ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​ហ្កាបុង

Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើវិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន តាម​វិធី​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ Paxful។

វិនិយោគ​លើ Bitcoin បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ លក់ និង​ផ្ញើ Bitcoin ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ Bitcoin រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ, កាត​កាដូ, Paypal, Western Union, Moneygram, បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​វិធី​ជាច្រើន​ទៀត!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ហ្វ្រង់ CFA អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (BEAC) នៅ​ហ្កាបុង

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

RootedHoopoe141 +26
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal INSTANT RELEASE
17.378,00 XAF $0,86 ទិញ ទិញ
no verification needed friends and family
0725733683 +261
បាន​ឃើញ 2 នាទីមុន
PayPal Instant release
10.000,00 XAF $0,82 ទិញ ទិញ
no receipt needed no verification needed friends and family
prettyqueen888888 +144
បាន​ឃើញ 3 នាទីមុន
PayPal release right away
17.009,00 XAF $0,62 ទិញ ទិញ
Jaime_traders +7
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
PayPal fast trades
10.000,00 XAF $0,85 ទិញ ទិញ
friends and family
KindlyMarlin815 +316
បាន​ឃើញ មួយថ្ងៃមុន
PayPal family and friends
10.000,00 XAF $0,80 ទិញ ទិញ
friends and family
Mimbe237 +1168
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
Bank Transfer Ecobank and UBA
50.000,00 XAF $0,87 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
TeteBoiArreh +61
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
MTN Mobile Money Quick release
6.000,00 XAF $0,94 ទិញ ទិញ
receipt required no negotiation
Cushy12 +1901
បាន​ឃើញ 4 នាទីមុន
Orange money Trade SAFELY
10.000,00 XAF $0,93 ទិញ ទិញ
no receipt needed no third parties
Shina2K +12
បាន​ឃើញ 7 នាទីមុន
MTN Mobile Money Welcome
6.000,00 XAF $0,93 ទិញ ទិញ
receipt required no negotiation
Cushy12 +1901
បាន​ឃើញ 4 នាទីមុន
MTN Mobile Money TRADE SAFELY
10.000,00 XAF $0,93 ទិញ ទិញ
no receipt needed no third parties
MSMOG000 +1500
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MTN Mobile Money Fast and reliable
6.000,00 XAF $0,93 ទិញ ទិញ
MSMOG000 +1500
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Orange money Rapide
6.000,00 XAF $0,93 ទិញ ទិញ
no receipt needed
segundamilare1866 +3063
បាន​ឃើញ 38 នាទីមុន
MTN Mobile Money fast payout
6.000,00 XAF $0,91 ទិញ ទិញ
CruzTech +25
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
MTN Mobile Money Fast And Reliable Trader
6.000,00 XAF $0,91 ទិញ ទិញ
no verification needed
koki237 +1377
បាន​ឃើញ 37 នាទីមុន
Orange money Fast and rapid
10.000,00 XAF $0,90 ទិញ ទិញ
no verification needed
koki237 +1377
បាន​ឃើញ 37 នាទីមុន
MTN Mobile Money Fast and rapid
10.000,00 XAF $0,90 ទិញ ទិញ
no verification needed
UltraWarbler295 +295
បាន​ឃើញ 27 នាទីមុន
MTN Mobile Money Fast release
5.859,00 XAF $0,90 ទិញ ទិញ
no receipt needed no verification needed
segundamilare1866 +3063
បាន​ឃើញ 38 នាទីមុន
Momo Say hi
5.859,00 XAF $0,89 ទិញ ទិញ
online payments
LimberMosquito591 +36
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
MTN Mobile Money Float momo or uv om
5.800,00 XAF $0,88 ទិញ ទិញ
no verification needed no third parties with receipt
Mimbe237 +1168
បាន​ឃើញ 2 ម៉ោងមុន
MTN Mobile Money Thank You For Your Trust
100.000,00 XAF $0,87 ទិញ ទិញ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ហ្កាបុង

Bank Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Bank Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Bank Transfer

PayPal

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PayPal today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Amazon Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Amazon Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Amazon Gift Card

Steam Wallet Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Steam Wallet Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Steam Wallet Gift Card

OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ OneVanilla VISA/MasterCard Gift Card

WeChat Pay

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with WeChat Pay today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ WeChat Pay

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ហ្កាបុង​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​ហ្កាបុង​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​ហ្កាបុង​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។