ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​អេត្យូពី

បញ្ចៀស​ទ្រព្យ​របស់​អ្នក​ពី​ឥទ្ធិពល​អតិផរណា​ដោយ​រក្សាទុក​ជា Bitcoin ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ នៅ Paxful អ្នក​អាច​ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​ប៊័រ​អេត្យូពី (ETB) របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល មិន​ថា​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ ឬ​តាម​កម្មវិធី​កាបូប Paxful នៅ​លើ iOS និង Android នោះ​ទេ។

ទិញ Bitcoin ពី​អ្នក​លក់​រាប់​ពាន់​នាក់​ក្នុង​ស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក ហើយ​រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​អត្រា​តម្លៃ BTC ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្មើ ឬ​ទាប​ជាង​តម្លៃ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​ក៏​មាន។ ការទិញ Bitcoin នៅ​អេត្យូពី​មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​តម្លៃ​ថោក​នៅ​លើ Paxful ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ថែមទាំង​មាន​សុវត្ថិភាព​ទៀត។ ពួកយើងបាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​សន្តិសុខ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ឈាន​មុខ​គេ​នានា ដើម្បី​ការពារ​កាបូប Bitcoin របស់​អ្នក និង​រក្សា​ឱ្យ​ទីផ្សារ​មាន​សុវត្ថិភាព។ អ្នក​អាច​ជឿជាក់​បាន​ថា ប្រាក់​របស់​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព ហើយ​អ្នក​កំពុង​ទិញ​ពី​ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត​បាន។

បង្កើត​គណនី​ថ្ងៃ​នេះ រួច​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ទ្រព្យ​របស់​អ្នក​ពី​ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​តម្លៃ​រូបិយបណ្ណ​ប៊័រ។

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ ប៊័រ​អេត្យូពី នៅ​អេត្យូពី

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

DivineRemora153 +343
បាន​ឃើញ 6 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE
1000.00 ETB $0.64 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Yonas_T +22
បាន​ឃើញ 4 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE Telebirr
522.00 ETB $0.64 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Havefun1989 +789
បាន​ឃើញ 5 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE እና ሌሎች እናam not Agent
600.00 ETB $0.64 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
EyobAdugnaw +3
បាន​ឃើញ 8 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE
700.00 ETB $0.64 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Sarina_E +15
បាន​ឃើញ 5 hours ago
ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផ្សេងទៀត CBE boA
1300.00 ETB $0.64 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
tsedic42 +151
បាន​ឃើញ 1 hour ago
ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផ្សេងទៀត Very Fast
1000.00 ETB $0.64 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
bebisho +89
បាន​ឃើញ 11 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Cbe tele birr abyssinia
526.00 ETB $0.61 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
dtm_2010 +6
បាន​ឃើញ 9 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE
526.00 ETB $0.60 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
sMr1 +348
បាន​ឃើញ 8 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE ABYSSINIA AWASH
1000.00 ETB $0.59 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
sMr1 +348
បាន​ឃើញ 8 hours ago
ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផ្សេងទៀត CBE ABYSSINIA AWASH
1000.00 ETB $0.59 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
AvidKaluga361 +133
បាន​ឃើញ 8 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ CBE
526.00 ETB $0.59 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
peter5396 +241
បាន​ឃើញ 16 minutes ago
PayPal Trusted
526.00 ETB $0.57 ទិញ ទិញ
JayS3333 +1254
បាន​ឃើញ 6 minutes ago
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត​ផ្សេង​ទៀត Pay Pyypl XE Currencyfair
2000.00 ETB $0.91 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
bebisho +89
បាន​ឃើញ 11 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ (SWIFT) Tele birr cbe Abyssinia
526.00 ETB $0.61 ទិញ ទិញ
peter5396 +241
បាន​ឃើញ 16 minutes ago
MobilePay Telebirr
550.00 ETB $0.61 ទិញ ទិញ
bebisho +89
បាន​ឃើញ 11 hours ago
MobilePay
526.00 ETB $0.61 ទិញ ទិញ
AvidKaluga361 +133
បាន​ឃើញ 8 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ក្នុង​ស្រុក telebirr
526.00 ETB $0.59 ទិញ ទិញ
AvidKaluga361 +133
បាន​ឃើញ 8 hours ago
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ (SWIFT) CBE
526.00 ETB $0.59 ទិញ ទិញ
sMr1 +348
បាន​ឃើញ 8 hours ago
Tele2 Telebirr
1000.00 ETB $0.56 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ
AvidKaluga361 +133
បាន​ឃើញ 8 hours ago
Tele2 BOA CBE TELEBIRR
526.00 ETB $0.56 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ភាគី​ទី​បី

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​អេត្យូពី

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Skrill

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Skrill ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Skrill

បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ បណ្ណ​ឥណទាន/ឥណពន្ធ​ណា​មួយ

កាត​កាដូ Walmart Visa

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Walmart Visa ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Walmart Visa

ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផ្សេងទៀត

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផ្សេងទៀត ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផ្សេងទៀត

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​អេត្យូពី​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​អេត្យូពី​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​អេត្យូពី​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។