekasē komisijas maksu no tevis kā digitālo aktīvu pārdevēja par digitālo aktīvu bloķēšanu Paxful darījuma kontā sakarā ar pārdošanas darījumu. Ja vien Paxful pēc saviem ieskatiem nenorāda citādi, Paxful neatlīdzinās pārdevējam nekādus zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārkāpuma, krāpšanas vai cita iemesla dēļ, un mūsu komisijas maksa netiks atgriezta nekādos apstākļos.
   3. Tev ir pilnībā jāapstrādā ikviens saņemtais maksājums un jāapstiprina tas kā saņemts, pirms tu atlaid digitālos aktīvus no Paxful darījuma konta. Paxful neatbild par taviem zaudējumiem, ja tu priekšlaicīgi atlaid digitālos aktīvus, kamēr neesi rūpīgi pārliecinājies par maksājuma saņemšanu. Tev pret savu pircēju jāizturas uzmanīgi un atsaucīgi. Jebkādi neaktīvi piedāvājumi ir jādeaktivizē.
   4. Jebkāda tev piederošas tīmekļa vietnes reklamēšana jebkurā Paxful tirdzniecības platformas sadaļā (piemēram, savā bio, piedāvājuma noteikumos vai darījuma čatā), kas aicina pirkt vai pārdot digitālos aktīvus ārpus Paxful pakalpojumiem, ir stingri aizliegta. Noteiktos gadījumos ir pieļaujams darījuma instrukcijās norādīt savu tīmekļa vietni, kas ir izveidota pārdevējam tikai un vienīgi ar nolūku saņemt maksājumu, lai pabeigtu darījumu (t.i., uzticamu trešo pušu debetkaršu/kredītkaršu apstrādes vietni); ar noteikumu, ka šādu ārēju tīmekļa vietņu izmantošana ir skaidri aprakstīta piedāvājuma noteikumos, un šādas tīmekļa vietnes nedrīkst saturēt nekādas citas reklāmas vai tavu kontaktinformāciju.
  3. Atbilstība

   1. Paxful un tā Pakalpojumi nav saistīti vai asociēti, nedz arī apstiprināti vai sponsorēti no kādas trešās puses, tai skaitā, bet ne tikai, nevienas dāvanu karšu izdevējiestādes. Norādītās preču zīmes, zīmoli un citi identifikatori pieder tikai un vienīgi to attiecīgajiem īpašniekiem. Paxful un tā Pakalpojumi nav nekādā ziņā apstiprināti, sponsorēti, asociēti vai saistīti ar nevienu no šiem īpašniekiem.
   2. Paxful nav licencēts dāvanu karšu pārdevējs vai kādas dāvanu karšu izdevējiestādes pilnvarots izplatītājs. Uz jebkurām dāvanu kartēm, ko tu tiešā veidā saņem no lietotāja, izmantojot Paxful tirdzniecības platformu, attiecas tā trešās puses komersanta, pie kura tās ir izamantojamas, ("Izdevējiestāde") noteikumi un nosacījumi. Paxful neatbild par nevienas Izdevējiestādes darbībām vai bezdarbību vai komisijas maksām, derīguma termiņiem, līgumsodiem vai noteikumien un nosacījumiem, kas saistīti ar Izdevējiestādes dāvanu karti, kas saņemta, izmantojot Paxful tirdzniecības platformu. Saņemot dāvanu karti no kāda lietotāja, tu atzīsti, ka esi izlasījis dāvanu kartes noteikumus un nosacījumus, un apstiprini Paxful, ka atbilstoši dāvanu kartes Izdevējiestādes noteikumiem un nosacījumiem vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem esi tiesīgs izmantot konkrēto dāvanu karti.
   3. DĀVANU KARŠU BROKERĒŠANA VAI ATKĀRTOTA PĀRDOŠANA MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ UN TIRDZNIECĪBAS PLATFORMĀ IR STINGRI AIZLIEGTA. TEV IR JĀBŪT DĀVANU KARTES LIKUMĪGAJAM ĪPAŠNIEKAM, UN TU PIEKRĪTI PĒC PAXFUL PIEPRASĪJUMA UZRĀDĪT PAXFUL DERĪGUS PIERĀDĪJUMUS, KAS APLIECINA TAVAS ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ SAVU DĀVANU KARTI (PIEMĒRAM, PIRKUMA ČEKS). PAXFUL NEIZSAKA NEKĀDUS APGALVOJUMUS, APSOLĪJUMUS VAI GARANTIJAS, KA KĀDAS TREŠO PUŠU APMAKSAS METODES TĪMEKĻA VIETNĒ ATĻAUJ PĀRSKAITĪJUMUS AR PAXFUL PAKALPOJUMU VAI KA KĀDAS TREŠO PUŠU APMAKSAS METODES MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ ATBALSTA VAI SAŅEM MŪSU PAKALPOJUMU ATBALSTU. TU NEDRĪKSTI IZMANTOT ŠĀDAS TREŠO PUŠU APMAKSAS METODES AR PAXFUL, JA ATTIECĪGĀ TREŠĀ PUSE TO NEATĻAUJ.
   4. TU ESI PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR VISU LIKUMU UN NORMATĪVO AKTU IEVĒROŠANU JURISDIKCIJĀ(-S), KURĀ(-S) NOTIEK TAVS PĀRSKAITĪJUMS.
   5. Visiem pārskaitījumiem jānotiek Paxful ietvaros. Pārskaitījumu veikšana ārpus Paxful platformas vai apmainīšanās ar ārēju kontaktinformāciju ir stingri aizliegta.
  4. Pārskaitījumu ierobežojumi. Mēs pēc saviem ieskatiem varam noteikt limitus vai ierobežojumus attiecībā uz jebkuru piedāvātu pārskaitījumu izmēru, veidu vai paņēmienu, piemēram, limitu kopējam digitālo aktīvu apjomam, ko var piedāvāt pārdošanai.
  5. Garantiju neesamība. Paxful negarantē, ka tu varēsi pārdot digitālos aktīvus šajā tirdzniecības platformā. Digitālo aktīvu nopirkšana vai pārdošana Paxful platformā negarantē, ka tu arī vēlāk varēsi nopirkt vai pārdot digitālos aktīvus šajā tirdzniecības platformā.
  6. Attiecības. Nekam šajā Līgumā nav nolūka radīt un tas nerada nekādu partnerību, kopuzņēmumu, aģentūru, konsultāciju biroju vai aizgādnību, tādējādi tu un Paxful attiecībā viens pret otru esat neatkarīgi līgumslēdzēji.
  7. Informācijas pareizība. Tu apsoli un garantē, ka jebkāda informācija, kuru tu iesniedz, izmantojot Pakalpojumus, ir pareiza un pilnīga. Tu piekrīti un atzīsti, ka Paxful nav atbildīgs par nekādām kļūdām vai izlaidumiem, ko tu pieļauj saistībā ar jebkuru darījumu, kas uzsākts, izmantojot Pakalpojumus, piemēram, ja tu nepareizi ievadi savu maka adresi vai citā veidā iesniedz nepareizu informāciju. Mēs stringri iesakām rūpīgi pārbaudīt savu pārskaitījumu detaļas, pirms tos pabeidz.
  8. Atcelšanas vai pārveidošanas neiespējamība; Maka aktivitātes. Tiklīdz digitālo valūtu tīklā, izmantojot Pakalpojumus, ir iesniegta pārskaitījuma informācija, Paxful nevar tev palīdzēt atcelt vai kā citādi pārveidot tavu pārskaitījumu. Paxful nekontrolē nevienu digitālo valūtu tīklu, un mums nav iespējas izpildīt nekādus atcelšanas vai pārveidošanas pieprasījumus. Paxful netur un neglabā nekādus digitālos aktīvus. Digitālie aktīvi vienmēr tiek glabāti to attiecīgajos tīklos jeb blokķēdēs. Visi digitālās valūtas pārskaitījumi notiek digitālo valūtu tīklā, nevis Paxful. Nav nekādu garantiju, ka pārskaitījums digitālo valūtu tīklā tiks apstrādāts. Paxful patur tiesības atteikties apstrādāt jebkuru pārskaitījumu, ja to pieprasa likums vai ja mēs uzskatām, ka šis pārskaitījums ir pretrunā ar mūsu šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem. Tu piekrīti un atzīsti, ka uzņemies pilnu atbildību par visām aktivitātēm, kas notiek tavā makā, un uzņemies visus riskus, kas saistīti ar sankcionētu vai nesankcionētu piekļuvi tavam makam, ciktāl to pieļauj likums.
  9. Nodokļi. Tā ir tava atbildība noskaidrot, vai un kādi nodokļi attiecas uz pārskaitījumiem, kuriem tu, izmantojot Pakalpojumus, esi iesniedzis pārskaitījumu detaļas, un tā ir tava atbildība paziņot un samaksāt pareizo nodokli atbilstošajai nodokļu iestādei. Tu piekrīti, ka Paxful nav atbildīgs par nekādu no digitālo valūtu pārskaitījumiem izrietošu nodokļu iekasēšanu, paziņošanu, ieturēšanu vai nomaksu.
  10. Lietotāju reputācija. Kad tu iesaisties darījumā, mēs ļaujam citiem lietotājiem sniegt atsauksmes par viņu pieredzi komunikācijā ar tevi. Mēs arī ļaujam lietotājiem ziņot, ja šiem lietotājiem šķiet, ka tu esi jebkādā veidā pārkāpis šo Līgumu. Šie ziņojumi ir konfidenciāli, taču mēs varam tos izmantot saistībā ar strīdu, kā aprakstīts 8. nodaļā.
  11. Pārskaitījumu vēsture. Tu vari redzēt savu pārskatījumu vēsturi savā kontā. Tu piekrīti, ka Pakalpojumu neveiksmīgs mēģinājums sniegt šādu apstiprinājumu nekaitē un nepadara nederīgus šāda pārskaitījuma nosacījumus.
  12. Paxful Pay. Paxful ir pilnvarojis noteiktus komersantus pieņemt Paxful kā apmaksas metodi, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem tiešsaistē. ("Pilnvarotie komersanti"). Tu vari samaksāt Pilnvarotam komersantam, apmaksas solī vai apmaksas brīdī izvēloties opciju "Paxful Pay". Paxful Pay novirzīs tevi uz mūsu tirdzniecības platformu piekļūt savā makā pieejamajiem līdzekļiem vai savienoties ar pārdevēju. Ja pārskaitījuma pabeigšanai tu iegādāsies digitālos līdzekļus no pārdevēja, tiks piemēroti šī Līguma 7.1. sadaļā minētie noteikumi.
  13. Komersantu preces. Paxful nav atbildīgs ne par kādām precēm vai pakalpojumiem, ko tu varētu iegādāties no Pilnvarota komersanta, izmantojot savu kontu vai produktu Paxful Pay. Ja tev ir radies strīds ar kādu pilnvarotu komersantu, tev šis strīds jārisina tiešā veidā ar šo pilnvaroto komersantu.
  14. Līdzekļu atgriešana, atmaksa. Kad tu iegādājies preci vai pakalpojumu no trešās puses, izmantojot savu kontu, pārskaitījums ir galīgs. Mēs neveicam līdzekļu atgriešanu vai atmaksu. Pilnvarots komersants var tev piedāvāt līdzekļu atgriešanu, veikala kredītu vai dāvanu karti pēc saviem ieskatiem un atbilstoši savām politikām.
  15. Paxful iekasē komisijas maksas par Pakalpojumiem, piemērojamās komisijas maksas tev tiks parādītas pirms jebkura Pakalpojuma, uz kuru attiecas komisijas maksas, izmantošanas. Apmeklē "Paxful komisijas maksas", lai iegūtu plašāku informāciju. Mūsu komisijas maksas var mainīties, un Paxful patur tiesības jebkurā laikā koriģēt savas cenas un komisijas maksas.
 8. PĀRSKAITĪJUMU APSTRĪDĒŠANA, IZMANTOJOT PAXFUL STRĪDU IZŠĶIRŠANAS PROCESU

  1. Pārskaitījumu apstrīdēšana. Vairumā gadījumu vienkāršākais veids, kā atrisināt strīdu, ir pircējiem un pārdevējiem komunicēt savā starpā, sadarboties, lai noskaidrotu, kas notika, un nonākt pie abpusēji pieņemama risinājuma. Ja pircējs un pārdevējs nespēj nonākt pie abusēji pieņemama risinājuma, var palīdzēt Paxful atbalsta komanda (Paxful atbalsts"). Strīdu izšķiršanas procesu attiecībā uz pārskaitījumu ("pārskaitījuma apstrīdēšanu" vai "strīdu") var iniciēt jebkura no pusēm. Strīdus var iniciēt tikai par pārskaitījumiem, ko pircējs atzīmējis kā pilnībā apmaksātus. Pārskaitījumus, ko pircējs nav atzīmējis kā pilnībā apmaksātus, ko ir atcēlis pircējs, kas ir automātiski atcelti, beidzoties piedāvājumā norādītajam laika limitam, kas jau ir apstrīdēti un atrisināti vai kuros pārdevējs ir atlaidis digitālos aktīvus pie pircēja, nevar tikt apstrīdēti, atsaukti vai mainīti.
  2. Strīdu izšķiršanas process. Tālāk ir aprakstītas darbības, ko Paxful atbalsta nodaļa veic strīda gadījumā.

   1. Uzsākšana

    Tu vari uzsākt strīdu, piesakoties savā Paxful kontā, atverot darījumu, kuru vēlies apstrīdēt, un nospiežot pogu "strīds". "Strīda" poga būs aktīva tikai tad, ja pircējs būs atzīmējis darījumu kā pilnībā apmaksātu. Uzsākot strīdu, tu izvēlēsies strīda veidu no dotajām opcijām un aprakstīsi problēmu, kas izraisīja strīdu.

    Pieejamās iespējas sava strīda aprakstīšanai, ja esi pārdevējs, ir šādas:

    • Monētu bloķētājs (t.i., neatsaucīgs pircējs) - Pircējs ir atzīmējis darījumu kā pilnībā apmaksātu, taču nereaģē un ir neaktīvs.
    • Apmaksas problēma - pircējs ir aktīvs un ir mēģinājis samaksāt, taču ar maksājumu ir radušās problēmas.
    • Cits - atvērta opcija, kur tu apraksti, kāda problēma izraisīja strīdu. Pircējs varēs redzēt tavu aprakstu.

    Pieejamās iespējas sava strīda aprakstīšanai, ja esi pircējs, ir šādas:

    • Nereaģējošs pārdevējs - ja tu esi samaksājis, bet pārdevējs nereaģē un ir neaktīvs.
    • Apmaksas problēma - tu esi veicis apmaksu, bet pārdevējs apgalvo, ka ar maksājumu ir problēmas, un atsakās atlaist digitālos aktīvus.
    • Cits - atvērta opcija, kur tu apraksti, kāda problēma izraisīja strīdu. Pārdevējs varēs redzēt tavu aprakstu.
   2. Paziņojums

    Tiklīdz būs iesniegts strīda pieteikums, Paxful atbalsta komanda nosūtīs otrai pusei paziņojumu e-pastā un ziņu, izmantojot darījuma čata funkciju, kas pieejama pircējiem un pārdevējiem tirdzniecības platformā, un informēs šo otru pusi, ka ir uzsākts strīds. Ja tiks apstrīdēts kāds no taviem darījumiem, Paxful atbalsta komanda informēs tevi par to, kurš darījums un kādēļ tiek apstrīdēts.

   3. Atbilde

    Iepazīsties ar strīdu un sniedz Paxful atbalsta komandai paskaidrojumu par to, kas notika. Pievieno jebkādus pierādījumus, kas ir tavā rīcībā un var pierādīt tavu paskaidrojumu, piemēram, maksājuma apliecinājums, piederības apliecinājums vai pierādījums, ka tu neesi saņēmis maksājumu.

   4. Paxful pārbaude

    Apstrīdētus pārskaitījumus izmeklēs Paxful atbalsta komanda, un lēmums tiks pieņemts, pamatojoties uz abu pušu iesniegtiem pierādījumiem. Paxful atbalsta komanda izšķir strīdus, izvērtējot dažādus faktorus, kas aprakstīti 8. nodaļā.

  3. Strīda izskatīšana. Strīda izskatīšanas laikā Paxful atbalsta komanda var dot tev norādījumus, kas tev jāizpilda. Tev dotie norādījumi var likt tev iesniegt papildu pierādījumus, piemēram, papildu ID verifikāciju, maksājuma apliecinājumu, jebkādus foto, audio vai video pierādījumus vai jebkādus citus dokumentus, ko Paxful uzskata par būtiskiem, un var likt tev iesniegt šos pierādījumus noteiktā termiņā. Norādījumu neievērošana var novest pie strīda izšķiršanas tev par sliktu. Paxful atbalsta komanda parasti paziņo par savu lēmumu, izmantojot darījuma čata funkciju tirdzniecības platformā, 30 dienu laikā pēc strīda sākuma, taču dažos gadījumos tas var prasīt vairāk laika.
  4. Nereaģēšana. Kad esi iesaistījies darījumā, ir svarīgi palikt aktīvam no brīža, kad darījums sākas, līdz brīdim, kad tas ir pabeigts, atcelts vai izšķirts. Tas nozīmē, ka apstrīdēta darījuma gadījumā tev ir jāspēj sniegt atbildi uz Paxful atbalsta komandas pieprasījumu Paxful atbalsta komandas noteiktajā laikā, pretējā gadījumā var tikt uzskatīts, ka tu nereaģē, un strīds var tikt izšķirts tev par sliktu.
  5. Naudas atgriešanas gadījumi. Darījuma puse var saskarties ar papildu riskiem atkarībā no pārskaitījumam izmantotās apmaksas metodes, pat ja Paxful strīdu izšķiršanas procesā tiek pieņemts lēmums par labu šai pusei. Šajā Līgumā aprakstītais strīdu izšķiršanas process ir nodalīts no jebkādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pircējam vai pārdevējam varētu būt ar apmaksas metodi, kas izmantota saistībā ar pārskaitījumu. Paxful nav pienākuma iniciēt vai apstrādāt naudas atgriešanas gadījumus, un tam nav atbildības gadījumā, ja kāda no pusēm atsauc, atgriež atpakaļ vai kā citādi apstrīd pārskaitījumu, izmantojot līdzekļus, kas šai pusei ir pieejami ar pārskaitījumā izmantoto apmaksas metodi, tai skaitā pēc tam, kad strīds ir slēgts.
  6. Strīdu izšķiršana. Darījumu strīdus parasti izšķir Paxful atbalsta komanda, atdodot ar strīdu saistītos digitālos aktīvus vai nu pircējam, vai pārdevējam, kad ir noslēdzies strīda izšķiršanas process.

   Zemāk ir minēti piemēri, kas tev sniegs priekšstatu par to, kā Paxful var atrisināt strīdīgu darījumu. Šis saraksts nav visaptverošs. Katra atsevišķa strīda izšķiršanu ietekmēs konkrētie strīda fakti un lietotāju iesniegtie pierādījumi.

   Paxful atbalsta nodaļa var atrisināt strīdu par labu pircējam gadījumos, kad ir izpildīts vismaz viens no šiem kritērijiem:

   • Pircējs ir veicis apmaksu saskaņā ar pārdevēja piedāvājumā sniegtajām sākotnējām instrukcijām, un pircējs ir iesniedzis pietiekamus pierādījumus, ka apmaksa tika veikta saskaņā ar šīm instrukcijām. Tas ir šī Līguma pārkāpums, ja pārdevējs atsakās pabeigt darījumu pēc tam, kad pircējs ir izpildījis visus pārdevēja noteikumus un nosacījumus, kas bija publicēti brīdī, kad pircējs pieņēma un apmaksāja darījumu.
   • Pārdevējs ir kļuvis neatsaucīgs un nav sniedzis apmierinošu atbildi Paxful atbalsta komandas prasītajā termiņā.
   • Maksājums ir nosūtīts pārskaitījuma trešajai pusei vai maksājums ir nosūtīts uz apmaksas kontu, kas nav reģistrēts uz pārdevēja vārda.

   Paxful atbalsta nodaļa var atrisināt strīdu par labu pārdevējam gadījumos, kad ir izpildīts viens no šiem kritērijiem:

   • Pircējs nav veicis apmaksu, nav veicis apmaksu pilnībā vai nav veicis apmaksu atbilstoši pārdevēja darījuma piedāvājumā sākotnēji sniegtajām instrukcijām.
   • Pircēja veikto maksājumu ir aizturējis, apturējis, iesaldējis vai pārtraucis apmaksas pakalpojumu sniedzējs vai apstrādātājs. Tas ietver situācijas, kad pircējs ir atgriezis atpakaļ vai apstrīdējis maksājumu caur savu banku vai maksājumu kartes izdevēju.
   • Pircējs ir kļuvis neatsaucīgs un nav sniedzis apmierinošu atbildi Paxful atbalsta komandas prasītajā termiņā.
   • Maksājumu ir veikusi pārskaitījuma trešā puse vai maksājums ir nosūtīts no apmaksas konta, kas nav reģistrēts uz pircēja vārda.

   Ja strīdīga darījuma pircējs vai pārdevējs sniedz krāpniecisku informāciju vai krāpnieciskus dokumentus vai izsaka nepatiesus apgalvojumus, vai kā citādi izmanto maldinošu taktiku, strīds var nekavējoties tikt izšķirts par sliktu šim lietotājam un šī lietotāja konts var tikt nekavējoties apturēts vai tā darbība var tikt pārtraukta pēc Paxful atbalsta komandas ieskatiem.

   Dažos gadījumos, kad neviena no pusēm neizpilda kritērijus vai kad citādā ziņā pēc Paxful ieskatiem nav skaidrs vai nav iespējams noteikt, kura no pusēm ir izpildījusi strīda izšķiršanas kritērijus, Paxful var pieņemt lēmumu izšķirt strīdu, sadalot konkrētos digitālos aktīvus starp pircēju un pārdevēju vienādās vai nevienādās daļās.

  7. Pārsūdzēšana. Ja tu uzskati, ka Paxful ir izšķīris strīdu veidā, kas neatbilst šim Līgumam, tev ir tiesības pieprasīt pārsūdzēšanu. Lai pieprasītu pārsūdzēšanu, tev nekavējoties rakstiski mums par to jāpaziņo, sazinoties ar Paxful klientu atbalsta nodaļu ne vēlāk kā 10 kalendārās dienas pēc tam, kad esi saņēmis Paxful atbalsta nodaļas lēmumu, un jāiesniedz mums pietiekama informācija un pierādījumi, kas pamato tavu prasību. Tavā pārsūdzībā ir jābūt konkrēti norādītam, kādā ziņā, tavuprāt, Paxful ir nepareizi izšķīris strīdu attiecībā uz šī Līguma noteikumiem, un jābūt iekļautiem pierādījumiem par šo nepareizo lēmumu.

   Lūdzu, atceries, ka gan strīda procesā, gan jebkurā citā laikā, izmantojot mūsu Pakalpojumus, tev ir pienākums saglabāt civilizētu attieksmi un izturēties ar cieņu pret citiem lietotājiem un Paxful atbalsta komandu. Vairāk lasi "13. nodaļā - Aizliegtā izmantošana".

  8. Galīgums. Tu azīsti un piekrīti, ka Paxful lēmums attiecībā uz strīdu ir noslēdzošs, galīgs un saistošs, kā aprakstīts šajā Līgumā. Paxful nav nekādas atbildības ne pret pircēju, ne pārdevēju saistībā ar saviem lēmumiem.
 9. KOMISIJAS MAKSAS PAR PAXFUL PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

  1. Maka izveidošana ir bez maksas. Paxful iekasē komisijas maksas par Pakalpojumiem, piemērojamās komisijas maksas tev tiks parādītas pirms jebkura Pakalpojuma, uz kuru attiecas komisijas maksas, izmantošanas. Apmeklē "Paxful komisijas maksas", lai iegūtu plašāku informāciju. Mūsu komisijas maksas var mainīties, un Paxful patur tiesības jebkurā laikā koriģēt savas cenas un komisijas maksas.
 10. NAV TIESĪBU ATCELT PAKALPOJUMUS VAI RACĒJU ATLĪDZĪBAS

  1. Ja tu izmanto Pakalpojumu, kam tiek piemērota maksa, vai, izmantojot Pakalpojumus, uzsāc pārskaitījumu ar racēja atlīdzību, tu, tiklīdz būsi apstiprinājis, ka vēlies turpināt izmantot Pakalpojumu vai veikt pārskaitījumu, nevarēsi pretendēt uz atlīdzināšanu vai atmaksu.
 11. PAKALPOJUMU PĀRTRAUKŠANA

  1. Mēs varam pēc saviem ieskatiem un neradot tev nekādas izmaksas ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt, īslaicīgi vai neatgriezeniski, jebkuru mūsu Pakalpojumu daļu.
 12. PAKALPOJUMU UN KONTA APTURĒŠANA VAI IZBEIGŠANA; PIEKĻUVES TAVAM MAKAM IEROBEŽOŠANA

  1. Mēs varam pēc saviem ieskatiem nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma: (a) apturēt, ierobežot vai pārtraukt tavu piekļuvi jebkuram vai visiem no mūsu Pakalpojumiem (tai skaitā ierobežot piekļuvi tavam makam) un/vai (b) deaktivizēt vai dzēst tavu kontu, ja: (i) mums to darīt liek piemērojamie tiesību akti, sejai derīga pavēste, tiesas rīkojums vai saistošs valsts institūcijas rīkojums; (ii) mums ir pamatotas aizdomas, ka esi rīkojies vai varētu rīkoties pretrunā šī Līguma noteikumiem; (iii) uz tava konta izmantošanu attiecas kāda aktuāla prāva, izmeklēšana vai valsts institūcijas procedūra un/vai mēs saskatām paaugstinātu risku ar tava konta aktivitāti saistītiem juridiskiem vai normatīviem pārkāpumiem; (iv) mūsu pakalpojumu partneri nevar nodrošināt tava konta izmantošanu; (v) tu veic jebkādas darbības, kas, mūsuprāt, apiet mūsu kontroles rīkus un procedūras vai (vi) mēs uzskatām, ka tā ir nepieciešams rīkoties, lai aizsargātu mūs, mūsu lietotājus, tostarp tevi, vai mūsu darbiniekus no apdraudējuma vai zaudējumiem. Ja mēs izmantosim savas tiesības ierobežot vai liegt tev piekļuvi Pakalpojumiem, mēs nebūsim atbildīgi ne par kādām sekām, ko izraisa mūsu atteikšanās sniegt tev piekļuvi Pakalpojumiem, tostarp kavējumiem, zaudējumiem vai neērtībām, kas tev rezultātā varētu rasties.
  2. Ja mēs jebkāda iemesla dēļ apturēsim vai slēgsim tavu kontu, pārtrauksim sniegt tev Pakalpojumus vai ierobežosim piekļuvi tavam makam, mēs centīsimies tev paziņot par mūsu darbībām, izņemot, gadījumus, kad tiesas rīkojums vai cita juridiska procedūra aizliedz mums sniegt tev šādu paziņojumu. TU ATZĪSTI, KA MŪSU LĒMUMS VEIKT NOTEIKTAS DARBĪBAS, TAI SKAITĀ IEROBEŽOT PIEKĻUVI, APTURĒT VAI SLĒGT TAVU KONTU VAI MAKU, VAR BŪT BALSTĪTS UZ KONFIDENCIĀLIEM KRITĒRIJIEM, KAS IR BŪTISKI MŪSU RISKU PĀRVALDĪŠANAI UN DROŠĪBAS PROTOKOLIEM. TU PIEKRĪTI, KA PAXFUL NAV PIENĀKUMA IZPAUST TEV INFORMĀCIJU PAR SAVĀM RISKU PĀRBALDĪBAS UN DROŠĪBAS PROCEDŪRĀM. Gadījumā, ja mēs apturēsim tavu kontu vai piekļuvi tavam makam, mēs atcelsim apturēšanu, kad tas būs iespējams, tiklīdz apturēšanas iemesli būs beiguši pastāvēt, tomēr mums nav pienākuma paziņot tev, kad (ja vispār) šī apturēšana tiks atcelta.
  3. Ja tu savā Paxful makā turi digitālos aktīvu un tavā kontā nav bijis aktivitātes piemērojamajos tiesību aktos noteikto laika periodu, mums var nākties ziņot par šādiem tavā kontā atlikušiem digitālajiem aktīviem kā par nepieprasītu īpašumu saskaņā ar likumiem par pamestu un bezmantinieku īpašumu. Ja tā notiks, mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai tevi rakstiski informētu. Ja neatbildēsi uz šādu paziņojumu septiņu (7) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai citādi, kā to nosaka likums, mums var nākties nosūtīt šādus digitālos aktīvus uz saistošo jurisdikciju kā nepieprasītu īpašumu. Mēs paturam tiesības ieturēt miera stāvokļa maksu vai citas administratīvas izmaksas no šādiem digitālajiem aktīviem, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.
 13. NEATĻAUTA IZMANTOŠANA

  1. Piekļūstot Pakalpojumiem vai izmantojot tos, tu piekrīti, ka izmantosi Pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma (tai skaitā Privātuma politikas) noteikumiem un nosacījumiem un neveiksi pretlikumīgas darbības, un ka tu esi individuāli atbildīgs par savu rīcību mūsu Pakalpojumu izmantošanas laikā. Neierobežojot tālāk minētā vispārīgumu, tu piekrīti, ka neveiksi šādas darbības:
   1. neizmantosi mūsu Pakalpojumus nekādā veidā, kas varētu traucēt, iejaukties, negatīvi ietekmēt vai atturēt citus lietotājus no pilnvērtīgas mūsu Pakalpojumu izbaudīšanas vai kas varētu jebkādā veidā kaitēt, atspējot, pārslogot vai pasliktināt mūsu Pakalpojumu funkcionalitāti;
   2. neiesaistīsies nekādās darbībās, kas varētu pārkāpt vai palīdzēt pārkāpt jebkuru likumu, nolikumu, rīkojumu vai normu, sankciju programmas, kas ir spēkā valstīs, kurās mēs veicam savu uzņēmējdarbību vai operācijas, vai kas varētu ietvert ieņēmumus no jebkādām pretlikumīgām darbībām; nepublicēsi, nepavairosi un neizplatīsi nekādus pretlikumīgus materiālus vai informāciju;
   3. netraucēsi citiem lietotājiem piekļūt vai izmantot nevienu no mūsu Pakalpojumiem; nenomelnosi, nerīkosies ļaunprātīgi, neizspiedīsi, neuzmāksies, nedraudēsi un nekā citādi nepārkāpsi citu lietotāju likumīgās tiesības (piemēram, bet ne tikai, privātuma, publicitātes un intelektuālā īpašuma tiesības); nekūdīsi, nedraudēsi, neatvieglosi, nemudināsi un neveicināsi naidu, rasu neiecietību vai vardarbīgu rīcību pret citiem; neievāksi un nekā citādi neiegūsi informāciju no mūsu Tīmekļa vietnes par citiem lietotājiem;
   4. neiesaistīties nekādās darbībās, kuru nolūks ir apkrāpt, nomelnot vai kā citādi radīt kaitējumu Paxful vai mūsu lietotājiem; nesniegsi nepatiesu, nepareizu vai maldinošu informāciju Paxful vai kādam citam lietotājam saistībā ar mūsu Pakalpojumiem vai citādu informācijas sniegšanu vai pieprasīšanu šī Līguma sakarā;
   5. neielaidīsi Pakalpojumos nekādus vīrusus, "Trojas zirgus", tārpus, loģiskās bumbas vai citus kaitīgus materiālus; neizmantosi nekādus robotus, zirnekļus, rāpuļus, rausējus vai citus automatizētus līdzekļus vai mūsu nenodrošinātas saskarnes, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem vai izgūtu datus; nemēģināsi apiet nekādas mūsu izmantotās satura filtrēšanas tehnoloģijas un nemēģināsi piekļūt nevienam pakalpojumam vai sadaļai mūsu Pakalpojumos, kam tev nav atļauts piekļūt; nekur Paxful tirdzniecības platformā neizvietosi nekādas reklāmas vai akcijas, kas aicina pirkt vai pārdot digitālos aktīvus ārpus Paxful pakalpojumiem;
   6. neiesaistīsies darījumos, kas ietver lietas, kas lauž vai pārkāpj jebkādas autortiesības, preču zīmes, publicitātes vai privātuma tiesības vai citas likumā noteiktas īpašuma tiesības, vai citus licencētus materiālus bez atbilstoša pilnvarojuma no šo tiešību turētāja; neizmantosi Paxful intelektuālo īpašumu, nosaukumu vai logotipu, tai skaitā neizmantosi Paxful preču vai pakalpojumu zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai veidā, kas citādi kaitē Paxful vai Paxful zīmolam; neveiksi nekādas darbības, kas ietver nepatiesu atzīšanas apliecinājumu vai piederību Paxful; neizstrādāsi nekādas trešo pušu lietotnes, kas mijiedarbojas ar mūsu Pakalpojumiem, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; un
   7. neaicināsi un nepamudināsi nevienu trešo pusi iesaistīties nevienā no darbībām, ko aizliedz šī 13. sadaļa.
 14. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

  1. Mēs piešķiram tev ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu licenci, uz ko attiecas šī Līguma noteikumi un nosacījumi, piekļūt un izmantot Pakalpojumus, Tīmekļa vietni un saistītu saturu, materiālus, informāciju (kopā "Saturs") tikai un vienīgi nolūkiem, ko laiku pa laikam apstiprina Paxful. Jebkāda cita Tīmekļa vietnes vai Satura izmantošana ir stingri aizliegta, un visas pārējās tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Pakalpojumiem, Tīmekļa vietni vai Saturu pieder tikai Paxful. Tu piekrīti, ka nekopēsi, nepārsūtīsi, neizplatīsi, nepārdosi, nelicencēsi, neveiksi reverso inženieriju, nepārveidosi, nepublicēsi un nepiedalīsies nodošanā vai pārdošanā, neveidosi atvasinātus darbus un nekādā citā veidā neizmantosi Saturu, pilnā apmērā vai daļēji, bez Paxful iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Tu nedrīksti kopēt, imitēt vai izmantot nevienu no Paxful preču zīmēm, reģistrētajām zīmēm, logotipiem vai jebkādu citu tā intelektuālo īpašumu bez Paxful iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
  2. Lai gan mēs cenšamies Paxful tīmekļa vietnē sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, mūsu tīmekļa vietne (tai skaitā, bet ne tikai, Saturs) var ne vienmēr būt pilnīgi precīza, pilnīga vai aktuāla un var ietvert arī tehniskas nepilnības vai tipogrāfiskas kļūdas. Lai turpinātu tev sniegt pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku informāciju, informācija laiku pa laikam bez brīdinājuma var tikt mainīta vai atjaunota, tai skaitā bez ierobežojuma informācija par mūsu politikām, produktiem un Pakalpojumiem. Tādēļ pirms paļaujies uz kādu informāciju tev tā ir jāpārbauda, un visi lēmumi, kas balstīti uz Paxful tīmekļa vietnē esošo informāciju, ir tava individuāla izvēle, un mums nav nekādas atbildības par šiem lēmumiem. Trešo pušu sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un Paxful nesniedz nekādus apsolījumus vai garantijas par tās pareizību. Ērtības nolūkos var būt norādītas saites uz trešo pušu materiāliem (tai skaitā bez ierobežojuma tīmekļa vietnēm), taču mēs tās nekontrolējam. Tu atzīsti un piekrīti, ka mēs neesam nekādā ziņā atbildīgi par informāciju, saturu vai Pakalpojumiem, ko ietver trešo pušu materiāli vai trešo pušu vietnes, kurām var piekļūt vai kas ir saistītas ar Paxful tīmekļa vietni.
 15. ATSAUKSMES UN LIETOTĀJU IESNIEGUMI

  1. Paxful vienmēr meklē iespējas uzlabot savus Pakalpojumus un Tīmekļa vietni. Ja tev ir idejas vai ieteikumi attiecībā uz uzlabojumiem vai papildinājumiem Paxful Pakalpojumos vai Tīmekļa vietnē, Paxful labprāt tos uzklausīs; tomēr uz jebkuru iesniegumu tiks attiecināti šī Līguma noteikumi un nosacījumi.
  2. Nekādos apstākļos nekāda ideju, atsauksmju vai saistītu materiālu izpaušana Paxful vai kādam no tā meitasuzņēmumiem, mātesuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem, vai amatpersonām, direktoriem, vadītājiem, biedriem, dalībniekiem, darbiniekiem un aģentiem, vai kādam no to mantiniekiem, pēctečiem, pārstāvjiem un tiesību pārņēmējiem (katrs atsevišķi "Paxful puse" un visi kopā "Paxful puses) nevar tikt uzskatīta par pienākumu ievērot konfidencialitāti vai tiesībām uz atlīdzību.
  3. Iesniedzot Paxful vai jebkurai Paxful pusei ideju vai atsauksmi, vai tamlīdzīgu materiālu, uz ko attiecas intelektuālā īpašuma tiesības ("Darbs"), tu attiecībā uz iesniegto Darbu piešķir Paxful neekskluzīvu, pastāvīgu, visā pasaulē derīgu bezmaksas licenci izmantot visu šādu ideju vai atsauksmju saturu jebkādiem nolūkiem. Turklāt tu vispilnīgākajā mērā, cik to pieļauj Amerikas Savienoto Valstu likumi, atsakies no jebkādām personiskām tiesībām, kādas tev varētu būtu uz Darbu, un apstiprini un garantē attiecīgajai Paxful pusei, ka Darbs ir oriģināli tevis izstrādāts, ka nevienam citam nav nekādu tiesību uz Darbu un ka Paxful puses var bez maksas ieviest Darbu un pēc vēlēšanās izmantot saistītos materiālus tādus, kādi tie ir vai ar Paxful puses veiktām izmaiņām, nesaņemot atļauju vai licenci no kādas trešās puses.
  4. Turklāt tu piekrīti, ka Paxful var jebkurai no Paxful pusēm piešķirt apakšlicenci jebkādā veidā izmantot jebkuru tevis iesniegtu darbu un materiālu.
  5. Mums ir tiesības izdzēst jebkuru tevis publicētu ierakstu mūsu tīmekļa vietā pēc mūsu ieskatiem, bez brīdinājuma vai iemesliem.
 16. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

  Pirms sazinies ar mums, iesakām tev apmeklēt mūsu BUJ lapu. Gadījumā, ja BUJ lapā nav informācijas, kuru tu meklē, Paxful piedāvā diennakts klientu atbalstu. Tu vari sazināties ar mums caur BUJ lapā esošo atbalsta logrīku.

 17. NEPĀRVARAMI APSTĀKĻI

  1. Mēs neesam atbildīgi par Pakalpojumu aizkavēm, veiktspējas kļūmēm vai pārtraukumiem, kas tieši vai netieši izriet no jekādiem cēloņiem vai apstākļiem, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, tai skaitā bez ierobežojumiem nozīmīgām tirgus svārstībām, aizkavēm vai kļūmēm, ko izraissa stihiskas nelaimes, civilo vai militāro institūciju darbības, teroristu darbības, civilie nemieri, karš, streiks vai cits darba strīds, ugunsgrēks, telekomunikāciju vai interneta pakalpojumu, vai tīkla pakalpojumu pārtraukums, iekārtu un/vai programmatūras kļūmes, citas katastrofas vai jebkādi citi notikumi, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, un tas neietekmē nekādu atlikušu normu spēkā esamību un piemērojamību.
 18. VIENOŠANĀS BŪTĪBA

  1. Šis Līgums sastāda pilnu vienošanos starp tevi un Paxful attiecībā uz šajā Līgumā ietverto noteikumu un nosacījumu priekšmetu, un šis Līgums atceļ un aizstāj jebkādas saprašanās vai vienošanās starp tevi un Paxful attiecībā uz šo priekšmetu. Tu nevari nodot citām personām nevienas no savām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām vai pienākumiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.