សម្ព័ន្ធ Paxful

រក​ប្រាក់ ដោយ​ណែនាំ​អ្នក​ផ្សេង​ឱ្យ​ចូលរួម Paxful

កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព Bitcoin របស់​ពួកយើង​ជួយ​អ្នក​នាំ​យក​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទៅ​ជូន​សហគមន៍​របស់​អ្នក។ ហើយ​ជា​រង្វាន់​បន្ថែម អ្នក​ទទួល​បាន​ចំណូល​នឹងនរ​ផងដែរ។

ណែនាំ​អ្នក​ផ្សេង​ឱ្យ​ចូលរួម Paxful

ចំណូល​បាន​ភ្លាមៗ រាល់​ពេល​មាន​ការជួញដូរ

អ្នក​រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន រាល់​ពេល​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចូលរួម Paxful និង​មនុស្ស​ដែល​ពួកគេ​អញ្ជើញ ធ្វើ​ការទិញ Bitcoin។

ទទួល​បាន​ចំណូល​រាល់​ពេល​មាន​ការជួញដូរ

អ្នក​រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន រាល់​ពេល​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចូលរួម Paxful និង​មនុស្ស​ដែល​ពួកគេ​អញ្ជើញ ធ្វើ​ការទិញ Bitcoin។

ទទួល​បាន 50% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព ទទួល​បាន 50% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព

នៅ​ពេល​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​អញ្ជើញ​ទិញ Bitcoin នៅ​លើ Paxful។

ទទួល​បាន 10% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព ទទួល​បាន 10% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព

នៅ​ពេល​មនុស្ស​ដែល​ទទួល​បាន​ការអញ្ជើញ​ពី​មិត្តភក្តិ​របស់​អ្នក​ធ្វើ​ការទិញ Bitcoin នៅ​លើ Paxful។

ហេតុអ្វី​ត្រូវ​ក្លាយជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ?

កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព Bitcoin របស់​ពួកយើង​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​គាប់​ប្រសើរ​មួយ​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់​អ្នក។

កាបូប BTC
ទទួល​បាន Bitcoin ទទួល​បាន Bitcoin

អ្នក​ទទួល​បាន 50% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព រាល់​ពេល​ដែល​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ទិញ Bitcoin។

បណ្ដាញ​កាន់​តែ​ធំទៅៗ
ពង្រីក​បណ្ដាញ​របស់​អ្នក ពង្រីក​បណ្ដាញ​របស់​អ្នក

អ្នក​ទទួល​បាន 10% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព រាល់​ពេល​ដែល​នរណា​ម្នាក់​ពី​បណ្ដាញ​បន្ត​របស់​អ្នក​ធ្វើ​ការទិញ Bitcoin។

ដក​យក​សាច់​ប្រាក់
ដកយក​បាន​គ្រប់​ពេល ដកយក​បាន​គ្រប់​ពេល

បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ទទួល​បាន Bitcoin ដែល​មាន​តម្លៃ​យ៉ាង​ហោច 10 USD អ្នក​អាច​ដក​យក​ចំណូល​របស់​អ្នក​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​កាបូប Paxful របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន​តាម​ការចង់​បាន។

ក្លាយ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ

តើវា​ដំណើរការ​ដោយ​របៀប​ណា?

ងាយស្រួល​ណាស់ តាម​ពិត ត្រូវការ​តែ​បី​ជំហាន​ងាយៗ​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ Bitcoin។

ក្លាយ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ
អញ្ជើញ​នរណា​ក៏​បាន អញ្ជើញ​នរណា​ក៏​បាន

ចែក​រំលែក​លេខ​កូដ ឬ​តំណ​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម វេទិកា​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ ឬ​សហគមន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​អាច​រក​លេខ​កូដ ឬ​តំណ​មិន​ស្ទួន​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធ (លើ​បណ្ដាញ) ឬ​ផ្ទាំង​សម្ព័ន្ធ (លើ​ឧបករណ៍​ចល័ត)។

ក្លាយ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ
ជួយ​ពួកគេ​ចាប់ផ្ដើម​ជួញដូរ ជួយ​ពួកគេ​ចាប់ផ្ដើម​ជួញដូរ

ណែនាំ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​អំពី​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ និង​របៀប​ជួញដូរ​នៅ​លើ Paxful។ រាល់​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ទិញ Bitcoin អ្នក​ទទួល​បាន 50% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព។ អ្នក​ក៏​ទទួល​បាន 10% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​ផងដែរ រាល់​ពេល​ដែល​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ណា​ម្នាក់​របស់​ពួកគេ​ទិញ Bitcoin នៅ​លើ Paxful។

ក្លាយ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ
ទទួល​ប្រាក់​ទូទាត់ ទទួល​ប្រាក់​ទូទាត់

តាមដាន​សកម្មភាព​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ពី​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធ និង​ពិនិត្យ​មើល​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក​កើន​ឡើង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ បន្ទាប់​ពី​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក​មាន​តម្លៃ​យ៉ាង​ហោច 10 USD អ្នក​អាច​ដក​យក​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​កាបូប Paxful របស់​អ្នក។

ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការចាប់ផ្ដើម
ស្ដាប់​ទៅ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មែន​ទេ? ស្ដាប់​ទៅ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មែន​ទេ? ទុក​ឱ្យ​ពួកយើង​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការចាប់ផ្ដើម!

បង្កើត​គណនី​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ Paxful រួច​ចាប់ផ្ដើម​អញ្ជើញ​អ្នក​ផ្សេង។

សំណួរ​ដែល​គេ​សួរ​ញឹកញាប់​អំពី​សម្ព័ន្ធ

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មាន​សំណួរ​ពីរ​បី​ក្នុង​ចិត្ត។ នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ ពួកយើង​បាន​ឆ្លើយ​សំណួរ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ចំណោម​សំណួរ​​ទូទៅ​បំផុត​ដែល​គេ​សួរ។

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?
Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​លក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​វិធី​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វិធី​បង់ប្រាក់​ច្រើន​ជាង 300 ជម្រើស។ វា​គឺ​ដូច​គ្នា​នឹង eBay ដែរ តែ​សម្រាប់​ប្រាក់​កាស ហើយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់​ទាំងស្រុង។ ពួកយើង​មាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ជាង 4.8 លាន​នាក់​ជុំវិញ​ពិភព​លោក។ ការជួញដូរ​ទាំងអស់​នៅ​លើ Paxful មាន​សុវត្ថិភាព​តាម​រយៈ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​របស់​ពួកយើង ដែល​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ដឹង​ថា ប្រាក់​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ការពារ។
តើខ្ញុំ​អាច​មើល​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​កន្លែង​ណា?
អ្នក​អាច​មើល​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្រាប់​អ្នក​លក់ និង​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក។
តើខ្ញុំ​អាច​បង្កើត​តំណ​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​សម្រាប់​គោល​បំណង​តាមដាន​ដែរ​ឬ​ទេ?
បាន។ នៅ​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​បង្កើត​តំណ​មិន​ស្ទួន​ដែល​អាច​តាមដាន​បាន នៅ​ក្រោម​ផ្នែក​លេខ​កូដ​តាមដាន ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​អញ្ជើញ​ឱ្យ​ចូលរួម​សម្ព័ន្ធ​​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក។
តើមាន​អ្វី​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត?
ដើម្បី​ប្រាកដ​ថា ពួកយើង​ទាំងអស់​គ្នា​ដឹង​អំពី​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត និង​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ ពួកយើង​បាន​ផ្ដល់​ជូន​សកម្មភាព​ដែល​ត្រូវ​ជៀសវាង​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​អ្នក​ក្នុង​នាម​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ។

  • ការបង្កើត​គណនី​ច្រើន - អ្នក​អាច​បង្កើត​គណនី​បាន​តែ​មួយ​គត់​នៅ​លើ Paxful។
  • ការប្រើប្រាស់​ការផ្ទេរ​បន្ត (បញ្ជូន​បន្ត) ពី​គេហ​ទំព័រ​របស់​អ្នក​មក​កាន់​គេហ​ទំព័រ Paxful។
  • ការចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ក្លែង​បន្លំ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ។
  • ការទិញ​សេវា​ផ្សព្វផ្សាយ​ដើម្បី​បង្កើន​សំណើ​ស្វែងរក​យីហោ ដូចជា Paxful, paxful.com ឬ​ឈ្មោះ​ក្លាយ​ណា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ដែល​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ករណី​ប្រកប​ខុស។
  • ការប្រើប្រាស់​សំណើ​ស្វែងរក​យីហោ​ដៃគួ​ប្រកួតប្រជែង ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​យីហោ Paxful - ព្រមទាំង​ប្រៀបធៀប Paxful ទៅ​នឹង​យីហោ​ផ្សេង​ទៀត ដោយ​បង្ហាញ​ថា​យីហោ​ទាំង​នោះ​មិន​ល្អ។
  • ការបោះផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត ដើម្បី​ទាក់ទាញ​អតិថិជន​បន្ថែម ឬ​ការធ្វើ​ឱ្យ​អតិថិជន​យល់​ខុស​ក្នុង​លក្ខណៈ​ណា​មួយ។
  • ការគិត​ថ្លៃ​សេវា​បន្ថែម​ពី​លើ​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​នៅ​លើ Paxful។
ចង់​ដឹង​បន្ថែម​ទៀត​មែន​ទេ? សូម​ចូល​មើល​លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់​សេវា​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​ពួកយើង។
តើអ្វី​ទៅ​ជា​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព Paxful ហើយ​កម្មវិធី​នេះ​ដំណើរការ​យ៉ាង​ដូចម្ដេច?
កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព Paxful គឺ​ជា​ឱកាស​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​រំភើប​មួយ​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ពី​ការចែក​រំលែក Paxful ជាមួយ​អ្នក​គ្រប់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​បណ្ដាញ​របស់​អ្នក។ ការពិត វា​ងាយ​ស្រួល​យល់​ណាស់។ អ្នក​នាំ​មនុស្ស​មក Paxful រួច​ទទួល​បាន​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​របស់​ពួកគេ​មួយ​ចំណែក រាល់​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​នៅ​លើ Paxful។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន 50% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព* សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​នាំ​មក Paxful និង 10% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព* សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ទាំង​នោះ​នាំ​មក Paxful។ ហើយ​នេះ​មិន​មែន​តែ​ម្ដង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​រៀង​រាល់​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​នៅ​លើ Paxful។ អ្នក​អាច​កសាង​បណ្ដាញ​សម្ព័ន្ធ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ដោយ​គ្រាន់​តែ​ណែនាំ​តំណ​សម្ព័ន្ធ Paxful របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ខ្លឹមសារ​ដែល​អ្នក​បង្កើត ចែក​រំលែក​វា​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ឬ​ផ្សព្វផ្សាយ​វា​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​របស់​អ្នក។
តើកម្រៃ​ជើងសា​សម្រាប់​កម្រិត​នីមួយៗ​របស់​កម្មវិធី​នេះ​ខុស​គ្នា​បែប​ណា​ដែរ?
អ្នក​ទទួល​បាន​ប្រាក់ រាល់​ពេល​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ណា​ម្នាក់​របស់​អ្នក ឬ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​គាត់​បញ្ចប់​ការជួញដូរ​នៅ​លើ Paxful។ ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​ផ្អែក​តាម​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​ស្តង់ដារ​របស់​ពួកយើង ស្មើ​នឹង 1% នៃ​ទឹក​ប្រាក់​ជួញដូរ លើក​លែង​តែ​នៅ​ពេល​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​តិច​ជាង 1%។ ប្រសិន​បើ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​តិច​ជាង 1% ថ្លៃ​សេវា​សម្ព័ន្ធ​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​ផ្អែក​តាម​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​បច្ចុប្បន្ន។ រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ការទូទាត់​ប្រាក់​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់ (កម្រិត​ទី 1)៖ អ្នក​ទទួល​បាន 50% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​ស្តង់ដារ នៅ​ពេល​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ជោគជ័យ។ សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ប្រយោល (កម្រិត​ទី 2)៖ អ្នក​ទទួល​បាន 10% នៃ​ថ្លៃ​សេវា​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព​ស្តង់ដារ នៅ​ពេល​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ប្រយោល​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ជោគជ័យ។
តើប្រភព​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ខ្លឹមសារ​ណា​ខ្លះ​ដែល​ទាក់ទាញ​ឱ្យ​មាន​ការចុច​តំណ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ខ្ញុំ​ប្រសើរ​ជាង​គេ?
មាន​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ទាញយក​ប្រយោជន៍ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ប្លក់​របស់​អ្នក, Google AdWords, Yandex Direct, ការផ្សព្វផ្សាយ​តាម Yahoo/Bing, បណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​ឧបករណ៍​ចល័ត, YouTube ក៏​ដូចជា​ប្រព័ន្ធ​កម្សាន្ត​និង​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ធំៗ​ផ្សេង​ទៀត។ បណ្ដាញ​សង្គម​ក៏​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏​គាប់​ប្រសើរ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ចំណេញ​បាន Bitcoin សម្រាប់​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ផងដែរ។ ការប្រើប្រាស់​លេខ​កូដ​តាមដាន​សម្រាប់​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទាំងអស់​របស់អ្នក​គឺ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ល្អ​មួយ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​អាច​សង្កេត​មើល​ថា​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ដំណើរការ​ប្រសើរ​បំផុត ហើយ​អ្នក​អាច​រៀនសូត្រ​ពី​វា​បាន។
តើស្ថិតិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​របស់​ខ្ញុំ​ញឹកញាប់​កម្រិត​ណា​ដែរ?
ស្ថិតិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ស្ទើរ​តែ​ក្នុង​ពេល​ជាក់ស្ដែង​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក។ ហេតុ​នេះ អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​មើល​ឃើញ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​គួរ​តែ​អាច​យក​ជា​ការ​បាន ដោយ​ប្រាប់​អំពី​ស្ថានភាព​នៅ​ពេល​នោះ។
ហេតុអ្វី​បាន​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​របស់​ខ្ញុំ​មាន​ការជួញដូរ​ច្រើន រីឯ​សមាជិក​ផ្សេង​ទៀត​គ្រាន់​តែ​ចុះឈ្មោះ តែ​មិន​ជួញដូរ​សោះ?
មនុស្ស​មាន​តម្រូវការ​ខុសៗ​គ្នា។ អ្នក​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​ចង់​ទិញ Bitcoin លើក​ដំបូង​នៅ​លើ Paxful តែ​រង់ចាំ​រាប់​ខែ ឬ​រាប់​ឆ្នាំ​ក៏​មាន រីឯ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ចេះ​តែ​បន្ត​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​នេះ ដើម្បី​ទិញ ឬ​លក់​បន្ថែម។ កម្រិត​សកម្មភាព​នៃ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ក៏​អាច​អាស្រ័យ​លើ​ខ្លឹមសារ​ដែល​អ្នក​បង្កើត​នៅ​ពេល​អញ្ជើញ​ពួកគេ និង​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ផ្ដោត​ជា​គោលដៅ​ផងដែរ។
តើខ្ញុំ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ទូទាត់​នៅ​ពេល​ណា?
ជា​ធម្មតា ចំណូល​ដែល​អ្នក​រក​បាន​តាម​រយៈ​សមាជិក​នៃ​សម្ព័ន្ធ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក ត្រូវ​បាន​ដាក់​ចូល​កាបូប​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ភ្លាម នៅ​ពេល​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​បញ្ចប់​ការជួញដូរ។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​បង្កើន​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ Bitcoin ដល់​តម្លៃ 10 USD អ្នក​អាច​បញ្ជូន​ចំណូល​នេះ​ទៅ​ក្នុង​កាបូប Paxful របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន​តាម​ចិត្ត​ចង់។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ទទួល​បាន Bitcoin ដែល​មាន​តម្លៃ​ដល់ 300 USD ពួកយើង​នឹង​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​បញ្ចប់​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ និង​អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក។ គន្លឹះ៖ អ្នក​អាច​លក់ Bitcoin ដែល​អ្នក​រក​បាន​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​របស់​ពួកយើង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​បន្ថែម!
តើខ្ញុំ​អាច​រក​ឃើញ​តំណ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​កន្លែង​ណា?
អ្នក​អាច​រក​តំណ​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្រាប់​អ្នក​លក់ និង​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​សម្ព័ន្ធ​របស់​អ្នក។
តើខ្ញុំ​អាច​មើល​លេខ​កូដ​តាមដាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​កន្លែង​ណា?
ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ អ្នក​នឹង​អាច​មើល​លេខ​កូដ​តាមដាន​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​តែ​ម្ដង។ សូម​បន្ត​តាមដាន!
តើខ្ញុំ​ផ្ដោត​លើ​ប្រទេស​ណា​ខ្លះ នៅ​ពេល​ស្វែងរក​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ?
Paxful ជា​ប្រព័ន្ធ​ជួញដូរ​សកល និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​កន្លែង​ដែល​មាន​សេវា​អ៊ីនធឺណិត។ ហេតុ​នេះ ទីផ្សារ​ណា​ខ្លះ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ដោត​ជា​គោលដៅ​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​អ្នក​ទាំង​ស្រុង មិន​ថា​ក្នុង​មូលដ្ឋាន តាម​តំបន់ ក្នុង​ប្រទេស ឬ​ក៏​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​នោះ​ទេ។ បច្ចុប្បន្ន អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​ពួកយើង​ភាគ​ច្រើន​មក​ពី​អាមេរិក ហើយ​ទីផ្សារ​អាហ្វ្រិក អាស៊ី និង​អាមេរិក​ឡាទីន​របស់​ពួកយើង​មាន​ការរីក​ចម្រើន​លឿន​បំផុត។
នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព Paxful តើមាន​បែងចែក​កម្រិត​សមាជិកភាព​ប៉ុន្មាន​ដែរ ហើយ​វា​ដំណើរការ​ដោយ​របៀប​ណា?
អ្នក​មិន​ត្រឹម​តែ​ទទួល​បាន Bitcoin សម្រាប់​ការណែនាំ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព Paxful មាន​បែងចែក​សមាជិកភាព​ពីរ​កម្រិត ពោល​គឺ​សមាជិក​ផ្ទាល់ និង​សមាជិក​ប្រយោល។ សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់ (កម្រិត​ទី 1)៖ អ្នក​ទាំង​នេះ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ដែល​ចុះឈ្មោះ​តាម​រយៈ​តំណ​របស់​អ្នក​ដោយ​ផ្ទាល់។ សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ប្រយោល (កម្រិត​ទី 2)៖ អ្នក​ទាំង​នេះ​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ដែល​ចុះឈ្មោះ​តាម​រយៈ​តំណ​នៃ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់​ណា​ម្នាក់​របស់​អ្នក។
ប្រសិន​បើ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​របស់​ខ្ញុំ​កំពុង​ជួញដូរ​ជាមួយ​សមាជិកសម្ព័ន្ធ​ផ្សេង​ទៀត តើខ្ញុំ​នៅ​តែ​ទទួល​បាន​កម្រៃ​ជើងសា​ពេញ​ដែរ​ឬ​ទេ?
ប្រសិន​បើ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​ផ្ទាល់​របស់​អ្នក​ពីរ​នាក់​ជួញដូរ​ជាមួយ​គ្នា នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន 25% នៃ​ចំណូល​សរុប​លើ​ការជួញដូរ​នោះ ជំនួស​ឱ្យ​ភាគរយ​ធម្មតា 50%។
មាន​នរណា​ម្នាក់​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចូលរួម Paxful បាន​ចុះឈ្មោះ​ដោយ​មិន​ប្រើប្រាស់​តំណ​របស់​ខ្ញុំ។ តើខ្ញុំ​នៅ​តែ​អាច​ទទួល​បាន​កម្រៃ​ជើងសា​ដែរ​ឬ​ទេ?
គួរ​ឱ្យ​សោកស្ដាយ មិន​បាន​ទេ។ អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​ចុះឈ្មោះ​តាម​រយៈ​តំណ​សម្ព័ន្ធ​មិន​ស្ទួន​របស់​អ្នក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។
ខ្ញុំ​មាន​បណ្ដាញ​សង្គម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង Bitcoin ហើយ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្ញុំ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ទិញ ឬ​លក់ Bitcoin។ តើខ្ញុំ​គួរ​តែ​ណែនាំ​ Paxful ដល់​ពួកគេ​ដែរ​ឬ​ទេ?
ប្រាកដ​ហើយ! Paxful គឺ​ជា​មធ្យោបាយ​ងាយស្រួល​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក​សម្រាប់​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ទិញ និង​លក់ Bitcoin ទោះ​ស្ថិត​នៅ​ទី​ណា​ក៏​ដោយ។ មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ចង់​អញ្ជើញ​ឱ្យ​ចូលរួម​សម្ព័ន្ធ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​អ្នក​អាច​ចុះឈ្មោះ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​តំណ​សម្ព័ន្ធ រួច​ចាប់ផ្ដើម​ទិញ និង​លក់ Bitcoin ក្នុង​រយៈ​ពេល​តែ​ប៉ុន្មាន​នាទី​ប៉ុណ្ណោះ! រាល់​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ទិញ​នៅ​លើ Paxful អ្នក​ទទួល​បាន​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ។