ទិញ Bitcoin នៅ​រុស្ស៊ី

កំពុង​ស្វែងរក​កន្លែង​ប្ដូរ​ប្រាក់​របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC មែន​ទេ? អ្នក​រក​ចំ​កន្លែង​ហើយ។ Paxful ដែល​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ឈាន​មុខងារ​គេ​មួយ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក មក​ដល់​រុស្ស៊ី​ហើយ​ឥឡូវ​នេះ។

ទិញ BTC នៅ​កន្លែង​ជួញដូរ​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត។ ពួកយើង​បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​វិភាគ Blockchain ធំៗ ដើម្បី​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​ពួកយើង​ពី​ប្រតិបត្តិការ​គួរ​ឱ្យ​សង្ស័យ​ទាំងឡាយ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង។ តាម​រយៈ​ក្រុម​ផ្ដល់​សេវា​បម្រើ​អតិថិជន​ពេញ 24/7 អ្នក​មិន​ចាំបាច់​បារម្ភ​​ឡើយ។

នៅ​ពេល​អ្នក​ចុះឈ្មោះ​នៅ​លើ Paxful អ្នក​ទទួល​បាន​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​មួយ។ ពួកយើង​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា កាបូប​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​ភាពចន្លោះ​ប្រហោង​ទាំងឡាយ​ដោយ​បញ្ចូល​ស្រទាប់​សុវត្ថិភាព​មួយ​ចំនួន រួម​ទាំង​ការចូល​គណនី​ដោយ​ឆ្លងកាត់​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​ពីរ​ជំហាន (2FA)។ សូម​អញ្ជើញ​ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ និង​ជ្រើសរើស​ពី​ការផ្ដល់ជូន​រាប់​ពាន់​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​ទទួល​បាន​ការទុក​ចិត្ត​របស់​ពួកយើង​ចុះ!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ដុល្លារ​អាមេរិក នៅ​រុស្ស៊ី

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

Vitalie_win +204
បាន​ឃើញ 3 hours ago
WebMoney Online Fast Exchange
$ 10.00 USD $$ 0.68 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
disii +45
បាន​ឃើញ 55 minutes ago
PayPal No negotiations
$ 33.00 USD $$ 0.73 ទិញ ទិញ
HighHoopoe500 +133
បាន​ឃើញ 24 minutes ago
PayPal
$ 50.00 USD $$ 0.71 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
GentleSauger19 +285
បាន​ឃើញ 12 hours ago
PayPal goods and services
$ 30.00 USD $$ 0.77 ទិញ ទិញ
តែ PayPal ដែល​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ត្រឹមត្រូវ​ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
bachyen445835 +3950
បាន​ឃើញ 1 hour ago
PayPal INSTANT RELEASE
$ 50.00 USD $$ 0.75 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
YamaueMirai2012 +0
បាន​ឃើញ 5 hours ago
PayPal Fast and Easy 58 min
$ 100.00 USD $$ 0.90 ទិញ ទិញ
តែ PayPal ដែល​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ត្រឹមត្រូវ​ប៉ុណ្ណោះ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
SB_BOBO +333
បាន​ឃើញ 55 minutes ago
បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ Try any fund card
$ 500.00 USD $$ 0.80 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
WonGoby315 +12
បាន​ឃើញ 56 minutes ago
PayPal Instant release
$ 80.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
SweetHillstar511 +10
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Amazing paypal offers
$ 100.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
NotedCrab951 +21
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Instant release
$ 80.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
SheenSpurfowl231 +18
បាន​ឃើញ 1 hour ago
PayPal Cheapest
$ 45.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
UsefulBleak966 +10
បាន​ឃើញ 10 minutes ago
PayPal Amazing PayPal Offers
$ 50.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
GodlySandfish927 +25
បាន​ឃើញ 20 minutes ago
PayPal Instant release
$ 11.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
LegitGallito633 +18
បាន​ឃើញ 13 minutes ago
PayPal FRIENDS AND FAMILY OPTION
$ 25.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
UpBobolink720 +59
បាន​ឃើញ 1 hour ago
PayPal PayPal
$ 50.00 USD $$ 0.62 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
GogeanFlorin +32
បាន​ឃើញ 10 minutes ago
PayPal TRUSTED
$ 40.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
SavvySturgeon579 +5
បាន​ឃើញ 13 minutes ago
បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ Honest and fast
$ 10.00 USD $$ 1.00 ទិញ ទិញ
កាត​ជាក់ស្ដែង ត្រូវការ​ឯកសារ​សម្គាល់​ខ្លួន​ដែល​ភ្ជាប់​រូបថត
LuckyFlorican404 +17
បាន​ឃើញ 40 minutes ago
PayPal TRUSTED
$ 40.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
PallySnipe850 +2
បាន​ឃើញ 11 hours ago
PayPal Honest and fast
$ 150.00 USD $$ 0.71 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
CrypToExpert01 +17
បាន​ឃើញ 6 minutes ago
PayPal Instant release
$ 150.00 USD $$ 1.02 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​រុស្ស៊ី

បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Qiwi

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Qiwi ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Qiwi

WebMoney

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ WebMoney ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ WebMoney

Payeer

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Payeer ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Payeer

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​រុស្ស៊ី​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​រុស្ស៊ី​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​រុស្ស៊ី​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។