ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​បូលីវី

ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​មួយ​លើ​ពិភព​លោក​ឥឡូវ​នេះ​មក​ដល់​បូលីវី​ហើយ! ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​បូលីវីណូ (BOB) របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC បាន​យ៉ាង​រហ័ស ដោយ​ប្រើប្រាស់​វិធី​បង់ប្រាក់​ច្រើន​ជាង 300 ជម្រើស​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ។ ជម្រើស​របស់​អ្នក​រួម​មាន PayU, Mercado Pago, Western Union, សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ (SWIFT), Skrill, PayPal, កាត​កាដូ, សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​ធនាគារ និង​ជម្រើស​ជាច្រើន​ទៀត។

អ្នក​អាច​ទិញ Bitcoin ពី​អ្នក​ជួញដូរ​រាប់​ពាន់​នាក់​នៅ​ក្នុង និង​ក្រៅ​ព្រំដែន​បូលីវី។ ដើម្បី​ឱ្យ​បទពិសោធន៍​ជួញដូរ​របស់​អ្នក​កាន់​តែ​មាន​តម្លៃ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ថែម​ទៀត Paxful ការពារ​ប្រាក់​កាស​របស់​អ្នក​តាម​រយៈ​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​ពីរ​ជំហាន (2FA) សុវត្ថិភាព​លំដាប់​ខ្ពស់​លើ​ប្រព័ន្ធ​របស់​ខ្លួន និង​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​លក់​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន​ឆ្លងកាត់​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​គណនី។

ចាប់ផ្ដើម​ការជួញដូរ Bitcoin របស់​អ្នក​ដោយ​បង្កើត​គណនី Paxful ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​មាន។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​មួយ​ភ្លាម បន្ទាប់​ពី​ចុះឈ្មោះ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើម​បាន។ ការចូលរួម​សហគមន៍​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដែល​កំពុង​លេចធ្លោ​លើ​ពិភព​លោក​មាន​ភាពកាន់​តែ​ងាយស្រួល​ជាង​មុន។ សូម​រីករាយ​ជាមួយ​ការជួញដូរ!

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ បូលីវីណូ​បូលីវី នៅ​បូលីវី

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

JACO100MEDO +141
បាន​ឃើញ 2 minutes ago
សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ Mercantil Santa Cruz
500.00 BOB $0.83 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី ការជួញដូរ​តាម​ការណែនាំ
Generalmwalimu +42
បាន​ឃើញ 46 minutes ago
PayPal Genuine trade partner
103.00 BOB $0.83 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ
prettyqueen118 +42
បាន​ឃើញ 16 minutes ago
PayPal goods and service
344.00 BOB $0.67 ទិញ ទិញ
prettyqueen118 +42
បាន​ឃើញ 16 minutes ago
បណ្ណ​ឥណពន្ធ/ឥណទាន Visa released right away
342.00 BOB $0.67 ទិញ ទិញ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​បូលីវី

សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ​តាម​ធនាគារ

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

Skrill

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Skrill ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Skrill

Wise (TransferWise)

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Wise (TransferWise) ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Wise (TransferWise)

កាត​កាដូ Amazon

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Amazon ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ Amazon

កាត​កាដូ OneVanilla VISA/MasterCard

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ OneVanilla VISA/MasterCard ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាត​កាដូ OneVanilla VISA/MasterCard

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​បូលីវី​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​បូលីវី​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​បូលីវី​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។