សូម​រាប់​អាន​ជា​មិត្តភក្តិផង​បាន​អត់?

ចូលរួម​សហគមន៍ Paxful

សូម​អញ្ជើញ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ពួកយើង​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ហើយ​ពួកយើង​នឹងជូន​ដំណឹង​អ្នក​អំពី​ហេតុការណ៍​កំពុង​កើតឡើង​នៅ Paxful និង​ពិភព​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ជាប់​ជានិច្ច។ ទី​នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​នឹង​ឃើញ​គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ពួកយើង ហើយ​ពួកយើង​នឹង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទំព័រ​នេះផងដែរ ពេល​ពួកយើង​មាន​បញ្ចូល​បណ្ដាញ​ថ្មីៗ។

គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម Paxful

តោះ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង!

ភ្ជាប់​ជាមួយ​គណនី​ខាង​ក្រោម​ណា​មួយ ឬ​ទាំងអស់​ក៏​បាន!

គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម Paxful

តោះ​ជជែក​នៅ​លើ Telegram

ពួកយើង​បាន​បង្កើត​បណ្ដាញ Telegram ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​សម្រាប់​ប្រទេស​នីមួយៗ​ដែល​ពួកយើង​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម។ សូម​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ជាមួយ​ពួកយើង​នៅ​លើ Telegram ដើម្បី​ជជែក​ជាមួយ​ពួកយើង​អំពី​ការយល់ឃើញ​របស់​អ្នក​មក​លើ Paxful និង​ជជែក​ជាមួយ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វិស័យ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់​អ្នក។

សិក្ខា​សាលា​តាម​អ៊ីនធឺណិត​របស់ Paxful

ចង់​តាមដាន​មុខងារ​ថ្មីៗ​បំផុត​នៅ​លើ Paxful និង​និន្នាការ​ក្នុង​វិស័យ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​មែន​ទេ? សិក្ខា​សាលា​របស់​ពួកយើង​គឺ​ជា​កំណប់​ទ្រព្យ​ចំណេះដឹង​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ស្វែងយល់។

គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម Paxful