ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​បេណាំង

Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​អាច​ជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើវិធី​បង់ប្រាក់​ណា​ក៏​បាន តាម​វិធី​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ Paxful។

វិនិយោគ​លើ Bitcoin បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ Paxful ជា​ទី​កន្លែង​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ លក់ និង​ផ្ញើ Bitcoin ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់​ជាង 300 ជម្រើស​សម្រាប់ Bitcoin រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ, កាត​កាដូ, Paypal, Western Union, Moneygram, បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​វិធី​ជាច្រើន​ទៀត!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ Communauté Financière Africaine (BCEAO), Franc នៅ​បេណាំង

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

HappyIlisha837 +13
បាន​ឃើញ 21 នាទីមុន
MTN Mobile Money 5G RELEASE
100.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no negotiation
Djafar +845
បាន​ឃើញ 4 នាទីមុន
MTN Mobile Money Orange MTN MOOV
25.000,00 XOF $0,94 ទិញ ទិញ
no verification needed
NumberOne225 +1344
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MTN Mobile Money MTNMOOVCIVBENINTOGO
18.000,00 XOF $0,93 ទិញ ទិញ
no verification needed
DigitalXP +319
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MTN Mobile Money MTN MOOV BENIN et INTER
6.000,00 XOF $0,90 ទិញ ទិញ
online payments
Kitokoss +1263
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
MTN Mobile Money MTNOMMOOVWAVE
20.000,00 XOF $0,89 ទិញ ទិញ
no receipt needed no verification needed
TucoolFerry47BTC +12
បាន​ឃើញ 18 នាទីមុន
MTN Mobile Money MTN Moov Benin CIV Togo
6.000,00 XOF $0,83 ទិញ ទិញ
online payments no third parties no negotiation
cmonts1978 +424
បាន​ឃើញ 52 នាទីមុន
ANY Credit/Debit Card YONEMA
5.859,00 XOF $0,80 ទិញ ទិញ
no receipt needed no verification needed online payments
PrettyCod293 +13
បាន​ឃើញ 18 នាទីមុន
PayPal Aucun vérification requis
6.000,00 XOF $0,67 ទិញ ទិញ
no negotiation
malicktidjani +85
លើ​អ៊ីនធឺណិត
ANY Credit/Debit Card Fast payment 20k per day
5.859,00 XOF $0,83 ទិញ ទិញ
no verification needed
prettyqueen666888 +2
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal release right away
17.456,00 XOF $0,62 ទិញ ទិញ
CoraMusic +46
បាន​ឃើញ 14 ម៉ោងមុន
Bank Transfer UBA Bank
10.000,00 XOF $0,87 ទិញ ទិញ
receipt required no third parties guided trade
NumberOne225 +1344
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Orange money CISENEGALBFMALINIGER
20.000,00 XOF $0,98 ទិញ ទិញ
no verification needed
Mamadou0035 +474
បាន​ឃើញ 9 នាទីមុន
Orange money OM Wave et Western Union
7.000,00 XOF $0,98 ទិញ ទិញ
no verification needed
NumberOne225 +1344
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Wave Mobile Wallet Wave Cot Divoir E Sénégal
10.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no verification needed
Djafar +845
បាន​ឃើញ 4 នាទីមុន
Orange money Orange MTN MOOV
25.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no verification needed
serigne12 +749
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Orange money wave senegal cote divoir
15.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no receipt needed
serigne12 +749
បាន​ឃើញ មួយនាទីមុន
Wave Mobile Wallet wave sendwave
15.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no verification needed
HappyIlisha837 +13
បាន​ឃើញ 21 នាទីមុន
Orange money 5G RELEASE
100.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no negotiation
sandrine90 +940
បាន​ឃើញ 13 នាទីមុន
Wave Mobile Wallet Wave
10.000,00 XOF $0,95 ទិញ ទិញ
no receipt needed
cmonts1978 +424
បាន​ឃើញ 52 នាទីមុន
Wave Mobile Wallet wave senegal
5.859,00 XOF $0,93 ទិញ ទិញ
no verification needed online payments

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​បេណាំង

Bank Transfer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Bank Transfer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Bank Transfer

PayPal

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PayPal today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

ANY Credit/Debit Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with ANY Credit/Debit Card today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ ANY Credit/Debit Card

Payoneer

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with Payoneer today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Payoneer

MTN Mobile Money

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with MTN Mobile Money today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ MTN Mobile Money

PCS Prepaid Cash Services

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold cryptocurrency. Find the best offer below and buy cryptocurrency with PCS Prepaid Cash Services today.

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PCS Prepaid Cash Services

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​បេណាំង​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​បេណាំង​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​បេណាំង​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។