Pénzmosás elleni szabályzat

A Delaware állam törvényei szerint bejegyzett Paxful, Inc. és Paxful USA, Inc. (külön-külön és együttesen: „Társaság”) internetalapú, egyenlő felek közötti („P2P”) piactéren kínál szolgáltatásokat digitális pénzeszközök vásárlására és értékesítésére.

A Társaság pénzforgalmi szolgáltatóként van nyilvántartva az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatánál („FinCEN”). A Paxful pénzmosás elleni („AML”) szabályzatait és eljárásait úgy alakítottuk ki, hogy megakadályozzák a platformon folytatott tiltott tevékenységeket, megvédjék a felhasználókat, a cég üzletmenetét, valamint a digitális valuták és a pénzügyi szolgáltatások közösségét a bűnözők általi kizsákmányolástól. A Társaság betartja az USA banktitokról szóló törvénye és a kapcsolódó FinCEN-szabályozások és -iránymutatások követelményeit.

A Paxful megfelelőségi irányelveinek részeként egyéni és intézményi ügyfeleinkre vonatkozóan „Ismerje meg ügyfelét” („KYC”) szabályzatokat és eljárásokat alakítottunk ki, hogy a Társaság megalapozottan meg tudjon győződni arról, hogy ismeri azon ügyfeleinek valós személyazonosságát, akik esetében ezt a felülvizsgálatot elvégeztük. A szabályzat a platform minden felhasználójára vonatkozik, és azt a Társaság minden alkalmazottja, tanácsadója, tisztségviselője, tulajdonosa és igazgatója követi.

A KYC és AML megfelelőség keretében a Paxful kockázatalapú megközelítést alkalmazva a következő intézkedéseket hozta:

  • Megfelelő szintű szakértelemmel rendelkező, független vezető megfelelőségi tisztviselő kinevezése, aki a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, szabályoknak és ágazati útmutatásoknak való megfelelés felügyeletéért felel;
  • Kockázatalapú KYC, ügyfél-átvilágítási (CDD) és fokozott átvilágítási (EDD) szabályzat kialakítása és fenntartása;
  • Kockázatalapú szintek létrehozása a Társaság felhasználóinak ellenőrzéséhez (lásd ezt a blogbejegyzést);
  • Együttműködés a bűnüldöző szervekkel, a helyi szabályozási követelmények betartása;
  • Gyanús tevékenységi jelentések („GYTJ”) rögzítése;
  • Vállalati szintű banktitok- /pénzmosás elleni / OFAC-képzés;
  • Különféle csalás elleni rendszerek használata;
  • Folyamatos, szabályalapú tranzakciófigyelés;
  • Vizsgálatok blokkláncelemzés segítségével;

GYTJ-t rögzítünk, ha tudjuk, gyanítjuk, vagy okkal feltételezzük, hogy a platformunkon gyanús tevékenységekre került sor. A gyanús tranzakció gyakran olyan tranzakció, amely nincs összhangban a felhasználó ismert és tisztességes üzleti vagy személyes tevékenységével, illetve személyes anyagi helyzetével. Megfelelőségi vezetőnk felülvizsgálja és kivizsgálja a gyanús tevékenységet annak megállapítása érdekében, hogy elegendő információ gyűlt-e össze ahhoz, hogy a GYTJ rögzítése indokolt legyen. Megfelelőségi vezetőnk az összes rögzített GYTJ-ről igazoló dokumentációt is tartalmazó nyilvántartást vezet.

A Társaság elfogadja az USA Külföldi Eszközök Felügyeleti Hivatala (OFAC) mindenkori szankciós irányelveit és eljárásait is, amelyek célja, hogy megvédjék a platformot attól, hogy szankcionált személyek használják, tiltott tranzakciókat végezzenek rajta, illetve hogy a platformot USA- és globális szankciók kijátszása, elkerülése vagy egyéb módon történő megkerülése céljából használják.

A Paxful teljes mértékben betartja az OFAC listáit, a különlegesen kijelölt állampolgárok (SDN) és a blokkolt személyek szankciós listákat. Kérjük, olvassa el a következő dokumentumot, amelyben megtalálja a Társaság által kockázatalapon tiltott országok listáját, amelyek nem használhatják a Paxful platformját.

Ha a Paxful az Ön rendelkezésére bocsátotta a jelen szabályzat angol nyelvű változatának fordítását, úgy Ön elfogadja, hogy a fordítás csak az Ön kényelmét szolgálja, és hogy az Ön és a Paxful közötti kapcsolatra a szabályzat angol nyelvű változata az irányadó. Ha a szabályzat angol nyelvű változata és a fordítás tartalma között ellentmondás van, úgy az angol nyelvű változat élvez elsőbbséget.