ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​ម៉ិកស៊ិក

ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​ប៉េសូ​ម៉ិកស៊ិក (MXN) របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC ថ្ងៃ​នេះ​នៅ​លើ Paxful ដែល​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ ការទិញ BTC នៅ​លើ Paxful មាន​លក្ខណៈ​សន្សំសំចៃ និង​មាន​សុវត្ថិភាព។

ជាមួយ​វិធី​បង់ប្រាក់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ជ្រើសរើស អ្នក​អាច​ទិញ Bitcoin នៅ​ម៉ិកស៊ិក​ដោយ​ប្រើ​វិធី​ណា​ក៏​បាន។ លើស​ពី​នេះ មិន​មាន​ថ្លៃ​សេវា​សម្រាប់​ទិញ BTC ទេ។ ឃើញ​ទេ? ពិត​ជា​សន្សំ​សំចៃ​មែន!

ពួកយើង​ក៏​មាន​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​រឹងមាំ​ផងដែរ។ ដោយ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​វិភាគ Blockchain ធំៗ ប្រព័ន្ធ​របស់​ពួកយើង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា ទីផ្សារ​របស់​ពួកយើង​មាន​សុវត្ថិភាព និង​រារាំង​មិន​ឱ្យ​អ្នក​មិន​ល្អ​អាច​ជួប​អ្នក​បាន។ សូម​អញ្ជើញ​ចាប់ផ្ដើម​ថ្ងៃ​នេះ​ចុះ! បង្កើត​គណនី ទទួល​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​អ្នក រួច​ជួញដូរ​បាន​ភ្លាម!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ប៉េសូ​ម៉ិកស៊ិក នៅ​ម៉ិកស៊ិក

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

KosherBatis89 +274
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ 7 Eleven Farm Guadalajara
300,00 MXN $0,92 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ
Aldec +352
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ BBVA Bancomer HSBC OXXO
1.000,00 MXN $0,80 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
prettyqueen868 +78
បាន​ឃើញ 9 ម៉ោងមុន
PayPal release right away
629,00 MXN $0,62 ទិញ ទិញ
Rashimillo +107
បាន​ឃើញ 8 ម៉ោងមុន
PayPal Instant release
1.600,00 MXN $0,77 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី គ្មាន​ការចរចា
Generalmwalimu +11
បាន​ឃើញ 9 ម៉ោងមុន
PayPal
313,00 MXN $0,83 ទិញ ទិញ
MichCripto +43
បាន​ឃើញ 8 នាទីមុន
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ TODOS LOS BANCOS
400,00 MXN $0,85 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
MichCripto +43
បាន​ឃើញ 8 នាទីមុន
OXXO Fast Trade
400,00 MXN $0,85 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
SheenPiapiac335 +24
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal PayPal trader
207,00 MXN $0,55 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
Ericeriggar +1681
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ BBVA Bancomer STP OXXO
1.000,00 MXN $0,59 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Aldec +352
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
OXXO Libero al instante
900,00 MXN $0,79 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
Pavel_1986 +103
បាន​ឃើញ 16 នាទីមុន
OXXO Libero al instante
206,00 MXN $0,80 ទិញ ទិញ
CoinerMX +412
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Any Mexican Bank
1.000,00 MXN $0,80 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
EddyLar003 +1066
បាន​ឃើញ 5 នាទីមុន
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Todos los Bancos de Méx
500,00 MXN $0,91 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
CoinerMX +412
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
OXXO Third party accepted
1.000,00 MXN $0,80 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ
CoinerMX +412
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ Third party accepted
1.000,00 MXN $0,80 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ
Aldec +352
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ BANCOMER OXXO SPEI TRANSF
1.000,00 MXN $0,80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
Kryptoamigo +482
បាន​ឃើញ 11 នាទីមុន
OXXO Libero al instante
1.000,00 MXN $0,84 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
Nextwolf +916
បាន​ឃើញ 24 នាទីមុន
OXXO OXXO
1.000,00 MXN $0,86 ទិញ ទិញ
សាច់ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី គ្មាន​ការចរចា
Kryptoamigo +482
បាន​ឃើញ 11 នាទីមុន
សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ BANCOMER OXXO PRACTICAJA
1.000,00 MXN $0,86 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
Kryptoamigo +482
បាន​ឃើញ 11 នាទីមុន
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ BBVA Bancomer STP OXXO
1.000,00 MXN $0,87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ម៉ិកស៊ិក

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

OXXO

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ OXXO ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ OXXO

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

កាត​កាដូ Neosurf

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Neosurf ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Neosurf

កាត​កាដូ Amazon

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Amazon ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Amazon

សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សាច់​ប្រាក់​ដាក់​ចូល​ធនាគារ

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ម៉ិកស៊ិក​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​ម៉ិកស៊ិក​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​ម៉ិកស៊ិក​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។