ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​នេប៉ាល់

Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើវិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន តាម​វិធី​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ Paxful។

វិនិយោគ​លើ Bitcoin បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ លក់ និង​ផ្ញើ Bitcoin ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ Bitcoin រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ, កាត​កាដូ, Paypal, Western Union, Moneygram, បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​វិធី​ជាច្រើន​ទៀត!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ រូពី​នេប៉ាល់ នៅ​នេប៉ាល់

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

Daisy_1 +9
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal INSTANT RELEASE
11.980,00 NPR $0,80 ទិញ ទិញ
no negotiation
Bitcoin_buy_and_sell_000 +10
បាន​ឃើញ 7 ម៉ោងមុន
Bank Transfer dont use this acc
1.204,00 NPR $0,80 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
Gudoo369 +9
បាន​ឃើញ 15 ម៉ោងមុន
Bank Transfer Himalayan Global Mega
5.000,00 NPR $0,56 ទិញ ទិញ
online payments no third parties guided trade
Krishna2020 +102
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
Esewa Fast and trusted
2.000,00 NPR $0,59 ទិញ ទិញ
friends and family
Krishna2020 +102
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
Cash Deposit to Bank All Nepal Bank
5.000,00 NPR $0,59 ទិញ ទិញ
cash only external payment
Sunil9021 +22
បាន​ឃើញ 5 ម៉ោងមុន
Bank Transfer All bank nepal
5.000,00 NPR $0,71 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
Arina131 +14
បាន​ឃើញ 8 ម៉ោងមុន
Bank Transfer civil bank ltd
10.000,00 NPR $0,75 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
manojhere60 +283
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
Skrill More BTC fast transaction
5.000,00 NPR $0,77 ទិញ ទិញ
photo id required online payments no third parties
zxcvbnm1111 +32
បាន​ឃើញ 5 ម៉ោងមុន
Cash Deposit to Bank any bank
2.000,00 NPR $0,80 ទិញ ទិញ
ErikOliva +1
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
Esewa
1.204,00 NPR $0,77 ទិញ ទិញ
csir_sharma +272
បាន​ឃើញ 7 ម៉ោងមុន
Esewa 20k at 13pe limited offer
1.209,00 NPR $0,85 ទិញ ទិញ
no verification needed no third parties
manojhere60 +283
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
Esewa eSewa Transfer
2.000,00 NPR $0,85 ទិញ ទិញ
receipt required photo id required no third parties
manojhere60 +283
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
Bank Transfer NIC Asia Bank
4.000,00 NPR $0,86 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
manojhere60 +283
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
Cash Deposit to Bank Mobile Banking Transfer
4.000,00 NPR $0,86 ទិញ ទិញ
receipt required online payments no third parties
csir_sharma +272
បាន​ឃើញ 7 ម៉ោងមុន
Bank Transfer siddhartha bank
10.000,00 NPR $0,87 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
manojhere60 +283
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
International Wire Transfer (SWIFT) Mobile Banking Transfer
40.000,00 NPR $0,87 ទិញ ទិញ
receipt required online payments no third parties
GameSauger22 +1
បាន​ឃើញ 7 ម៉ោងមុន
Bank Transfer Century Comerial Bank
1.205,00 NPR $0,95 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
Arina131 +14
បាន​ឃើញ 8 ម៉ោងមុន
Esewa fast pay fast relese
10.000,00 NPR $0,55 ទិញ ទិញ
no third parties
csir_sharma +272
បាន​ឃើញ 7 ម៉ោងមុន
Other Bank Transfer esewa ekhalti binance
3.000,00 NPR $0,86 ទិញ ទិញ
no verification needed no third parties
manojhere60 +283
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
Cash in Person Himalayan Bank Limited Thamel Kathmandu Nepal
Kathmandu, Province 3, Nepal
10.000,00 NPR $0,77 ទិញ ទិញ
no verification needed photo id required cash in person

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​នេប៉ាល់

Bank Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Bank Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Bank Transfer

Esewa

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Esewa today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Esewa

Skrill

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Skrill today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Skrill

PayPal

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PayPal today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Cash Deposit to Bank

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Cash Deposit to Bank today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Cash Deposit to Bank

International Wire Transfer (SWIFT)

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with International Wire Transfer (SWIFT) today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ International Wire Transfer (SWIFT)

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​នេប៉ាល់​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​នេប៉ាល់​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​នេប៉ាល់​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។