នាំ Paxful ទៅ​ទី​ណា​ក៏​បាន​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ឧបករណ៍​ចល័ត​របស់​ពួកយើង

ផ្ញើ ទទួល និង​ជួញដូរ Bitcoin បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាបូប​ឧបករណ៍​ចល័ត Paxful។ គ្រប់គ្រង​ទាំងស្រុង​លើ BTC របស់​អ្នក និង​តាមដាន​ការជួញដូរ​ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង។

ស្កេន​កូដ QR ឬ​ទាញយក​ពី​ហាង​កម្មវិធី៖

content-illustration content-illustration
content-illustration

មុខងារ

  • ផ្ញើ និង​ទទួល Bitcoin ក្នុង​កាបូប​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ឯកជន​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់
  • តាមដាន​ការជួញដូរ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ដំណើរការ​នៅ​លើ Paxful ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​អំពី​ស្ថានភាព​ប្រតិបត្តិការ​ថ្មីៗ​បំផុត​របស់​អ្នក នៅ​ពេល​អ្នក​ទិញ និង​លក់ Bitcoin
  • កំណត់​កម្រង​ព័ត៌មាន​កាបូប Paxful របស់​អ្នក​ស្រប​តាម​ការចង់​បាន ដើម្បី​ឱ្យ​ដៃគូ​ជួញដូរ​ស្គាល់​អ្នក​បាន
  • រក្សា​ទុក​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នូវ Bitcoin ដែល​អ្នក​ខំប្រឹង​រក​បាន និង​ពិនិត្យ​មើល​សមតុល្យ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង
  • ចែក​រំលែក​អាសយដ្ឋាន​កាបូប Bitcoin ឬ​កូដ QR របស់​អ្នក​ជាមួយ​អ្នក​ជួញដូរ​ផ្សេង​ទៀត និង​មិត្តភក្តិ
  • ទទួល​បាន​ការជូន​ដំណឹង​អំពី​អត្រា​ប្ដូរ Bitcoin ទៅ​ជា​រូបិយបណ្ណ​រដ្ឋ​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន
  • ទទួល​សារ​លោត​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ការជួញដូរ និង​ការផ្ដល់​ជូន​របស់​អ្នក
  • មិន​អាច​ចូល​ប្រើប្រាស់ Google Play មែន​ទេ? សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​របៀប