ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​ហ្កាណា

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​កន្លែង​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព ដើម្បី​ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​ស៊ីឌី​ហ្កាណា (GHS) របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC អ្នក​មក​ត្រូវ​កន្លែង​ហើយ។ ក្នុង​នាម​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក Paxful ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ BTC បាន​ភ្លាមៗ និង​ប្រើប្រាសវា​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​សម​ប្រកប ដូចជា​ការជួញដូរ​ឬ​ផ្ញើ​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត ឬ​ក៏​ការបង់ប្រាក់​បាន​គ្រប់​ពេល និង​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ជាដើម ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ចំណាយ​បន្ថែម​ដែល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​បែប​ប្រពៃណី​នោះ​ឡើយ។

អ្នក​អាច​ទិញ BTC តាម​ជម្រើស​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើប្រាស់​វិធី​បង់​ប្រាក់​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​បង់ប្រាក់​រាប់រយ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​របស់​ពួកយើង។ ហើយ​តាម​រយៈប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​រឹងមាំ អ្នក​អាច​ឈប់​បារម្ភ​បាន ដោយ​ដឹង​ថា អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការជួញដូរ​លំដាប់​ខ្ពស់​ពី​អ្នក​លក់​ដែល​មាន​ការទុកចិត្ត​ច្រើន​បំផុត។ សូម​អញ្ជើញ​ស្វែងរក​អ្វី​ដែល​ស័ក្តិសម​នឹង​អ្នក​បំផុត រួច​ចាប់ផ្ដើម​ចុះ។

អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​នោះ​គឺ​ថា ការចាប់ផ្ដើម​មាន​ភាពងាយស្រួល​បំផុត—បង្កើត​គណនី ទទួល​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​អ្នក រួច​ជួញដូរ​បាន​ភ្លាម!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ស៊ីឌី​ហ្កាណា នៅ​ហ្កាណា

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

Jaxpot04 +1293
លើ​អ៊ីនធឺណិត
សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone Wedrawal only
100.00 GHS $0.99 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី គ្មាន​ការចរចា
ansahpeprah +1319
បាន​ឃើញ 4 hours ago
MTN Mobile Money ℂ𝔸𝕊ℍ 𝕆𝕌𝕋 𝕆ℕ𝕃𝕐
81.00 GHS $0.84 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
bhigbrain19 +21
បាន​ឃើញ 2 hours ago
MTN Mobile Money
81.00 GHS $0.87 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Ciru +163
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MTN Mobile Money Instant release
81.00 GHS $0.87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
Ciru +163
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Momo instant release
81.00 GHS $0.87 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
CoinNet1 +1652
បាន​ឃើញ 18 minutes ago
MTN Mobile Money Paxful trusted trader
81.00 GHS $0.86 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
CoinNet1 +1652
បាន​ឃើញ 18 minutes ago
សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone Trusted and genuinetrade
81.00 GHS $0.86 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
CoinNet1 +1652
បាន​ឃើញ 18 minutes ago
Momo Paxful trusted trader
81.00 GHS $0.85 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
segundamilare1866 +4758
លើ​អ៊ីនធឺណិត
សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone Say hi
81.00 GHS $0.85 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី គ្មាន​ការចរចា
Generalmwalimu +43
បាន​ឃើញ 3 minutes ago
PayPal Honest trading
90.00 GHS $0.85 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
ansahpeprah +1319
បាន​ឃើញ 4 hours ago
សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone BUY BTC in 30 seconds
81.00 GHS $0.84 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Azizmanaf7972 +1050
បាន​ឃើញ 1 hour ago
MTN Mobile Money MTN
81.00 GHS $0.87 ទិញ ទិញ
ansahpeprah +1319
បាន​ឃើញ 4 hours ago
Momo ℂ𝔸𝕊ℍ 𝕆𝕌𝕋 𝕆ℕ𝕃𝕐
81.00 GHS $0.84 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
ansahpeprah +1319
បាន​ឃើញ 4 hours ago
Airtel Money ANY
81.00 GHS $0.84 ទិញ ទិញ
YmgMolar1 +10
បាន​ឃើញ 1 day ago
MTN Mobile Money
81.00 GHS $0.84 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ការចរចា
Ghazzy +2437
លើ​អ៊ីនធឺណិត
សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone Instant release
100.00 GHS $0.83 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
Scrilla96 +346
បាន​ឃើញ 1 hour ago
Momo Serious Business only
81.00 GHS $0.83 ទិញ ទិញ
Ghazzy +2437
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MTN Mobile Money Instant release
100.00 GHS $0.83 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
Ghazzy +2437
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Momo Fast release
100.00 GHS $0.83 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
Nasara69 +1838
លើ​អ៊ីនធឺណិត
MTN Mobile Money Simple trader
1000.00 GHS $0.83 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ហ្កាណា

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

MTN Mobile Money

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ MTN Mobile Money ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ MTN Mobile Money

Airtel Money

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Airtel Money ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Airtel Money

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ទូទាត់​ជា​សាច់ប្រាក់ Vodafone

Momo

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Momo ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Momo

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ហ្កាណា​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​ហ្កាណា​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​ហ្កាណា​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។