Kovos su pinigų plovimu politika

„Paxful, Inc.“ ir „Paxful USA, Inc.“ (toliau atskirai ir bendrai – Įmonė), įsteigta pagal Delavaro valstijos įstatymus, teikia paslaugas per internetinę tiesioginę („P2P“) prekyvietę, skirtą skaitmeniniam turtui įsigyti ir parduoti.

Įmonė yra registruota kaip finansinių paslaugų įmonė Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamento Finansinių nusikaltimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tinkle (angl. FinCEN). „Paxful“ kovos su pinigų plovimu politika ir procedūros yra skirtos sulaikyti neteisėtą veiklą platformoje, apsaugoti naudotojus, verslą ir skaitmeninių valiutų ir finansinių paslaugų bendruomenes nuo nusikaltėlių išnaudojimo. Įmonė laikosi Bankų paslapčių įstatymo reikalavimų ir susijusių „FinCEN“ reglamentų bei rekomendacijų.

Kartu su „Paxful“ atitikties politika yra parengta „Pažink savo klientą“ (PSK) politika ir procedūros individualiems klientams ir institucijoms tam, kad Įmonė galėtų suformuoti pagrįstą nuomonę, jog ji žino tikrąją tų savo klientų tapatybę, kurių atžvilgiu yra atlikta peržiūra. Politika taikoma visiems platformos naudotojams, ir jos laikosi visi Įmonės darbuotojai, konsultantai, atsakingi darbuotojai, savininkai ir direktoriai.

Laikydamasi PSK ir Kovos su pinigų plovimu nuostatų ir taikydama rizika grindžiamą požiūrį, „Paxful“ ėmėsi šių priemonių:

  • paskyrė vyriausiąjį atitikties specialistą, turintį pakankamai patirties ir galintį veikti savarankiškai, įpareigojamą stebėti atitiktį atitinkamiems teisės aktams, reglamentams, taisyklėms ir pramonės rekomendacijoms,
  • sudarė ir vykdo rizika grindžiamą PSK, kliento išsamaus patikrinimo ir sustiprinto išsamaus patikrinimo politiką,
  • nustatė Įmonės naudotojų patikros rizika grindžiamas pakopas (žr. šį Tinklaraščio įrašą),
  • vykdo įstatymų vykdymo užklausas ir vietos reguliavimo reglamentus,
  • teikia įtartinos veiklos ataskaitas (SAR),
  • Įmonėje rengia balanso vertinimo, kovos su pinigų plovimu, OFAC mokymus,
  • naudoja įvairias kovos su sukčiavimu sistemas,
  • vykdo nuolatinę taisyklėmis grindžiamų operacijų stebėseną,
  • vykdo tyrimus pasitelkdama blokų grandinės analizės priemones,

Mes teikiame SAR, jei žinome, įtariame ar turime pagrindo įtarti, kad mūsų platformoje vykdoma įtartina veikla. Įtartina operacija dažnai yra tokia, kuri neatitinka žinomo ar teisėto naudotojo verslo nuostatų, asmeninės veiklos arba asmeninių priemonių. Mūsų vyriausiasis atitikties specialistas peržiūri ir ištiria įtartiną veiklą, siekdamas nustatyti, ar surinkta pakankamai informacijos, kad būtų galima pateikti SAR. Mūsų vyriausiasis atitikties specialistas tvarko visų pateiktų SAR įrašus ir pagrindžiamuosius dokumentus.

Įmonė taip pat nuolat taiko OFAC sankcijų politiką ir procedūras, siekdama apsaugoti platformą, kad ji nebūtų panaudota draudžiamoms operacijoms, jos nenaudotų asmenys, kuriems taikomos sankcijos, arba ji nebūtų naudojama siekiant išvengti ar kitaip apeiti JAV ir pasaulinių sankcijų.

„Paxful“ visiškai laikosi visų OFAC, Specialiai paskirtų piliečių (SDN) ir Blokuojamų asmenų sankcijų sąrašų. Pasinaudokite šia nuoroda ir peržiūrėkite Įmonės sąrašą, kuriame nurodomos dėl rizikos uždraustos šalys, kurioms negalima naudotis „Paxful“ platforma.

Jei „Paxful“ jums suteikė šios politikos vertimą iš anglų kalbos, jūs sutinkate, kad vertimas pateikiamas tik jūsų patogumui, ir kad jūsų santykiai su „Paxful“ bus reguliuojami šios politikos versija anglų kalba. Jei atsirastų prieštaravimų tarp to, kas politikoje sakoma anglų kalba ir kas sakoma vertime, versija anglų kalba yra pagrindinė.