ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​លុចសំបួ

Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើវិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន តាម​វិធី​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ Paxful។

វិនិយោគ​លើ Bitcoin បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ លក់ និង​ផ្ញើ Bitcoin ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ Bitcoin រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ, កាត​កាដូ, Paypal, Western Union, Moneygram, បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​វិធី​ជាច្រើន​ទៀត!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ អឺរ៉ូ នៅ​លុចសំបួ

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

PlushGecko477 +10
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
PayPal Bitcoin for PayPal
100,00 EUR $1,01 ទិញ ទិញ
friends and family
JoyceRisa +71
បាន​ឃើញ 15 នាទីមុន
PayPal Family and friends only
55,00 EUR $0,56 ទិញ ទិញ
no receipt needed no negotiation friends and family
KIGEN +237
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal INSTANT RELEASE
50,00 EUR $0,77 ទិញ ទិញ
no verification needed friends and family
Drake04 +128
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
Wise (TransferWise) INSTANT RELEASE
9,00 EUR $0,77 ទិញ ទិញ
no negotiation
MartinMbela +14
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Wise (TransferWise) Fast And Reliable Trader
40,00 EUR $0,77 ទិញ ទិញ
online payments
egs_888 +710
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
Wise (TransferWise) E Wallet
50,00 EUR $0,76 ទិញ ទិញ
receipt required no verification needed online payments
Ichbae +329
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
PayPal release after cash out
40,00 EUR $0,74 ទិញ ទិញ
online payments
Kemmyie +596
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Wise (TransferWise) Mpesa mobile wallet Kenya
45,00 EUR $0,74 ទិញ ទិញ
online payments
JauntyIcefish816 +209
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
PayPal
9,00 EUR $0,74 ទិញ ទិញ
no verification needed online payments friends and family
Yuliansan +420
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
PayPal JUST HODL IT
10,00 EUR $0,72 ទិញ ទិញ
verified paypal only no third parties
pm_Coinfly +341
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Wise (TransferWise) Instant release
30,00 EUR $0,69 ទិញ ទិញ
online payments
rex_precious +145
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
PayPal ENJOY INSTANT PAYOUT
9,00 EUR $0,69 ទិញ ទិញ
no verification needed no negotiation friends and family
karlmax1 +193
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
Wise (TransferWise) Instant release
50,00 EUR $0,69 ទិញ ទិញ
AW_BTC +297
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Wise (TransferWise) Honest and Reliable
18,00 EUR $0,69 ទិញ ទិញ
online payments
cryptofioza +20
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal honest fast GRfriendly
25,00 EUR $0,63 ទិញ ទិញ
no negotiation
Exchanger_billion +1120
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
PayPal fast release
9,00 EUR $0,50 ទិញ ទិញ
no verification needed friends and family
angelarachelbee +1306
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal NO ID NEED FAST RELEASE
35,00 EUR $0,77 ទិញ ទិញ
no verification needed
IdealWhydah301 +4
បាន​ឃើញ 28 នាទីមុន
PayPal Fast and honest
250,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
no negotiation friends and family
Sekcja5 +26
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
SEPA FAST INSTANT RELEASE
10,00 EUR $0,93 ទិញ ទិញ
no third parties
RootedBurrfish915 +6
បាន​ឃើញ 26 នាទីមុន
PayPal Instant release
100,00 EUR $0,91 ទិញ ទិញ
friends and family

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​លុចសំបួ

Bank Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Bank Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Bank Transfer

SEPA

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with SEPA today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ SEPA

PayPal

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PayPal today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Venmo

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Venmo today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Venmo

OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card

Wise (TransferWise)

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Wise (TransferWise) today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Wise (TransferWise)

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​លុចសំបួ​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​លុចសំបួ​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​លុចសំបួ​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។