ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់

Paxful ដែល​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ធ្វើ​ឱ្យ​ការទិញ និង​រក្សា Bitcoin មាន​លក្ខណៈ​កាន់​តែ​ងាយស្រួល និង​មាន​តម្លៃ​ថោក​សម្រាប់​អ្នក។ មិន​ថា​អ្នក​គ្រោង​នឹង​ប្រើប្រាស់ Bitcoin សម្រាប់​ការទិញ​ទំនិញ ការផ្ញើ​ប្រាក់ ឬ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នោះ​ទេ អ្នក​គ្រាន់​តែ​ត្រូវ​បង្កើត​គណនី​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម។

តាម​រយៈ Paxful អ្នក​អាច​ទិញ Bitcoin នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ដោយ​ប្រើ​វិធី​ច្រើន​ជាង 300 ជម្រើស ដូចជា Sofort, Skrill, PayPal, ApplePay, GooglePay, សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ និង​វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ និង​ទូទាំង​សកល​លោក។

ត្រៀម​ខ្លួន​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ Bitcoin ដែល​មាន​ចំនួន​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​រួច​ហើយ​ឬ? ចុះឈ្មោះ​លើ Paxful ទទួល​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​ភ្លាមៗ រួច​រើស​យក​ការផ្ដល់ជូន​សម្រាប់ EUR ដែល​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​អ្នក។

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ អឺរ៉ូ នៅ​អាល្លឺម៉ង់

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

DevoutToucan739 +11
បាន​ឃើញ 10 នាទីមុន
PayPal INSTANT RELEASE
40,00 EUR $1,02 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Runda +24
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
SEPA SMOOTH
10,00 EUR $0,67 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
NasJor +1192
បាន​ឃើញ 5 ម៉ោងមុន
Skrill EXPERT TRADER by paxful
100,00 EUR $0,93 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Mlly +114
បាន​ឃើញ 5 ម៉ោងមុន
Skrill
80,00 EUR $0,93 ទិញ ទិញ
PeachyYak120 +208
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
SEPA Sepa payment
250,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Antan +17
បាន​ឃើញ 8 ម៉ោងមុន
SEPA Sepa payment
100,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
CoinFloww +570
បាន​ឃើញ 13 ម៉ោងមុន
SEPA SEPA Instant Accepted
1.000,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Crypt0Home +582
បាន​ឃើញ 15 ម៉ោងមុន
SEPA Sepa bank transfer
200,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Mokhtarinhodz +739
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
SEPA INSTANT PAYMENT ENABLED
30,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
katitGpower +688
បាន​ឃើញ 9 ម៉ោងមុន
SEPA enable instant payment
40,00 EUR $0,95 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
MisterProper +92
លើ​អ៊ីនធឺណិត
SEPA THIRD PARTY ACCEPTED
500,00 EUR $0,65 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
HafizAbdullah +2
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
កាត​កាដូ Google Play I need Daily GPC Cards
50,00 EUR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ ទទួល​យក​លេខ​កូដ​អេឡិចត្រូនិក
PeachyYak120 +208
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
PayPal For PayPal users
70,00 EUR $0,91 ទិញ ទិញ
តែ PayPal ដែល​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ត្រឹមត្រូវ​ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
FunnyDiscus29 +29
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
SEPA CTT BANK
300,00 EUR $0,73 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
HongKongTrader +32
បាន​ឃើញ 4 នាទីមុន
SEPA Honest dealer
100,00 EUR $0,74 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា
coins247crypto +73
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
SEPA Photo id not Required
50,00 EUR $0,83 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ការចរចា
Membae +9
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal Instant release
50,00 EUR $0,85 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
SnazzyDorado298 +4
បាន​ឃើញ 15 នាទីមុន
PayPal Instant release
20,00 EUR $0,86 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ គ្មាន​ការចរចា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
MalcomXPanther +7
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal out here to do my best
10,00 EUR $0,87 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Arrif +4
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal Fast and reliable trader
50,00 EUR $0,87 ទិញ ទិញ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​អាល្លឺម៉ង់

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Sofort

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Sofort ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Sofort

Skrill

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Skrill ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Skrill

SEPA

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ SEPA ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ SEPA

កាត​កាដូ Google Play

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Google Play ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Google Play

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​អាល្លឺម៉ង់​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​អាល្លឺម៉ង់​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។