ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់

Paxful ដែល​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ធ្វើ​ឱ្យ​ការទិញ និង​រក្សា Bitcoin មាន​លក្ខណៈ​កាន់​តែ​ងាយស្រួល និង​មាន​តម្លៃ​ថោក​សម្រាប់​អ្នក។ មិន​ថា​អ្នក​គ្រោង​នឹង​ប្រើប្រាស់ Bitcoin សម្រាប់​ការទិញ​ទំនិញ ការផ្ញើ​ប្រាក់ ឬ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នោះ​ទេ អ្នក​គ្រាន់​តែ​ត្រូវ​បង្កើត​គណនី​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម។

តាម​រយៈ Paxful អ្នក​អាច​ទិញ Bitcoin នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ដោយ​ប្រើ​វិធី​ច្រើន​ជាង 300 ជម្រើស ដូចជា Sofort, Skrill, PayPal, ApplePay, GooglePay, សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ និង​វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ និង​ទូទាំង​សកល​លោក។

ត្រៀម​ខ្លួន​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ Bitcoin ដែល​មាន​ចំនួន​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​រួច​ហើយ​ឬ? ចុះឈ្មោះ​លើ Paxful ទទួល​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​ភ្លាមៗ រួច​រើស​យក​ការផ្ដល់ជូន​សម្រាប់ EUR ដែល​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​អ្នក។

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ អឺរ៉ូ នៅ​អាល្លឺម៉ង់

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

Kevinbbb32 +10
បាន​ឃើញ 18 minutes ago
PayPal FRIENDS AND FAMILY
15.00 EUR $1.02 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
ImYourBit_143 +178
លើ​អ៊ីនធឺណិត
Skrill MASTERCARD Accepted
50.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
katitGpower +970
បាន​ឃើញ 7 hours ago
Skrill Fast and secure
10.00 EUR $0.77 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
angelarachelbee +1639
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal FAST and EASY TRUSTED
25.00 EUR $0.77 ទិញ ទិញ
FinTrix +107
បាន​ឃើញ 1 hour ago
Skrill Fast Settlement
10.00 EUR $0.78 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Novakips +2170
បាន​ឃើញ 10 hours ago
Skrill Instant release
200.00 EUR $0.78 ទិញ ទិញ
FinTrix +107
បាន​ឃើញ 1 hour ago
SEPA THIRD PARTY ACCEPTED
10.00 EUR $0.78 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
JQCler +563
បាន​ឃើញ 14 minutes ago
Skrill FAST AND REAL QUICK
200.00 EUR $0.78 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
Luwali +274
បាន​ឃើញ 8 hours ago
PayPal instant release
10.00 EUR $0.78 ទិញ ទិញ
mutngal2 +1572
បាន​ឃើញ 1 hour ago
PayPal NO VERIFICATION
20.00 EUR $0.79 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
PearlyShellTrader +408
បាន​ឃើញ 9 minutes ago
Skrill Release in Minutes
100.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
Kemmyie +830
បាន​ឃើញ 8 hours ago
PayPal Friends and family
30.00 EUR $0.77 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Novakips +2170
បាន​ឃើញ 10 hours ago
PayPal Instant release
250.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
RichScalyfin917 +40
បាន​ឃើញ 1 hour ago
PayPal
20.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
ទទួល​យក​វិក្កយបត្រ
Kaylakaykaylee +19
បាន​ឃើញ 1 hour ago
PayPal Instant release
25.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Royal_ +106
បាន​ឃើញ 15 hours ago
PayPal Instant release
30.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
Hopepenzi +70
លើ​អ៊ីនធឺណិត
PayPal Instant release
20.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
shyks +562
បាន​ឃើញ 1 minute ago
PayPal
10.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
FarhanMaqsood_Name_Of_Trust +446
បាន​ឃើញ 6 hours ago
Skrill ALL Funds accepted
200.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
ShowyBoga441 +22
បាន​ឃើញ 1 day ago
PayPal Fast Trade
10.00 EUR $0.80 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​អាល្លឺម៉ង់

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Sofort

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Sofort ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Sofort

Skrill

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Skrill ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Skrill

SEPA

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ SEPA ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ SEPA

កាត​កាដូ Google Play

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Google Play ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Google Play

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​អាល្លឺម៉ង់​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​អាល្លឺម៉ង់​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។