ជួប​ជាមួយ​ក្រុម​ការងារ Paxful!

បុគ្គលិក Paxful គឺ​ជា​ស្នូល​សំខាន់​របស់​ក្រុមហ៊ុន។ ដោយ​មាន​វប្បធម៌ និង​សាវតារ​ខុសៗ​គ្នា ពួក​យើង​តែងតែ​មាន​ឱកាស​រៀនសូត្រ​ពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ ចំណុច​ណា​ល្អ​បំផុត​ឬ? គ្រប់​គ្នា​អាច​ក្រេប​យក​បទពិសោធន៍​ភាសា និង​វប្បធម៌​ខុសៗ​គ្នា។ ទោះ​ពួក​យើង​អាច​មាន​ក្រុម​ការងារ​ដែល​ជំនាញ​ខាង​ផលិតផលក៏​ដោយ ក៏​ ប្រព័ន្ធ​របស់​ពួក​យើង​ជា​ផ្លែ​ផ្កា​ដែល​បាន​មក​ពី​កិច្ចសហការ​គ្នា និង​មតិ​កែលម្អ​ពី​គ្រប់​ក្រុម​ការងារ និង​គ្រប់​ផ្នែក​ដែរ។

Max

ទីប្រឹក្សា​ក្រុមហ៊ុន (សហរដ្ឋ​អាមេរិក)

នៅ Paxful តើអ្វី​ទៅ​ដែល​អ្នក​អត់​ពុំ​បាន​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ?

និយាយ​លេង​សើច​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ការងារ​របស់​ខ្ញុំ។

នៅ Paxful តើមាន​អ្វី​ទៅ​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជាប់?

សក្ដានុពល។ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​មាន​សក្ដានុពល​ធំធេង​ណាស់ ហើយ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា ខ្ញុំ​អាច​ដើរ​តួ​សំខាន់​ក្នុង​ការឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ជោគជ័យ​របស់​ពួក​យើង។

ទាក់ទង​នឹង Paxful/ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល តើមាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង?

មនុស្ស​ផ្សេងៗ​សួរ​ថា ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​សំខាន់។ ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា មនុស្ស​ជិត 2 ពាន់​លាន​នាក់​មិន​មាន​ឱកាស​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​បែប​ប្រពៃណី​ទេ។ Paxful ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ទាំង​នោះ​នូវ​ឱកាស​ចូលរួម​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ។

Lana

ប្រធាន​ផ្នែក​អនុលោមភាព (សហរដ្ឋ​អាមេរិក)

នៅ Paxful តើមាន​អ្វី​ទៅ​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជាប់?

កម្លាំង​ជំរុញ និង​ថាមពល​វិជ្ជមាន​ក្នុង​ការនាំយក Bitcoin ទៅ​ជូន​មនុស្ស​ទាំងឡាយ។

ក្នុង​ការងារ​របស់​អ្នក តើឥទ្ធិពល​អ្វី​ទៅ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ​បំផុត?

ខ្ញុំ​ទទួល​បន្ទុក​ដើម្បីប្រាកដ​ថា ពួក​យើង​ចាប់​បាន​ជន​ខិលខូច។ ខ្ញុំ​បាន​ផ្ដល់​ឧបករណ៍ និង​ដំណើរការ​ក្នុង​ការអនុវត្ត​ការងារ​នេះ​ដល់​ក្រុម​ការងារ​របស់​ខ្ញុំ។ ពួក​យើង​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការក្លែង​បន្លំ និង​សកម្មភាព​ខុស​ច្បាប់​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​របស់​ពួក​យើង​ជា​ដាច់​ខាត។

Trisha

អ្នក​ឯកទេស​ខាង​រូប​ឌីជីថល (ហ្វ៊ីលីពីន)

នៅ Paxful តើអត្ថប្រយោជន៍​ណា​ឡូយ​ជាង​គេ​បំផុត?

ខ្ញុំ​ពេញចិត្ត​នឹង​អត្ថប្រយោជន៍​កន្លែង​ហាត់​ប្រាណ និង​ស្ប៉ា​ណាស់! ក្រុមហ៊ុន​ពិតជា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​សុខុមាលភាព​របស់​បុគ្គលិក​ខ្លួន ហើយ​អត្ថប្រយោជន៍​នេះ​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​បាន​ខ្លះ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​ស្ត្រេស​បំផុត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។

ទាក់ទង​នឹង Paxful/ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល តើមាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង?

ខ្ញុំ​ចង់​ឱ្យ​មនុស្ស​ដឹង​កាន់​តែ​ច្រើន​អំពី​វិស័យ​នេះ​ទាំង​មូល។ ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​មាន​អ្វីៗ​ជាច្រើន​ដែល​អាច​ផ្ដល់​ជូន​បាន ជា​ពិសេស​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មិន​ប្រើ​សេវា​ធនាគារ។

ចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្រុមហ៊ុន Paxful ដែល​អ្នក​បាន​ចូលរួម​មក​ទល់​ឥឡូវ តើព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត?

ចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្រុមហ៊ុន Paxful ដែល​អ្នក​បាន​ចូលរួម​មក​ទល់​ឥឡូវ តើព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត?

Ysabelle

អ្នក​ឯកទេស​ខាង​ធ្វើ​ទីផ្សារ​តាម​វីដេអូ (ហ្វ៊ីលីពីន)

នៅ Paxful តើមាន​អ្វី​ទៅ​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជាប់?

អ្វី​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ប្រឹងប្រែង​ឥត​ឈប់​នោះ​គឺ​ឱកាស​រីក​ចម្រើន​ដែល​គ្មាន​ដែន​កំណត់​នៅ​ទី​នេះ។ សូម្បី​នៅ​ពេល​ដែលខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង​ខ្ចី​ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ជឿជាក់​លើ​ខ្ញុំ និង​ការងារ​របស់​ខ្ញុំ។ ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​ឱកាស​ឱ្យ​ខ្ញុំ​បង្ហាញ​អំពី​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​បាន។

ចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្រុមហ៊ុន Paxful ដែល​អ្នក​បាន​ចូលរួម​មក​ទល់​ឥឡូវ តើព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត?

រាល់ពេលដែលពួកយើងចេញទៅក្រៅដើម្បីផឹក វាជា​រឿង​គួរ​ឱ្យ​សប្បាយ​រីករាយ​ណាស់ និង​ផ្ដល់​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ការងារ​នៅ​ក្រៅ​កន្លែង​ធ្វើការ!

ក្នុង​ការងារ​របស់​អ្នក តើឥទ្ធិពល​អ្វី​ទៅ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ​បំផុត?

ការងារ​របស់​ខ្ញុំ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ប្រែ​ក្លាយ​ទឹក​ចិត្ត​ស្រឡាញ់​ទៅ​ជា​ស្នាដៃ​ការងារ​ដែ​ល​មាន​ឥទ្ធិពល​ទៅ​លើ​អ្នក​មើល​វីដេអូ​ដែលពួក​យើង​បង្កើត។

Michelle

អ្នក​វិភាគ​គុណភាព​មតិ​ប្រតិកម្ម (ហ្វ៊ីលីពីន)

នៅ Paxful តើអត្ថប្រយោជន៍​ណា​ឡូយ​ជាង​គេ​បំផុត?

ពេល​មើល​ឃើញ​ក្រុម​ការងារ​ទាំងមូល​រីក​ចម្រើន ដោយ​ធ្វើការ​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ទាំង​ទឹក​មុខ​ញញឹម​ចេញ​ពី​ក្នុង​ចិត្ត។ ការចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ដំណើរការ​រីក​ចម្រើន​នេះ​ជួយ​ជំរុញ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​បន្ត​នៅ Paxful។ ប្រាកដ​ណាស់ ពេល​តម្លៃ Bitcoin កើន​ឡើង​ក៏​ដូច្នេះ​ដែរ!

ទាក់ទង​នឹង Paxful/ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល តើមាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង?

ខ្ញុំ​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​មាន​ចំណេះដឹង​សមស្រប​ទាក់ទង​នឹង​របៀប​ដែល Bitcoin ដំណើរការ​ជា​ទូទៅ និង​របៀប​ដែល​ការ​ជួញដូរ​ដំណើរការ​នៅ Paxful។ ដូច្នេះ ពួកគេ​អាច​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​ថា​តើពួកគេ​កំពុង​ត្រូវ​អ្នក​ផ្សេង​ឆបោក​ដែរ​ឬ​ទេ។

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពីរ​បី​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ តើអ្នក​ចង់​ឃើញ Paxful សម្រេច​បាន ឬ​ធ្វើ​អ្វីដែរ​​ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ?

ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេក​វិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ប្រព័ន្ធ​ជួញដូរ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​លេខ​មួយ!

Madis

អ្នក​អភិវឌ្ឍ PHP (អេស្តូនី)

នៅ Paxful តើអ្វី​ទៅ​ដែល​អ្នក​អត់​ពុំ​បាន​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ?

ញ៉ាំ​ផ្លែឈើ និង​គ្រាប់​ផ្លែឈើ​នៅ​ចង្ក្រាន​បាយ ជា​ពិសេស​គ្រាប់​ស្វាយ​ចន្ទី។

នៅ Paxful តើមាន​អ្វី​ទៅ​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជាប់?

អ្នក​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើការ​ជាមួយ និង​គោលដៅ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​មនុស្ស​ទាំងឡាយ​អាច​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន ព្រោះ​ថា​បើ​មិន​ដូច្នោះទេ ពួកគេ​នឹង​មិន​អាច​មាន​ឱកាស​នេះ​ទេ។

ទាក់ទង​នឹង Paxful/ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល តើមាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង?

ថា​មាន​មធ្យោបាយ​ពិត​ប្រកប​ដោយ​គុណ​ប្រយោជន៍​​ក្នុង​ការរក​លុយ​តាម Paxful ហើយ​មិន​មែន​គ្រប់​គ្នា​ជា​មនុស្ស​ឆបោក​ទេ។

Pavel

វិស្វករ Kubernetes (អេស្តូនី)

នៅ Paxful តើអ្វី​ទៅ​ដែល​អ្នក​អត់​ពុំ​បាន​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ?

ផឹក​កាហ្វេ​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ការងារ​របស់​ខ្ញុំ។ នេះ​ជា​ពេល​ដ៏​ល្អ​មួយ ដើម្បី​ទទួល​បាន​មតិ​ប្រតិកម្ម​ក្រៅ​ផ្លូវការ​ពី​គ្រប់​គ្នា និង​ស្វែងយល់​អំពី​អ្វី​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ដទៃ​ទៀត។ ការជជែក​លេង​ខាង​ក្រៅ​អាច​ជួយ​សន្សំ​ពេល​ដែល​ចំណាយ​នៅ​ក្នុង​ការប្រជុំ​បាន។

នៅ Paxful តើអត្ថប្រយោជន៍​ណា​ឡូយ​ជាង​គេ​បំផុត?

កន្លែង​ហាត់ប្រាណ អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ដែល​ផ្ដល់​ជូន និង​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក។ ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ រឿង​សំខាន់​ដែល​ឧស្សាហ៍​ភ្លេច​នោះ​គឺ​ថា Paxful ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើការ​ឱ្យ​ប្រកប​ដោយ​ភក្ដីភាព​បំផុត​ក្នុង​ឆាក​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ។ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ធ្វើ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​កាន់​តែ​មាន​ផាសុកភាព និង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ខ្លួន​ឯង​សំខាន់​ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។

ចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្រុមហ៊ុន Paxful ដែល​អ្នក​បាន​ចូលរួម​មក​ទល់​ឥឡូវ តើព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត?

ព្រឹត្តិការណ៍​អស្ចារ្យ​បំផុត​នោះ​គឺ Summer Days របស់​ពួក​យើង នៅ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​មូល រួម​ទាំង​អ្នក​គ្រប់​គ្នា​ពី​ការិយាល័យ​ផ្សេង​ទៀត បាន​មក​ជួបជុំ​គ្នា​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ដើម្បី​កសាង​ស្មារតី​ក្រុម​នៅ​​ទីក្រុង​សព្លីត ប្រទេស​ក្រូអាស៊ី។ ការអាច​ជួប​មិត្ត​រួម​ការងារ មាន​ឱកាស​ស្គាល់​អ្នក​គ្រប់​គ្នា និង​អាច​កសាង​ស្មារតី​ក្រុម​ពិតៗ​គឺជា​រឿង​អស្ចារ្យ​ណាស់។

Aska

មន្ត្រី​អនុលោមភាព (ហុងកុង)

នៅ Paxful តើមាន​អ្វី​ទៅ​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជាប់?

លទ្ធផល និង​សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​របស់​ខ្ញុំ។

ទាក់ទង​នឹង Paxful/ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល តើមាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង?

ថា​ពួក​យើង​ប្រឹង​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការការពារ​អ្នក​លក់ និង​អ្នក​ទិញ! អ្វី​ដែល​ពួក​យើង​មិន​ចង់​ឱ្យ​កើត​ឡើង​បំផុត​នោះ​គឺ​ការឃាត់​ទុក BTC។

ចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្រុមហ៊ុន Paxful ដែល​អ្នក​បាន​ចូលរួម​មក​ទល់​ឥឡូវ តើព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត?

ហោះ​ទៅ​ការិយាល័យ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច និង​ធ្វើ​ការបណ្ដុះបណ្ដាល។

Tugba

អ្នក​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធភាព (អេស្តូនី)

នៅ Paxful តើអ្វី​ទៅ​ដែល​អ្នក​អត់​ពុំ​បាន​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ?

ក្រុម​ការងារ​បស់​ខ្ញុំ!

នៅ Paxful តើមាន​អ្វី​ទៅ​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជាប់?

មាន​ឱកាស​រីក​ចម្រើន​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​ក្នុង​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ជំនាញ​គ្រប់គ្រង។

ទាក់ទង​នឹង Paxful/ហិរញ្ញវត្ថុ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល តើមាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង?

ព្រឹត្តិការណ៍ Paxful ទាំងអស់​សុទ្ធ​តែ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍! ប៉ុន្តែ​ពិសេស​ជាង​គេ​គឺ​កម្មវិធី Summer Days ឆ្នាំ 2019 ជា​ទី​គាប់​ចិត្ត ដែល​ពួក​យើង​បាន​ចំណាយ​ពេល​ពេញ​មួយ​សប្ដាហ៍​នៅ​ក្រូអាស៊ី។