ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​កូរ៉េ (ខាង​ត្បូង)

Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើវិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន តាម​វិធី​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ Paxful។

វិនិយោគ​លើ Bitcoin បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ លក់ និង​ផ្ញើ Bitcoin ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ Bitcoin រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ, កាត​កាដូ, Paypal, Western Union, Moneygram, បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​វិធី​ជាច្រើន​ទៀត!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ South Korean Won នៅ​កូរ៉េ (ខាង​ត្បូង)

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

JayS3333 +956
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
International Wire Transfer (SWIFT) Korea Bank GME SBI to BDO
50.000,00 KRW $0,94 ទិញ ទិញ
no third parties no negotiation with receipt
lkxhr4 +44
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
iTunes Gift Card Honest and fast
20.000,00 KRW $0,83 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no third parties
SnapSparrow18 +4034
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Google Play Gift Card Trade honestly
20.000,00 KRW $0,67 ទិញ ទិញ
e-codes accepted online payments
asong +14669
បាន​ឃើញ 23 នាទីមុន
Google Play Gift Card card and ecode accept
50.000,00 KRW $0,67 ទិញ ទិញ
physical cards no verification needed
Brilliant1586 +5545
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Google Play Gift Card Trade honestly
30.000,00 KRW $0,65 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted online payments
SHUANGXI +21847
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Google Play Gift Card fast and honest
15.000,00 KRW $0,65 ទិញ ទិញ
e-codes accepted physical cards
HONGTENG +932
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
Google Play Gift Card Safe fast and reliable
50.000,00 KRW $0,56 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
Chin5418 +5088
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Google Play Gift Card Safe fast and reliable
100.000,00 KRW $0,54 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
Shemsa_Rwamatare +0
បាន​ឃើញ 8 នាទីមុន
PayPal INSTANT RELEASE
117.990,00 KRW $0,80 ទិញ ទិញ
no negotiation
Honestbusinessman321 +2945
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Google Play Gift Card A rapid and reliadie
15.000,00 KRW $0,68 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted
WantedHoopoe408 +44
បាន​ឃើញ 7 នាទីមុន
Google Play Gift Card fast
50.000,00 KRW $0,75 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
iis8fp +27
បាន​ឃើញ 25 នាទីមុន
Google Play Gift Card fast and honest
15.000,00 KRW $0,72 ទិញ ទិញ
no negotiation
lkxhr4 +44
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
Google Play Gift Card FAST AND HONEST
30.000,00 KRW $0,71 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no third parties
prettyqueen666888 +3
បាន​ឃើញ 6 នាទីមុន
PayPal release right away
35.340,00 KRW $0,62 ទិញ ទិញ
MIUMIUMIA +1569
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
Google Play Gift Card need more gpc
15.000,00 KRW $0,74 ទិញ ទិញ
e-codes accepted
MiKeTOO +2785
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
Google Play Gift Card Fast and honest
50.000,00 KRW $0,50 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted physical cards
brilliant_2020 +5532
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Google Play Gift Card Honesty
50.000,00 KRW $0,68 ទិញ ទិញ
e-codes accepted
AwakeDempsey88 +4274
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Google Play Gift Card Honest and fast
20.000,00 KRW $0,68 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted no verification needed
awddjawb +2532
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Bank Transfer KB BANK KOOKMIN
25.000,00 KRW $0,88 ទិញ ទិញ
photo id required online payments no third parties
zpvf11 +2118
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Google Play Gift Card fast and honest
20.000,00 KRW $0,75 ទិញ ទិញ
no receipt needed e-codes accepted

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​កូរ៉េ (ខាង​ត្បូង)

Bank Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Bank Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Bank Transfer

PayPal

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PayPal today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Google Play Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Google Play Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Google Play Gift Card

iTunes Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with iTunes Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ iTunes Gift Card

Domestic Wire Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Domestic Wire Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Domestic Wire Transfer

International Wire Transfer (SWIFT)

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with International Wire Transfer (SWIFT) today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ International Wire Transfer (SWIFT)

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​កូរ៉េ (ខាង​ត្បូង)​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​កូរ៉េ (ខាង​ត្បូង)​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​កូរ៉េ (ខាង​ត្បូង)​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។