ទិញ Bitcoin នៅ​អាមេរិក​បាន​ភ្លាមៗ!

ក្នុង​នាម​ជា​ទីផ្សារ Bitcoin ​លេខ​មួយ​លើ​ពិភព​លោក​ដែល​ដំណើរការ​ដើម្បី​មនុស្ស Paxful ត្រៀម​ខ្លួន​ជួយ​អ្នក​ប្ដូរ​ប្រាក់ USD របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC។

ទទួល​បាន BTC ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​នៅ​លើ Paxful ដោយ​គ្មាន​ថ្លៃ​សេវា​សម្រាប់​អ្នក​ទិញ​ឡើយ។ ជ្រើសរើស​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​ក្នុង​ចំណោម​ការផ្ដល់ជូន​រាប់​ពាន់​ពី​អ្នក​លក់​ដែល​មាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​ល្អ​របស់​ពួកយើង និង​ជួញដូរ​ប្រកប​ដោយ​ភាពបត់បែន​បំផុត​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ច្រើន​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ BTC របស់​អ្នក។

ក្រៅ​ពី​ភាពងាយស្រូល​ក្នុង​ការចូល​ប្រើប្រាស់ BTC ពួកយើង​បាន​ខិតខំ​បង្កើត​កន្លែង​ជួញដូរ​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំងអស់​របស់​ពួកយើង។ អ្នក​លក់​របស់​ពួកយើង​ត្រូវ​បាន​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពួកគេ​ដាក់​ចេញ​ការផ្ដល់ជូន​ក្នុង​គុណភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ទទួល​បាន BTC មក​កាន់​ក្នុង​ដៃ។ សូម​រួសរាន់​ធ្វើ​សកម្មភាព! បង្កើត​គណនី ទទួល​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​អ្នក និង​ចាប់ផ្ដើម​ទិញ Bitcoin ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ដុល្លារ​អាមេរិក នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (USA)

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

WAVE_A +84
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
PayPal Friends or family payment
10 USD $1,00 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Charles98 +289
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal Honest and fast
20,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Exnihilo_3 +421
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union Instant release
40,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
egs_888 +789
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union Store Payment Only
200,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
Trader00001 +243
បាន​ឃើញ 54 នាទីមុន
PayPal instant release
20,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
norbermax643 +231
បាន​ឃើញ 42 នាទីមុន
PayPal RELEASE ON CONFIRMATION
100,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ការចរចា
Jose2012 +78
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal SMOOTH TRADE
50,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
SirKip +19
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Fast and reliable
100,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ការចរចា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Ghanno +240
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
PayPal fast release
50,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
PrizeKingbird807 +23
បាន​ឃើញ 10 នាទីមុន
Zelle Pay Bitcoin
200,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
Dwaboro +109
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal INSTANT RELEASE
40,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
Dollarme +102
បាន​ឃើញ 22 នាទីមុន
PayPal Instant release
10,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
edith05 +129
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Western Union Fast ReleaseOnline Pay
100,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
Muhoro +577
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
PayPal instant payouti
10,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Ineosfakiz_1290 +283
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Instant release
50,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Miss_Rachaeljose +248
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Fast and reliable
10,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Riobajaymaks +311
បាន​ឃើញ 4 នាទីមុន
PayPal Instant release
10,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Mamadou0035 +519
បាន​ឃើញ 19 នាទីមុន
PayPal No ID required
15,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
cheluget2020 +55
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
PayPal Instant payment
50,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
kr254 +1009
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal Fast and Reliable
20,00 USD $0,80 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (USA)

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Zelle Pay

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Zelle Pay ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Zelle Pay

Western Union

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Western Union ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Western Union

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

កាត​កាដូ Amazon

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Amazon ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Amazon

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (USA)​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (USA)​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (USA)​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។