Gula Bitcoin (BTC) ne Skype Credits

Paxful ekifuula kyangu era ekyesigika okugula n`okufuna ssente z`oku mutimbagano. Zuula ekivuganyo ekisinga obulungi wammanga era ogule ssente z`oku mutimbagano ne Skype Credits leero.

Lindako nga bwe tukunoonyeza ebivuganyo ebisingira ddala.

Gula Okuva

Sasula Ne

Ebbeeyi ya buli Bitcoin

Engeri y`okugula Bitcoin ku Paxful

Wano ku Paxful, ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti obuweereza mu by`ensimbi butuuka ku bukadde n`obukadde bw`abantu mu nsi yonna. Twagala okuwa abantu omukisa okufulumya ssente buli we balaba kisaanidde era nga kijja kutumbula obulamu bwabe obwa bulijjo.

Ekibanja kyaffe kikolera ku nnono ya muntu-ku-muntu mu by`ensimbi, ekikuyamba okwegulira Bitcoin butereevu okuva ku bakozesa abalala nga ggwe, awatali kuyingizaamu bbanka oba ebitongole. Ojja kufuuka kitundu ku bantu abasukka obukadde obusatu obw`abakozesa, nga bonna bazze gye tuli n`ekigendererwa ky`okufuna obufuzi ku by`enfuna byabwe.

Kyangu okugula ssente z`oku mutimbagano ku Paxful; goberera bugoberezi emitendera gino:

  1. Weewandiise – Ggulawo akaawunti ofunirewo waleti ya Bitcoin ey`obwereere.
  2. Noonya ekivuganyo – Ng`omaze okufuna akaawunti, londako engeri y`okusasula, omuwendo gwa Bitcoin gw`oyagala okugula n`ekika kya ssente ky`oyagala, olwo okoone kuNoonya Ebivuganyo. Noonya mu lukalala lw`ebivuganyo ebiriko, londako ekivuganyo ekisinga okugya mu byetaago byo, era wekebejje obukalu bw`omutunzi.
  3. Tandika obusuubuzi – Bw`oba mumativu n`obukalu bw`omutunzi, yingizaamu omuwendo gwa Bitcoin gw`oyagala okugula, era otandike obusuubuzi. Kino kijja kuggulawo emboozi ya buliwo n`omutunzi. Goberera ebiragiro by`omutunzi okukola obusasuzi era obukakase.
  4. Funa Bitcoin – Omutunzi ajja kuweereza Bitcoin butereevu mu waleti yo eya Paxful.

Osobola n`okulaba vidiyo yaffe mu bujjuvu ekulambululira engeri y`okugulamu Bitcoin mbagirawo.

Ng`omaze bulungi okuggusa obusuubuzi, osobola okusindika oba okufulumya Bitcoin ku waleti yonna oba empeereza butereevu okuva ku waleti yo eya Paxful.

N`engeri z`okusasula ezisukka mu 300 eziriwo, okugula Bitcoin ku mutimbagano tekibangako kyangu nga kati. Okuva mu kuweereza ssente mu mpeke n`okuyisa mu bbanka okuva ku kaadi z`ekirabo n`enkola z`okusasula, osobola okulonda enkola esinga okukugwanira. Bwe wabaawo engeri y`okusasula gy`oyagala naye nga togiraba, tutegeeze tujja kufuba okukikukolera.

Suubula mu ngeri esinga okwanguwa, ennambulukufu, era eyeesigika ng`okozesa akatale ka Paxful akayunga muntu ku muntu. Tandika leero!