Partnerségi Program Általános Szerződési Feltételei

Hatálybalépés napja: 2019. október 21.

Köszönjük, hogy a Paxful Partnerségi Program tagjaként regisztrált. A regisztrációs folyamat részeként az Ön által a Paxful számára megadott adatokat a Paxful az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével („GDPR”) összhangban tárolja és kezeli. A Paxful a GDPR-nek megfelelő adatvédelmi szabályzatát Ön a Partnerségi Program regisztrációs folyamatának részeként elfogadta.

A Paxful weboldal további használatával (akár Partnerként, akár más módon) úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta az Adatvédelmi szabályzatot, beleértve annak időről időre történő módosításait, kiegészítéseit és egyéb módon történő változtatásait is. Adatvédelmi szabályzatunk hatályos változata elérhető a honlapunk kezdőlapjáról vagy erre a linkre kattintva: https://paxful.com/privacy. A kétségek elkerülése végett, kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos fiókadatokat a Partnerségi Programban való részvétele okán megoszthatunk a Partnerekkel, beleértve, de nem kizárólagosan a helymeghatározási adatokat és a fióktevékenységet is.

Az alábbiakban a Partnerségi Programra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket ismertetjük. A Paxful fenntartja a jogot (saját kizárólagos és abszolút belátása szerint, valamint előzetes értesítés nélkül), hogy: (a) bármikor és időről időre megváltoztathassa a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikét vagy egészét, beleértve (de nem kizárólagosan) az alább ismertetett jutalékfizetési százalékok megváltoztatását, (b) felfüggesztheti vagy törölheti a Partnerségi Programot, és/vagy (c) felfüggesztheti vagy véglegesen deaktiválhatja az Ön Partnerségi és Paxful-fiókját, ha Ön bizonyos, az alábbiakban ismertetett magatartást tanúsít.

Partnerként lehetősége van arra, hogy harmadik feleknek bemutassa a Paxful bitcoinpiacteret, és jutalékot kapjon a platformunkon általuk végrehajtott BTC-kereskedések után. A Paxful minden partnerségi jutalékot kizárólag BTC-ben fizet.

A Partnerségi Program kétszintű programként épül fel, amely szolgáltatásainkkal kizárólag az első alkalommal élő harmadik fél felhasználókra alkalmazható:

 • 1. szintű beajánlott partner
  Az 1. szintű beajánlott partner olyan harmadik fél, aki a Paxful bitcoinpiactér használatára azzal az egyedi regisztrációs linkkel regisztrál, amelyet a Paxful a Partnerségi Programba történő regisztrációjakor adott Önnek.
 • 2. szintű beajánlott partner
  Az 2. szintű beajánlott partner olyan harmadik fél, aki a Paxful bitcoinpiactér használatára azzal az egyedi regisztrációs linkkel regisztrál, amelyet a Paxful az Ön 1. szintű beajánlott partnere számára adott meg.

Fizetendő jutalékok.

A Paxfullal kötött eltérő megállapodás hiányában Ön jutalékot kap minden alkalommal, amikor az Ön 1. szintű vagy 2. szintű beajánlott partnerei közül valamelyik BTC „Vásárlás” ügyletet hajt végre a Paxfulon keresztül.

Mint Ön is tudja, a Paxful letéti díjat számít fel minden egyes, a platformján lebonyolított ügylettel kapcsolatban. A letéti díjat a Paxful időről időre – bármikor – megváltoztathatja. A letéti díjról és annak aktuális összegéről erre a linkre kattintva olvashat: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Amikor egy 1. szintű beajánlott partner sikeresen végrehajt egy BTC „Vásárlás” ügyletet a Paxfulon, a Paxful jóváír az Ön Partnerségi Pénztárcájában egy a mindenkori letéti díj :50%-ának megfelelő összeget (BTC-ben).
 • Amikor egy 2. szintű beajánlott partner sikeresen végrehajt egy BTC „Vásárlás” ügyletet a Paxfulon, a Paxful jóváír az Ön Partnerségi Pénztárcájában egy a mindenkori letéti díj :10%-ának megfelelő összeget (BTC-ben).
 • Ha azonban az Ön 1. szintű beajánlott partnere BTC „Vásárlás” ügyletet hajt végre a Partnerségi Program egy másik tagjának 1. szintű beajánlott partnerével, akkor Ön és a másik tag egyenlően osztoznak a(z) 50% jutalékon.
 • Hasonlóképpen, ha az Ön 2. szintű beajánlott partnere BTC „Vásárlás” ügyletet hajt végre a Partnerségi Program egy másik tagjának 2. szintű beajánlott partnerével, akkor Ön és a másik tag a 10% jutalékon egyenlően osztoznak.
 • Amikor Ön egy 1. szintű vagy 2. szintű beajánlott partnerétől vásáról vagy neki ad el, Ön soha nem kap jutalékot.

Az ilyen ügyletekkel kapcsolatban szerzett jutalékát általában azonnal jóváírjuk az Ön partnerségi pénztárcájában az ügylet sikeres lebonyolítását követően. Minden alkalommal, amikor egy ilyen ügylet sikeresen befejeződik, a Paxful visszaigazoló e-mailt küld Önnek. Ily módon a Paxful irányítópulton figyelemmel kísérheti partnerségi pénztárcája egyenlegének növekedését.

Bizonyos körülmények között Ön jogosult lehet beajánlói díjra is minden alkalommal, amikor az Ön 1. szintű vagy 2. szintű beajánlott partnere BTC „Eladás” ügyletet hajt végre a Paxfulon. Annak megállapítása érdekében, hogy Ön jogosult-e a díjra az 1. szintű vagy 2. szintű beajánlott partnerének BTC „Eladás” ügyletei után, kérjük, lépjen kapcsolatba a Paxful ügyfélszolgálatával a(z) [email protected] címen. A Paxful fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos és abszolút belátása szerint határozzon arról, hogy Ön jogosult-e vagy sem az „Eladás” ügyletekért járó beajánlói díjakra.

A jutalékok felvétele.

Whenever the balance in your Affiliate Wallet reaches at least US$10 (in then-value of BTC), you will be able to transfer the entire balance to your Paxful BTC Wallet. Once the balance of your Affiliate Wallet reaches a total lifetime value of $300, you will be required to submit identity and address verification. Once you have done this, you are free to do whatever you like with your earnings. In providing us with this or any other information that may be required, you confirm that all of the information is true, accurate and not misleading. You agree to promptly keep us updated if any of the information you provide changes. You authorize us to make inquiries, whether directly or through third parties, that we consider necessary to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crime, and to take action we deem necessary based on the results of such inquiries. When we carry out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to our inquiries in full.

Profi tipp: Javasoljuk, hogy a BTC-bevételét a platformunkon értékesítse további nyereségért.

Tiltott műveletek

Az alábbiakban egy reprezentatív (de nem teljes körű) felsorolása következik azon magatartásoknak és gyakorlatoknak, amelyek okán a Paxful (a Paxful kizárólagos és korlátozások nélküli döntése szerint) (a) törölheti vagy visszakövetelheti az Ön addig a pillanatig megkeresett (akár felvett, akár nem) jutalékait, illetve azok kifizetését, és/vagy (b) felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti az Ön Partnerségi és Paxful fiókját (fiókjait).

 • Spamek használata a harmadik felek Paxful platformra való bevonzására.
 • Bármilyen illegális tevékenység, akár kapcsolódik a Paxful platformjának és szolgáltatásainak használatához, akár nem.
 • További fiókok létrehozása a Paxful platformon, amelyek a Paxful Partnerségi Program előnyeiből bármilyen formában részesülnek. Ön csakis egy fiókkal rendelkezhet, és nem adhatja el, nem veheti kölcsön, nem oszthatja meg és nem teheti más módon hozzáférhető fiókját vagy a fiókja eléréséhez szükséges adatokat magán kívül más személyek vagy szervezetek részére. Szigorúan tilos hamis információkat létrehozni a fiókjához, meghamisítani a származási országot, illetve hamis személyazonosító okmányokat benyújtani.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti bármely kötelezettségének Ön vagy képviselői által elkövetett megszegése vagy megsértése.
 • A „pax” vagy „paxful” szavak vagy bármely más, a Paxful részéről a tulajdonában lévő PAXFUL védjegyhez írásmódjában vagy hangzásában megtévesztően hasonlónak ítélt szavak, védjegyek vagy megnevezések használata bármilyen reklámban vagy más médiában vagy bármilyen más, az Ön által létrehozott vagy terjesztett, illetve egyéb módon ellenőrzött információban.
 • A Paxful vagy bármely igazgatójának, tisztségviselőjének, alkalmazottjának, vállalkozójának, megbízottjának vagy képviselőjének, illetve a Paxful-platform felhasználóinak – beleértve a Partnerségi Program más tagjait is – becsmérlése, rágalmazása vagy megsértése.
 • Bármilyen olyan tevékenység folytatása, amelyről a Paxful úgy véli (saját kizárólagos és korlátozások nélküli belátása szerint), hogy az bármely nemzet, multinacionális szervezet (beleértve az Európai Uniót) vagy más joghatóság vagy kormányzati hatóság törvényei, szabályai vagy előírásai alapján jogi, szabályozási vagy büntetőjogi ellenőrzésnek vethető alá, beleértve, de nem kizárólagosan az illegális szerencsejátékot, csalást, pénzmosást vagy terrorista tevékenységet.
 • Bármilyen illegális tevékenység, akár kapcsolódik a Paxful platformjának és szolgáltatásainak használatához, akár nem.
 • Hamis, pontatlan vagy félrevezető információk nyújtása.
 • Hamis, pontatlan vagy félrevezető személyazonosság- és címigazolás.
 • Harmadik fél a jelen szakasz szerinti tiltott tevékenységek bármelyikére való ösztönzése.

Szellemi tulajdonjogok

Hacsak másként nem jelezzük, a weboldalon és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban nyújtott tartalmakhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog a Paxful, illetve licencadóink vagy beszállítóink tulajdonát képezi, és azt a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védik. Nem adunk semmilyen hallgatólagos engedélyt a weboldal tartalmának használatára. Ön nem adhatja el és nem módosíthatja a weboldal anyagait, illetve nem reprodukálhatja, mutathatja be, nem adhatja elő nyilvánosan, nem terjesztheti és nem használhatja fel más módon azokat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra. Az anyagok bármilyen más weboldalon, fájlmegosztó vagy hasonló szolgáltatáson bármilyen célból történő felhasználása tilos.

A weboldalon található vagy az azon keresztül elérhető anyagok vagy tartalmak másolása kizárólag a mi írásos engedélyünkkel megengedett. A Paxful a weboldalon található anyagok használatára vonatkozó, itt kifejezetten nem biztosított jogokat teljes mértékben fenntartja.

Felelősségkorlátozás/Felelősség kizárása

A jelen weboldalt és a Partnerségi Programot az Ön tájékoztatására és használatára „jelen formájában”, „elérhető formájában” bocsátjuk rendelkezésre mindenféle jognyilatkozat vagy jóváhagyás nélkül. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk a weboldal, illetve a Partnerségi Program vonatkozásában, beleértve, de nem kizárólagosan, a megfelelő minőségre, működésre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre, a kompatibilitásra, a biztonságra, a pontosságra, az állapotra vagy a teljességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat, továbbá nem vállalunk a kereskedelmi szokásokra, használatra vagy szakmai szokásokra visszavezethető semmiféle hallgatólagos garanciát.

Ha és amilyen mértékben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik, nem vállalunk felelősséget a következőkért:

 • 1. bármilyen gazdasági veszteség (beleértve, de nem kizárólagosan a bevétel, nyereség, szerződések, üzleti vagy várt megtakarítások elvesztését);
 • 2. a vevőkör vagy a jó hírnév elvesztése;
 • 3. bármilyen különleges, közvetett vagy következményes kár, bármilyen okból is következik be.

Kártalanítás és kártérítés

Ön vállalja, hogy mentesíti a Paxful, Inc.-t (és minden tisztviselőnket, igazgatónkat, tagunkat, alkalmazottunkat, ügynökünket és társvállalatunkat) minden olyan követelés, igény, kereset, kár, veszteség, költség vagy kiadás alól, beleértve, de nem kizárólagosan, az észszerű jogi költségeket, amelyek a következőkből erednek vagy azokkal kapcsolatosak: a Partnerségi Programunk Ön általi használata vagy az azzal kapcsolatos magatartás; vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértése. Ezen túlmenően Ön vállalja, hogy teljes mértékben felelős (és teljes mértékben kártalanít minket) minden olyan követelésért, felelősségért, kárért, veszteségért, költségért és kiadásért, beleértve a jogi költségeket is, amely az Általános Szerződési Feltételek Ön által elkövetett megszegéséből vagy azzal összefüggésben keletkezik, vagy bármely más, a szolgáltatások és a Partnerségi Program Ön általi használatából, vagy az Ön felhasználói fiókja, eszköze vagy internet-hozzáférési fiókja használatával a szolgáltatásokhoz hozzáférő bármely más személy általi használatából, vagy bármely törvény vagy bármely harmadik fél jogainak megsértéséből adódóan keletkezik.

Általános

A jelen Általános Szerződési Feltételekre, valamint a Weboldal és a Partnerségi Program használatára és ezek értelmezésére az Egyesült Államok jogszabályai az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Weboldal vagy a Partnerségi Program Ön általi használatával kapcsolatban felmerülő bármely jogvita rendezésére kizárólag az Egyesült Államok bíróságai az illetékesek. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak nem érintik az Ön az Egyesült Államokban élvezett törvényes jogait. Ha az Egyesült Államok bármely bírósága a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az a jelen Általános Szerződési Feltételek többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő címek csak tájékoztató jellegűek, és nem számítanak az Általános Szerződési Feltételek végrehajtandó rendelkezéseinek.