„Paxful, Inc.“ privatumo pareiškimas

„Paxful, Inc.“ (toliau taip pat – „Paxful“, mes, mus arba mūsų) imasi priemonių jūsų privatumui apsaugoti. Šiame Privatumo pareiškime (toliau – Pareiškimas) aprašome, kokio pobūdžio jūsų informaciją galime rinkti jums naudojantis mūsų svetainėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, https://paxful.com/, „Paxful“ piniginę, mūsų internetinę bitkoinų prekybos platformą, mobiliąją programėlę, socialinių tinklų puslapius arba kitas internetines nuosavybes (toliau bendrai – Svetainė), arba jums naudojantis bet kuriais mūsų siūlomais produktais, paslaugomis, turiniu, priemonėmis, technologijomis ar funkcijomis (toliau bendrai – Paslaugos).

Šiuo Pareiškimu siekiame suteikti jums informacijos apie mūsų privatumo praktiką ir padėti jums suprasti, ką pasirenkate dėl privatumo, kai naudojatės mūsų Svetaine ir Paslaugomis. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų siūlomos Paslaugos skirtinguose regionuose gali būti nevienodos.

Visais atvejais šio Privatumo pareiškimo versija anglų kalba turi būti laikoma originaliu, pagrindiniu dokumentu. Kilus kokių nors neatitikimų tarp šio Privatumo pareiškimo anglų kalba ir kurio nors vėlesnio jo vertimo į kitą kalbą, versija anglų kalba turi būti pagrindinė ir reguliuojanti.

Mūsų renkami asmens duomenys

Renkame informaciją, kuri siejama su jumis (toliau – Asmens duomenys), nes naudojatės mūsų Svetaine ir mūsų Paslaugomis, arba kitaip siejama su jumis dėl mūsų santykio su jumis. Toliau pateikiami Asmens duomenų, kuriuos galime iš jūsų gauti, tipai.

Biografiniai duomenys, įskaitant tolesnę informaciją

 • Vardas ir pavardė
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Šalis
 • Visas adresas
 • Gimimo data

„Paxful“ sąskaitos duomenys, įskaitant tolesnę informaciją

 • Naudotojo vardas
 • Naudotojo profilio informacija skirsnyje „Biografija“.
 • Profilio paveikslėlis
 • Sąskaitos sukūrimo data
 • Numatytoji valiuta
 • Laiko juosta
 • Numatytoji kalba

Veikla „Paxful“ sąskaitoje, įskaitant:

 • Pokalbio dėl prekybos žinutės (kuriose gali būti finansinės informacijos, jei teikiate ją pardavėjams)
 • Pokalbio dėl prekybos priedai
 • Prekybos veikla
 • Operacijų istorija
 • Partnerio vardas
 • Partnerio ID
 • Partnerio nuoroda
 • Partnerio operacijos
 • Sukurti pasiūlymai
 • Pasiūlymo sąlygos
 • Sandorio instrukcijos
 • Sąskaitos pranešimai
 • Sąskaitos būsena

Duomenys, susiję su Skaitmeninio turto pinigine, įskaitant tolesnę informaciją

 • Privatieji raktai
 • Viešieji raktai
 • Piniginės likutis
 • Gautosios operacijos
 • Išsiųstosios operacijos

Surinkti duomenys, susiję su atitiktimi principui „Pažink savo klientą“, įskaitant tolesnę informaciją

 • Valstybinės institucijos išduotas ID
 • Adreso patvirtinimas
 • Nuotraukos, jei pasirenkate pateikti jas mums
 • Vaizdo įrašas, jei pasirenkate pateikti jį mums

Įrenginio ir svetainės naudojimo duomenys, įskaitant tolesnę informaciją

 • IP adresas
 • Slapukų ID ir (arba) kiti įrenginio identifikatoriai
 • Informacija, susijusi su jūsų prieiga prie Svetainės, kaip antai įrenginio charakteristikos, data ir laikas.
 • Kalbos nuostatos
 • Informacija apie veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine

Mobile application usage data, including:

 • Session data: IP address, version of the operating system, brand and model of the device, unique identifiers of the device, browser used, information about the time the Application was accessed, name and parameters of the network connection.
 • Information about applications installed on the User’s device (metadata from applications): application name, application identifier and version, device identifier and checksum. Detecting malicious apps and protecting users from fraud are the main reasons for collecting information about installed apps.
 • Information on actions taken while using the mobile application
 • Crash and application errors diagnostics data

Kaip mes naudojame jūsų duomenis

Verslo tikslai, kuriais renkame, naudojame, saugome ir bendriname jūsų Asmens duomenis, gali būti:

 • Teikti paslaugas eksploatuojant Svetainę, įskaitant:
  • registruoti, kurti ir prižiūrėti jūsų sąskaitą;
  • patvirtinti jūsų tapatybę ir (arba) jūsų prieigą prie sąskaitos, kad pardavėjai galėtų patikrinti jūsų tapatybę;
  • inicijuoti, palengvinti, apdoroti ir (arba) įvykdyti operacijas;
  • susisiekti su jumis dėl jūsų sąskaitos arba bet kurių jūsų naudojamų Paslaugų;
  • vykdyti kreditingumo, „Pažink savo klientą“ ar kitas panašias peržiūras;
  • vertinti paraiškas arba
  • lyginti informaciją vertinant tikslumą ir siekiant patikrinti,
 • valdyti riziką ir apsaugoti jus, kitus asmenis ir Svetainę bei Paslaugas,
 • teikti suasmenintą patirtį ir įgyvendinti jūsų nuostatas,
 • geriau suprasti klientus ir tai, kaip jie naudojasi Svetaine bei Paslaugomis ir kaip sąveikauja su jomis,
 • teikti jums rinkos pasiūlymus,
 • teikti suasmenintas Paslaugas, pasiūlymus ir reklamą savo Svetainėje ir trečiųjų šalių svetainėse,
 • teikti jums su konkrečia vieta susijusias galimybes, funkcijas ir pasiūlymus,
 • vykdyti savo politiką ir įpareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos atskleidimą ir atsakymus reaguojant į visas teisėsaugos institucijų ir (arba) reguliavimo institucijų užklausas pagal visus taikomus įstatymus, taisykles, reglamentus, teismo ar vyriausybės įsakymus, atitinkamos jurisdikcijos reguliavimo institucijos reikalavimus, informacijos rinkimo ar panašias teisines procedūras,
 • spręsti ginčus, rinkti mokesčius ir spręsti iškilusias problemas,
 • teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas ar kitaip komunikuoti su jumis,
 • tvarkyti savo verslą.

Taip pat galime tvarkyti Asmens duomenis kitais tikslais, remdamiesi jūsų sutikimu, jei to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Šaltiniai, iš kurių renkame asmens duomenis

Asmens duomenis renkame iš įvairių šaltinių, įskaitant toliau nurodytus.

 • Tiesiogiai iš jūsų: Renkame asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų, kai naudojatės mūsų Svetaine arba Paslaugomis, komunikuojate su mumis arba tiesiogiai sąveikaujate su mumis.
 • Iš paslaugų teikėjų ir (arba) duomenų tvarkytojų, kurie padeda mums teikti Svetainės ar kitas Paslaugas: Galime pasitelkti paslaugų teikėjų pagalbą, kad jie padėtų tvarkyti teikiamas jums Svetainės ar kitas Paslaugas mūsų nurodymu ir mūsų vardu. Šie paslaugų teikėjai gali rinkti informaciją apie jus ir teikti ją mums.
 • Iš kitų „Paxful“ Svetainės naudotojų arba partnerių, integruotų į „Paxful“ Svetainę arba Paslaugas: Kiti naudotojai gali teikti mums informaciją apie jus, susijusią su operacijomis ir pokalbiais. Partneriai taip pat gali teikti mums informaciją apie jus, susijusią su sąveikomis ar operacijomis su šiais partneriais.
 • Iš trečiųjų šalių, galinčių padėti mums patvirtinti tapatybę, apsisaugoti nuo sukčiavimo ir apsaugoti operacijų saugumą.
 • Iš trečiųjų šalių, galinčių padėti mums įvertinti jūsų kreditingumą arba finansinę padėtį.
 • Iš trečiųjų šalių, galinčių padėti mums išanalizuoti Asmens duomenis, tobulinti Svetainę arba Paslaugas, arba jūsų patirtį naudojantis jomis, teikti rinkai produktus arba paslaugas arba teikti jums akcijas ir pasiūlymus.
 • Iš socialinių tinklų platformų, jei sąveikaujate su mumis per socialinius tinklus.

Kaip mes bendriname duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis galime atskleisti tam tikrus Asmens duomenis kitiems asmenims. Asmenų, su kuriais galime bendrinti Asmens duomenis, kategorijos išvardytos toliau.

 • Paslaugų teikėjai ir (arba) duomenų tvarkytojai: Asmens duomenis galime bendrinti su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, teikiančiais paslaugas ir atliekančiais funkcijas mūsų nurodymu ir mūsų vardu. Šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali, pavyzdžiui, teikti jums Paslaugas, patvirtinti jūsų tapatybę, padėti apdoroti operacijas, siųsti jums mūsų produktų ir Paslaugų reklamą arba teikti klientų pagalbos paslaugas.
 • Kitos operacijų šalys, pavyzdžiui, pardavėjai: Galime bendrinti informaciją su kitomis jūsų operacijose dalyvaujančiomis šalimis, įskaitant kitus naudotojus, iš kurių perkate skaitmeninį turtą.
 • Finansų institucijos ir kitos įmonės, padedančios jums atlikti susijusius su operacijomis mokėjimus
 • Partneriai, gaunantys nukreipimą iš mūsų Svetainės
 • Kitos trečiosios šalys mūsų verslo tikslais arba taip, kaip leidžiama ar reikalaujama pagal įstatymą, įskaitant:
  • siekiant laikytis visų teisės aktų, reglamentų arba sutartinių įpareigojimų arba vykdyti kokius nors teisinius ar reglamentavimo procesus (kaip antai galiojantį teismo sprendimą arba teismo šaukimus),
  • nustatyti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus,
  • reaguojant į valdžios institucijos užklausą, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, arba teismo įsakymą,
  • vykdyti savo Svetainės sąlygas arba mūsų vidaus politiką,
  • apsaugoti nuo fizinės žalos ar finansinio nuostolio, susijusių su įtariamos ar faktinės neteisėtos veiklos tyrimu, arba kitaip apsaugoti mūsų ar kitų teises, nuosavybę arba saugumą,
  • sudaryti sąlygas lengviau pirkti ar parduoti visą „Paxful“ verslą ar dalį. Pavyzdžiui, bendrindami duomenis su įmone, su kuria planuojame susijungti arba kuri ketina mus įsigyti, arba
  • paremti mūsų audito, atitikties ir įmonės valdymo funkcijas.

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Atkreipkite dėmesį, kad galime perduoti Asmens duomenis, kuriuos apie jus renkame, kitoms šalims nei ta, kurioje informacija iš pradžių buvo surinkta. Šiose šalyse gali nebūti tokių pačių duomenų apaugos įstatymų, kaip toje šalyje, kurioje jūs iš pradžių pateikėte informaciją. Perduodami jūsų Asmens duomenis kitoms šalims, imamės priemonių, kuriomis siekiame užtikrinti, kad perdavimas atitiktų taikomus įstatymus.

Slapukai ir internetinė reklama

 • Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kurį svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote mūsų svetainėje.
 • Mūsų Svetainėje naudojami slapukai ir sekimo technologijos, skirtos veikti ir tikslingai nukreipti galinčią jus dominti reklamą. Daugiau informacijos žr. mūsų Slapukų politikoje.
 • „Paxful“ gali užmegzti partnerystės santykius su trečiųjų šalių reklamos tinklais, siekdama rodyti reklamą „Paxful“ Svetainėje arba trečiųjų šalių svetainėse. „Paxful“ nekontroliuoja šių svetainių ir trečiųjų šalių reklamos tinklų. Reklamos tinklo partneriai naudoja duomenų technologijas rinkti informacijai apie jūsų veiklą internete, siekdama teikti tikslinę reklamą, pagrįstą jus dominančiais dalykais. Jei norite, kad ši informacija nebūtų naudojama tikslinei reklamai jums teikti, galėsite atsisakyti apsilankę:

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo būdu neatsisakote jums teikiamos reklamos, jūs ir toliau gausite bendrąją reklamą, kuri nebus pagrįsta konkrečiais jus dominančiais dalykais. Naršyklėje galite individualiai kontroliuoti slapukų naudojimą. Jei atmesite slapukus, galėsite ir toliau naudotis Svetaine, tačiau jūsų galimybės naudotis kai kuriomis mūsų Svetainės funkcijomis ar vietomis gali būti apribotos.

Duomenų saugojimas

Saugome Asmens duomenis tokį laikotarpį, kuris būtinas siekiant tikslo, kuriuo jie renkami, arba tokius laikotarpius, kaip reikalaujama taikomuose įstatymuose. Tai gali būti susiję su Asmens duomenų saugojimu tam tikrą laikotarpį po piniginės operacijos. Dedame pastangas panaikinti jūsų Asmens duomenis, kai jų nebereikia jokiais iš pirmiau aprašytų verslo tikslų.

Duomenų saugumas

„Paxful“ yra įdiegusi apsaugos priemones, skirtas apsaugoti jūsų Asmens duomenis, įskaitant priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos bei atskleidimo. Tačiau „Paxful“ negali užtikrinti ar garantuoti informacijos, kurią jūs perduodate mums arba gaunate iš mūsų internetu arba belaidžiu ryšiu, saugumo ar konfidencialumo. Perduodant duomenis internetu visada kyla tam tikra rizika, net jei „Paxful“ deda pastangas apsaugoti duomenis, kai jie yra gauti.

Jaunesni nei 18 metų vaikai

„Paxful“ Svetainė nėra skirta jaunesniems nei 18 metų vaikams. Mes sąmoningai nerenkame duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų, neturėdami patvirtinto tėvų sutikimo. Jei sužinome, kad surinkome informaciją, įskaitant Asmens duomenis, iš jaunesnio nei 18 metų asmens neturėdami tėvų sutikimo, nedelsdami ištrinsime tą informaciją.

Privatumo pareiškimo pakeitimai

„Paxful“ pasilieka teisę kartkartėmis keisti šį Pareiškimą. Pranešime jums apie šio Pareiškimo pakeitimą paskelbdami naujesnę versiją čia, el. paštu arba pateikdami aiškiai matomą pranešimą „Paxful“ Svetainės pagrindiniame puslapyje. Rekomenduojame kas tam tikrą laiką Svetainėje patikrinti, ar nėra pakeitimų.

Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors klausimų apie šį Pareiškimą arba norite pateikti mums užklausą dėl Asmens duomenų arba privatumo, susisiekite su mumis adresu [email protected]

EEE priedas

Toliau nurodyti atskleidimai taikomi ir yra skirti išskirtinai asmenims, gyvenantiems Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Duomenų valdytojas

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra „Paxful, Inc.“.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 • Tais atvejais, kai naudojame Asmens duomenis sutartiniams įpareigojimams arba jūsų pateiktiems pagal sutartį prašymams vykdyti, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
 • Tais atvejais, kai naudojame Asmens duomenis teisiniams įpareigojimams pagal ES ar valstybės narės įstatymus vykdyti, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas.
 • Tais atvejais, kai naudojame Asmens duomenis gyvybiškai svarbiems asmenų interesams apsaugoti, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies d punktas.
 • Tais atvejais, kai naudojame Asmens duomenis savo teisėtiems verslo interesams įgyvendinti, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtų verslo interesų sąrašas pateikiamas pirmesniame skirsnyje pavadinimu „Kaip naudojame jūsų duomenis“.

Europos duomenų apsaugos teisės

Europos įstatymais jums suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jūsų Asmens duomenimis, taip pat ir:

 • teisė prašyti prieigos prie jūsų Asmens duomenų ir prašyti juos ištaisyti,
 • teisė prašyti, kad „Paxful“ ištrintų tam tikrus susijusius su jumis Asmens duomenis,
 • teisė į duomenų perkeliamumą, įskaitant teisę prašyti, kad tam tikri Asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte, būtų perkelti iš mūsų kitam duomenų tvarkytojui,
 • teisė bet kada atšaukti bet kokį sutikimą, kurį esate suteikę „Paxful“ rinkti, naudoti arba bendrinti jūsų duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad toks sutikimo atšaukimas neturi įtakos „Paxful“ vykdyto jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki jūsų padaryto atšaukimo,
 • teisė prieštarauti, kad „Paxful“ tvarkytų jūsų Asmens duomenis remiantis pagrindu, susijusiu su konkrečiomis jūsų aplinkybėmis,
 • teisė prašyti, kad „Paxful“ apribotų jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei laikomasi tam tikrų teisės aktuose numatytų sąlygų dėl apribojimo,
 • teisė pateikti skundą Europos priežiūros institucijai.

Atkreipkite dėmesį, kad taikomuose įstatymuose gali būti numatytos bet kurių iš šių teisių išimtys, nuostatos, leidžiančios „Paxful“ atmesti jūsų prašymą arba leidžiančios „Paxful“ pratęsti laikotarpį, kuriuo ji gali imtis veiksmų dėl jūsų užklausos. Prieš imdamasi veiksmų dėl jūsų prašymo, „Paxful“ taip pat gali susisiekti su jumis, kad patvirtintų jūsų tapatybę, kaip leidžiama pagal įstatymą. Norėdami pasinaudoti bet kuriomis iš šių teisių, susisiekite su mumis, kaip numatyta pirmesniame skirsnyje pavadinimu „Susisiekite su mumis“.

Tarptautiniai perdavimai

Galime perduoti susijusius su EEE gyventojais Asmens duomenis šalims, kurios Europos Komisijos nėra laikomos teikiančiomis tinkamą apsaugą, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas. Atlikdama bet kuriuos iš šių perdavimų „Paxful“ taiko apsaugos priemones, skirtas užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys gautų tinkamo lygio apsaugą. Jei esate įsikūrę EEE, „Paxful“ perduos jūsų Asmens duomenis tik, jei: dėl šalies, kuriai bus perduoti Asmens duomenys, yra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo; Asmens duomenų gavėjas yra įsikūręs Jungtinėse Amerikos Valstijose ir yra sertifikuotas pagal ES ir JAV privatumo skydą; „Paxful“ įdiegė atitinkamas apsaugos priemones, susijusias su perdavimu, pavyzdžiui, sudarė su gavėju susitarimą dėl ES standartinių sutarčių sąlygų, arba yra taikoma numatyta teisės aktuose Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bendrojo perdavimo draudimo išimtis. Norėdami gauti priemonių, kurias „Paxful“ yra priėmusi norėdama geriau vykdyti asmens duomenų perdavimus už EEE ribų, kopiją, susisiekite su mumis, kaip nurodyta pirmiau skirsnyje „Susisiekite su mumis“.

Kalifornijos priedėlis

Toliau nurodyti atskleidimai taikomi ir yra skirti tik Kalifornijos valstijos gyventojams.

Jūsų Kalifornijos privatumo teisės

Tais atvejais, kai atskleidžiame tam tikrą asmens tapatybės informaciją apie jus trečiosioms šalims, kurios naudojasi ja tiesioginiais savo rinkodaros tikslais, turite teisę prašyti daugiau informacijos apie jūsų informacijos gavėjus. Norėdami ja pasinaudoti, susisiekite su mumis, kaip pirmiau aprašyta skirsnyje pavadinimu „Susisiekite su mumis“.

Funkcijos „Nesekti“ atskleidimas

Mūsų Svetainė nėra sukurta reaguoti į funkcijos „Nesekti“ signalus ar užklausas.

Faktai Ką „Paxful“ daro su jūsų asmenine informacija?
Kodėl?

Finansinių paslaugų įmonės renkasi, kaip bendrina jūsų asmeninę informaciją. Pagal federalinius įstatymus vartotojai turi teisę riboti dalį bendrinimo, bet ne jį visą. Pagal federalinius įstatymus mes taip pat privalome jums pranešti, kaip renkame, bendriname ir apsaugome jūsų asmeninę informaciją. Atidžiai perskaitykite šį pranešimą, kad suprastumėte, ką mes darome.

Ką renkame?

Mūsų renkamos ir bendrinamos asmeninės informacijos tipai priklauso nuo jūsų naudojamo produkto ar paslaugos. Ši informacija apima:

 • socialinio draudimo numerį ar sąskaitų likučius;
 • mokėjimų ar operacijų istoriją;
 • kredito istoriją ar kredito balus.

Kai nebesate mūsų klientas, mes toliau bendriname jūsų informaciją, kaip aprašyta šiame pranešime.

Kaip?

Visos finansinių paslaugų įmonės turi bendrinti klientų asmeninę informaciją, kad galėtų vykdyti savo kasdienę veiklą. Toliau pateiktoje skiltyje išvardijome priežastis, kodėl finansinių paslaugų įmonės gali bendrinti savo klientų asmeninę informaciją, kodėl „Paxful“ renkasi ją bendrinti ir ar tokį bendrinimą galite apriboti.


Kodėl bendriname jūsų asmeninę informaciją

Ar „Paxful“ bendrina asmeninę informaciją?

Ar galite apriboti tokį bendrinimą?

Kasdienės veiklos tikslais, pavyzdžiui, jūsų operacijoms apdoroti, sąskaitai (-oms) tvarkyti, atsakyti į teismo įsakymus ir teisinius tyrimus arba pranešti kredito institucijoms

Taip

Ne

Rinkodaros tikslais – siūlyti mūsų gaminius ir paslaugas jums

Taip

Ne

Bendrai rinkodarai kartu su kitomis finansinių paslaugų įmonėmis

Taip

Ne

Mūsų partnerių kasdienės veiklos tikslais – informacija apie jūsų operacijas ir patirtį

Taip

Ne

Mūsų partnerių kasdienės veiklos tikslais – informacija apie jūsų kreditingumą

Ne

Nebendriname

Su ne partneriais, kurie reklamuotų savo paslaugas jums

Ne

Nebendriname

Turite klausimų?

Eikite adresu www.paxful.com

Kas mes esame

Kas teikia šį pranešimą?

Privatumo pranešimą teikia „Paxful“ ir jis taikomas jūsų asmeninei „Paxful“ sąskaitai.

Ką mes darome

Kaip „Paxful“ apsaugo mano asmeninę informaciją?

Siekdami apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neįgaliotos prieigos ir naudojimo, naudojame apsaugos priemones, atitinkančias federalinius įstatymus. Šios priemonės apima kompiuterių apsaugos priemones, apsaugotus failus ir pastatus.

Kaip „Paxful“ renka mano asmeninę informaciją?

Jūsų asmeninę informaciją renkame, pavyzdžiui, kai:

 • atidarote sąskaitą ar pateikiate sąskaitos informaciją;
 • suteikiate mums kontaktinę informaciją arba pervedate pinigus;
 • naudojate „Paxful“ sąskaitą lėšoms siųsti ar gauti.

Taip pat jūsų asmeninę informaciją renkame iš kitų, pavyzdžiui, kredito institucijų, partnerių ar kitų įmonių.

Kodėl negaliu apriboti viso bendrinimo?

Pagal federalinius įstatymus, apriboti galite tik:

 • bendrinimą su partneriais kasdienės veiklos tikslais – informacija apie jūsų kreditingumą;
 • bendrinimą su partneriais, kurie reklamuotų savo paslaugas jums;
 • dalijimąsi su ne partneriais, kurie reklamuotų savo paslaugas jums.

Valstijos įstatymai ir atskiros įmonės gali jums suteikti daugiau teisių riboti bendrinimą. Toliau rasite daugiau informacijos apie savo teises pagal valstijos įstatymus.

Apibrėžtys

Partneriai

Įmonės, susijusios bendra nuosavybe ar valdymu. Jos gali būti finansinių paslaugų ir ne finansinių paslaugų įmonės.

 • Mūsų partneriai yra įmonės, kurias valdo „Paxful Holdings, Inc.“.

Ne partneriai

Įmonės, nesusijusios bendra nuosavybe ar valdymu. Jos gali būti finansinių paslaugų ir ne finansinių paslaugų įmonės.

 • Ne partneriai, su kuriais bendriname asmeninę informaciją, apima paslaugų teikėjus, vykdančius paslaugas ir funkcijas mūsų vardu.

Bendra rinkodara

Formali sutartis tarp nesusijusių finansinių įmonių, kurios kartu jums reklamuoja finansinius produktus.

 • Mūsų bendros rinkodaros partneriai yra finansinių paslaugų įmonės.

Kita svarbi informacija

Asmeninę informaciją galime perduoti į kitas šalis, pavyzdžiui, siekdami suteikti klientų aptarnavimo paslaugas arba apdoroti operacijas.

Kalifornija: jei jūsų „Paxful“ sąskaitos pašto adresas Kalifornijoje, nebendrinsime apie jus surinktos asmeninės informacijos, išskyrus Kalifornijos įstatymų leidžiama apimtimi.

Vermontas: jei jūsų „Paxful“ sąskaitos pašto adresas Vermonte, nebendrinsime apie jus surinktos asmeninės informacijos su ne partneriais, nebent tai leidžia įstatymai arba suteiksite leidimą.