Paxful, Inc. Privātuma paziņojums

Paxful, Inc. (arī "Paxful", "mēs" vai "mūsu") veic darbības, lai aizsargātu tavu privātumu. Šajā Privātuma paziņojumā ("Paziņojums") ir aprakstīts, kādu veidu personīgo informāciju mēs varam no tevis ievākt saistībā ar to, ka tu izmanto mūsu tīmekļa vietnes, tostarp https://paxful.com/, Paxful maku, mūsu tiešsaistes Bitcoin tirdzniecības platformu, mobilo lietotni, sociālo mediju lapas vai citus tiešsaistes īpašumus (kopā saukti "Tīmekļa vietne"), vai kad tu izmanto kādu no mūsu piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem, satura, iezīmēm, tehnoloģijām vai funkcijām (kopā saukti "Pakalpojumi").

Šis Paziņojums ir sagatavots, lai palīdzētu tev iegūt informāciju par mūsu privātuma praksi un palīdzētu tev saprast savas privātuma izvēles, kad tu izmanto mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus. Lūdzu, ņem vērā, ka mūsu piedāvātie Pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Visos gadījumos šī privātuma paziņojuma versija angļu valodā uzskatāma par oriģinālo pamata dokumentu. Ja pastāv kādas neatbilstības starp šī privātuma paziņojuma versiju angļu valodā un kādu tā tulkojumu jebkurā citā valodā, tad par galveno uzskatāma versija angļu valodā.

Personīgā informācija, ko mēs apkopojam

Mēs apkopojam informāciju, kas attiecas uz tevi ("Personas dati"), saistībā ar to, ka tu izmanto mūsu Tīmekļa vietni, mūsu Pakalpojumus, vai kā citādi mūsu attiecību ar tevi kontekstā. Personas dati, ko mēs varam iegūt no tevis, var ietvert šādu informāciju:

Biogrāfiskie dati, tostarp:

 • Vārds
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Valsts
 • Pilna adrese
 • Dzimšanas datums

Paxful konta informācija, tostarp:

 • Lietotājvārds
 • Lietotāja profila informācija sadaļā "Bio"
 • Profila attēls
 • Pievienošanās datums
 • Noklusējuma valūta
 • Laika zona
 • Noklusējuma valoda

Paxful konta aktivitāte, tostarp:

 • Darījuma čata ziņas (kas var saturēt finansiālu informāciju, ja tu pārdevējiem to sniedz)
 • Darījuma čata pielikumi
 • Tirdzniecības aktivitāte
 • Pārskaitījumu vēsture
 • Partnera vārds
 • Partnera ID
 • Partnera saite
 • Partnera pārskaitījumi
 • Izveidotie piedāvājumi
 • Piedāvājuma noteikumi
 • Darījuma instrukcijas
 • Konta paziņojumi
 • Konta statuss

Ar tavu digitālo aktīvu maku saistīti dati, tostarp:

 • Privātās atslēgas
 • Publiskās atslēgas
 • Maka bilance
 • Saņemtie pārskaitījumi
 • Nosūtītie pārskaitījumi

Dati, kas ievākti saistībā ar procedūru "Pazīsti savu klientu" (PSK), tostarp:

 • Valsts izdots ID dokuments
 • Adreses apliecinājums
 • Fotogrāfijas, ja tu mums tās iesniedz
 • Video ieraksti, ja tu mums tos iesniedz

Ierīces un Tīmekļa vietnes izmantošanas dati, tostarp:

 • IP adreses
 • Sīkdatnes ID un/vai citi ierīces identifikatori
 • Informācija saistībā ar tavu piekļūšanu Tīmekļa vietnei, piemēram, ierīces specifikācijas, datums un laiks
 • Valodas preferences
 • Informācija par vietnes izmantošanas laikā veiktajām darbībām

Mobile application usage data, including:

 • Session data: IP address, version of the operating system, brand and model of the device, unique identifiers of the device, browser used, information about the time the Application was accessed, name and parameters of the network connection.
 • Information about applications installed on the User’s device (metadata from applications): application name, application identifier and version, device identifier and checksum. Detecting malicious apps and protecting users from fraud are the main reasons for collecting information about installed apps.
 • Information on actions taken while using the mobile application
 • Crash and application errors diagnostics data

Kā mēs izmantojam tavus datus

Biznesa nolūki, kuriem mēs ievācam, saglabājam un dalāmies ar taviem personas datiem, var būt šādi:

 • Lai sniegtu Pakalpojumus, nodrošinot Tīmekļa vietnes darbību, tostarp:
  • reģistrētu, izveidotu un uzturētu tavu kontu;
  • autentificētu tavu identitāti un/vai tavu piekļuvi kontam vai palīdzētu pārdevējiem verificēt tavu identitāti;
  • uzsāktu, sekmētu, apstrādātu un/vai izpildītu pārskaitījumus;
  • komunicētu ar tevi saistībā ar tavu kontu vai jebkādiem Pakalpojumiem, ko tu izmanto;
  • veiktu kredītspējas, PSK un citas tamlīdzīgas pārbaudes;
  • novērtētu pieteikumus; vai
  • salīdzinātu informāciju precizitātes un verifikācijas nolūkos.
 • Lai pārvaldītu risku un aizsargātu tevi, citas personas un tīmekļa vietni un pakalpojumus.
 • Lai sniegtu personalizētu pieredzi un ieviestu tavas preferences.
 • Lai labāk saprastu klientus un to, kā viņi izmanto un mijiedarbojas ar Tīmekļa vietni un Pakalpojumiem.
 • Lai pārdotu tev.
 • Lai sniegtu personalizētus pakalpojumus, piedāvājumus un akcijas mūsu vietnē un trešo pušu vietnēs.
 • Lai sniegtu tev atrašanās vietai piesaistītas opcijas, funkcijas un piedāvājumus.
 • Lai izpildītu mūsu politikas un pienākumus, tai skaitā bez ierobežojuma izpaustu informāciju un sniegtu atbildes, reaģējot uz pieprasījumiem no tiesībsargājošām iestādēm un/vai regulatoriem, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem, normām, tiesas vai valdības, kompetentās jurisdikcijas uzraugošās iestādes rīkojumu, izmeklēšanas pieprasījumu vai līdzīgu tiesībpamatotu procesu.
 • Lai risinātu strīdus, iekasētu komisijas maksas vai novērstu problēmas.
 • Lai nodrošinātu tev klientu servisu vai kā citādi komunicētu ar tevi.
 • Lai pārvaldītu mūsu biznesu.

Mēs varam apstrādāt personas datus arī citiem nolūkiem, pamatojoties uz tavu piekrišanu, kad to pieprasa saistošie tiesību akti.

Avoti, no kuriem mēs ievācam personas datus

Mēs ievācam personas datus no vairākiem avotiem, tostarp:

 • Tiešā veidā no tevis: Mēs ievācam Personas datus no tevis tiešā veidā, kad tu izmanto mūsu Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, komunicē ar mums vai tiešā veidā sazinies ar mums.
 • No pakalpojumu sniedzējiem un/vai datu apstrādātājiem, kuri palīdz mums nodrošināt Tīmekļa vietnes darbību vai Pakalpojumus: Mēs varam algot pakalpojumu sniedzējus Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu atbalsta sniegšanai tev, mūsu pusē un mūsu vārdā. Šie pakalpojumu sniedzēji var ievākt informāciju par tevi un nodot to mums.
 • No citiem Paxful vietnes lietotājiem vai no partneriem, kas ir saistīti ar Paxful Tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem: Citi lietotāji var sniegt mums informāciju par tevi saistībā ar pārskaitījumiem vai čata sarunām. Arī partneri var sniegt mums par tevi informāciju, kas saistīta ar komunikāciju vai pārskaitījumiem starp tevi un šiem partneriem.
 • No trešajām pusēm, kas var palīdzēt mums verificēt identitāti, novērst krāpniecību un aizsargāt pārskaitījumu drošību.
 • No trešajām pusēm, kas var palīdzēt mums novērtēt tavu kredītspēju vai finansiālo stāvokli.
 • No trešajām pusēm, kas var palīdzēt mums analizēt Personas datus, uzlabot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, vai tavu pieredzi ar tiem, pārdot produktus vai pakalpojumus vai sniegt tev reklāmas vai piedāvājumus.
 • No sociālo mediju platformām, ja tu ar mums komunicē sociālajos medijos.

Kā mēs dalāmies ar datiem

Noteiktos apstākļos mēs varam izpaust noteiktus Personas datus citām personām. Personu kategorijas, kam mēs varam nodot Personas datus, ietver šādas:

 • Pakalpojumu sniedzēji un/vai datu apstrādātāji: Mēs varam nodot personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus un nodrošina funkcijas mūsu pusē un mūsu vārdā. Šie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji var, piemēram, sniegt tev pakalpojumus, verificēt tavu identitāti, piedalīties pārskaitījumu apstrādē, sūtīt tev mūsu produktu un pakalpojumu reklāmas vai nodrošināt klientu atbalstu.
 • Citas puses pārskaitījumos, piemēram, pārdevēji: Mēs varam nodot informāciju citiem tavu darījumu dalībniekiem, tostarp citiem lietotājiem, no kuriem tu pērc digitālos aktīvus.
 • Finanšu institūcijas un citi uzņēmumi, kas palīdz tev veikt ar pārskaitījumiem saistītus maksājumus
 • Partneri, kas saņem ieteikumus no mūsu tīmekļa vietnes
 • Citas trešās puses mūsu biznesa nolūkiem vai kā to atļauj vai pieprasa likums, tostarp:
  • lai izpildītu juridiskas, likuma vai līgumiskas saistības vai ievērotu kādu juridisku vai likuma procedūru (piemēram, tiesas rīkojumu vai pavēsti);
  • lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu tiesībpamatotus prasījumus;
  • atbildot uz valsts institūciju, piemēram, tiesībsargājošo iestāžu vai tiesas prasībām;
  • lai īstenotu mūsu Tīmekļa vietnes Pakalpojuma noteikumus vai mūsu iekšējās politikas;
  • lai novērstu fizisku kaitējumu vai finansiālus zaudējumus saistībā ar izmeklēšanu vai aizdomām par nelikumīgām darbībām, vai kā citādi aizsargātu savas vai citu tiesības, īpašumu vai drošību;
  • lai atvieglotu visa Paxful biznesa vai tā daļas pirkšanu vai pārdošanu, piemēram, nododot datus uzņēmumam, ar ko mēs plānojam apvienoties vai kas plāno mūs nopirkt; vai
  • lai atbalstītu mūsu audita, atbilstības un korporatīvās pārvaldības funkcijas.

Starptautiska datu pārsūtīšana

Lūdzu, ņem vērā, ka mēs varam par tevi ievāktos Personas datus pārsūtīt uz valstīm, kas atšķiras no valsts, kur šī informācija sākotnēji ievākta. Šajās valstīs var nebūt tādi paši datu aizsardzības likumi kā valstī, kurā tu sākotnēji sniedzi šo informāciju. Kad mēs pārsūtām tavus Personas datus uz citām valstīm, mēs veicam pasākumus, kas paredzēti tam, lai nodrošinātu, ka pārsūtīšana notiek saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Sīkdatnes un tiešsaistes reklāmas

 • Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā tavā datorā vai mobilajā ierīcē, kad tu apmeklē šo tīmekļa vietni.
 • Mūsu Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un izsekošanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu tās darbību un rādītu reklāmas, kas varētu tevi interesēt. Plašāku informāciju, lūdzu, skati mūsu Sīkdatņu politikā.
 • Paxful var sadarboties ar trešo pušu reklāmas tīkliem, lai izvietotu reklāmas vai nu Paxful Tīmekļa vietnē, vai trešo pušu tīmekļa vietnēs. Paxful nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un reklāmas tīklus. Reklāmas tīklu partneri izmanto datu tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju par tavām aktivitātēm internetā, lai rādītu tev mērķētas reklāmas, balstoties uz tavām interesēm. Ja nevēlies, lai šī informācija tiktu izmantota nolūkā rādīt tev mērķētas reklāmas, tu, iespējams, vari no tā atteikties, apmeklējot:

Lūdzu, ņem vērā, ka tas neļauj tev pilnībā atteikties no reklāmām; tu joprojām saņemsi vispārīgas reklāmas, kas nebūs balstītas uz konkrētām tavām interesēm. Tu vari kontrolēt sīkdatņu izmantošanu atsevišķa pārlūka līmenī. Ja noraidi sīkdatnes, tu joprojām vari izmantot mūsu Tīmekļa vietni, taču tavas iespējas izmantot dažas no mūsu Tīmekļa vietnes funkcijām vai sadaļām var būt ierobežotas.

Datu uzglabāšana

Mēs uzglabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkiem, kuru dēļ tie tika ievākti, vai tik ilgi, cik to pieprasa saistošie tiesību akti. Tas var ietvert personas datu uzglabāšanu kādu laiku pēc pārskaitījuma veikšanas. Mēs cenšamies izdzēst tavus personas datus, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami nevienam no iepriekš minētajiem biznesa nolūkiem.

Datu aizsardzība

Paxful ir ieviesis drošības pasākumus, kas paredzēti tam, lai aizsargātu tavus personas datus, tostarp pasākumus, kuru nolūks ir novērst personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi tiem un to izpaušanu. Tomēr Paxful nevar nodrošināt vai garantēt tādas informācijas drošību vai konfidencialitāti, ko tu pārsūti mums vai saņem no mums, izmantojot internetu vai bezvadu savienojumu. Datu pārsūtīšana internetā vienmēr ir saistīta ar zināmu risku, pa ja Paxful pieliek visas pūles, lai aizsargātu datus no brīža, kad tie ir saņemti.

Bērni, kas jaunāki par 18 gadiem

Paxful Tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Mēs apzināti neievācam datus no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, bez vecāku piekrišanas. Ja mums kļūst zināms, ka esam ievākuši informāciju, tai skaitā Personas datus, no personas, kas jaunāka par 18 gadiem, bez vecāku piekrišanas, mēs šādu informāciju nekavējoties izdzēšam.

Privātuma paziņojuma labojumi

Paxful patur tiesības laiku pa laikam mainīt šo Paziņojumu. Mēs tevi informēsim par izmaiņām šajā Paziņojumā, publicējot pārskatītu šī Paziņojuma versiju šeit, nosūtot tev e-pastu vai publicējot informāciju Paxful Vietnes sākuma lapā. Iesakām regulāri ieskatīties Tīmekļa vietnē, lai uzzinātu par izmaiņām.

Saziņa ar mums

Ja tev ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu vai tu vēlies uzdot mums jautājumu saistībā ar Personas datiem vai privātumu, lūdzu, sazinies ar mums, rakstot uz: [email protected]

EEZ papildinājums

Tālāk minētā izpaušana ir piemērojama un attiecas tikai uz personām, kuru dzīvesvieta atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ).

Datu pārzinis

Tavu Personas datu pārzinis ir Paxful, Inc.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

 • Tādā mērā, cik mēs izmantojam personas datus, lai izpildītu savas līgumiskās saistības vai tavas līguma ietvaros izteiktās prasības, mūsu veiktās datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6.(1)(b) pants.
 • Tādā mērā, cik mēs izmantojam personas datus, lai izpildītu ES vai dalībvalsts likumos noteiktus pienākumus, mūsu veiktās datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6.(1)(c) pants.
 • Tādā mērā, cik mēs izmantojam personas datus, lai aizsargātu privātpersonu vitālās intereses, mūsu veiktās datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6.(1)(d) pants.
 • Tādā mērā, cik mēs izmantojam personas datus mūsu likumīgajās biznesa interesēs, mūsu veiktās datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6.(1)(f) pants. Mūsu likumīgo biznesa interešu saraksts ir pieejams sadaļā ar nosaukumu "Kā mēs izmantojam tavus datus".

Eiropas datu aizsardzības tiesības

Eiropas tiesību akti tev sniedz noteiktas tiesības attiecībā uz taviem personas datiem, tostarp:

 • Tiesības pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem un to labošanu.
 • Tiesības pieprasīt, lai Paxful izdzēš noteiktus personas datus, kas attiecas uz tevi.
 • Tiesības uz datu pārvietošanu, kas ietver tiesības pieprasīt, lai noteikti Personas dati, ko tu esi mums sniedzis, tiktu nodoti citam datu pārzinim.
 • Tiesības jebkurā laikā atsaukt savu Paxful sniegto atļauju ievākt, izmantot vai dalīties ar taviem datiem. Lūdzu, ņem vērā, ka atļaujas atsaukšana neietekmē Paxful veiktās tavu Personas datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas.
 • Tiesības iebilst pret Paxful veikto tavu datu apstrādi saskaņā ar tavai situācijai atbilstošu pamatojumu.
 • Tiesības pieprasīt, lai Paxful ierobežo tavu Personas datu apstrādi, ja pastāv noteikti likumā paredzēti apstākļi ierobežošanai.
 • Tiesības iesniegt sūdzību Eiropas uzraugošajai iestādei.

Lūdzu, ņem vērā, ka piemērojamie tiesību akti var paredzēt izņēmumus attiecībā uz jebkuru no šīm tiesībām, atļaut Paxful noraidīt tavu prasību vai atļaut Paxful pagarināt laika periodu, kurā tas var izskatīt tavu prasību. Turklāt Paxful pirms tavas prasības izskatīšanas var ar tevi sazināties, lai verificētu tavu identitāti, ciktāl to pieļauj likums. Lai izmantotu kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinies ar mums, kā norādīts sadaļā "Saziņa ar mums".

Starptautiska pārsūtīšana

Mēs varam pārsūtīt personas datus, kas attiecas uz EEZ rezidentiem, uz valstīm, kas, pēc Eiropas Komisijas atzinuma, nenodrošina atbilstošu aizsardzību, tai skaitā uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Veicot šādu pārsūtīšanu, Paxful īsteno drošības pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu, ka tavi personas dati saņem atbilstoša līmeņa aizsardzību. Ja tu atrodies EEZ, Paxful pārsūtīs tavus personas datus tikai tad, ja: par valsti, uz kuru tiks sūtīti personas dati, Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību; personas datu saņēmējs atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un ir sertificēts ASV-ES Privātuma vairoga sistēmā; Paxful ir nodrošinājis atbilstošus drošības pasākumus attiecībā uz pārsūtīšanu, piemēram, noslēdzot ar saņēmēju vienošanos par ES līguma standartklauzulām, vai; uz gadījumu attiecas likumā noteikts izņēmums VDAR vispārīgajam pārsūtīšanas aizliegumam. Lai saņemtu informāciju par mehānismiem, ko Paxful ir ieviesis, lai droši veiktu personas datu pārsūtīšanu ārpus EEZ, sazinies ar mums atbilstoši norādījumiem sadaļā "Saziņa ar mums"'.

Kalifornijas papildinājums

Tālāk minētā izpaušana ir piemērojama un attiecas tikai uz Kalifornijas štata rezidentiem.

Tavas Kalifornijas privātuma tiesības

Tādā mērā, cik mēs izpaužam noteiktu personīgi indentificējamu informāciju par tevi trešajām pusēm, kas to izmanto saviem tiešā mārketinga mērķiem, tev ir tiesības pieprasīt sīkāku informāciju par tavas informācijas saņēmējiem. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinies ar mums abilstoši sadaļā "Saziņa ar mums" minētajam.

Informācija par nesekošanas signāliem

Mūsu tīmekļa vietne nav izstrādāta tā, lai reaģētu uz "Do Not Track" (Neizsekot) signāliem vai pieprasījumiem.

Fakti Ko Paxful dara ar tavu personīgo informāciju?
Kādēļ?

Finanšu uzņēmumi izvēlas, kā dalīties ar tavu personīgo informāciju. Federālie likumi sniedz patērētājiem tiesības daļēji ierobežot šo dalīšanos. Federālie likumi arī nosaka, ka mums ir pienākums informēt tevi par to, kā ievācam, dalāmies un aizsargājam tavu personīgo informāciju. Lūdzu, rūpīgi izlasi šo paziņojumu, lai saprastu, ko mēs darām.

Ko?

Tas, kādu veidu personīgo informāciju mēs apkopojam un nododam citiem, ir atkarīgs no mūsu produkta vai pakalpojuma, ko tu izmanto. Šī informācija var ietvert šādus datus.

 • Sociālās apdrošināšanas numurs vai kontu bilances
 • Maksājumu vēsture vai pārskaitījumu vēsture
 • Kredītvēsture vai kredītreitingi

Kad tu vairs neesi mūsu klients, mēs turpinām dalīties ar tavu informāciju tā, kā aprakstīts šajā paziņojumā.

Kā?

Visiem finanšu uzņēmumiem, lai tie varētu veikt ikdienas darbības, ir nepieciešams dalīties ar klientu personīgo informāciju. Šajā sadaļā uzskaitīti iemesli, kuru dēļ finanšu uzņēmumi var dalīties ar savu klientu personīgo informāciju; iemesli, kuru dēļ Paxful izvēlas ar to dalīties; un tas, vai tu vari ierobežot šo dalīšanos.


Iemesli, kuru dēļ mēs varam dalīties ar taviem personas datiem

Vai Paxful dalās?

Vai šo dalīšanos var ierobežot?

Mūsu ikdienas biznesa vajadzībām - piemēram, lai apstrādātu tavu pārskaitījumus, uzturētu tavu(-s) kontu(-s), atbildētu uz tiesas rīkojumiem un izmeklēšanām vai sniegtu informāciju kredītbirojiem

Mūsu mārketinga nolūkiem - lai piedāvātu tev mūsu produktus un pakalpojumus

Apvienotam mārketingam ar citiem finanšu uzņēmumiem

Mūsu partneru ikdienas biznesa nolūkiem - informācija par taviem pārskaitījumiem un pieredzi

Mūsu partneru biznesa nolūkiem - informācija par tavu kredītspēju

Mēs nedalāmies

Trešo pušu mārketinga nolūkiem

Mēs nedalāmies

Jautājumi?

Doties uz www.paxful.com

Kas mēs esam

Kas sniedz šo paziņojumu?

Privātuma paziņojumu nodrošina Paxful, un tas ir attiecināms uz tavu personīgo Paxful kontu.

Ko mēs darām

Kā Paxful aizsargā manu personīgo informāciju?

Lai aizsargātu tavu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves un lietošanas, mēs izmantojam drošības pasākumus, kas ir saskaņā ar federālajiem likumiem. Šie pasākumi ietver datoru aisargsistēmas un aizsargātus failus un ēkas.

Kā Paxful ievāc manu personīgo informāciju?

Mēs ievācam tavu personīgo informāciju, kad tu, piemēram,

 • atver kontu vai norādi konta informāciju;
 • sniedz mums kontaktinformāciju vai veic pārskaitījumu;
 • izmantot savu Paxful kontu, lai sūtītu vai saņemtu līdzekļus.

Mēs ievācam personas datus arī no citiem, piemēram, kredītbirojiem, partneriem un citiem uzņēmumiem.

Kādēļ es nevaru ierobežot visu dalīšanos?

Federālie likumi tev dod tiesības ierobežot tikai tālāk minēto.

 • Dalīšanās partneru biznesa nolūkos - informācija par tavu kredītspēju
 • partnerus izmantot tavu informāciju, lai reklamētu tev preces un pakalpojumus
 • dalīšanās ar trešajām pusēm, kas reklamē tev savas preces un pakalpojumus

Štatu likumi un atsevišķi uzņēmumi var sniegt tev papildu tiesības ierobežot informācijas nodošanu. Plašāk par savām tiesībām štatu likumos skati zemāk.

Definīcijas

Partneri

Uzņēmumi, ko saista kopīgs īpašnieks vai pārvaldība. Tie var būt finanšu vai citu nozaru uzņēmumi.

 • Mūsu partneru vidū ir uzņēmumi, ko kontrolē Paxful Holdings, Inc.

Lietotāji, kas nav partneri

Uzņēmumi, ko nesaista kopīgs īpašnieks vai pārvaldība. Tie var būt finanšu vai citu nozaru uzņēmumi.

 • Nesaistītie uzņēmumi, kuriem mēs nododam personīgu informāciju, ietver pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina pakalpojumus vai funkcijas mūsu vārdā.

Apvienotais mārketings

Formāla vienošanās starp nesaistītiem finanšu uzņēmumiem, kas tev kopīgi reklamē finanšu produktus vai pakalpojumus.

 • Mūsu apvienotā mārketinga partneru vidū ir finanšu uzņēmumi.

Cita svarīga informācija

Mēs varam nosūtīt personas datus uz citām valstīm, piemēram, lai veiktu klientu apkalpošanu vai apstrādātu pārskaitījumus.

Kalifornija: ja tavam Paxful kontam ir piesaistīta pasta adrese Kalifornijā, mēs nedalīsimies ar personas datiem, ko par tevi ievācam, izņemot tādā apmērā, cik to pieļauj Kalifornijas likumi.

Vērmonta: Ja tavam Paxful kontam ir piesaistīta adrese Vērmontā, mēs nenodosim par tevi apkopoto personīgo informāciju nesaistītiem uzņēmumiem, izņemot, ja to pieļauj likums vai tu dod mums atļauju.