The Affiliate Program has been temporarily paused as we make changes to create a fair and sustainable program for the Paxful community. Learn more here.

Partneru programmas pakalpojuma noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 2019. gada 21. oktobris

Paldies, ka reģistrējies kā Paxful Partneru programmas dalībnieks. Informācija, ko tu reģistrācijas procesa laikā iesniedzi Paxful, tiks uzglabāta un apstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējo datu aizsardzības regulu ("VDAR"). Reģistrējoties Partneru programmā, tu piekriti Paxful VDAR atbilstīgajai Privātuma politikai.

Turpinot izmantot Paxful tīmekļa vietni (kā partneris vai kā citādi), tiks uzskatīts, ka tu piekrīti un akceptē Privātuma politiku, tostarp ņemot vērā, ka tā laiku pa laikam var tikt grozīta, papildināta vai kā citādi mainīta. Mūsu Privātuma politikas pašreizējā versija ir pieejama, nospiežot uz šīs saites: https://paxful.com/privacy. Lai izvairītos no šaubām, lūdzu, ņem vērā, ka noteikta konta informācija var tikt nodota taviem partneriem saistībā ar tavu dalību Partneru programmā, tai skaitā, bet bez ierobežojuma atrašanās vietas informācija un konta aktivitāte.

Tālāk aprakstīti Noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz Partneru programmu. Paxful patur tiesības (tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma): (a) mainīt jebkuru vai visus no šiem noteikumiem un nosacījumiem jebkurā laikā un laiku pa laikam, tai skaitā (bet bez ierobežojuma) mainīt tālāk aprakstītos komisiju izmaksas procentus, (b) apturēt vai atcelt Partneru programmu un/vai (c) apturēt vai neatgriezeniski deaktivizēt tavu partnera un Paxful kontu, ja tu iesaisties noteiktās darbībās, kas aprakstītas turpinājumā.

Kā partnerim tev ir iespēja piesaistīt trešās puses Paxful Bitcoin tirdzniecības platformai un pelnīt komisijas maksas no viņu BTC darījumiem mūsu platformā. Visas partneru komisijas maksas Paxful maksā tikai BTC.

Partneru programma ir strukturēta kā divu līmeņu programma, kas pieejama tikai jauniem trešo pušu lietotājiem:

 • 1. līmeņa ieteikums
  1. līmeņa partneris ir trešā puse, kas reģistrējas Paxful Bitcoin tirdzniecības platformā, izmantojot unikālo reģistrācijas saiti, ko Paxful piešķir tev, kad tu reģistrējies Partneru programmā.
 • 2. līmeņa ieteikums
  2. līmeņa partneris ir trešā puse, kas reģistrējas Paxful Bitcoin tirdzniecības platformā, izmantojot unikālo reģistrācijas saiti, ko Paxful piešķir tava 1. līmeņa partnerim.

Maksājamās komisijas maksas.

Ja vien Paxful nepiekrīt kam citam, tu nopelnīsi komisijas maksu katru reizi, kad kāds no taviem 1. līmeņa vai 2. līmeņa partneriem pabeigs BTC "pirkšanas" darījumu Paxful platformā.

Kā jau tu zini, Paxful iekasē darījuma konta maksu saistībā ar katru darījumu, kas tiek pabeigts šajā platformā. Paxful jebkurā laikā un laiku pa laikam var mainīt darījuma konta maksu. Skaidrojumu par darījuma konta maksu un tās pašreizējo apmēru vari atrast, nospiežot uz šīs saites: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Kad 1. līmeņa partneris veiksmīgi pabeigs BTC "pirkšanas" darījumu Paxful platformā, Paxful iemaksās tavā partneru makā summu (BTC), kas vienāda ar 50% no tobrīd spēkā esošās darījuma konta maksas.
 • Kad 2. līmeņa partneris veiksmīgi pabeigs BTC "pirkšanas" darījumu Paxful platformā, Paxful iemaksās tavā partneru makā summu (BTC), kas vienāda ar 10% no tobrīd spēkā esošās darījuma konta maksas.
 • Taču ja tavs 1. līmeņa partneris veic BTC "pirkšanas" darījumu ar cita Partneru programmas dalībnieka 1. līmeņa partneri, tad starp tevi un šo otru dalībnieku tiks vienādi sadalīta komisijas maksa 50% apmērā.
 • Tāpat arī, ja tavs 2. līmeņa partneris veic BTC "pirkšanas" darījumu ar cita Partneru programmas dalībnieka 2. līmeņa partneri, tad starp tevi un šo otru dalībnieku tiks vienādi sadalīta komisijas maksa 10% apmērā.
 • Tu nenopelnīsi nekādu komisijas maksu, veicot pirkšanas vai pārdošanas darījumus ar kādu no saviem 1. līmeņa partneriem vai 2. līmeņa partneriem.

Komisijas maksa, ko tu nopelni saistībā ar jebkuru šādu pārskaitījumu, parasti tiks ieskaitīta tavā partneru makā uzreiz pēc šāda pārskaitījuma veiksmīgas pabeigšanas. Katru reizi, kad šāds pārskaitījums būs veiksmīgi pabeigts, Paxful nosūtīs tev apstiprinājuma e-pastu. Tādējādi tu savā Paxful informācijas panelī varēsi vērot, kā aug tava partneru maka bilance.

Noteiktos apstākļos tev var būt iespēja nopelnīt ieteikuma komisiju arī katru reizi, kad tavs 1. līmeņa partneris vai 2. līmeņa partneris pabeidz BTC "pārdošanas" darījumu Paxful platformā. Lai noskaidrotu savas iespējas pelnīt komisijas maksas par savu 1. līmeņa un 2. līmeņa partneru "pārdošanas" darījumiem, lūdzu, sazinies ar Paxful atbalsta nodaļu, rakstot uz e-pastu [email protected]. Paxful patur tiesības tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem nolemt, vai tev var vai nevar būt atļauts pelnīt ieteikumu komisijas maksas par "pārdošanas" darījumiem.

Savu komisijas maksu izņemšana.

Vienmēr, kad tava partneru maka bilance sasniegs vismaz 10 USD (atbilstoši tā brīža BTC vērtībai), tu varēsi pārskaitīt visu bilanci uz savu Paxful BTC maku. Kad tava partneru maka bilance par visu laiku sasniegs 300 USD, tev būs jāveic identitātes un adreses verifikācija. Līdzko būsi to izdarījis, varēsi ar saviem ieņēmumiem darīt, ko vien vēlies. Sniedzot mums šo vai kādu citu informāciju, kas varētu tikt prasīta, tu apstiprini, ka visa šī informācija ir patiesa, precīza un nav maldinoša. Tu piekrīti mums nekavējoties paziņot, ja kāda daļa no tevis iesniegtās informācijas mainās. Tu pilnvaro mūs pieprasīt informāciju, tiešā veidā vai caur trešajām pusēm, ko mēs uzskatām par nepieciešamu, lai verificētu tavu identitāti vai aizsargātu tevi un/vai mūs no krāpšanas vai citiem finanšu noziegumiem, un veikt darbības, ko mēs uzskatām par nepieciešamām, pamatojoties uz šādu informācijas pieprasījumu rezultātiem. Tu atzīsti un piekrīti, ka tad, kad mēs veicam šo informācijas pieprasīšanu, tava personīgā informācijav var tikt izpausta kredītu uzraudzības un krāpniecības novēršanas vai finanšu noziegumu izmeklēšanas iestādēm un ka šīs iestādes var atbildēt uz mūsu informācijas pieprasījumiem pilnā apmērā.

Profesionāļu padoms: iesakām pārdot savus BTC ieņēmumus mūsu platformā un gūt papildu peļņu.

Aizliegtās darbības

Turpinājumā ir saraksts (nepilnīgs) ar piemēriem darbībām un rīcībai, kā rezultātā Paxful (atbilstoši Paxful lēmumam) var (a) atcelt vai pieprasīt atpakaļ tavas nopelnītās (izņemtās vai arī nē) komisijas maksas un/vai (b) apturēt vai neatgriezeniski deaktivizēt tavu(-s) partnera un Paxful kontu(-s).

 • Mēstuļu izmantošana, lai piesaistītu lietotājus Paxful platformai.
 • Iesaistīšanās jebkāda veida pretlikumīgās darbībās, vienalga, vai tās ir vai nav saistītas ar Paxful platformas un pakalpojumu izmantošanu.
 • Tādu papildu kontu veidošana Paxful platformā, kas jebkādā veidā gūst labumu no Paxful Partneru programmas. Tev drīkst būt tikai viens konts, un tu nedrīksti pārdot, aizdot, koplietot vai kā citādi padarīt pieejamu savu kontu vai jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu tavam kontam, cilvēkiem vai organizācijām, kas neesi tu pats. Nepatiesas informācijas sniegšana par savu kontu, savas izcelsmes valsts falsificēšana vai krāpniecisku identifikācijas dokumentu iesniegšana ir stingri aizliegta.
 • Jebkurš tevis vai tavu pārstāvju veikt pārkāpums attiecībā uz jebkuru no tavām saistībām šo Noteikumu un nosacījumu ietvaros.
 • Vārdu "pax" vai "paxful" vai jebkādu citu vizuāli vai fonētiski līdzīgu vārdu, vai citu vārdu, zīmju vai apzīmējumu, ko Paxful uzskata par mulsinoši līdzīgiem tā zīmolam PAXFUL, izmantošana - jebkādā reklāmas vai citā mediju formātā, ko tu veido, izplati vai kā citādi kontrolē.
 • Neslavas celšana, apmelošana, nomelnošana, izplatot informāciju par (a) uzņēmumu Paxful, jebkuru no tā direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, aģentiem vai pārstāvjiem vai (b) Paxful platformas lietotājiem, tostarp citiem Partneru programmas dalībniekiem.
 • Iesaistīšanās jebkādās darbībās, ko uzņēmums Paxful (pēc saviem ieskatiem) uzskata par tādām, kas varētu pakļaut to juridiskai, administratīvai vai krimināltiesiskai izmeklēšanai saskaņā ar kādas valsts vai valstu savienības (tai skaitā Eiropas Savienības) vai citas jurisdikcijas vai pārvaldes iestādes likumiem, noteikumiem vai normatīvajiem aktiem, tostarp bez ierobežojumiem nelikumīgās azartspēlēs, krāpšanā, naudas atmazgāšanā vai teroristiskās aktivitātēs.
 • Iesaistīšanās jebkāda veida pretlikumīgās darbībās, vienalga, vai tās ir vai nav saistītas ar Paxful platformas un pakalpojumu izmantošanu.
 • Sniegt nepatiesu, nepareizu vai maldinošu informāciju.
 • Iesniegt nepatiesu, nepareizu vai maldinošu identitātes un adreses apliecinājumu.
 • Aicināt vai pamudināt jebkuru trešo pusi iesaistīties jebkurā no darbībām, ko aizliedz šī sadaļa.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Izņemot ja mēs norādām citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības tīmekļa vietnā un jebkurā saturā, kas tiek nodrošināts saistībā ar mūsu pakalpojumiem, pieder Paxful vai mūsu licences devējiem vai piegādātājiem, un tās aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma tiesību akti. Mēs nepiešķiram nekādu piedomātu licenci tīmekļa vietnes satura izmantošanai. Tu nedrīksti pārdot vai pārveidot vietnes materiālus vai pavairot, izrādīt, publiski demonstrēt, izplatīt vai kā citādi izmantot materiālus nekādā veidā nekādos sabiedriskos vai komerciālos nolūkos. Ir aizliegts izmantot šos materiālus jebkādā citā vietne vai failu koplietošanas platformā, vai tamlīdzīgi.

Tu nedrīksti bez rakstiskas atļaujas kopēt nekādus materiālus vai saturu, kas atrodams šajā vietnē vai sasniedzams caur šo vietni. Paxful pilnībā patur jebkādas šeit skaidri nepiešķirtas tiesības izmantot vietnē ietvertos materiālus.

Saistību ierobežojums/Atruna

Šī vietne un Partneru programma tiek piedāvātas tādas "kādas ir" un "kādas ir pieejamas" tavai informācijai un lietošanai bez nekādiem apsolījumiem vai apliecinājumiem. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs nesniedzam nekāda veida garantijas, skaidri izteiktas vai piedomātas, attiecībā uz vietni vai Partneru programmu, tai skaitā, bet bez ierobežojuma piedomātas garantijas par apmierinošu kvalitāti, funkcionalitāti, derīgumu konkrētam nolūkam, pārkāpumu neesamību, drošību, precizitāti, apstākļiem vai pabeigtību, vai jebkādas garantijas, kas izriet no sadarbības, izmantošanas vai tirdzniecības.

Ja un cik vien to atļauj saistošie tiesību akti, mēs nebūsim atbildīgi par:

 • 1. nekādiem ekonomiskiem zaudējumiem (tai skaitā bez ierobežojumiem ieņēmumu, peļņas, līgumu, biznesa vai sagaidāmo ietaupījumu zaudējumiem);
 • 2. nekādiem nemateriālo vērtību vai reputācijas zaudējumiem;
 • 3. nekādiem specifiskiem vai netiešiem, vai izrietošiem zaudējumiem neatkarīgi no to cēloņa.

Kompensēšana un kaitējuma novēršana

Tu piekrīti novērst kaitējumu uzņēmumam Paxful, Inc. (un ikvienam no mūsu amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem un meitasuzņēmumiem) saistībā ar jebkādām sūdzībām, prasībām, procesiem, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām vai izdevumiem, tostarp bez ierobežojuma saprātīgām maksām par juridiskajiem pakalpojumiem, kas izriet vai ir saistītas ar: tavām lietošanas darbībām vai uzvedību saistībā ar mūsu Partneru programmu; vai tavu šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu. Turklāt tu piekrīti uzņemties pilnu atbildību (un pilnībā mums atlīdzināt) par jebkādām prasībām, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, tostarp maksām par juridiskajiem pakalpojumiem, ar ko mēs saskaramies un kas izriet vai ir saistītas ar to, kā tu izmanto mūsu pakalpojumus un Partneru programmu, vai to, kā tos izmanto kāda cita persona, kas piekļūst mūsu pakalpojumiem, izmantojot tavu lietotāja kontu, ierīci vai interneta piekļuves kontu, vai to, ka tu pārkāp kādu likumu vai kādas trešās puses tiesības.

Vispārīgi

Šos Noteikumus un nosacījumus un to, kā tu izmanto šo tīmekļa vietni un Partneru programmu, regulē Amerikas Savienoto Valstu likumi. Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai to, kā tu izmanto šo tīmekļa vietni vai Partneru programmu, tiks risināts vienīgi Savienoto Valstu tiesā. Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos neietekmē tavas Savienoto Valstu likumos noteiktās tiesības. Ja Savienoto Valstu tiesa kādu no šo Noteikumu un nosacījumu daļām atzīst par spēkā neesošu vai nepiemērojamu pilnā mērā vai daļēji, tas neietekmē citu šo Noteikumu un nosacījumu daļu spēkā esamību vai piemērojamību. Jebkuri šajos Noteikumos un nosacījumos ietvertie virsraksti ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tie nav šo Noteikumu un nosacījumu piemērojamas normas.