„Paxful Inc.“ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

ŠIOJE SUTARTYJE YRA LABAI SVARBI INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISES IR ĮPAREIGOJIMUS, TAIP PAT SĄLYGAS, RIBOJIMUS IR IŠIMTIS, KURIE GALI BŪTI JUMS TAIKOMI. ATIDŽIAI JĄ PERSKAITYKITE.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visi jų pakeitimai bei performulavimai (toliau – Sutartis) yra teisinė sutartis, kurioje numatomas „Paxful“ paslaugų teikimas jums, įskaitant prekyvietės suteikimą, siekiant sudaryti sąlygas „Skaitmeninio turto“ (suprantama, kad šis terminas bendrai reiškia skaitmenines valiutas, kaip antai „Bitcoin“, „Tether“ir kitos, kurias galima laikyti „Paxful“ piniginėje) pirkėjams ir pardavėjams dalyvauti vykdomose tarp vieni kitų operacijose (toliau – Parduotuvė); įskaitant nuomojamos skaitmeninės piniginės paslaugų suteikimą, Skaitmeninio turto laikymą ir išdavimą, kaip nurodyta užbaigus Skaitmeninio turto pirkimą, ir bet kurias kitas šioje Sutartyje aprašytas paslaugas (toliau bendrai – Paslaugos, o atskirai – Paslauga), kurias teikia „Paxful, Inc.“ ir visi jos partneriai, įskaitant, bet neapsiribojant, „Paxful USA, Inc.“ (toliau bendrai – „Paxful“ arba mes, arba mus, arba įmonė), jums kaip asmeniui (taip pat – naudotojas arba jūs). Paxful.com ir susijusios jos Paslaugos priklauso „Paxful“ ir ji jas eksploatuoja. Jūsų naudojimasis paslaugomis yra reguliuojamas šia Sutartimi, kartu su mūsų Privatumo politika, Slapukų politika ir El. parašo sutikimu.

PAGAL ŠIAS SĄLYGAS REIKALAUJAMA, KAD GINČAMS SPRĘSTI BŪTŲ KREIPIAMASI Į ARBITRAŽĄ, IR NEBŪTŲ KREIPIAMASI Į PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ AR NEBŪTŲ TEIKIAMAS KOLEKTYVINIS IEŠKINYS.

Užsiregistravę naudotis sąskaita per paxful.com arba kokias nors susijusias svetaines, API arba mobiliąsias programėles, įskaitant bet kokius URL, kuriuos eksploatuoja „Paxful“ (toliau bendrai – „Paxful“ svetainė arba Svetainė), jūs sutinkate, kad atidžiai perskaitėte, supratote ir priėmėte visas sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje, įskaitant mūsų Privatumo politiką, Slapukų politiką ir El. parašo sutikimą.

SKAITMENINIO TURTO VERTĖ GALI KILTI ARBA KRISTI, IR GALI BŪTI DIDELĖ RIZIKA, KAD PRARASITE PINIGUS PIRKDAMI, PARDUODAMI, LAIKYDAMI ARBA INVESTUODAMI Į SKAITMENINĮ TURTĄ. TURITE KRUOPŠČIAI APSVARSTYTI, AR JUMS TINKA PREKIAUTI SKAITMENINIU TURTU ARBA JĮ LAIKYTI, ATSIŽVELGDAMI Į SAVO FINANSINĘ PADĖTĮ.

Apie „Paxful“ ir jos Paslaugas

„Paxful“ yra pirmaujanti tiesioginės prekybos vieta, kurioje galima lengviau įsigyti ir parduoti Skaitmeninį turtą ir kurioje pardavėjai priima daugiau kaip 300 mokėjimo būdų mainais į jų Skaitmeninį turtą. Dėl mokėjimo būdų yra deramasi ir susitariama tiesiogiai tarp pirkėjų Prekyvietėje (toliau – Pirkėjai) ir pardavėjų Prekyvietėje (toliau – Pardavėjai). Mūsų naudotojai susitaria, kuriuos mokėjimo būdus naudoti operacijai užbaigti, ir yra visiškai įpareigoti naudoti šiuos mokėjimo būdus teisėtu būdu bei yra atsakingi tą daryti.

„Paxful“ taip pat siūlo nuomojamas skaitmeninės piniginės paslaugas per pirmaujantį pasaulyje skaitmeninio turto piniginės paslaugų teikėją. Mūsų pasaulinė naudotojų duomenų bazė gali skelbti pasiūlymus pirkti arba parduoti Skaitmeninį turtą įvairiais patogiais būdais. Pasiūlymo kūrėjas yra įpareigotas išvardyti operacijos sąlygas, įskaitant mokėjimo metodus, kuriuos Pardavėjas priims. Kai pasiūlymą pasirenka kitas „Paxful“ naudotojas, Pardavėjo Skaitmeninis turtas yra užrakinamas pagal mūsų operacijų procedūras (kurias vadiname „Paxful“ sąlyginis deponavimas), kol bus sudarytos visos sąlygos pasinaudoti operacija. Užbaigus pardavimą Skaitmeninis turtas atrakinamas ir Pardavėjas išduoda jį Pirkėjui, kai Pirkėjas įvykdo operacijos sąlygas ir patvirtinama, kad mokėjimas galioja, o Pardavėjas jį gavo. PAXFUL NEATLIEKA MOKĖJIMO APDOROTOJO FUNKCIJŲ. VISA ATSAKOMYBĖ UŽ MOKĖJIMO SIUNTIMĄ IR GAVIMĄ BEI UŽ OPERACIJŲ GALIOJIMO PATVIRTINIMĄ TENKA PIRKĖJUI IR PARDAVĖJUI. Skaitmeninis turtas, kurį užrakiname, grąžinamas Pardavėjui, jei Pirkėjas nusprendžia atšaukti operaciją. Pardavėjas negali bet kada atšaukti operacijos. Pardavėjas turi galimybę tik atrakinti Skaitmeninį turtą ir išduoti jį Pirkėjui. Taip yra norint apsaugoti Pirkėją. Jei Pardavėjui prireikia atšaukti operaciją, nes Pirkėjas nesilaiko operacijos sąlygų, jie privalo pradėti ginčą ir nurodyti to priežastį, kaip toliau aprašyta šios Sutarties 8 skirsnyje. Operacijas mūsų svetainėje vykdo Pirkėjai ir Pardavėjai. Taigi, „Paxful“ nėra jokios operacijos šalis.

Nuomojamos skaitmeninės valiutos piniginės paslauga, kurią teikia „Paxful“, yra saugus būdas laikyti, siųsti ir gauti skaitmeninę valiutą. „Paxful“ nelaiko ir nesaugo jokio Skaitmeninio turto. Skaitmeninis turtas visada laikomas atitinkamuose jo tinkluose arba blokų grandinėse. Visos skaitmeninio turto operacijos vykdomos skaitmeninės valiutos tinkle, ne „Paxful“. Nėra garantijų, kad operacija įvyks skaitmeninės valiutos tinkle. „Paxful“ pasilieka teisę atsisakyti apdoroti bet kokią operaciją, jei to reikalaujama pagal įstatymą, arba, jei laikome, kad operacijos neatitinka mūsų sąlygų, numatytų šioje Sutartyje. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad prisiimate visą atsakomybę už veiklą, kuri vykdoma jūsų piniginėje, ir prisiimate visą riziką dėl bet kokios teisėtos ar neteisėtos prieigos prie jūsų piniginės, kiek tai daugiausiai leidžiama pagal įstatymus.

 1. BENDRA INFORMACIJA

  1. Pasiliekame teisę bet kada iš dalies keisti, koreguoti, pakeisti ar redaguoti šią Sutartį, visiškai ir absoliučiai tik savo nuožiūra ir iš anksto neįspėję. Bet kokie tokio pobūdžio pakeitimai, susiję su tuo, kaip naudojatės mūsų Paslaugomis, įsigalios juos paskelbus „Paxful“ svetainėje ir negalios atgaline data. Jei esate nurodę mums savo el. pašto adresą, taip pat galime informuoti jus el. paštu, kad yra pateikta kita Sutarties versija. Jei nesutinkate su nauja Sutarties versija, vienintelis ir išskirtinis galimas jūsų taisomasis veiksmas – skubiai nutraukti naudojimąsi Paslaugomis ir uždaryti sąskaitą.
  2. Esate įpareigoti atidžiai perskaityti Sutartį ir kas tam tikrą laiką peržiūrėti šią „Paxful“ svetainėje pateikiamą Sutartį. Jei toliau naudositės Paslaugomis, tai reikš, kad sutinkate būti saistomi tuo metu galiojančios Sutarties.
  3. „Paxful“ neįvykdžius ar iš dalies neįvykdžius arba delsiant įvykdyti ar iš dalies įvykdyti kokias nors Sutarties nuostatas, nelaikoma, kad atsisakome kokių nors savo teisių ar įsipareigojimų.
 2. SĄSKAITA IR REGISTRACIJA

  1. Norėdami naudotis Paslaugomis turėsite registruoti sąskaitą mūsų Svetainėje. Registracijos proceso metu prašysime jūsų pateikti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, adresą ir kitus asmens duomenis jūsų tapatybei patvirtinti. Visiškai ir absoliučiai tik savo nuožiūra galime atsisakyti laikyti jūsų sąskaitą. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad: a) atitinkamoje savo jurisdikcijoje teisiškai esate pilnametis ir galite sutikti su šios Sutarties nuostatomis ir b) anksčiau nesate buvęs suspenduotas ar pašalintas uždraudus jums naudotis mūsų Paslaugomis.
  2. Naudodamiesi savo sąskaita sutinkate ir pareiškiate, kad naudositės mūsų Paslaugomis sau ir negalite naudotis sąskaita norėdamas veikti kaip bet kurios kitos trečiosios šalies, asmens ar subjekto tarpininkas ar finansų tarpininkas.Jei „Paxful“ nėra aiškiai įgaliojusi kitaip, jums leidžiama turėti tik vieną sąskaitą ir neleidžiama parduoti, skolintis, dalytis ar kitaip pateikti savo sąskaitos arba kokių nors duomenų, reikalingų prieigai prie jūsų sąskaitos, kitiems žmonėms ar subjektams, nei jūs pats. Tik jūs esate įpareigotas palaikyti tinkamą bet kurių ir visų naudotojo vardų, el. pašto adresų, slaptažodžių, patvirtinimo dviem veiksniais kodų ir bet kurių kitų kodų ar asmens duomenų, kuriais naudojatės prieigai prie Paslaugų gauti, saugumą ir kontrolę, ir privalote tą daryti. Jūsų sąskaitoje negali būti klaidinančios ar klaidingos informacijos. Kurti klaidingą informaciją savo sąskaitoje, klastoti savo kilmės šalį ar teikti klaidingus identifikavimo dokumentus yra griežtai draudžiama.
  3. Registruodami savo sąskaitą, sutinkate pateikti mums informaciją, kurios prašome siekdami patvirtinti tapatybę ir aptikti pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, sukčiavimo ar bet kokį kitą finansinį nusikaltimą, ir leidžiate mums registruoti tokią informaciją. Turėsite atlikti tam tikras patvirtinimo procedūras, tik tada jums bus leidžiama naudotis Paslaugomis, ir šios procedūros gali būti koreguojamos, remiantis nuolat renkama apie jus informacija. Informacija, kurios prašome, gali būti tam tikri asmens duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo dieną, socialinio draudimo numerį, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį ir valdžios institucijos suteiktą identifikavimo numerį. Pateikdami mums šią ar bet kurią kita informaciją, kurios gali būti pareikalauta, patvirtinate, kad visa informacija yra teisinga, tiksli ir neklaidinanti. Jūs sutinkate skubiai informuoti mus, jei pasikeistų kokia nors jūsų pateikta informacija. JŪS ĮGALIOJATE MUS TEIKTI UŽKLAUSAS (TIESIOGIAI ARBA PER TREČIĄSIAS ŠALIS), KURIAS LAIKOME BŪTINAS JŪSŲ TAPATYBEI PATVIRTINTI ARBA SIEKIANT APSAUGOTI JUS IR (ARBA) MUS NUO SUKČIAVIMO AR KITO FINANSINIO NUSIKALTIMO, IR IMTIS VEIKSMŲ, KURIUOS LAIKOME BŪTINAIS GAVĘ TOKIŲ UŽKLAUSŲ REZULTATUS. KAI ATLIEKAME ŠIAS UŽKLAUSAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI ATSKLEISTI KREDITAVIMO IR SUKČIAVIMO PREVENCIJOS ARBA KOVOS SU FINANSINIAIS NUSIKALTIMAIS AGENTŪROMS, IR KAD ŠIOS AGENTŪROS GALI IŠSAMIAI ATSAKYTI Į MŪSŲ UŽKLAUSAS.
  4. Jei naudojatės Paslaugomis juridinio asmens vardu, pavyzdžiui, verslo įmonės, jūs taip pat pareiškiate ir užtikrinate, kad: i) juridinis asmuo yra tinkamai organizuotas ir teisėtai veikiantis pagal taikomus toje jurisdikcijoje, kurioje jis veikia, įstatymus ir ii) esate tinkamai tokio juridinio asmens įgalioti veikti jos vardu. Įmonės patvirtinta sąskaita yra specialiai skirta tam juridiniam asmeniui ir negali būti naudojama asmens, kuris ją registravo. Kiti asmenys ar subjektai negali bendrai naudoti ar naudoti sau įmonių sąskaitų. Toms įmonių sąskaitoms, kurios yra patvirtintos, leidžiama taikyti toliau nurodytas kai kurias išimtis:

   • patvirtinta įmonės sąskaita gali bet kuriuo metu turėti kelias aktyvias naudotojo sąskaitas, su sąlyga, kad jas visas įmonė yra patvirtinusi ir jas tvarko paskirtieji įmonės darbuotojai, apie kuriuos prieš tai buvo pranešta „Paxful“, ir kurie yra patvirtinti visiškai ir absoliučiai tik jos nuožiūra;
   • įmonių sąskaitose vienu metu gali būti tik vienas aktyvus konkrečios operacijos pasiūlymas ir jose negali būti daug pasiūlymų dėl tos konkrečios operacijos iš kitų tos įmonės sąskaitų.
  5. Tik jūs esate įpareigotas sukurti stiprų slaptažodį ir pasirūpinti tinkamu bet kurių ir visų ID, slaptažodžių, sufleravimų, asmens tapatybės numerių (PIN), API raktų ar bet kurių kitų kodų, kuriais naudojatės norėdami prieiti prie mūsų Paslaugų, saugumu bei kontrole. Įvykus bet kokiam pirmiau minėtos informacijos ir (arba) jūsų asmens duomenų praradimui ar neteisėtam atskleidimui, gali atsitikti taip, kad trečiosios šalys gaus neteisėtą prieigą prie jūsų sąskaitos ir įvyks bet kokio, susijusio su jūsų sąskaita, skaitmeninio turto ir (arba) lėšų, įskaitant susietus jūsų mokėjimo būdus, praradimas ar vagystė. Tik jūs esate atsakingas už tai, kad jūsų el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys jūsų sąskaitos profilyje būtų galiojantys, kad galėtumėte gauti visus pranešimus ar įspėjimus, kuriuos galime jums siųsti.Niekada neturite leisti nuotolinės prieigos arba bendrinti savo kompiuterio ekrano su kuo nors kitu, kai esate prisijungę prie savo sąskaitos. Mes neprisiimame atsakomybės už jokį praradimą, kurį galite patirti neteisėtai atskleidus prisijungimo prie sąskaitos duomenis ne dėl „Paxful“ kaltės ir (arba) dėl to, kad nesilaikėte kokio nors mūsų atsiųsto jums pranešimo ar įspėjimo arba nesiėmėte priemonių juos gavę.
  6. Jei norite naudotis mūsų Paslaugomis, gali tekti įvykdyti tam tikrus teisinius įpareigojimus savo šalyje ir (arba) gyvenamoje vietoje. Sutikdami su šios Sutarties sąlygomis patvirtinate, kad peržiūrėjote savo vietos įstatymus ir reglamentus ir kad žinote bei vykdote bet kuriuos ir visus tokius įpareigojimus. Dėl teisinių ar reguliavimo draudimų mes nesuteikiame galimybės naudotis mūsų Paslaugomis tam tikrose jurisdikcijose. Sutikdami su šios Sutarties sąlygomis, patvirtinate, kad nesate tų jurisdikcijų gyventojas ir jums netaikomi jų įstatymai ir reglamentai.
  7. Negalime teikti visų Paslaugų visose rinkose ir jurisdikcijose, ir galime riboti arba drausti naudoti visas Paslaugas ar jų dalį iš tam tikrų jurisdikcijų (toliau – Apribotos jurisdikcijos). Šiuo metu Apribotos jurisdikcijos yra susijusios su tomis, kurios nurodytos mūsų sąraše „Draudžiamų šalių sąrašas“, ir Vašingtono bei Niujorko valstijomis. Be to, Paslaugos, susijusios su skaitmenine valiuta „Tether“ (USDT), nepasiekiamos Teksaso valstijoje gyvenantiems naudotojams. Negalite mėginti pasinaudoti mūsų Paslaugomis, jei esate įsikūrę kurioje nors iš šių Apribotų jurisdikcijų. Nemėginkite apeiti jokių ribojimų, kurie nustatomi teikiant Paslaugas, pavyzdžiui, slėpdami savo IP adresą arba pateikdami kokią nors netikslią informaciją apie savo vietą.
 3. JURISDIKCIJA, ARBITRAŽAS IR ATSKIRIAMUMAS

  1. Ši Sutartis ir jūsų naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra reguliuojami Delavaro valstijos teisės aktais ir aiškinami pagal juos, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus.
  2. Arbitražas. Jūs ir „Paxful“ susitaria, kad bet koks ginčas, kylantis iš šios Sutarties arba Paslaugų ar susijęs su jais, turi būti galutinai išsprendžiamas privalomu arbitražu individualiais atvejais, pagal Amerikos arbitražo asociacijos taisykles, taikomas sprendžiant susijusius su vartotojais ginčus (pateikiama adresu https://www.adr.org/rules). Pagal taikomus jurisdikcijoje reikalavimus, vartotojai ieškovai (asmenys, kurių operacija yra skirta asmeniniam, šeimos ar namų ūkio naudojimui) gali pasirinkti teikti ieškinius savo vietos ieškinių dėl nedidelių sumų teismui, ir nesikreipti į arbitražą, jei jų klausimas lieka nedidelių sumų teisme ir yra nagrinėjamas tik individualiu (ne grupės ar ne atstovų) lygmeniu.

   GRUPĖS IEŠKINIO NETAIKYMAS. TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMĄ, VISI IEŠKINIAI BUS TEIKIAMI TIK INDIVIDUALIAI IR NE IEŠKOVŲ AR KOKIOS NORS NUMATOMOS GRUPĖS NARIO VARDU, NE KAIP BENDRAS IEŠKINYS AR ATSTOVŲ BYLA (BENDRAI – GRUPĖS IEŠKINIO NETAIKYMAS). ARBITRAŽO TEISĖJAS NEGALI KONSOLIDUOTI DAUGIAU KAIP VIENO ASMENS IEŠKINIŲ ARBA ĮTRAUKTI Į KOKĮ NORS GRUPĖS ARBITRAŽĄ. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, JŪS IR PAXFUL KIEKVIENAS ATSISAKOTE BET KOKIOS TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ IR ATSISAKOTE TEISĖS DALYVAUTI GRUPĖS IEŠKINYJE PRIEŠ PAXFUL.

   Arbitražui visiškai taikomas Federalinis arbitražo įstatymas (Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymų kodekso 9 antraštės 1–16 straipsniai). Arbitražui turi vadovauti vienas neutralus arbitražo teisėjas ir arbitražas turi vykti Delavaro valstijoje arba kitoje abiems pusėms tinkamoje vietoje anglų kalba. Arbitražo teisėjas gali nustatyti kokią nors lengvatą, kurią galėtų skirti kompetentingos jurisdikcijos teismas, įskaitant mokesčius advokatui, jei leidžiama pagal įstatymą, ir arbitražo sprendimas gali būti įrašytas kaip sprendimas bei vykdomas bet kuriame teisme. Jūsų prašymu posėdžiai gali būti vykdomi posėdžiaujant fiziškai arba telefonu, o arbitražo teisėjas gali numatyti pateikti ir spręsti pasiūlymus pagal santraukas, nerengiant posėdžių žodžiu. Pagrindinė bet kurio ieškinio ar procedūros šalis siekiant įgyvendinti šią Sutartį, turi teisę į tai, kad kita šalis padengtų išlaidas ir mokesčius advokatui.

   Jei arbitražo teisėjas (-ai) ar arbitražo administratorius skirtų jums pateikimo mokesčius ar kitų administracinių išlaidų mokesčius, mes, gavę prašymą, kompensuosime jums tai, kas viršys mokesčius ar išlaidas, kuriuos kitais atvejais turėtumėte mokėti, jei jūsų ieškinys būtų nagrinėjamas ne šia procedūra, o teisme. Taip pat mokėsime papildomus mokesčius ar išlaidas, jei to bus reikalaujama arbitražo administratoriaus taisyklėmis arba taikomu įstatymu. Be to, kas pasakyta pirmiau, kiekviena šalis bus įpareigota apmokėti bet kokius kitus mokesčius ar išlaidas, kaip antai mokesčių advokatui išlaidas, kurias ta šalis gali patirti.

  3. Jei Jungtinių Amerikos Valstijų arbitražo teisėjas ar teismas nusprendžia, kad kuri nors šios Sutarties dalis yra negaliojanti arba negali būti įgyvendinta visa ar iš dalies, tai neturės įtakos kitų šių sąlygų dalių galiojimui ar įgyvendinamumui. Bet kurios nurodytos šioje Sutartyje antraštės pateikiamos tik informaciniais tikslais ir nėra įgyvendinamos šios Sutarties nuostatos.
 4. PRIVATUMO POLITIKA IR SAUGUMAS

  1. Stengiamės imtis visų pagrįstų žingsnių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis. Tačiau negalime užtikrinti jokių duomenų, kuriuos atskleidėte internetu, saugumo. Jūs prisiimate susijusią su informacijos teikimu ir prekyba internete saugumo riziką, ir mes nebūsime atsakingi už jokius saugumo pažeidimus, jei jie padaryti ne dėl mūsų aplaidumo.
  2. Perskaitykite mūsų oficialų privatumo pareiškimą https://paxful.com/privacy.
 5. JOKIOS GARANTIJOS, ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO IR RIZIKOS PRISIĖMIMO

  1. PASLAUGOS TEIKIAMOS TOKIOS, „KOKIOS YRA“ IR KOKIOS „TURIMOS“, BE JOKIŲ UŽTIKRINIMŲ, PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR NUMATYTŲ ĮSTATYMAIS. TIEK, KIEK DAUGIAUSIAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMĄ, „PAXFUL“ KONKREČIAI ATSISAKO BET KOKIŲ NUMANOMŲ PAVADINIMO, TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR (ARBA) NEPAŽEIDIMO GARANTIJŲ. „PAXFUL“ NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD PRIEIGA PRIE SVETAINĖS, BET KURIOS PASLAUGŲ DALIES, ARBA BET KOKIOS JOSE ESANČIOS MEDŽIAGOS BUS NUOLATINĖ, NEPERTRAUKIAMA, TINKAMU LAIKU AR BE KLAIDŲ. „PAXFUL“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKĮ SUTRIKIMĄ AR PRARADIMĄ, KURĮ NAUDOTOJAS GALI PATIRTI. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NEPASIKLIAUJATE JOKIU KITU PAREIŠKIMU AR MANYMU, RAŠYTINIU ARBA ŽODINIU, SUSIJUSIU SU JŪSŲ NAUDOJIMU AR PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ IR SVETAINĖS. NEAPRIBOJANT TO, KAS PASAKYTA PIRMIAU, JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE SU ĮVAIRIA RIZIKA, KYLANČIA NAUDOJANT SKAITMENINĘ VALIUTĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, APARATINĖS ĮRANGOS GEDIMĄ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PROBLEMAS, INTERNETO RYŠIO TRIKTĮ, KENKĖJIŠKĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSIKIŠIMĄ, DĖL KURIO PRARANDAMA ARBA NEGAUNAMA PRIEIGA PRIE JŪSŲ SĄSKAITOS ARBA PINIGINĖS IR KITŲ NAUDOTOJO DUOMENŲ, SERVERIO GEDIMĄ ARBA DUOMENŲ PRARADIMĄ. JŪS SUTINKATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD „PAXFUL“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIAS KOMUNIKACINES TRIKTIS, PERTRŪKIMUS, KLAIDAS, IŠKRAIPYMĄ AR VĖLAVIMĄ, KURIUOS GALITE PATIRTI NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, KAD IR KAIP JIE GALI ATSIRASTI.
  2. JOKIU ATVEJU „PAXFUL“, JOS PARTNERIAI IR PASLAUGŲ TEIKĖJAI ARBA BET KURIE IŠ ATITINKAMŲ JŲ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ, DIREKTORIŲ, AGENTŲ, DARBUOTOJŲ, PATARĖJŲ, KONSULTANTŲ ARBA ATSTOVŲ NĖRA ATSAKINGI A) UŽ JOKIĄ DIDESNĘ SUMĄ NEI BENDRA MOKESČIŲ SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ PASLAUGĄ, KURI YRA IEŠKINIO OBJEKTAS, PER DVYLIKA (12) MĖNESIŲ IKI ĮVYKUSIO PRARADIMO, ARBA B) UŽ BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ, VERTĖS ARBA VERSLO GALIMYBIŲ SUMAŽĖJIMĄ, BET KOKĮ NUOSTOLĮ, ŽALĄ, DUOMENŲ AR BET KOKIOS KITOS NEMATERIALINĖS NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ AR PAŽEIDIMĄ ARBA BET KOKIĄ YPATINGĄ, ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ ARBA DĖL PASEKMIŲ PATIRIAMĄ ŽALĄ, NESVARBU, AR JI SUSIJUSI SU SUTARTIMI, DELIKTU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIP, SUSIDARANČIĄ DĖL TEISĖTO AR NETEISĖTO ŠIOS SVETAINĖS AR PASLAUGŲ NAUDOJIMO ARBA SUSIJUSIĄ SU TUO, ARBA SUSIDARANČIĄ DĖL ŠIOS SUTARTIES, NET JEI ĮGALIOTAS „PAXFUL“ ATSTOVAS BUVO ĮSPĖTAS ARBA ŽINOJO, ARBA TURĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NEPAISANT NEPAVYKUSIOS BET KOKIOS SUSITARTOS AR KITOKIOS TAISOMOSIOS JOS ESMINIO TIKSLO PRIEMONĖS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK TEISMAS YRA GALUTINAI NUSTATĘS, KAD TOKIA ŽALA BUVO PADARYTA DĖL DIDELIO „PAXFUL“ APLAIDUMO, SUKČIAVIMO, SĄMONINGO NUSIŽENGIMO AR TYČINIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NEĮTRAUKTI NETYČINĖS AR DĖL PASEKMIŲ SUSIDARANČIOS ŽALOS, TAD PIRMIAU NURODYTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS.
  3. Mums nepriklauso esami programinės įrangos protokolai, kuriais reguliuojamas Skaitmeninis turtas, ir mes jų nekontroliuojame. Apskritai, esami protokolai yra atviras šaltinis ir bet kas gali juos naudoti, kopijuoti, koreguoti ir platinti. Mes neprisiimame atsakomybės už esamų protokolų veikimą ir negalime užtikrinti tinklo operacijų funkcionalumo ar saugumo. Konkrečiai, esamų protokolų darbo taisyklės (įskaitant išsišakojimus) gali būti netikėtai pakeistos. Visi tokio pobūdžio esminiai veikimo pakeitimai gali iš esmės paveikti tokios skaitmeninės valiutos prieinamumą, vertę, funkcionalumą ir (arba) pavadinimą. „Paxful“ nekontroliuoja tokių esminių veikimo pakeitimų laiko ir ypatybių. Jūs esate įpareigojami patys sužinoti apie būsimus veikimo pakeitimus ir privalote kruopščiai apsvarstyti viešai prieinamą informaciją bei informaciją, kurią „Paxful“ gali teikti, spręsdami, ar toliau naudotis Paslaugomis. Jei yra atliekami kokie nors tokio pobūdžio veikimo pakeitimai, „Paxful“ pasilieka teisę imtis tokių veiksmų, kokių gali reikėti siekiant apsaugoti savo platformos saugumą ir saugų darbą, įskaitant laikiną susijusios (-ų) skaitmeninės (-ių) valiutos (-ų) operacijų sustabdymą ir kitus būtinus žingsnius. „Paxful“ dės pagrįstas pastangas pateikti jums pranešimą apie savo atsaką į bet kokį esminį veikimo pakeitimą, tačiau tokių pakeitimų negalime kontroliuoti ir jie gali įvykti „Paxful“ negavus įspėjimo. Mūsų atsakas į bet kokį esminį veikimo pakeitimą yra daromas tik mūsų nuožiūra, taip pat ir priimamas sprendimas nepalaikyti jokio naujo išsišakojimo ar kitų veiksmų. Jūs pripažįstate ir prisiimate Skaitmeninio turto protokolų veikimo pakeitimų rizikas ir sutinkate, kad „Paxful“ nėra atsakinga už tokius veikimo pakeitimus ir neprisiima atsakomybės už jokį vertės praradimą, kurį galite patirti dėl tokių veikimo taisyklių pakeitimų. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Paxful“ gali visiškai savo nuožiūra apsispręsti, kaip reaguoti į bet kurį veikimo pakeitimą, ir kad mes nesame įpareigoti padėti jums tvarkyti nepalaikomas valiutas ar protokolus.
  4. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis galite peržiūrėti trečiųjų šalių teikiamą turinį arba naudotis jų Paslaugomis, įskaitant tokių šalių trečiosios šalies svetainių ir paslaugų hipersaitus (toliau – 3-iųjų šalių turinys). Mes neskatiname, nepriimame ir nekontroliuojame jokio 3-iųjų šalių turinio ir neturime įsipareigojimų arba neprisiimame atsakomybės dėl jokio tokio 3-iųjų šalių turinio. Be to, jūsų operacijos ar korespondencija su tokiomis trečiosiomis šalimis yra tik jūsų ir trečiųjų šalių reikalas. Mes nesame atsakingi ar neprisiimame atsakomybės už jokį jokio pobūdžio praradimą ar žalą, patirtą dėl kokių nors tokio pobūdžio operacijų, ir jūs suprantate, kad jūsų naudojimasis 3-iųjų šalių turiniu ir jūsų bendravimas su trečiosiomis šalimis yra daromi tik jūsų rizika.
  5. Siekiant išvengti abejonių nurodoma, kad „Paxful“ neteikia investicijų, mokesčių ar teisinių konsultacijų. „Paxful“ nėra registruota JAV vertybinių popierių ir biržų komisijoje ir neteikia vertybinių popierių paslaugų ar investicijų konsultacijų. Visos operacijos per Prekyvietę yra sudaromos tiesiogiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, ir tik jūs esate įpareigotas nustatyti, ar kokia nors investicija, investavimo strategija ar susijusi operacija yra jums tinkamos, atsižvelgdami į asmeninius investavimo tikslus, finansines aplinkybes ir toleruotiną riziką. Turėtumėte pasikonsultuoti su savo teisės ar mokesčių specialistu dėl konkrečios jūsų situacijos. Kartkartėmis galime teikti edukacinę informaciją apie mūsų platformą ir produktus, siekdami padėti naudotojams daugiau sužinoti apie mūsų Paslaugas. Informaciją gali sudaryti, bet tuo neapsiribojama, tinklaraščių įrašai, straipsniai, nuorodos į 3-iųjų šalių turinį, naujienų sklaidos kanalus, mokomąją medžiagą ar vaizdo įrašus. Informacija, pateikta Svetainėje ar kokiose nors trečiųjų šalių svetainėse, nėra investicijų konsultacija, finansinė konsultacija, prekybos konsultacija ar bet kokio kito pobūdžio konsultacija, ir jūs neturėtumėte laikyti, kad koks nors Svetainės turinys yra tokia informacija. Prieš priimdami sprendimą pirkti, parduoti ar laikyti kokį nors Skaitmeninį turtą, turėtumėte patys atlikti išsamų patikrinimą ir pasikonsultuoti su savo finansų konsultantais prieš priimdami kokį nors sprendimą investuoti. „Paxful“ nebus laikoma atsakinga už jokius jūsų priimtus sprendimus pirkti, parduoti ar laikyti Skaitmeninį turtą remdamiesi „Paxful“ pateikiama informacija.
  6. Jūs sutinkate, kad mes nesame atsakingi už jokius Skaitmeninio turto kainų svyravimus. Įvykus rinkos sutrikimams ar force majeure įvykiui (kaip aprašyta 17 skirsnyje), galime padaryti vieną iš toliau nurodytų dalykų: a) sustabdyti prieigą prie Paslaugų arba b) neleisti jums užbaigti jokių veiksmų per Paslaugas. Nebūsime atsakingi už jokius nuostolius, kuriuos patirsite dėl tokių veiksmų. Jūs pripažįstate, kad įvykus kuriam nors iš šių įvykių ir atkūrus Paslaugų teikimą, vyraujantys rinkos tarifai gali labai skirtis nuo tų, kurie buvo iki šio įvykio.
  7. Mes nesuteikiame garantijų, kad Svetainėje arba serveriuose, per kuriuos ji pateikiama, nėra virusų ar klaidų, kad jos turinys yra tikslus, kad jos veikimas nebus pertrauktas arba kad trūkumai bus ištaisyti. Mes nebūsime atsakingi ar neturėsime atsakyti jums už jokio pobūdžio nuostolį, atsiradusį dėl atlikto veiksmo arba atlikto pasikliaunant Svetainėje pateikiama medžiaga arba informacija.
 6. „PAXFUL“ ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

  1. Jei tarp jūsų ir vieno ar daugiau mūsų Paslaugų naudotojų kyla ginčas, jūs atleidžiate „Paxful“, jos partnerius ir paslaugų teikėjus, ir kiekvieną mūsų arba jų atitinkamą atsakingą darbuotoją, direktorių, darbuotoją, agentą ir atstovą nuo bet kokių ir visų pretenzijų, reikalavimų ir bet kokio pobūdžio ir kilmės žalos (faktinės arba priežastinės), kylančių iš ginčų arba kaip nors susijusių su tokiais ginčais. Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti „Paxful“, jos partnerius ir kiekvieną iš jų atitinkamų atsakingų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, agentų ir atstovų nuo bet kokio ieškinio ar reikalavimo (įskaitant mokesčius advokatams ir bet kokias baudas, mokesčius ar sankcijas, kurias nustato kokia nors reguliavimo institucija), atsirandančio dėl jūsų padaryto šios Sutarties pažeidimo arba jūsų padaryto kokio nors įstatymo, taisyklės ar reglamento ar bet kokios trečiosios šalies teisių pažeidimo, ar su tuo susijusio.
 7. SANDORIAI „PAXFUL“ PREKYVIETĖJE

  Svetainėje leidžiama siūlyti kitiems pirkti ar parduoti Skaitmeninį turtą.

  Kai naudotojas pradeda operaciją, siekdamas įsigyti ar parduoti Skaitmeninį turtą, operacija panaudojama pagal šią Sutartį ir pagal papildomas sąlygas, jei jų yra, kurias yra išsamiai nurodęs naudotojas arba naudotojo sandorio šalis. Vadovas, kuriame pažingsniui paaiškinama, kaip pirkti ir parduoti Skaitmeninį turinį „Paxful“ Prekyvietėje, pateikiamas adresu https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  Toliau nurodytos bendrosios sąlygos, taikomos kiekvienai toliau aprašytai operacijai:

  1. Skaitmeninio turto pirkimas teikiant pasiūlymą.

   Perkant Skaitmeninį turtą „Paxful“ Prekyvietėje:

   1. Vykdant operaciją, „Paxful Escrow“ netaikomi mokesčiai, kuriuos Pirkėjai moka mūsų Prekyvietėje.
   2. Pasiūlymai, kuriuos teikia „Paxful“ sandorių šalys, turi savo sąlygas, ir kiekvieno pasiūlymo kursas, keitimo greitis bei kitos sąlygos, kurias nustato Pardavėjas, bus skirtingi. Priimdami Pardavėjo pasiūlymą, jūs sutinkate būti saistomi to pasiūlymo sąlygų. Pardavėjo nurodytos sąlygos galioja visais atvejais, išskyrus tuos, kuriais jos prieštarauja šiai Sutarčiai ar ją pažeidžia, yra neteisėtos, yra nepagrįstos ar yra kitaip sunkiai įvykdomos (kaip nustatoma tik absoliučia „Paxful“ nuožiūra), arba jei abu operacijos naudotojai sutinka keisti tokio pasiūlymo sąlygas. JŪS ESATE ĮPAREIGOTAS ATIDŽIAI PERSKAITYTI PARDAVĖJO PASIŪLYMO SĄLYGAS IR TIKSLIAI JŲ LAIKYTIS. JEI NESILAIKYSITE PASIŪLYMO SĄLYGŲ, JŪSŲ MOKĖJIMAS NEBUS PRIIMTAS. NIEKADA NETEIKITE MOKĖJIMO, JEI NEĮVYKDĖTE VISŲ SĄLYGŲ, IŠVARDYTŲ PASIŪLYME. JEI TEIKIATE MOKĖJIMĄ NESILAIKYDAMI SĄLYGŲ, PAXFUL NEGALI JUMS PADĖTI GINČO PROCESE ATGAUTI SAVO MOKĖJIMĄ.
   3. Atlikti mokėjimo patvirtinimą ir pateikti instrukciją, kaip atrakinti Skaitmeninį turtą, esantį „Paxful Escrow“, yra įpareigotas tik Pardavėjas, o ne „Paxful“. Jei Pardavėjas neišduoda jums Skaitmeninio turto po to, kai tinkamai įvykdėte Pardavėjo sąlygas, skubiai praneškite apie šią problemą pasinaudodami priskirtu ginčų mygtuku konkrečios operacijos pokalbyje. „Paxful“ klientų pagalba peržiūrės ir išspręs ginčą. Šis ginčų sprendimų procesas yra išsamiau aprašytas toliau „8 skirsnis. Ginčai dėl operacijų per „Paxful“ ginčų sprendimo procesą“. Jei nesilaikysite šio ginčų sprendimo proceso, „Paxful“ negalės padėti jums šiuo klausimu.
  2. Skaitmeninio turto pardavimas

   Parduodant Skaitmeninį turtą „Paxful“ Prekyvietėje:

   1. Pardavėjai privalo patikrinti ir apdoroti mokėjimą per pagrįstą laiko tarpą ir per tam tikrą laiko tarpą, nurodytą pasiūlymo sąlygose. Kai Pirkėjas pateikia jums mokėjimą pagal pasiūlymo sąlygas, tik jūsų pareiga ir atsakomybė skubiai patikrinti ir apdoroti mokėjimą, tada atrakinti Skaitmeninį turtą „Paxful Escrow“ ir išduoti jį Pirkėjui. Jei nesilaikote pasiūlymo instrukcijų, negalite turėti teisės į savo užrakinto Skaitmeninio turto sugrąžinimą.
   2. Kaip Pardavėjas jūs prisiimate visą riziką ir atsakomybę už bet kokį šios Sutarties pažeidimą, įvykusį parduodant Skaitmeninį turtą. Visi mokėtini mokesčiai yra jūsų atsakomybė. „Paxful“ skiria jums, kaip Skaitmeninio turto Pardavėjui, mokestį už parduodamo Skaitmeninio turto užrakinimą „Paxful Escrow“. Jei nėra nustatyta kitaip visiškai tik „Paxful“ nuožiūra, „Paxful“ neatlygina Pardavėjui jokių nuostolių, susidariusių dėl šios Sutarties pažeidimo, sukčiavimo ar kitaip, ir jūsų mokestis nebus grąžintas jokiomis aplinkybėmis.
   3. Bet koks gautas mokėjimas turi būti jūsų visiškai apdorotas ir patvirtintas kaip gautas prieš atrakinant Skaitmeninį turtą „Paxful Escrow“. „Paxful“ nėra atsakinga už jokį nuostolį, jei jūs per anksti atrakinate Skaitmeninį turtą, anksčiau nei jūs tinkamai patikrinate ir gaunate mokėjimą. Turite būti atidūs ir reaguoti į savo Pirkėją. Turite išjungti bet kokius neaktyvius pasiūlymus.
   4. Griežtai draudžiama teikti bet kokią jūsų pačių svetainės reklamą bet kurioje „Paxful“ Prekyvietės dalyje (pavyzdžiui, savo biografiją, pasiūlymo sąlygas ar operacijos pokalbį), kuri padėtų lengviau pirkti ar parduoti Skaitmeninį turtą nesinaudojant „Paxful“ paslaugomis. Tam tikrais atvejais leidžiama bendrinti jūsų svetainę, kuri sukurta tik Pardavėjui gauti mokėjimus, kad būtų galima užbaigti operaciją (t. y. patikimas trečiosios šalies debeto ar kredito kortelės apdorojimas) pagal operacijos instrukcijas, su sąlyga, kad tokių išorinių svetainių naudojimas aiškiai nurodomas pasiūlymo sąlygose ir tokiose svetainėse negali būti jokios reklamos arba jūsų kontaktinės informacijos.
  3. Atitiktis

   1. „Paxful“ ir Paslaugos nėra susijusios ar susietos su jokia trečiąja šalimi, jos nepalaiko ir nėra jos remiama, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį dovanų kortelės išleidėją. Paskirtieji prekių ženklai, firminiai ženklai ar kitos identifikavimo priemonės yra tik atitinkamų jų savininkų nuosavybė. „Paxful“ ir jos Paslaugos nėra niekaip tokių savininkų ar su tokiais savininkais skatinami, remiami, susiejami ar susieti.
   2. „Paxful“ nėra licencijuotas dovanų kortelių pardavėjas ar įgaliotas kokio nors dovanų kortelės išleidėjo platintojas. Bet kurioms dovanų kortelėms, kurias tiesiogiai gaunate iš naudotojo, kuris naudojasi „Paxful“ Prekyviete, taikomos trečiosios šalies prekybininko, iš kurio jas galima išpirkti (toliau – Išleidėjas), sąlygos. „Paxful“ nėra atsakinga už jokio (-ių) Išleidėjo (-ų) veikimą ar neveikimą arba jokius mokesčius, galiojimo terminus, sankcijas ar sąlygas, susijusias su Išleidėjo dovanų kortele, gauta naudojantis „Paxful“ Prekyviete. Gaudami dovanų kortelę iš naudotojo, pripažįstate, kad perskaitėte dovanų kortelės sąlygas ir pareiškiate „Paxful“, kad turite teisę naudotis tokiomis kortelėmis pagal dovanų kortelės Išleidėjo sąlygas arba pagal taikomą įstatymą.
   3. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA TARPININKAUTI ARBA PERPARDAVINĖTI DOVANŲ KORTELES MŪSŲ SVETAINĖJE IR PREKYVIETĖJE. JŪS PRIVALOTE BŪTI TEISĖTAS DOVANŲ KORTELĖS SAVININKAS IR SUTINKATE PAXFUL PAREIKALAVUS PATEIKTI PAXFUL GALIOJANTĮ ĮRODYMĄ, KAD ESATE SAVO DOVANŲ KORTELĖS SAVININKAS (PAVYZDŽIUI, KVITĄ). PAXFUL NETVIRTINA, NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, KAD KOKIE NORS TREČIOSIOS ŠALIES MOKĖJIMO BŪDAI MŪSŲ SVETAINĖJE PALAIKO MŪSŲ PASLAUGAS AR YRA JŲ PALAIKOMI. NEGALITE NAUDOTI JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MOKĖJIMO BŪDŲ PAXFUL, JEI TA TREČIOJI ŠALIS TO NELEIDŽIA.
   4. ESATE VISIŠKAI ĮPAREIGOTAS LAIKYTIS VISŲ ĮSTATYMŲ IR REGLAMENTŲ, GALIOJANČIŲ TOJE (TOSE) JURISDIKCIJOJE (-OSE), KURIOJE (KURIOSE) ATLIEKAMA JŪSŲ OPERACIJA.
   5. Visos operacijos privalo būti vykdomos „Paxful“. Griežtai draudžiama perkelti operacijas už „Paxful“ platformos ribų arba keistis išoriniais kontaktiniais duomenimis.
  4. Pervedimo apribojimai. Galime, visiškai savo nuožiūra, nustatyti apribojimus ar suvaržymus dėl bet kokių siūlomų pervedimo operacijų dydžio, tipo ar būdo, kaip antai apriboti bendrą Skaitmeninio turto sumą, kurią galima skelbti pardavimui.
  5. Jokių garantijų. „Paxful“ neteikia garantijų, kad jūs galėsite parduoti Skaitmeninį turtą jos Prekyvietėje. Skaitmeninio turto pirkimo ar pardavimo per „Paxful“ Prekyvietę veiksmas negarantuoja, kad galėsite vėliau pirkti ar parduoti Skaitmeninį turtą per Prekyvietę.
  6. Santykis. Niekas, kas numatyta šioje Sutartyje, nėra skirta sukurti (ir nesukuria) jokiai partnerystei, bendrajai įmonei, agentūrai, konsultavimui ar patikai, o jūs ir „Paxful“ vienas kito atžvilgiu esate nepriklausomi rangovai.
  7. Informacijos tikslumas. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad bet kokia informacija, kurią pateikiate per Paslaugas, yra tiksli ir išsami. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad „Paxful“ nėra atsakinga už jokias klaidas ar praleidimus, kuriuos padarote dėl kokios nors pradėtos per Paslaugas operacijos, pavyzdžiui, jei neteisingai įrašote Piniginės adresą ar kitaip pateikiate neteisingą informaciją. Labai raginame jus atidžiai peržiūrėti savo operacijos duomenis prieš užbaigiant ją per Paslaugas.
  8. Jokių atšaukimų ar pakeitimų. Piniginės veikla. Jei operacijos duomenys yra jau pateikti skaitmeninės valiutos tinklui per Paslaugas, „Paxful“ negali padėti jums atšaukti ar kitaip pakeisti jūsų operacijos. „Paxful“ negali kontroliuoti jokio skaitmeninės valiutos tinklo ir neturi galimybių padėti atlikti kokius nors reikalingus atšaukimus ar pakeitimus. „Paxful“ nelaiko ar nesaugo jokio užrakinto Skaitmeninio turto. Skaitmeninis turtas visada registruojamas atitinkamuose jo tinkluose ar blokų grandinėse. Visos skaitmeninės valiutos operacijos sudaromos skaitmeninės valiutos tinkle, ne „Paxful“. Nėra garantijų, kad operacija bus apdorota skaitmeninės valiutos tinkle. „Paxful“ pasilieka teisę atsisakyti apdoroti bet kokią operaciją, jei to reikalaujama pagal įstatymą arba jei mes laikome, kad operacijos neatitinka mūsų sąlygų, numatytų šioje Sutartyje. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad prisiimate visą atsakomybę už visą veiklą, kuri vykdoma jūsų piniginėje, ir prisiimate visą riziką dėl bet kokios įgaliotos ar neįgaliotos prieigos prie jūsų Piniginės, kiek daugiausiai leidžiama pagal įstatymą.
  9. Mokesčiai. Esate įpareigoti nustatyti, kurie, jei tokių yra, mokesčiai taikomi operacijoms, dėl kurių per Paslaugas esate pateikę operacijos duomenis, ir esate įpareigoti pranešti apie teisingą mokestį atitinkamai mokesčių institucijai bei pervesti jį jai. Jūs sutinkate, kad „Paxful“ nėra įpareigota nustatyti, ar mokesčiai yra taikomi jūsų skaitmeninės valiutos operacijoms, arba rinkti kokius nors mokesčius, susidarančius dėl kokių nors skaitmeninių operacijų, pranešti apie juos, išskaičiuoti arba pervesti.
  10. Naudotojo reputacija. Jei dalyvaujate Sandoryje, mes leidžiame kitiems naudotojams teikti atsiliepimus apie savo sąveiką su jumis. Taip pat leidžiame naudotojams teikti pranešimus, jei naudotojai mano, kad kaip nors pažeidėte šią Sutartį. Šie pranešimai yra konfidencialūs, bet galime jais pasinaudoti nagrinėdami ginčą, kaip aprašyta 8 skirsnyje.
  11. Operacijų istorija. Savo operacijų istoriją galite peržiūrėti per savo Sąskaitą. Jūs sutinkate, kad Paslaugoms nepateikus tokio patvirtinimo, tokios operacijos sąlygos nepažeidžiamos ir nepadaromos negaliojančios.
  12. „Paxful Pay“. „Paxful“ įgaliojo tam tikrus prekybininkus priimti „Paxful“ kaip mokėjimo už perkamas internetu prekes ir paslaugas metodą (toliau – Įgaliotieji prekybininkai). Įgaliotajam prekybininkui galite mokėti pasirinkdami „Paxful Pay“ parinktį atsiskaitymo ar mokėjimo metu. „Paxful Pay“ nukreips jus į mūsų prekyvietę, kad galėtumėte prieiti prie savo sąskaitoje esančio skaitmeninio turto, arba sujungs jus su pardavėju. Jei skaitmeninį turtą iš pardavėjo perkate tam, kad užbaigtumėte operaciją, bus taikomos šios sutarties 7.1 skirsnyje nustatytos sąlygos.
  13. Prekybininko prekės. „Paxful“ neatsako už jokias prekes ar paslaugas, kurias įsigyjate iš Įgaliotojo prekybininko pasinaudodami savo sąskaita arba „Paxful Pay“. Jei tarp jūsų ir kokio nors Įgaliotojo prekybininko gils ginčas, jį turėtumėte išspręsti tiesiogiai su Įgaliotuoju prekybininku.
  14. Grąžinimai, kompensavimai. Kai įsigyjate prekę ar paslaugą iš trečiosios šalies pasinaudodami savo Sąskaita, tokia operacija yra galutinė. Mes neapdorojame kompensacijų ar grąžinimų. Įgaliotasis prekybininkas gali pasiūlyti jums grąžinimą, laikyti kredito kortelę ar dovanų kortelę tik savo nuožiūra ir pagal savo politiką.
  15. „Paxful“ nustato mokesčius už Paslaugas, taikomi mokesčiai bus parodomi prieš jums pasinaudojant bet kokia Paslauga, kuriai taikomas mokestis. Daugiau informacijos žr. „Paxful“ mokesčiai“. Mūsų mokesčiams taikomi pakeitimai ir „Paxful“ pasilieka teisę bet kada koreguoti savo kainą bei mokesčius.
 8. OPERACIJŲ GINČIJIMAS PER „PAXFUL“ GINČŲ SPRENDIMO PROCESĄ

  1. Operacijų ginčijimas. Dažniausiai lengviausia ginčą išspęsti Pirkėjams ir Pardavėjams komunikuojant, bendradarbiaujant ir išsiaiškinant, kas įvyko, bei ieškant tinkamo sprendimo. Jei Pirkėjas ir Pardavėjas negali rasti tinkamo sprendimo, padės „Paxful“ pagalbos komanda (toliau – „Paxful“ pagalbos tarnyba). Bet kuri šalis gali pradėti ginčų sprendimo procesą (toliau – ginčijama operacija arba ginčas) dėl operacijos. Ginčus galima pradėti tik dėl tų operacijų, kurios pažymėtos kaip Pirkėjo visiškai apmokėtos. Apskritai negalima ginčyti, atšaukti arba pakeisti tokių operacijų, kurios nepažymėtos, kaip Pirkėjo visiškai apmokėtos, Pirkėjo atšauktos, automatiškai atšauktos dėl pasibaigusio pasiūlyme nustatyto termino, jau ginčijamos arba išspręstos, arba jei Pardavėjas jau yra išdavęs Skaitmeninį turtą Pirkėjui.
  2. Ginčų sprendimo procesas. Toliau pateikiami žingsniai, kurių „Paxful“ pagalbos tarnyba imasi kilus ginčui.

   1. Inicijavimas

    Galite inicijuoti ginčą prisijungę prie „Paxful“ sąskaitos, atidarę operaciją, kurią norėtumėte ginčyti, ir pasirinkę mygtuką „ginčyti“. Mygtukas „ginčyti“ bus aktyvus, tik jei operacija yra Pirkėjo pažymėta kaip visiškai baigta. Inicijavę ginčą, pasirinksite ginčo tipą iš parinkčių ir aprašysite problemą, dėl kurios keliate ginčą.

    Pateikiamos tokios parinktys ginčui aprašyti, jei esate Pardavėjas:

    • Valiutos įšaldytojas (t. y. nereaguojantis Pirkėjas) – Pirkėjas pažymėjo operaciją kaip visiškai apmokėtą, bet nereaguoja ir yra neaktyvus.
    • Mokėjimo problema – Pirkėjas yra aktyvus ir mėgino mokėti, bet iškilo problema dėl mokėjimo.
    • Kita – galite laisvai aprašyti, dėl kokių problemų kilo ginčas. Pirkėjas galės peržiūrėti jūsų aprašymą.

    Jei esate Pirkėjas, pateikiamos šios parinktys jūsų ginčui aprašyti:

    • Nereaguojantis pardavėjas – jūs sumokėjote, bet Pardavėjas nereaguoja ir neveikia.
    • Mokėjimo problema – atlikote mokėjimą, bet Pardavėjas tvirtina, kad iškilo problemų dėl mokėjimo ir nesutinka išduoti Skaitmeninio turto.
    • Kita – galite laisvai aprašyti, dėl kokios problemos kilo ginčas. Pardavėjas galės peržiūrėti jūsų aprašymą.
   2. Pranešimas

    Pateikus ginčą, „Paxful“ pagalbos tarnyba pateiks kitai šaliai pranešimą el. paštu ir nusiųs žinutę per operacijos pokalbių funkciją, kuria Prekyvietėje gali naudotis Pirkėjai ir Pardavėjai, įspėdama tokią šalį, kad yra inicijuotas ginčas. Jei viena iš jūsų operacijų yra ginčijama, „Paxful“ pagalbos tarnyba pasakys jums, kuri operacija yra ginčijama ir kodėl ta operacija yra ginčijama.

   3. Atsakymas

    Peržiūrėkite ginčą ir pateikite „Paxful“ pagalbos tarnybai paaiškinimą, kas nutiko. Pateikite visus turimus įrodymus savo paaiškinimui pagrįsti, kaip antai mokėjimo įrodymą, nuosavybės įrodymą arba įrodymą, kad gavote mokėjimą arba jo negavote.

   4. „Paxful“ peržiūra

    Ginčijamas operacijas tirs „Paxful“ pagalbos tarnyba ir priims sprendimą remdamasi abiejų šalių pateiktais įrodymais. „Paxful“ pagalbos tarnyba sprendžia ginčus vertindama įvairius veiksnius, kaip toliau aprašyta 8 skirsnyje.

  3. Ginčų peržiūra. Atlikdama ginčų peržiūrą „Paxful“ pagalbos tarnyba gali teikti jums instrukcijas, kurias turite vykdyti. Jums pateikiamose instrukcijose gali būti reikalaujama pateikti papildomų įrodymų, pavyzdžiui, papildomą ID patvirtinimą, mokėjimo įrodymą, kokią nors nuotrauką, garso ar vaizdo įrašo įrodymą arba kokius nors kitus dokumentus, kuriuos „Paxful“ laiko svarbiais, ir gali pareikalauti, kad pateiktumėte tokius įrodymus per nustatytą terminą. Jei instrukcijų nesilaikoma, ginčas gali būti išspęstas jūsų nenaudai. „Paxful“ pagalbos tarnyba paprastai informuoja apie priimtą sprendimą per operacijų pokalbių funkciją Prekyvietėje per 30 dienų po to, kai gauna ginčą, tačiau kai kuriomis aplinkybėmis tai gali užtrukti ilgiau.
  4. Nereagavimas. Jei dalyvaujate operacijoje, svarbu išlikti aktyviems ir prieinamiems nuo tada, kai operacija pradedama, iki tada, kai operacija užbaigiama, atšaukiama arba išsprendžiama. Tai reiškia, kad privalote gebėti atsakyti į „Paxful“ pagalbos tarnybos užklausą dėl ginčijamos operacijos per „Paxful“ pagalbos tarnybos nurodytą laiką arba galite būti laikomas nereaguojančiu ir ginčas bus išspręstas jūsų nenaudai.
  5. Lėšų grąžinimai. Šalis gali susidurti su papildoma rizika, priklausomai nuo naudojamo operacijai mokėjimo metodo, net jei „Paxful“ ginčų sprendimo procesas baigiamas tokios šalies naudai. Šioje Sutartyje nustatytas ginčų sprendimo procesas yra vykdomas atskirai ir nėra susijęs su jokiomis priemonėmis, kurias Pirkėjas ar Pardavėjas gali taikyti per mokėjimo metodą, naudojamą vykdant operaciją. „Paxful“ neįpareigota inicijuoti ar tvarkyti lėšų grąžinimų ir nėra atsakinga, jei šalis operaciją atšaukia, atlieka lėšų grąžinimą ar kitaip ją ginčija pasinaudodama būdu, pateikiamu šaliai per operacijoje taikytą mokėjimo metodą, taip pat ir po to, kai ginčas uždaromas.
  6. Ginčo sprendimas. Ginčijama operacija dažniausiai sprendžiama „Paxful“ pagalbos tarnybai perkeliant Skaitmeninį turtą, kuris ginčijamas, ginčijamos operacijos Pirkėjui ar Pardavėjui, kai ginčo sprendimo procesas yra užbaigiamas.

   Toliau pateikiamos pasirinktos situacijos, kad galėtumėte suprasti, kaip „Paxful“ gali išspręsti ginčą dėl operacijos. Tai ne baigtinis sąrašas. Bet kurio ginčo sprendimui turi įtakos konkretūs ginčo faktai ir naudotojų pateikiami įrodymai.

   „Paxful“ pagalbos tarnyba gali išspręsti ginčą Pirkėjo naudai, jei įvykdomas bent vienas iš toliau nurodytų kriterijų:

   • Pirkėjas atliko mokėjimą pagal pirmines instrukcijas, kurias Pardavėjas pateikia pagal operacijos pasiūlymą, ir Pirkėjas pateikė pakankamai įrodymų, kad mokėjimas atliktas pagal šias instrukcijas. Daromas šios Sutarties pažeidimas, jei Pardavėjas atsisako užbaigti operaciją, kai Pirkėjas įvykdo visas Pardavėjo sąlygas, kurios paskelbiamos tuo metu, kai Pirkėjas priima ir apmoka operaciją.
   • Pardavėjas nebereaguoja ir nepateikia pakankamo atsako per terminą, per kurį „Paxful“ pagalbos tarnyba nurodė atsakyti.
   • Mokėjimas atliekamas trečiajai operacijos šaliai arba mokėjimas atliekamas į mokėjimo sąskaitą, kuri nėra registruota Pardavėjo vardu.

   „Paxful“ pagalbos tarnyba gali išspręsti ginčą Pardavėjo naudai, jei įvykdomas vienas iš toliau nurodytų kriterijų:

   • Pirkėjas neatliko mokėjimo, neatliko viso mokėjimo arba neatliko mokėjimo pagal pirmines instrukcijas, kurias Pardavėjas pateikė pagal operacijos pasiūlymą.
   • Pirkėjo atliktas mokėjimas yra sulaikomas, laikinai sustabdytas, blokuotas ar sustabdytas mokėjimo paslaugų teikėjo ar apdorotojo. Čia taip pat priskiriamos situacijos, kuriomis Pirkėjas susigrąžino lėšas arba užginčijo mokėjimą per savo banką arba mokėjimo kortelės išleidėją.
   • Pirkėjas nebereaguoja ir nepateikė pakankamo atsako per terminą, per kurį „Paxful“ pagalbos tarnyba pareikalavo atsakyti.
   • Mokėjimą atlieka trečioji operacijos šalis arba mokėjimas atliekamas iš mokėjimo sąskaitos, kuri nėra registruota Pirkėjo vardu.

   Jei ginčijamos operacijos Pirkėjas arba Pardavėjas pateikia klaidingą informaciją arba klaidingus dokumentus, arba pateikia klaidingus teiginius ar kitaip naudoja apgaule pagrįstą taktiką, ginčą galima iš karto išspręsti tokio naudotojo nenaudai ir tokio naudotojo sąskaita gali būti iš karto laikinai sustabdyta arba nutraukta vien „Paxful“ pagalbos tarnybos nuožiūra.

   Kai kuriais atvejais, jei nė viena šalis nesilaiko kriterijų arba jei kitaip neaišku ar negalima tik „Paxful“ absoliučia nuožiūra nustatyti, kuri šalis įvykdė ginčų sprendimo kriterijus, „Paxful“ gali priimti sprendimą spręsti ginčą lygiai ar nelygiai padalijant Skaitmeninį turtą, dėl kurio kilo ginčas, Pirkėjui ir Pardavėjui.

  7. Apeliacija. Jei manote, kad „Paxful“ išsprendė ginčą tokiu būdu, kuris neatitinka šios Sutarties, turite teisę prašyti apeliacijos. Norėdami prašyti apeliacijos, turite skubiai raštu informuoti mus susisiekę su „Paxful“ klientų pagalba ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po to, kai jums pateikiamas pranešimas apie „Paxful“ pagalbos tarnybos sprendimą, ir suteikti mums pakankamai duomenų ir įrodymų, kuriais pagrindžiamas jūsų prašymo pagrindas. Jūsų apeliacijoje turi būti konkrečiai nurodyta, kaip, jūsų manymu, „Paxful“ neteisingai išsprendė ginčą, kaip nurodyta šios Sutarties sąlygose, ir pateikti tokio neteisingo sprendimo įrodymą.

   Atminkite, kad apdorojant šį ginčą arba bendrai bet kuriuo metu, kai naudojatės mūsų Paslaugomis, esate įpareigoti kalbėti mandagiai ir elgtis mandagiai su kitais „Paxful“ pagalbos tarnybos naudotojais. Bendrai žr. „13 skirsnis. Draudžiamas naudojimas“.

  8. Baigtinumas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Paxful“ sprendimas dėl ginčo yra baigtinis, galutinis ir įpareigojantis, kaip aprašyta šioje Sutartyje. „Paxful“ dėl šių sprendimų neturės jokios atsakomybės prieš Pirkėją ar Pardavėją.
 9. MOKESČIAI UŽ NAUDOJIMĄSI „PAXFUL“ PASLAUGOMIS

  1. Piniginės sukūrimas yra nemokamas. „Paxful“ nustato mokesčius už Paslaugas, taikomi mokesčiai bus parodomi prieš jums pasinaudojant bet kokia Paslauga, kuriai taikomas mokestis. Daugiau informacijos žr. „Paxful“ mokesčiai“. Mūsų mokesčiams taikomi pakeitimai ir „Paxful“ pasilieka teisę bet kada koreguoti savo kainą bei mokesčius.
 10. NESUTEIKIAMA TEISĖ ATŠAUKTI PASLAUGAS AR KASĖJŲ MOKESČIUS

  1. Jei naudojatės Paslauga, kuriai taikomas mokestis, arba inicijuojate operaciją per Paslaugas kasėjo mokesčiu, neturėsite teisės į išlaidų atlyginimą ar kompensaciją, kai patvirtinate, kad norite tęsti šią Paslaugą ar operaciją.
 11. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

  1. Galime tik savo nuožiūra ir jums nepatiriant išlaidų, iš anksto įspėję ar neįspėję ir bet kada, pakoreguoti arba nutraukti, laikinai ar visam laikui, bet kurią savo Paslaugų dalį.
 12. PASLAUGŲ IR SĄSKAITOS LAIKINAS SUSTABDYMAS ARBA NUTRAUKIMAS. PRIEIGOS PRIE JŪSŲ PINIGINĖS RIBOJIMAS

  1. Galime vien savo absoliučia nuožiūra, iš karto ir iš anksto neįspėję: a) laikinai sustabdyti, apriboti arba nutraukti jūsų prieigą prie bet kurių ar visų Paslaugų (įskaitant prieigos apribojimą prie jūsų Piniginės) ir (arba) b) išjungti arba panaikinti jūsų sąskaitą, jei: i) turime tą padaryti pagal taikomą įstatymą, tiesiogiai galiojantį administracinį potvarkį, teismo sprendimą arba įpareigojantį valdžios institucijos įsakymą, ii) pagrįstai įtariame, kad pasielgėte ar galite pasielgti pažeisdami šią Sutartį, iii) jūsų naudojimuisi sąskaita taikomas koks nors vykstantis bylos nagrinėjimas, tyrimas ar valdžios institucijos procedūra ir (arba) mes matome padidėjusią neatitikties įstatymams ar reglamentams riziką, susijusią su sąskaitos veikla, iv) mūsų paslaugų partneriai negali palaikyti jūsų naudojimo, v) jūs imatės kokio nors veiksmo, kuriuo, mūsų manymu, apeinamos mūsų kontrolės priemonės ir procedūros arba vi) manome, kad būtina taip daryti tam, jog apsaugotume save, savo naudotojus, įskaitant jus, arba mūsų darbuotojus nuo pavojaus ar praradimo. Jei pasinaudojame savo teise apriboti arba atsisakyti suteikti jums prieigą prie Paslaugų, nebūsime atsakingi už jokias mūsų atsisakymo suteikti jums prieigą prie Paslaugų pasekmes, įskaitant bet kokį vėlavimą, žalą ar nepatogumą, kuriuos galite dėl to patirti.
  2. Jei sustabdysime arba uždarysime sąskaitą, dėl kokios nors priežasties nutrauksime jūsų naudojimąsi Paslaugomis arba apribosime prieigą prie Piniginės, stengsimės pateikti jums įspėjimą apie mūsų veiksmus, išskyrus atvejus, kuriais teismo sprendimu ar kitu teisiniu procesu mums uždraudžiama pateikti jums tokį įspėjimą. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD MŪSŲ SPRENDIMAS IMTIS TAM TIKRŲ VEIKSMŲ, ĮSKAITANT APRIBOTI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ SĄSKAITOS AR PINIGINĖS, LAIKINAI JĄ SUSTABDYTI AR UŽDARYTI, GALI BŪTI GRINDŽIAMAS KONFIDENCIALIAIS KRITERIJAIS, KURIE YRA SVARBŪS DĖL MŪSŲ RIZIKOS VALDYMO IR SAUGUMO PROTOKOLŲ. JŪS SUTINKATE, KAD „PAXFUL“ NIEKAIP NEPRIVALO ATSKLEISTI JUMS SAVO RIZIKOS VALDYMO IR SAUGUMO PROCERŪRŲ DETALIŲ. Tuo atveju, jei mes laikinai sustabdome jūsų sąskaitą ar prieigą prie jūsų Piniginės, kuo greičiau panaikinsime laikiną sustabdymą, kai suspendavimo priežasčių nebeliks, tačiau nesame niekaip įpareigoti informuoti jus apie tai, kada (jei apskritai) toks laikinas sustabdymas bus panaikintas.
  3. Jei laikote Skaitmeninį turtą savo „Paxful“ Piniginėje, o jūsų sąskaitoje veikla nebuvo vykdoma laikotarpį, nustatytą taikomame įstatyme, gali būti būtina pranešti apie likusį Skaitmeninį turtą jūsų sąskaitoje, kaip apie nepareikalautą turtą pagal apleistos nuosavybės ir išmarinio turto įstatymus. Jei taip atsitinka, dėsime pagrįstas pastangas pateikti jums rašytinį pranešimą. Jei, gavę tokį pranešimą, per septynias (7) darbo dienas arba kitaip, kaip reikalaujama pagal įstatymą, neatsakysite į jį, galime privalėti pateikti tokį Skaitmeninį turtą taikomai jurisdikcijai kaip nepareikalautą turtą. Pasiliekame teisę išskaičiuoti iš tokio Skaitmeninio turto ramybės mokestį ar kitus administracinius mokesčius, kaip leidžiama pagal taikomą įstatymą.
 13. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

  1. Prieidami prie Paslaugų arba naudodamiesi jomis jūs sutinkate, kad naudositės Paslaugomis pagal šios Sutarties (įskaitant Privatumo politiką) sąlygas ir nedarysite jokio neteisėto veiksmo, taip pat kad tik jūs esate atsakingi savo už elgesį naudodamiesi mūsų Paslaugomis. Neribojant to, kas bendrai pasakyta anksčiau, jūs sutinkate, kad nedarysite to, kas nurodyta toliau:
   1. nesinaudosite mūsų Paslaugomis jokiu būdu, kuris galėtų kliudyti, pertraukti, neigiamai paveikti arba trukdyti kitiems naudotojams visiškai laisvai naudotis mūsų Paslaugomis, arba taip, kad tai pakenktų, neleistų, apsunkintų arba kaip nors kliudytų mūsų Paslaugų funkcionavimui;
   2. nedalyvausite jokioje veikloje, kuri gali pažeisti arba padėti pažeisti kokį nors įstatymą, teisės aktą, potvarkį ar reglamentą, sankcijų programas, administruojamas tokiose šalyse, kuriose vykdome verslą ar operacijas, arba kurios susijusios su pajamomis iš kokios nors neteisėtos veiklos, neskelbsite ar neskleisite jokios neteisėtos medžiagos ar informacijos;
   3. nesikišite į kito naudotojo prieigą prie kokių nors mūsų Paslaugų naudojimosi ar į naudojimąsi jomis, neįžeidinėsite kitų naudotojų, neužgauliosite, neprievartausite turto, nepriekabiausite, nepersekiosite, negrasinsite ar kitaip nepažeisite įstatymais numatytų kitų naudotojų teisių (pavyzdžiui, bet neapsiribojant, teisių į privatumą, viešumą ar intelektinę nuosavybę), nekurstysite, negrasinsite, nesudarysite sąlygų, neskleisite ar neskatinsite neapykantos, rasinio nepakantumo arba nesiimsite smurto veiksmų prieš kitus, nepasiimsite arba kitaip nerinksite informacijos iš mūsų Svetainės apie kitus naudotojus;
   4. nedalyvausite jokioje veikloje, kuri vykdoma siekiant apgauti, įžeisti garbę ir orumą arba kitaip padaryti žalą „Paxful“ arba mūsų naudotojams, arba neteiksite jokios neteisingos, netikslios, apgaulingos ar klaidinamos informacijos „Paxful“ arba kitam naudotojui, susijusiam su mūsų Paslaugomis arba kaip kitaip numatyta ar reikalaujama pagal šią Sutartį,
   5. neįleisite į Paslaugas jokio viruso, Trojos viruso, kirminų, loginių bombų ar kitos kenksmingos medžiagos, nesinaudosite jokiu robotu, voru, šliaužikliu, grandikliu ar kitomis automatizuotomis priemonėmis arba sąsaja, kurių mes neteikiame prieigai prie mūsų Paslaugų arba duomenims išskleisti, nemėginsite apeiti jokių turinio filtravimo technikų, kurias naudojame, arba nemėginsite prieiti prie kokios nors paslaugos ar mūsų Paslaugų vietos, prie kurios nesate įgalioti prieiti, arba niekur „Paxful“ Prekyvietėje neteiksite jokios reklamos ar paskatos, kuria būtų palengvinama galimybė pirkti arba parduoti Skaitmeninį turtą už „Paxful“ Paslaugų teikimo ribų;
   6. nedalyvausite operacijose, susijusiose su elementais, kuriais pažeidžiamos kokios nors autorių teisės, prekių ženklas, teisė į viešumą ar privatumą arba bet kokia kita nuosavybės teisė pagal įstatymą, arba susijusioje su kitomis licencijuotomis medžiagomis, be tinkamo teisių turėtojo įgaliojimo, nenaudosite „Paxful“ intelektinės nuosavybės, pavadinimo ar logotipo, įskaitant „Paxful“ prekių ir paslaugų ženklų naudojimą, iš anksto negavę mūsų rašytinio sutikimo, tokiais būdais, kad būtų kitaip padaroma žala „Paxful“ arba „Paxful“ prekių ženklui, nesiimsite jokio veiksmo, kuriuo sudaromas įspūdis, kad „Paxful“ tariamai teikia palaikymą ar yra susijusi partnerystės ryšiu, arba neplėtosite jokių trečiosios šalies taikomųjų programų, kurios sąveikauja su mūsų Paslaugomis neturėdami išankstinio rašytinio sutikimo, arba
   7. neraginsite ir neskatinsite jokios trečiosios šalies dalyvauti jokioje veikloje, kuri draudžiama pagal šį 13 skirsnį.
 14. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  1. Mes suteikiame jums ribotą, neišskirtinę, neperkeliamą licenciją, kuriai taikomos šioje Sutartyje numatytos sąlygos, kad gautumėte prieigą ir naudotumėtės Paslaugomis, Svetaine ir susijusiu turiniu, medžiagomis, informacija (bendrai – Turinys) tik tokiu tikslu, kurį kartkartėmis patvirtina „Paxful“. Bet koks kitas Svetainės ar Turinio naudojimas yra aiškiai draudžiamas ir visos kitos teisės, pavadinimas ir interesas dėl Paslaugų, Svetainės ar Turinio yra išskirtinai „Paxful“ nuosavybė. Jūs sutinkate, kad nekopijuosite, neperduosite, neplatinsite, neparduosite, nesuteiksite licencijos, netaikysite atgrąžos inžinerijos, nemodifikuosite, neskelbsite arba nedalyvausite perdavime ar pardavime, nekursite išvestinių darbų iš jokio Turinio arba jokiu kitu būdu nesinaudosite jokiu Turiniu, visu ar jo dalimi, neturėdami išankstinio rašytinio „Paxful“ sutikimo. Negalite kopijuoti, imituoti ar naudoti jokių „Paxful“ prekių ženklų, registruotųjų ženklų, logotipų ar kokios nors jos intelektinės nuosavybės neturėdami išankstinio rašytinio „Paxful“ sutikimo.
  2. Nors ketiname teikti tikslią ir laiku pateikiamą informaciją apie „Paxful“ Svetainę, mūsų Svetainė (įskaitant, be apribojimų, Turinį) gali būti ne visada visiškai tiksli, išsami ar su naujausia informacija, ir joje taip pat gali būti techninių netikslumų arba tipografinių klaidų. Stengiantis toliau teikti jums kuo išsamesnę ir tikslesnę informaciją, informacija gali būti kartkartėmis keičiama ar atnaujinama be įspėjimo, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie mūsų politiką, produktus ir Paslaugas. Taigi, turėtumėte patikrinti visą informaciją prieš pasikliaudami ja, ir visi sprendimai, kuriuos priimate remdamiesi „Paxful“ Svetainėje pateikiama informacija, yra tik jūsų atsakomybė, ir mes nesame atsakingi už tokius sprendimus. Trečiųjų šalių pateikiama informacija yra teikiama tik siekiant informuoti, o „Paxful“ nepateikia pareiškimų ir garantijų dėl jos tikslumo. Nuorodos į trečiųjų šalių medžiagas (įskaitant, be apribojimų, svetaines) gali būti pateikiamos dėl patogumo, bet mes jų nekontroliuojame. Jūs pareiškiate ir sutinkate, kad nesame atsakingi už jokį informacijos, turinio ar Paslaugų aspektą, esantį bet kokios trečiosios šalies medžiagoje arba bet kokios trečiosios šalies svetainėse, prieinamose per „Paxful“ svetainę arba susietą su ja.
 15. ATSILIEPIMAI IR NAUDOTOJŲ PAREIŠKIMAI

  1. „Paxful“ visada siekia tobulinti savo Paslaugas ir Svetainę. Jei turite sumanymų ar pasiūlymų, kaip patobulinti ar papildyti „Paxful“ Paslaugas arba Svetainę, „Paxful“ norėtų juos išgirsti. Tačiau bet kokiems pateikiamiems pareiškimams yra taikomos šios Sutarties sąlygos.
  2. Jokiomis aplinkybėmis joks jokio sumanymo ar atsiliepimo atskleidimas ar jokia medžiaga, susijusi su „Paxful“ arba jos patronuojamosiomis įmonėmis, patronuojančiosiomis įmonėmis ar susijusiomis įmonėmis, arba kokiais nors iš jų atsakingų pareigūnų, direktorių, vadovų, narių, akcininkų, darbuotojų ir agentų, ar kokiais nors iš jų įpėdinių, perėmėjų, atstovų ir priskirtųjų subjektų (toliau atskirai – „Paxful“ šalis, o kartu – „Paxful“ šalys), nebus niekaip saistomi konfidencialumo įpareigojimo arba nebus galima tikėtis kompensacijos.
  3. Pateikdami kokį nors sumanymą arba atsiliepimą arba kokią nors susijusią medžiagą, kuriai būtų taikomos intelektinės nuosavybės teisės (toliau – Darbas) „Paxful“ arba kokiai nors „Paxful“ šaliai, jūs suteikiate „Paxful“ (dėl pateikto Darbo) neišimtinę, nuolatinę, pasaulinę nemokamą licenciją naudotis visu tokių sumanymų ir atsiliepimų turiniu bet kokiais tikslais. Taip pat jūs atsisakote bet kokių moralinių teisių, kiek daugiausiai leidžiama pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus, kurias galite turėti į Darbą, ir pareiškiate bei garantuojate tokiai „Paxful“ šaliai, kad Darbas yra visiškai originalus jūsų atžvilgiu ir kad daugiau niekas neturi jokių teisų į Darbą bei kad visos „Paxful“ šalys neprivalo mokėti jokių mokesčių norint įgyvendinti tą Darbą ir naudoti susijusią medžiagą, jei pageidaujama, kaip yra numačiusi arba pakoregavusi „Paxful“ šalis, negavus leidimo ar licencijos iš jokios trečiosios šalies.
  4. Jūs taip pat pripažįstate, kad „Paxful“ gali suteikti bet kokioms „Paxful“ šalims sublicenciją kaip nors naudotis bet kokiu Darbu ir medžiaga, kurią esate pateikę.
  5. Turime teisę pašalinti bet kokį įrašą, kurį galite padaryti Svetainėje, visiškai savo nuožiūra, be įspėjimo ir priežasčių.
 16. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

  Mes rekomenduojame jums apsilankyti mūsų DUK puslapyje prieš susisiekiant su mumis. Jei DUK puslapyje nėra jūsų ieškomos informacijos, „Paxful“ siūlo pasinaudoti teikiama visą parą septynias dienas per savaitę pagalba. Galite susisiekti su mumis per mūsų pagalbos įrankį, esantį DUK puslapyje.

 17. FORCE MAJEURE

  1. Mes nesame atsakingi už vėlavimus, neatlikimą ar Paslaugų pertraukimą, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai atsiranda dėl bet kokios priežasties arba sąlygos, kurios mes negalime pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, didelį rinkos kintamumą, bet kokį vėlavimą ar neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos, civilinių ar karinių institucijų veikimo, teroristinio veiksmo, pilietinių neramumų, karo, streiko ar kito darbo ginčo, gaisro, telekomunikacijų ar interneto paslaugos, ar tinklo paslaugų teikėjo paslaugų pertrūkio, įrangos ir (arba) programinės įrangos gedimo, kitos katastrofos arba kokio nors kito įvykio, kurio mes negalime pagrįstai kontroliuoti, ir tai neturės įtakos jokių likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.
 18. SUTARTIES POBŪDIS

  1. Ši Sutartis yra visa sutartis tarp jūsų ir „Paxful“ ir ji taikoma šios Sutarties sąlygų taikymo sričiai, ir ši Sutartis panaikina ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus ir sutartis tarp jūsų ir „Paxful“ šiuo klausimu. Negalite paskirti jokių savo teisių ar įpareigojimų pagal šią Sutartį negavę išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.