תנאי השירות של .Paxful Inc

הסכם זה כולל מידע חשוב ביותר בנוגע לזכויותיך ומחויבויותיך, כמו גם תנאים, מגבלות והחרגות שעשויות לחול עליך. קרא אותו בעיון.

תנאי שימוש אלה, כל התיקונים וניסוחים מחדש (“ההסכם”) יוצרים הסכם משפטי המכסה את מתן השירותים ש-Paxful מעניקה לך, כולל הצעת זירת מסחר כדי לאפשר לקונים ולמוכרים של ”נכסים דיגיטליים” (מונח כזה שיתפרש באופן נרחב כך שיכלול מטבעות דיגיטליים כגון ביטקוין, Tether ואחרים, הנתמכים על ידי הארנק של Paxful) להתקשר בעסקאות אלו עם אלו (“זירת המסחר”), להציע שירותי אירוח של ארנק דיגיטלי, אחזקה ושחרור של נכסים דיגיטליים, בהתאם להנחיות עם סיום רכישה של נכסים דיגיטליים, וכל השירותים האחרים המתוארים בהסכם זה (ביחד “השירותים” ובנפרד “השירות”) המסופקים על ידי .Paxful, Inc וכל השותפים שלה, כולל אך לא מוגבל ל-.Paxful USA, Inc (ביחד, “Paxful” או “אנחנו/strong>” או “אנו” או “החברה”) לך כאדם פרטי (המכונה גם “משתמש” או “אתה”). Paxful.com והשירותים הקשורים אליה שייכים ומופעלים על ידי Paxful. השימוש שלך בשירותים אלה יהיה כפוף להסכם זה ביחד עם מדיניות הפרטיות, מדיניות קובצי ה-Cookie‏, והסכמת E-Sign שלנו.

תנאים אלה דורשים שימוש בבוררות לפתרון מחלוקות במקום במשפט עם חבר מושבעים או תביעות קבוצתיות.

בהרשמה לשימוש בחשבון דרך paxful.com, או כל אתר אינטרנט משויך, ממשקי תכנות אפליקציות, או אפליקציות לנייד כולל כל כתובת המופעלת על ידי Paxful (ביחד “אתר האינטרנט של Paxful‏” או “ אתר האינטרנט”), אתה מאשר שקראת בעיון וביסודיות את כל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם כולל מדיניות הפרטיות, מדיניות קובצי ה-Cookie‏, והסכמת E-Sign, הבנת אותם ואתה מסכים להם.

הערך של נכסים דיגיטליים יכול לעלות או לרדת ויתכן סיכון משמעותי שתפסיד כסף בקניה, במכירה, בהחזקה או בהשקעה בנכסים דיגיטליים. עליך לשקול האם מסחר או החזקה בנכסים דיגיטליים מתאימה לך לאור מצבך הפיננסי.

אודות Paxful והשירותים שלה

Paxful היא זירת מסחר בין אנשים, מהמובילות בתחומה, שנועדה להקל על רכישה ומכירה של נכסים דיגיטליים עם מוכרים המקבלים למעלה מ-300 אמצעי תשלום בעת מסחר בנכסים הדיגיטליים שלהם. אמצעי התשלום נידונים ומוחלפים בין אנשים - כאשר מצד אחד נמצאים הקונים בזירת המסחר (“קונים”) ומן הצד השני המוכרים בזירת המסחר (“מוכרים”). המשתמשים שלנו מסכימים על אמצעי התשלום בו ישתמשו להשלמת עסקה והם אחראים וערבים באופן מלא לשימוש באמצעי תשלום זה באופן חוקי.

Paxful מציעה גם שירותי ארנק דיגיטלי מתארחים באמצעות ספק ארנק נכסים דיגיטליים גלובלי מוביל. בסיס המשתמשים העולמי שלנו יכול לפרסם הצעות קנייה או מכירה של נכסים דיגיטליים במגוון שיטות נוחות. יוצר ההצעה אחראי לפרסום תנאי העסקה, כולל אמצעי התשלום שהמוכר מוכן לקבל. לאחר שמשתמש Paxful אחר בוחר בהצעה, הנכסים הדיגיטליים של המוכר ננעלים כחלק מהליכי העסקה שלנו (אותם אנו מכנים "תשלום בנאמנות של Paxful") עד שכל התנאים הנדרשים להגשמת העסקה התקיימו. העסקה מושלמת והנכסים הדיגיטליים משוחררים מהנעילה ומועברים לקונה על ידי המוכר לאחר שהקונה מילא את תנאי העסקה והתשלום אושר, אומת והתקבל על ידי המוכר. Paxful אינה פועלת כמעבדת תשלומים. כל האחריות לשליחה ולקבלה של התשלום ולאישור תוקפן של עסקאות מוטלים על הלקוח והקונה. הנכסים הדיגיטליים שאנו נועלים, משוחררים בחזרה למוכר אם הקונה בוחר לבטל את העסקה. המוכר לא יכול לבטל את העסקה בשום שלב. המוכר יכול רק לבטל את נעילת הנכסים הדיגיטליים ולשחררם לקונה. מצב זה נועד להגן על הקונה. במקרה שמוכר צריך לבטל את העסקה עקב אי עמידתו של הקונה בתנאי העסקה, עליו לפתוח מחלוקת ולספק סיבה לכך כמתואר בפירוט בסעיף 8 של הסכם זה. עסקאות באתר האינטרנט שלנו מתבצעות בין הקונים למוכרים. בהתאם לכך, Paxful אינה צד באף עסקה.

שירות ארנק המטבעות הדיגיטליים המתארח מסופק על ידי Paxful באמצעי מאובטח של אחסון, שליחה וקבלה של מטבעות דיגיטליים. Paxful אינה מאחסנת או שומרת נכסים דיגיטליים כלשהם. נכסים דיגיטליים מאוחסנים בדרך כלל ברשתות או בבלוקצ'יינים המתאימים. כל העסקאות במטבעות דיגיטליים מתבצעות בתוך רשת המטבעות הדיגיטליים, לא ב-Paxful. אין אחריות כלשהי לכך שהעסקה תעובד ברשת המטבעות הדיגיטליים. Paxful שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעבד עסקה כלשהי אם הדבר נדרש על פי חוק, או אם נסבור שהעסקאות מנוגדות לתנאים ולהתניות שלנו בהסכם זה. הנך מאשר ומסכים בזאת שאתה לוקח אחריות מלאה על כל פעילות שמתרחשת בארנק שלך ומקבל את כל הסיכונים של גישה מורשית או בלתי מורשית כלשהי לארנק שלך, במידה המרבית המותרת בחוק.

 1. כללי

  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן, לשנות, להחליף או להגיה הסכם זה, בכל עת, בכפוף לשיקול דעתנו היחיד והבלעדי, וללא הודעה מראש. כל שינוי שכזה ביחס לשימוש שלך בשירותים ייכנס לתוקף כאשר הוא יפורסם באתר האינטרנט של Paxful ולא בצורה רטרואקטיבית. אם סיפקת לנו כתובת דוא"ל אנו עשויים גם להודיע לך בדוא"ל על שינוי ההסכם. אם אינך מסכים לתנאים של ההסכם ששונה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא להפסיק מיד את השימוש שלך בשירותים ולסגור את חשבונך.
  2. באחריותך לקרוא את ההסכם ביסודיות ולסקור הסכם זה מעת לעת כאשר הוא מפורסם באתר האינטרנט של Paxful. המשך השימוש שלך בשירותים יציין את הסכמתך להיות כפוף להסכם העדכני באותה עת.
  3. כשל או איחור באכיפה או באכיפה חלקית מצד Paxful של ההסכם, לא יהווה ויתור על זכויות או סעדים כלשהם.
 2. חשבון והרשמה

  1. על מנת להשתמש בשירותים תצטרך לפתוח ולרשום חשבון באמצעות אתר האינטרנט שלנו. במהלך תהליך ההרשמה אנו נבקש ממך מידע מסוים, כולל אך לא מוגבל לשמך, כתובתך, ומידע אישי נוסף על מנת לאמת את זהותך. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו היחיד והבלעדי, לסרב להחזיק חשבון עבורך. בזאת הנך מאשר ומסכים כי אתה: (א) בגיל החוקי המתאים בתחום השיפוט שלך להסכמה להסכם זה, וכן (ב) לא הושעית או הוסרת בעבר מהשירותים שלנו.
  2. בשימוש בחשבון שלך אתה מסכים ומייצג שתשתמש בשירותים שלנו עבור עצמך ואינך רשאי להשתמש בחשבונך על מנת לפעול כמתווך או ברוקר עבור צד שלישי, אדם, או ישות אחרים. אלא אם קיבלת אישור במפורש מ-Paxful, הנך רשאי להחזיק בחשבון אחד בלבד ואינך רשאי למכור, להלוות, לשתף או להפוך את חשבונך או כל פרט אחר הדרוש לכניסה לחשבונך לזמין לאנשים או לישויות שאינם אתה עצמך. אתה האחראי והערב היחיד לשמירה על אבטחה נאותה ושליטה בכל אחד משמות המשתמש, כתובות הדוא"ל, הסיסמאות, קודים לאימות דו-גורמים, או כל קוד או הרשאת גישה בהם אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. אין לכלול מידע מטעה או שקרי בחשבון שלך. יצירת מידע שגוי עבור החשבון שלך, זיוף מדינת המוצא שלך או אספקת מסמכי זיהוי שקריים, אסורים בהחלט.
  3. במהלך ההרשמה של חשבונך, אתה מסכים לספק לנו את המידע שאנו דורשים למטרות אימות זהות ולזיהוי הלבנת כספים, מימון טרור, הונאה או כל פשע כלכלי אחר, והנך מתיר לנו לשמור תיעוד של מידע כזה. תצטרך להשלים הליכי אימות מסוימים לפני שתורשה להשתמש בשירותים, הליכים אשר עשויים להשתנות כתוצאה מהמידע שנאסף אודותיך על בסיס קבוע. המידע שאנו מבקשים עשוי לכלול מידע אישי מסוים כולל, אך לא מוגבל לשמך, כתובתך, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, תאריך הלידה, מספר ביטוח לאומי, מספר זיהוי למס, ותעודת זהות ממשלתית שלך. במתן נתונים אלה או כל מידע אחר שעשוי להידרש, אתה מאשר שכל המידע נכון, מדויק ואינו מטעה. אתה מסכים לעדכן אותנו מיד בכל שינוי של המידע שסיפקת לנו. אתה מאשר לנו לבצע חקירות, בין באופן ישיר בין על ידי צדדים שלישיים, אשר לדעתנו הינן נחוצות כדי לאמת את זהותך ו/או להגן עליך או עלינו כנגד הונאה או פשע כלכלי אחר, ולנקוט בפעולה אשר לדעתנו הינה נחוצה בהתבסס על תוצאות החקירות שלנו. כאשר אנו מבצעים חקירות אלה אתה מאשר ומסכים שהמידע האישי שלך עשוי להיחשף בפני סוכנויות לדירוג אשראי, וסוכנויות למניעת הונאות או פשעים כלכליים ושסוכנויות אלה עשויות להשיב לחקירות שלנו בפירוט.
  4. אם אתה משתמש בשירותים מטעם ישות חוקית, כגון ישות ארגונית, אתה מייצג ומתחייב בנוסף כי: (1) הישות החוקית מאוגדת וקיימת באופן חוקי בכפוף לחוקים החלים בתחום השיפוט בו היא התאגדה. וכן (2) אתה מוסמך כהלכה על ידי ישות חוקית זו לפעול מטעמה. חשבון מאומת של ארגון הינו ספציפי לישות חוקית זו ורק האדם שפתח ורשם את החשבון יכול להשתמש בו. לא ניתן לשתף חשבונות ארגוניים עם אנשים או ישויות אחרים והם אינם רשאים להשתמש בהם. חשבונות ארגוניים מאומתים מורשים לנהוג על פי ההחרגות המוגבלות הבאות:

   • לחשבון ארגוני מורשה יכולים להיות מספר חשבונות פעילים בכל עת, בהינתן שכולם מאומתים על ידי החברה ומופעלים על ידי עובדים ייעודיים של החברה שנחשפו ואושרו על ידי Paxful בכפוף לשיקול דעתה היחיד והבלעדי;
   • חשבונות ארגוניים רשאים להציע הצעה פעילה אחת עבור עסקה מסוימת בכל עת, ואינם רשאים להציע מספר הצעות עבור עסקה ספציפית זו, מהחשבונות הארגוניים האחרים שלהם.
  5. אתה האחראי היחיד ליצירת סיסמה חזקה, לשמירה על אבטחה נאותה ולשליטה בכל אחד ממספרי הזיהוי, הסיסמאות, הרמזים, מספר הזיהוי האישיים (קודי PIN), מפתחות API או כל קוד אחר בו הנך משתמש כדי לגשת לשירותים שלנו. כל אובדן של המידע הנ"ל ו/או המידע האישי שלך או פגיעה בהם עלולים לגרום לגישה בלתי מורשית לחשבונך על ידי צדדים שלישיים ולאובדן או גניבה של נכסים דיגיטליים ו/או כספים הקשורים לחשבונך, כולל אמצעי התשלום המקושרים שלך. אתה האחראי היחיד לדאוג לכך שכתובת הדוא"ל, מספר הטלפון ופרטי יצירת קשר אחרים שלך יהיו מעודכנים ועדכניים בפרופיל החשבון שלך. על מנת לקבל הודעות או התראות שאנו עשויים לשלוח לך. לעולם אל תאפשר גישה מרחוק או תציג את מסך המחשב שלך למישהו אחר כאשר אתה מחובר לחשבונך. אנו מתנערים מכל אחריות עבור כל הפסד שאתה עשוי לספוג עקב פגיעה בהרשאות גישה לחשבון שנגרמו ללא אשמה של Paxful ו/או כתוצאה מאי התייחסותך להודעות או התראות ששלחנו לך או מכך שלא נקטת פעולה בהתאם להודעות או התראות אלה.
  6. כדי להשתמש בשירותים שלנו יתכן שתצטרך למלא מחויבויות חוקיות מסוימות בארץ ו/או במדינת מגוריך. בקבלת התנאים בהסכם זה, אתה מאשר שסקרת את החוקים והתקנות המקומיים שלך ושאתה מודע לכל חובותיך וממלא אותן. עקב איסורים רגולטוריים או חוקיים, איננו מציעים את השירותים בתחומי שיפוט מסוימים. בהסכמתך לתנאים בהסכם זה, אתה מאשר שאינך תושב או כפוף לחוקים ולתקנות של אזורי שיפוט אלה.
  7. יתכן שלא נהפוך את כל השירותים לזמינים בכל השווקים ותחומי השיפוט ואנו עשויים להגביל או לאסור את השימוש בכל השירותים או בחלקם מתחומי שיפוט מסוימים ("תחומי שיפוט מוגבלים") כולל אלה המצוינים ב"רשימת המדינות האסורות" שלנו, והמדינות וושינגטון, וניו יורק. בנוסף, השירותים אינם זמינים ביחס למטבע דיגיטלית, (Tether (USDT, למשתמשים המתגוררים במדינת טקסס. אין לנסות לעקוף הגבלות כלשהן המוטלות באמצעות השירותים, כגון על ידי הסתרת כתובת ה-IP שלך או שליחת מידע לא מדויק בנוגע למיקומך.
 3. תחום שיפוט, בוררות והפרדה

  1. הסכם זה והשימוש שלך באתר האינטרנט ובשירותים ינוהל ויפורש על ידי מדינת דלאוור, ללא התחשבות בעקרונות של ניגוד חוקים.
  2. בוררות. אתה ו-Paxful מסכימים שכל מחלוקת המתעוררת מתוך הסכם או שירותים אלה או בקשר אליהם, תיושב בבוררות מחייבת, על בסיס פרטני, בהתאם לכללי האגודה האמריקאית לבוררות עבור בוררות של מחלוקות הקשורות לצרכנים (אותם ניתן למצוא בכתובת https://www.adr.org/rules). בכפוף לדרישות תחומי השיפוט הרלוונטיות, תובעים צרכנים (אנשים שהעסקה שלהם מיועדת לשימוש אישי, משפחתי או של משק בית) רשאים לבחור לנהל את התביעה שלהם בבית משפט לתביעות קטנות באזור מגוריהם במקום באמצעות הבוררות, כל עוד העניין שלהם נשאר במסגרת של בית המשפט לתביעות קטנות וממשיך על בסיס אישי (לא קבוצתי או לא ייצוגי).

   ויתור על תביעה קבוצתית: במידה המותרת על פי חוק, כל התביעות יוגשו על בסיס אישי בלבד, ולא כתובע או כחבר בקבוצה בשום תביעה קבוצתית, קולקטיבית או תובענה ייצוגית (ביחד "ויתור על תביעה קבוצתית"). הבורר אינו רשאי לאחד תביעות של יותר מאדם אחד או לעסוק בבוררות קבוצתית כלשהי. אתה מכיר בכך שבהסכמתך לתנאים אלה, אתה ו-Paxful מוותרים כל אחד על כל זכות שהיא למשפט על ידי חבר מושבעים ואתה מוותר על הזכות להשתתף בתביעה קבוצתית נגד Paxful.

   חוק הבוררות הפדרלי, 9 U.S.C. §§ 1-16, חל במלואו על הבוררות. הבוררות תתבצע על ידי בורר יחיד, ניטרלי, ותתקיים במדינת דלאוור, או במקום אחר המוסכם על שני הצדדים, בשפה האנגלית. הבורר יכול להעניק כל סעד שהוא שבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת יכול להעניק, כולל שכר טרחת עורך דין כאשר הוא מורשה על פי חוק, והחלטת הבוררות יכולה להתקבל כפסק דין ולהיאכף בכל בית משפט. על פי בקשתך ניתן לקיים את הדיונים פנים אל פנים או דרך הטלפון, והבורר רשאי לאפשר הגשה והכרעה בבקשות בסיכומים, ללא דיונים בעל פה. הצד המנצח בכל תביעה או הליך לאכיפת הסכם זה יהיה זכאי להוצאות ושכר טרחת עורכי דין.

   אם הבורר או מנהל הבוררות יטיל עליך עמלות הגשה או עלויות מנהליות אחרות, אנו נפצה אותך, על פי בקשתך, במידה בה עמלות או עלויות אלה חורגות מהסכום אותו היית צריך לשלם במקרה שהיית פונה אחרת לבית המשפט. כמו כן אנו נשלם עמלות נוספות או עלויות אם נידרש לעשות זאת על פי כללי מנהל הבוררות או בהתאם לחוק החל. לבד מהנ"ל, כל צד יהיה אחראי על כל העמלות או העלויות האחרות כגון שכר טרחת עו"ד שהצד עלול לצבור.

  3. אם חלק כלשהו מהסכם זה יחשב על ידי בורר או בית משפט של ארצות הברית כלא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה בשלמותו או בחלקו, התוקף או האכיפה של הסעיפים האחרים בתנאים והתניות אלה לא יושפעו. כל הכותרות הכלולות בהסכם זה הן למטרות מידע בלבד ואינן הוראות הניתנות לאכיפה תחת הסכם זה.
 4. מדינות פרטיות ואבטחה

  1. אנו עושים כל מאמץ לנקוט בכל הצעדים הסבירים להגנה על המידע האישי שלך. עם זאת איננו יכולים להבטיח את האבטחה של נתונים שאתה חושף באינטרנט. אתה מאשר את סיכוני האבטחה המובנים של מתן מידע ומסחר מקוון באינטרנט ולא תטיל עלינו את האחריות לכל פרצת אבטחה אלא אם היא נובעת מרשלנות שלנו.
  2. נא עיין בהצהרת הפרטיות הרשמית שלנו: https://paxful.com/privacy.
 5. ללא אחריות, מגבלת החבות והנחת סיכון

  1. השירותים ניתנים על בסיס "כמות שהם" ו"ככל שהם זמינים" ללא כל ערבויות, מצגים או התחייבויות, בין אם במפורש, במרומז או מעוגן בחוק. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Paxful מתנערת באופן ספציפי מכל אחריות משתמעת לגבי בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ו/או אי-הפרה. Paxful אינה מציגה כל מצג או התחייבות לכך שהגישה לאתר האינטרנט, כל חלק מהשירותים, או כל אחד מהחומרים הכלולים בהם, תהיה רציפה, נטולת הפרעות, בזמן או נטולת שגיאות. Paxful אינה אחראית לכל הפרעה או לכל הפסד שעלול להיגרם למשתמש. אתה מאשר ומסכים בזאת שלא הסתמכת על שום הצהרה או הבנה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לשימוש שלך בשירותים ובאתר האינטרנט, ולגישה שלך אליהם. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מכיר ומקבל בזאת את הסיכונים השונים הגלומים בשימוש במטבע דיגיטלי, לרבות אך לא מוגבל לכשל בחומרה, בעיות בתוכנה, תקלות בחיבור לאינטרנט, תוכנות זדוניות, הפרעות של צד שלישי הגורמות לאובדן גישה או לאי יכולת לגשת לחשבון, לארנק ולנתוני משתמש אחרים, כשל בשרת או אובדן נתונים. אתה מסכים ומאשר ש-Paxful לא תהיה אחראית לכל תקלה, שיבושים, שגיאות, עיוותים או עיכובים בתקשורת, שאתה עלול לחוות בעת השימוש בשירותים, ללא קשר לסיבה בשלה הם קרו.
  2. Paxful שותפיה וספקי השירות שלה או כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, העובדים, היועצים, או הנציגים שלהם בהתאמה, לא יהיו אחראים בשום מקרה (א) עבור כל סכום הגדול מהערך של סך העמלות ששולמו על ידך עבור השירות שהוא הנושא של עילת התביעה בשתים עשרה (12) החודשים לפני שארע ההפסד או (ב) עבור אובדן רווחים, ירידת ערך או הזדמנות עסקית, הפסד, נזק, שחיתות או הפרת נתונים או כל נכס בלתי מוחשי אחר או כל נזק מיוחד, מקרי, עקיף, בלתי מוחשי, או תוצאתי, בין אם על בסיס חוזה, דיני נזיקין, רשלנות, אחריות קפידה, או באופן אחר הנובע או קשור לשימוש מורשה או בלתי מורשה באתר או בשירותים, או בהסכם זה, גם אם נציג מורשה של Paxful קיבל מידע או ידע או אמור היה לדעת על האפשרות של נזקים אלה, ולמרות הכשל של כל סעד מוסכם או אחר של מטרתו המהותית, למעט במידה של החלטה שיפוטית סופית, לפיה נזקים אלו היו תוצאה של רשלנות חמורה, הונאה, התנהגות בלתי הולמת מכוונת או הפרה מכוונת של החוק מצד Paxful. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.
  3. איננו בעלים או שולטים בפרוטוקולים הבסיסיים של התוכנה השולטים בתפעול של נכסים דיגיטליים. בדרך כלל, הפרוטוקולים הבסיסיים הם קוד פתוח, וכל אחד יכול להשתמש, להעתיק, לשנות ולהפיץ אותם. איננו נושאים באחריות לתפעול הפרוטוקולים הבסיסיים ואיננו יכולים להבטיח את הפונקציונליות או האבטחה של פעולות הרשת. בפרט, הפרוטוקולים הבסיסיים עשויים להיות כפופים לשינויים פתאומיים בכללי ההפעלה (כולל "פיצולים"). כל שינוי תפעולי מהותי כזה עשוי להשפיע מהותית על הזמינות, הערך, הפונקציונליות ו/או השם של מטבע דיגיטלי כזה. Paxful אינה שולטת בתזמון ובתכונות של שינויי תפעול מהותיים אלה. באחריותך להתעדכן בנוגע לשינויים תפעוליים עתידיים ועליך לשקול בזהירות מידע זמין לציבור ומידע שעשוי להינתן על ידי Paxful כדי להחליט האם להמשיך להשתמש בשירותים. במקרה של כל שינוי תפעולי כזה, Paxful שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים ככל שיידרשו כדי להגן על האבטחה וההפעלה הבטוחה של הפלטפורמה שלה, לרבות השעיה זמנית של פעולות עבור המטבע/ות הדיגיטלי/ים המעורב/ים, וצעדים נחוצים אחרים. Paxful תעשה מאמץ סביר כדי לספק לך הודעה על תגובתה לכל שינוי תפעולי מהותי; עם זאת, שינויים כאלה אינם בשליטתנו ועשויים להתרחש ללא הודעה ל-Paxful. התגובה שלנו לכל שינוי תפעולי מהותי נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי וכוללת החלטה שלא לתמוך באף פיצול חדש או בפעולות אחרות. אתה מאשר ומסכים לסיכונים של שינויים תפעוליים בפרוטוקולים של נכסים דיגיטליים ומסכים ש-Paxful אינה אחראית לשינויים תפעוליים כאלה ואינה אחראית לכל אובדן ערך שאתה עלול לחוות כתוצאה משינויים כאלה בכללי התפעול. אתה מאשר ומסכים ש-Paxful רשאית לקבוע את תגובתה לכל שינוי תפעולי על פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אין לנו אחריות לסייע לך עם מטבעות או פרוטוקולים שאינם נתמכים.
  4. בשימוש בשירותים שלנו, אתה רשאי לצפות בתוכן או להשתמש בשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, כולל היפר-קישורים לאתרי צד שלישי ולשירותים של צדדים כאלה ("תוכן של צד שלישי"). אנו לא תומכים, מאמצים או שולטים בתוכן של צד שלישי ולא תהיה לנו כל אחריות או חבות לתוכן כזה של צד שלישי. בנוסף, ההתנהלות או ההתכתבויות שלך עם צדדים שלישיים כאלה הם אך ורק בינך לבין הצדדים השלישיים. איננו אחראים או חבים לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מהתנהלות כזו ואתה מבין שהשימוש שלך בתוכן של צד שלישי והאינטראקציות שלך עם צדדים שלישיים, הם אך ורק על אחריותך הבלעדית.
  5. למען הסר ספק, Paxful אינה מספקת ייעוץ השקעות, ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. Paxful אינה רשומה ברשות לניירות ערך של ארה"ב ואינה מציעה שירותי ניירות ערך או ייעוץ השקעות. כל העסקאות דרך זירת המסחר שלנו מבוצעות על בסיס עמית לעמית בין המוכר לקונה, ואתה האחראי הבלעדי לקבוע אם השקעה, אסטרטגיית השקעה או עסקה קשורה מתאימה לך, בהתבסס על יעדי ההשקעה האישיים, הנסיבות הפיננסיות והסובלנות לסיכון שלך. עליך להתייעץ עם היועץ המשפטי או עם יועץ המס שלך לגבי מצבך הספציפי. מעת לעת, אנו עשויים לספק מידע לימודי על הפלטפורמה והמוצרים שלנו, על מנת לסייע למשתמשים ללמוד יותר על השירותים שלנו. המידע עשוי לכלול, אך לא מוגבל לפוסטים בבלוג, מאמרים, קישורים לתוכן של צד שלישי, עדכוני חדשות, הדרכות וסרטונים. המידע המופיע באתר או באתרי צד שלישי כלשהם אינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ בנוגע למסחר או כל סוג אחר של ייעוץ, ואין להתייחס לתוכן כלשהו באתר ככזה. לפני קבלת ההחלטה לקנות, למכור או להחזיק נכסים דיגיטליים כלשהם, עליך לבצע בדיקת נאותות משלך ולהתייעץ עם היועצים הפיננסיים שלך לפני קבלת החלטת השקעה כלשהי. Paxful לא תישא באחריות להחלטות שתקבל לקנות, למכור או להחזיק נכסים דיגיטליים על סמך המידע שסופק על ידי Paxful.
  6. אתה מסכים שאיננו אחראים לתנודות במחירי הנכסים הדיגיטליים. במקרה של שיבושים בשוק או אירוע של כוח עליון (כמתואר בסעיף 17), אנו עשויים לעשות אחד או יותר מהדברים הבאים: (א) להשעות את הגישה; או (ב) למנוע ממך להשלים פעולות מסוימות באמצעות השירותים. אנו לא נישא באחריות להפסדים כלשהם שתספוג כתוצאה מפעולות כאלה. לאחר אירוע כזה, כאשר השירותים יחזרו, אתה מאשר שהתעריפים הרווחים בשוק עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתעריפים שהיו קיימים לפני אירוע כזה.
  7. איננו מספקים אחריות כלשהי לכך שהאתר, או השרת עליו הוא זמין, הינו נקי מווירוסים או משגיאות, שהתוכן שלו מדויק, שהוא יהיה נטול שיבושים, או שפגמים יתוקנו. אנו לא נהיה אחראים או חבים לך עבור הפסד מכל סוג שהוא, עקב פעולה שננקטה, או שננקטה בהסתמך על חומר או מידע הכלול באתר האינטרנט.
 6. שחרור של PAXFUL ופיצוי

  1. אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר של השירותים שלנו, אתה משחרר את Paxful, את שותפיה וספקי השירות שלה, ואת כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והנציגים שלה או שלהם, בהתאמה, מכל תביעה, דרישה, ונזקים (ממשיים ותוצאתיים) מכל סוג ואופי הנובעים או קשורים בכל צורה שהיא למחלוקות האמורות. אתה מסכים לשפות ולהסיר את האחריות מ-Paxful משותפיה, ומכל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והנציגים שלה או שלהם, בהתאמה, עבור כל תביעה או דרישה (כולל שכר טרחת עורכי דין, קנסות, עמלות ועונשים שיוטלו על ידי רשות רגולטורית כלשהי) שנובעים או קשורים להפרתך את הסכם זה או להפרה שלך של כל חוק, כלל, או תקנה או זכויות של צד שלישי כלשהו.
 7. עסקאות בזירת המסחר של Paxful

  אתר האינטרנט מאפשר למשתמשים לבקש הצעות לקניה או מכירה של נכסים דיגיטליים.

  כאשר משתמש יוזם עסקה לרכישה או מכירה של נכסים דיגיטליים, העסקה מתבצעת בהתאם להסכם זה ולתנאים הנוספים, אם קיימים, המפורטים על ידי המשתמש או הצד שכנגדו. למדריך - שלב אחר שלב - לקניה ומכירה של נכסים דיגיטליים בזירת המסחר של Paxful עיין כאן https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.

  התנאים הכלליים הבאים חלים על כל עסקה המתוארת להלן:

  1. קניית נכסים דיגיטליים באמצעות בקשת הצעה.

   כאשר רוכשים נכסים דיגיטליים בזירת המסחר של Paxful:

   1. אין עמלות עבור תשלום בנאמנות של Paxful המיועד לתשלום על ידי הקונים כחלק מעסקה בזירת המסחר שלנו.
   2. להצעות מהצדדים הנגדיים ב-Paxful יש תנאים והתניות משלהן וכל הצעה תהיה שונה בהקשר של שער החליפין, מהירות ההחלפה, ותנאים והתניות אחרים המוטלים על ידי מוכר. בקבלת ההצעה של המוכר אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהתניות של אותה הצעה. התנאים וההתניות שצוינו על ידי המוכר תקפים בכל מקרה מלבד כאשר הם נוגדים להסכם זה או מפירים אותו, או אם הם אינם חוקיים, אינם סבירים או שקשה לעמוד בהם באופן אחר (כפי שיוחלט בהתאם לשיקול דעתה היחיד והבלעדי של Paxful), או אם שני המשתמשים של העסקה מסכימים לשנות את התנאים וההתניות של עסקה זו. באחריותך לקרוא בעיון את התנאים וההתניות של הצעת המוכר ולבצע אותם במדויק. אם לא תבצע את התנאים וההתניות של הצעת המוכר, התשלום שלך לא יתקבל. לעולם אל תשלח תשלום אלא אם ביצעת את כל התנאים וההתניות המפורטים בהצעה. אם תשלח תשלום מבלי לבצע את התנאים וההתניות, Paxful לא תוכל לעזור לך במקרה של הליך מחלוקת להשבת התשלום שלך.
   3. אימות תשלום ומתן הוראות לביטול הנעילה של נכסים דיגיטליים מתשלום בנאמנות של Paxful הם המחויבות הבלעדית של המוכר בלבד ולא של Paxful. אם המוכר אינו משחרר לך את הנכסים הדיגיטליים לאחר ביצוע נאות של התנאים וההתניות של המוכר, יש לדווח על הבעיה מיד, באמצעות לחצן המחלוקת הייעודי בתוך הצ'אט של העסקה המסוימת. התמיכה של Paxful תבדוק ותיישב את המחלוקת. תהליך יישוב המחלוקת מתואר בפירוט להלן ב"סעיף 8 - ערעור על עסקאות באמצעות תהליך יישוב המחלוקות של Paxful". אם אינך מבצע את תהליך יישוב המחלוקת, Paxful לא תוכל לעזור לך בנושא זה.
  2. מכירת נכסים דיגיטליים

   כאשר מוכרים נכסים דיגיטליים בזירת המסחר של Paxful:

   1. מוכרים חייבים לאמת ולעבד את התשלום בפרק זמן סביר, ובתוך פרק זמן סביר המצוין בתנאי ההצעה. לאחר שהקונה שלח לך את התשלום בהתאם לתנאי ההצעה, מחובתך ובאחריותך הבלעדית לאמת ולעבד מיד את התשלום ואז לבטל את הנעילה של הנכסים הדיגיטליים מהתשלום בנאמנות של Paxful ולשחרר אותו למוכר. אם אינך מבצע את ההוראות בהצעה, ייתכן שלא תהיה זכאי להחזר של הנכסים הדיגיטליים הנעולים שלך.
   2. כמוכר אתה מקבל את כל הסיכונים והאחריות עבור כל הפרה של הסכם זה שייגרמו באמצעות המכירה של נכסים דיגיטליים. כל המיסים לתשלום הם באחריותך. Paxful מחייבת אותך בעמלה כמוכר של נכסים דיגיטליים עבור נעילה של נכסים דיגיטליים בתשלום בנאמנות של Paxful בכפוף למכירה. אלא אם נקבע אחרת בכפוף לשיקול הדעת היחיד והבלעדי של Paxful, Paxful לא תיתן החזר עבור כל הפסד למוכר בין אם בגין הפרה של הסכם זה, הונאה או באופן אחר והעמלה שלנו לא תוחזר בשום מקרה.
   3. כל תשלום שהתקבל חייב להיות מעובד ומאושר באופן מלא ככזה שהתקבל ממך לפני ביטול הנעילה על הנכסים הדיגיטליים מהתשלום בנאמנות של Paxful. Paxful אינה אחראית על ההפסד שלך אם תבטל לצמיתות את הנעילה של נכסים דיגיטליים לפני שהתשלום אומת כראוי והתקבל על ידך. עליך להיות קשוב ותגובתי לקונה שלך. עליך להשבית כל הצעה לא פעילה.
   4. כל פרסומת של אתר האינטרנט שלך בכל חלק של זירת המסחר של Paxful (כגון הביו שלך, תנאי ההצעה או צ'אט העסקה) שתסייע לך בקניה או במכירה של נכסים דיגיטליים מחוץ לשירותים של Paxful אסורה בהחלט. במצבים מוגבלים ניתן לשתף את אתר האינטרנט שלך שנוצר רק כדי שהמוכר יקבל תשלום על מנת להשלים את העסקה (כגון עיבוד כרטיס חיוב/אשראי של צד שלישי מהימן) בהוראות העסקה, בהינתן העובדה ששימוש באתרי אינטרנט חיצוניים אלה מובהר בתנאי ההצעה ואתרי אינטרנט אלה אינם רשאים לכלול פרסומות אחרות או את פרטי יצירת הקשר שלך.
  3. תאימות

   1. Paxful והשירותים אינם משויכים או שותפים עם צד שלישי כלשהו וכן אינם נתמכים או ממומנים על ידי צד שלישי, לרבות אך לא מוגבל למנפיק תווי קניה. סימני מסחר ייעודיים, מותגים ומזהים אחרים הם רכושם הבלעדי של בעליהם בהתאמה. Paxful והשירותים שלה אינם נתמכים, ממומנים, משויכים או שותפים בכל צורה שהיא על ידי בעלים אלה או איתם.
   2. Paxful איננה ספקית או סוחרת תווי קניה מורשית של מנפיק תווי קניה כלשהו. כל תווי הקניה שתקבל ישירות ממשתמש, המשתמש בזירת המסחר של Paxful, כפופים לתנאים ולהתניות של הסוחר של צד שלישי אשר אצלו ניתן לפדות אותם ("מנפיק). Paxful אינה אחראית לפעולות או להשמטות של מנפיק/ים כלשהו/ם, או לעמלות, תאריכי תפוגה, קנסות או תנאים והתניות המשויכים עם תו הקניה של המנפיק שהתקבל תוך שימוש בזירת המסחר של Paxful. בקבלת תו הקניה ממשתמש אתה מאשר שקראת את התנאים וההתניות של תו הקניה, ואתה מייצג ל-Paxful שהנך זכאי להשתמש בתווי קניה אלה בכפוף לתנאים ולהתניות של מנפיק תו הקניה, או בכפוף לחוק החל.
   3. ברוקרינג או מכירה חוזרת של תווי קניה אסורים בתכלית האיסור באתר האינטרנט ובזירת המסחר שלנו. עליך להיות הבעלים החוקי של תו הקניה והנך מסכים לספק הוכחת בעלות חוקית על תו הקניה, על פי בקשתה של Paxful (כגון קבלה). Paxful אינה טוענת, מייצגת או ערבה לכך ששיטות התשלום של צד שלישי באתר מאפשרות ביצוע עסקאות באמצעות השירות של Paxful, או ששיטת תשלום כלשהי של צד שלישי באתר שלנו תומכת או נתמכת באתר שלנו. עליך להימנע משימוש בשיטות תשלום אלה של צד שלישי ב-Paxful אם צד שלישי זה אינו מתיר זאת
   4. אתה אחראי באופן מלא לציית לכל החוקים והתקנות עבור תחומי השיפוט בהם מתבצעת העסקה שלך.
   5. כל העסקאות חייבות להתבצע בתוך Paxful. ביצוע עסקאות מחוץ לפלטפורמה של Paxful או החלפת פרטי יצירת קשר חיצוניים אסורים בהחלט.
  4. מגבלות העברה. אנו עשויים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, להטיל מגבלות או הגבלות על הגודל, הסוג או האופן של כל עסקאות העברה מוצעות, כגון מגבלה על הסכום הכולל של נכסים דיגיטליים שניתן לפרסם למכירה.
  5. אין אחריות. Paxful אינה נותנת אחריות שתוכל למכור נכסים דיגיטליים בזירת המסחר שלה. הפעולה של קניה ומכירה של נכסים דיגיטליים באמצעות זירת המסחר של Paxful אינה מבטיחה שתוכל לקנות או למכור נכסים דיגיטליים באמצעות זירת המסחר בשלב מאוחר יותר.
  6. יחסי גומלין. דבר בהסכם זה אינו מיועד ליצור ואינו יוצר שותפות, מיזם משותף, סוכנות, ייעוץ או נאמנות, אתה ו-Paxful מתייחסים זה לזה כקבלנים עצמאיים.
  7. דיוק המידע. אתה מייצג ומתחייב שכל מידע שתספק באמצעות השירותים יהיה מדויק ושלם. אתה מאשר ומסכים לכך ש-Paxful אינה אחראית לכל שגיאה או השמטה שתעשה ביחס לעסקה כלשהי שנוצרה באמצעות השירותים, לדוגמה, אם תקליד בטעות כתובת ארנק או תספק באופן אחר מידע שגוי. אנו ממליצים לך מאד לבדוק את פרטי העסקה שלך בעיון לפני השלמתם באמצעות השירותים.
  8. ללא ביטולים או שינויים; פעולות בארנק. לאחר שפרטי העסקה נשלחו לרשת המטבעות הדיגיטליים באמצעות השירותים, Paxful אינה יכולה לסייע לך בביטול או בשינוי אחר של העסקה. ל-Paxful אין כל שליטה על שום רשת מטבעות דיגיטליים ואין לה את היכולת לאפשר בקשות לשינויים או ביטולים כלשהם. Paxful אינה מאחסנת או שומרת נכסים דיגיטליים נעולים כלשהם. נכסים דיגיטליים מתועדים תמיד ברשתות או בבלוקצ'יינים התואמים להם. כל העסקאות במטבעות דיגיטליים מתבצעות בתוך רשת המטבעות הדיגיטליים, לא ב-Paxful. אין אחריות כלשהי לכך שהעסקה תעובד ברשת המטבעות הדיגיטליים. Paxful שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעבד עסקה כלשהי אם הדבר נדרש על פי חוק, או אם נסבור שהעסקאות מנוגדות לתנאים ולהתניות שלנו מפורטות בהסכם זה. הנך מאשר ומסכים בזאת שאתה לוקח אחריות מלאה על כל פעילות שמתרחשת בארנק שלך ומקבל את כל הסיכונים של גישה מורשית או בלתי מורשית כלשהי לארנק שלך, במידה המרבית המותרת בחוק.
  9. מיסים. באחריותך לקבוע אילו מיסים, אם בכלל, חלים על העסקאות שבגינן הגשת פרטי עסקה באמצעות השירותים, ובאחריותך לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המס המתאימה. אתה מסכים ש-Paxful אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים על עסקאות המטבע הדיגיטלי שלך או לאיסוף, דיווח, ניכוי במקור או העברה של מיסים כלשהם הנובעים מעסקאות מטבע דיגיטלי כלשהן.
  10. מוניטין משתמש. כאשר אתה מעורב בעסקה, אנו מאפשרים למשתמשים אחרים לספק משוב על האינטראקציה שלהם אתך. כמו כן אנו מאפשרים למשתמשים להגיש דוחות אם המשתמשים סבורים שהפרת הסכם זה בכל דרך שהיא. דיווחים אלו הינם חסויים, אך אנו עשויים להשתמש בהם בהקשר למחלוקת כמתואר בסעיף 8.
  11. היסטוריית עסקאות. באפשרותך לראות את היסטוריית העסקאות שלך דרך חשבונך. אתה מסכים שכשל של השירותים במתן אישור כזה לא יפגע או יבטל את תוקף התנאים של עסקה כזו.
  12. Paxful Pay. ‏Paxful הסמיכה סוחרים מסוימים לקבל את Paxful כאמצעי תשלום עבור רכישות של סחורות ושירותים באינטרנט ("סוחרים מורשים"). אתה יכול לשלם לסוחר מורשה על ידי בחירה באפשרות "Paxful Pay" ביציאה או בזמן התשלום. Paxful Pay תפנה אותך לזירת המסחר שלנו כדי לגשת לנכסים הדיגיטליים הזמינים בחשבונך או לקשר אותך למוכר. אם תרכוש נכסים דיגיטליים ממוכר כדי להשלים את העסקה, התנאים המפורטים בסעיף 7.1 של הסכם זה יחולו.
  13. מוצרים של סוחרים. Paxful אינה אחראית לכל מוצר או שירות שאתה עשוי לרכוש מסוחר מורשה באמצעות חשבונך או המוצר של Paxful Pay. אם יש לך מחלוקת עם סוחר מורשה כלשהו, עליך לפתור את המחלוקת ישירות עם אותו סוחר מורשה.
  14. החזרות, החזרים. כאשר אתה רוכש מוצר או שירות מצד שלישי באמצעות חשבונך, הרכישה הינה סופית. איננו מעבדים החזרים או החזרות. סוחר מורשה רשאי להציע לך החזר, זיכוי לחנות או כרטיס מתנה לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם למדיניות שלו.
  15. Paxful גובה עמלות עבור שירותים, העמלות הרלוונטיות יוצגו לפני שתשתמש בכל שירות שחלה עליו עמלה. לפרטים נוספים עיין בסעיף "עמלות של Paxful‏". העמלות שלנו כפופות לשינויים ו-Paxful שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התמחור ואת העמלות שלה ובכל עת.
 8. ערעור על עסקאות באמצעות הליך יישוב המחלוקות של Paxful

  1. ערעור על עסקאות. ברוב המקרים, הדרך הקלה ביותר ליישב מחלוקת היא באמצעות תקשורת ישירה בין הקונים למוכרים ועבודה משותפת כדי להבין מה קרה וכיצד ניתן להגיע לפתרון מוסכם. כאשר קונה ומוכר אינם מצליחים להגיע לפתרון מוסכם, צוות התמיכה של Paxful ("תמיכה של Paxful‏") יכול לעזור. כל אחד מהצדדים יכול ליזום את תהליך יישוב המחלוקות ("עסקה שנויה במחלוקת" או "מחלוקת") ביחס לעסקה. ניתן לערער רק על עסקאות המסומנות ככאלה ששולמו במלואן על ידי הקונה. בדרך כלל לא ניתן לערער, להפוך או לשנות עסקאות שלא סומנו ככאלה ששולמו במלואן על ידי הקונה, או כאלה שבוטלו על ידי הקונה, בוטלו אוטומטית עקב פקיעת מסגרת הזמן הקבועה בהצעה, כאלה שכבר ערערו עליהן והן יושבו או כאלה שבהן המוכר שחרר את הנכסים הדיגיטליים לקונה.
  2. הליך יישוב מחלוקות. להלן מופיעים הצעדים שהתמיכה של Paxful נוקטת במקרה של מחלוקת.

   1. התחלה

    באפשרותך ליזום ערעור על ידי כניסה לחשבון Paxful שלך, פתיחת העסקה שברצונך לערער עליה ובחירה בלחצן "ערעור". הלחצן "ערעור" יהיה פעיל רק אם העסקה סומנה ככזו ששולמה במלואה על ידי הקונה. לאחר שתיזום ערעור, תצטרך לבחור את סוג הערעור מתוך האפשרויות המוצגות ולתאר את הבעיה שגרמה לערעור שלך.

    אם אתה מוכר, האפשרויות המוצגות עבור תיאור הערעור שלך הן:

    • Coinlocker (כלומר קונה שאינו מגיב) - הקונה סימן את העסקה ככזו ששולמה במלואה, אך הוא אינו מגיב ואינו פעיל.
    • בעיה בתשלום - הקונה פעיל וניסה לשלם, אך יש בעיות בתשלום.
    • אחר - אפשרות פתוחה בה תוכל לתאר איזו בעיה עוררה את הערעור, הקונה יוכל לראות את התיאור שלך.

    אם אתה הקונה, האפשרויות המוצגות עבור תיאור הערעור הן כדלקמן:

    • סוחר שאינו מגיב - שילמת, אך המוכר אינו מגיב ואינו פעיל.
    • בעיה בתשלום - ביצעת את התשלום, אך המוכר טוען שהיו בעיות בתשלום ומשחרר את הנכסים הדיגיטליים.
    • אחר - אפשרות פתוחה בה תוכל לתאר איזו בעיה עוררה את הערעור, המוכר יוכל לראות את התיאור שלך.
   2. התראה

    לאחר הגשת ערעור, התמיכה של Paxful תספק לצד השני התראה בדוא"ל ובאמצעות שליחת הודעה דרך תכונת הצ'אט של העסקאות, הזמינה לקונים ולמוכרים בזירת המסחר, ותתריע בפניו על פתיחת הערעור. אם נפתח ערעור על אחת מהעסקאות שלך, התמיכה של Paxful תודיע לך על איזו עסקה הוגש ערעור ומדוע.

   3. תגובה

    עיין בערעור וספק לתמיכה של Paxful הסבר על מה שקרה. צרף כל ראיה שיש לך כדי לתמוך בהסבר שלך, כגון הוכחת תשלום, הוכחת בעלות או הוכחה על כך שקיבלת או לא קיבלת תשלום.

   4. סקירה של Paxful

    עסקאות השנויות במחלוקת ייבדקו על ידי התמיכה של Paxful והחלטה בעניינן תתקבל על סמך ראיות שסופקו על ידי שני הצדדים. התמיכה של Paxful מיישבת מחלוקות על ידי הערכת גורמים שונים כמתואר להלן בסעיף 8.

  3. סקירת ערעור. במהלך סקירת ערעור, התמיכה של Paxful עשויה לתת לך הנחיות שעל פיהן אתה נדרש לפעול. ההנחיות שיינתנו לך עשויות לדרוש ממך לספק ראיות נוספות, כגון אימות נוסף של מסמכי הזיהוי, הוכחת תשלום, כל ראיה של תמונה, שמע או וידאו, או כל מסמך אחר שייראה רלוונטי ל-Paxful והיא עשויה לדרוש ממך לספק ראיות אלה בתוך פרק זמן מוגדר. אי מילוי ההנחיות עלול להוביל ליישוב המחלוקת נגדך. בדרך כלל התמיכה של Paxful תמסור הודעה על החלטתה באמצעות תכונת הצ'אט של העסקאות בזירת המסחר, תוך 30 יום מרגע קבלת הערעור, אך בנסיבות מסוימות, קבלת ההחלטה עשויה לארוך זמן רב יותר.
  4. חוסר תגובה. כאשר אתה מעורב בעסקה, חשוב שתישאר פעיל ופנוי מרגע תחילת העסקה ועד למועד השלמתה, ביטולה או הכרעתה. משמעות הדבר היא שעליך להיות מסוגל לספק מענה לבקשה של התמיכה של Paxful בעסקה שנמצאת במחלוקת בתוך פרק הזמן שצוין על ידי התמיכה של Paxful, אחרת אתה עלול להיחשב כלא מגיב ויתכן שהמחלוקת תיושב נגדך.
  5. חיובים חוזרים. צד כלשהו עלול לעמוד בפני סיכונים נוספים בהתאם לאמצעי התשלום בו נעשה שימוש בעסקה גם אם תהליך יישוב המחלוקות של Paxful יפסוק לטובת צד זה. תהליך יישוב המחלוקות המפורט בהסכם זה נפרד מכל סעד שעומד לזכות קונה או מוכר באמצעות אמצעי התשלום המשמש בקשר לעסקה. Paxful אינה מחויבת ליזום או לטפל בהחזרים כספיים ואינה אחראית אם אחד הצדדים יבטל עסקה, יחייב אותה או יחלוק על עסקה בדרך אחרת שעומדת לרשות אותו צד, דרך אמצעי התשלום המשמש בעסקה, לרבות לאחר סגירת מחלוקת.
  6. יישוב מחלוקות. עסקה השנויה במחלוקת נפתרת לרוב על ידי התמיכה של Paxful, המעבירה את הנכסים הדיגיטליים נשואי המחלוקת לקונה או למוכר העסקה שבמחלוקת, לאחר השלמת תהליך יישוב המחלוקת.

   להלן מופיעים מצבים נבחרים שיספקו לך תובנות לגבי האופן שבו Paxful עשויה ליישב עסקה במחלוקת. רשימה זו אינה ממצה. היישוב של כל מחלוקת יושפע מהעובדות הספציפיות של הערעור ומהראיות שיספקו המשתמשים.

   התמיכה של Paxful עשויה ליישב מחלוקת לטובת הקונה כאשר מתקיים לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

   • הקונה ביצע תשלום לפי ההנחיות הראשוניות שמסר המוכר בהתאם להצעת העסקה והקונה הביא ראיות מספיקות שהתשלום בוצע לפי הנחיות אלו. מוכר המסרב להשלים עסקה, לאחר שהקונה עמד בכל התנאים וההתניות של המוכר כפי שפורסמו במועד שבו הקונה הסכים ושילם עבור העסקה, מפר את ההסכם.
   • המוכר אינו מגיב ולא סיפק תגובה מספקת במסגרת הזמן המבוקשת על ידי התמיכה של Paxful.
   • התשלום מתבצע לצד שלישי לעסקה או שהתשלום מתבצע לחשבון תשלום שאינו רשום על שם המוכר.

   התמיכה של Paxful עשויה ליישב מחלוקת לטובת המוכר כאשר אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים:

   • הקונה לא העביר תשלום, לא העביר תשלום מלא או לא העביר תשלום לפי ההנחיות הראשוניות שמסר המוכר בהתאם להצעת העסקה.
   • התשלום שבוצע על ידי הקונה הוחזק, הושעה, הוקפא או הופסק על ידי ספק התשלומים או המעבד. מקרה זה כולל מצבים שבהם הקונה החזיר או ערער על תשלום דרך הבנק או דרך מנפיק כרטיס התשלום שלו.
   • הקונה לא מגיב ולא סיפק תגובה מספקת במסגרת הזמן המבוקשת על ידי התמיכה של Paxful.
   • התשלום מתבצע על ידי צד שלישי לעסקה או שהתשלום מתבצע מחשבון תשלום שאינו רשום על שם הקונה.

   אם הקונה או המוכר של עסקה השנויה במחלוקת יספק מידע שקרי או מסמכים שקריים או יטען טענות שווא או ישתמש בכל דרך אחרת בטקטיקות הטעיה, ייתכן שהמחלוקת תיושב באופן מיידי נגד משתמש זה וחשבונו של משתמש זה עשוי להיות מושעה או מבוטל באופן מיידי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של התמיכה של Paxful.

   במצבים מסוימים שבהם אף אחד מהצדדים אינו עומד בקריטריונים, או שבאופן אחר לא ברור או לא ניתן לקבוע מי מהצדדים עמד בקריטריונים ליישוב המחלוקות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והיחיד של Paxful, ‏Paxful עשויה להחליט ליישב את המחלוקת על ידי פיצול הנכסים הדיגיטליים נשואי המחלוקת בין הקונה למוכר באופן שווה או לא שווה.

  7. ערעור. אם אתה סבור ש-Paxful יישבה מחלוקת בדרך שאינה תואמת להסכם זה, יש לך זכות לבקש להגיש ערעור. כדי לבקש להגיש ערעור, עליך להודיע לנו מיידית בכתב על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות של Paxful לא יאוחר מ-10 ימים קלנדריים לאחר מסירת ההודעה על ההחלטה של התמיכה של Paxful ולספק לנו פרטים וראיות מספיקים התומכים בתיק שלך לבקשה. הערעור שלך צריך לציין באופן ספציפי כיצד לדעתך Paxful יישבה את המחלוקת באופן שגוי בהתאם לתנאי הסכם זה ולספק ראיות להחלטה שגויה זו.

   לתשומת לבך, במהלך תהליך המחלוקת או באופן כללי, בכל עת בה אתה משתמש בשירותים שלנו, הנך מחויב לשמור על נימה תרבותית ולנהוג בכבוד כלפי משתמשים אחרים וכלפי התמיכה של Paxful. ראה באופן כללי, "סעיף 13 - שימוש אסור".

  8. סופיות. אתה מאשר ומסכים שההחלטה של Paxful לגבי מחלוקת היא מכרעת, סופית ומחייבת כמתואר בהסכם זה. Paxful לא תישא באחריות כלפי קונה או מוכר בקשר להחלטותיה.
 9. עמלות עבור שימוש בשירותים של Paxful

  1. יצירת ארנק היא בחינם. Paxful גובה עמלות עבור שירותים, העמלות הרלוונטיות יוצגו לפני שתשתמש בכל שירות שחלה עליו עמלה. לפרטים נוספים עיין בסעיף "עמלות של Paxful‏". העמלות שלנו כפופות לשינויים ו-Paxful שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התמחור ואת העמלות שלה ובכל עת.
 10. אין זכות לבטל עמלות של שירותים או כורים

  1. אם אתה משתמש בשירות שחל עליו חיוב, או שאתה יוזם עסקה עם עמלת כורים דרך השירותים, לא תהיה זכאי להחזר כספי לאחר שאישרת שברצונך להמשיך בשירות או בעסקה.
 11. הפסקת השירותים

  1. אנו עשויים, בכפוף לשיקול דעתנו היחיד והבלעדי וללא עלות עבורך, עם או ללא הודעה מראש, ובכל עת, לשנות או להפסיק כל חלק של השירותים שלנו, באופן זמני או קבוע.
 12. השעיה או הפסקת שירותים וסגירת חשבון; הגבלת הגישה לארנק שלך

  1. אנו עשויים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי והיחיד, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת: (א) להשעות, להגביל או להפסיק את הגישה שלך לאחד מהשירותים או לכולם (כולל הגבלת הגישה לארנק שלך), ו/או (ב) להשבית או לבטל את חשבונך אם: (1) אנו נדרשים לכך על פי החוק החל, הזמנה לדין, צו של בית משפט או צו מחייב של רשות ממשלתית התקף על פניו; (2) יש לנו חשד סביר שפעלת או שאתה עלול לפעול בניגוד להסכם זה; (3) השימוש בחשבונך כפוף לתביעה משפטית, חקירה או הליך ממשלתי תלויים ועומדים ו/או אנו צופים סיכון מוגבר לאי ציות חוקי או רגולטורי הקשור לפעילות חשבונך; (4) שותפי השירות שלנו אינם מסוגלים לתמוך בשימוש שלך; (5) אתה נוקט בפעולה אשר לדעתנו עוקפת את הבקרות והנהלים שלנו או (6) שאנו חושבים שיש צורך לעשות זאת כדי להגן עלינו, על המשתמשים שלנו, לרבות עליך או על העובדים שלנו מפני סכנה או הפסד. אם נממש את זכויותינו להגביל את הגישה שלך לשירותים או לסרב להם, לא נהיה אחראים לכל ההשלכות של סירובנו להעניק לך גישה לשירותים, לרבות כל עיכוב, נזק או אי נוחות שאתה עלול לספוג כתוצאה מכך.
  2. אם נשעה או נסגור את חשבונך, נפסיק את השימוש שלך בשירותים מכל סיבה שהיא, או נגביל את הגישה לארנק שלך, ננסה להודיע לך על פעולותינו, אלא אם צו בית משפט או הליך משפטי אחר יאסרו עלינו לספק לך הודעה כזו. אתה מאשר שהחלטתנו לנקוט בפעולות מסוימות, לרבות הגבלת הגישה, השעיה או סגירה של חשבונך או ארנקך, עשויה להתבסס על קריטריונים סודיים החיוניים לניהול הסיכונים ולפרוטוקולי האבטחה שלנו. אתה מסכים ש-Paxful אינה מחויבת לחשוף בפניך את פרטי ניהול הסיכונים ונהלי האבטחה שלה. במקרה שנשעה את חשבונך או את הגישה שלך לארנק, נסיר את ההשעיה בהקדם האפשרי ברגע שהסיבות להשעיה לא יתקיימו עוד, אולם איננו מחויבים להודיע לך מתי (אם בכלל) ההשעיה תוסר.
  3. אם אתה מחזיק נכסים דיגיטליים בארנק של Paxful שברשותך ולא הייתה פעילות בחשבונך במשך פרק זמן שנקבע בחוק החל, ייתכן שנידרש לדווח על נכסים דיגיטליים שנותרו בחשבונך כרכוש שלא נתבע בהתאם לחוקי נכסים נטושים ומוחרמים. בקרה כזה, אנו ננקוט במאמץ סביר כדי לספק לך הודעה בכתב. אם לא תגיב להודעה כזו בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום קבלתה, או כפי שנדרש באופן אחר על פי חוק, אנו עשויים להידרש למסור כל נכס דיגיטלי כזה לתחום השיפוט הרלוונטי כרכוש שלא נתבע. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנכות עמלת חוסר פעילות או חיובים מנהליים אחרים מנכסים דיגיטליים שלא נתבעו, כפי שמתיר החוק החל.
 13. שימוש אסור

  1. בעת גישה לשירותים או שימוש בהם, אתה מסכים להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים ולהתניות בהסכם זה (כולל מדיניות הפרטיות) ולא לבצע כל מעשה בלתי חוקי, וכי אתה האחראי הבלעדי להתנהלותך בעת השימוש בשירותים שלנו. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, אתה מסכים שלא:
   1. להשתמש בשירותים שלנו בכל דרך שעלולה להפריע, לשבש, להשפיע לרעה או למנוע ממשתמשים אחרים ליהנות באופן מלא מהשירותים שלנו, או שעלולה להזיק, להשבית, להעמיס או לפגוע בתפקוד השירותים שלנו בכל דרך שהיא;
   2. לעסוק בפעילות כלשהי שעלולה להפר, או לסייע בהפרה של חוק, משפט, פקודה או תקנה, של תוכניות של סנקציות המופעלות במדינות שבהן אנו מנהלים עסקים או פעולות, או בפעילות שמערבת הכנסות מפעילות בלתי חוקית; לפרסם, להפיץ או לשתף חומר או מידע בלתי חוקיים;
   3. להפריע לגישה או לשימוש של משתמש אחר לכל אחד מהשירותים שלנו; להשמיץ, להתעלל, לסחוט, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר באופן אחר את הזכויות המשפטיות (כגון, אך לא רק, זכויות פרטיות, פרסום וקניין רוחני) של משתמשים אחרים; להסית, לאיים, לאפשר, לקדם או לעודד שנאה, חוסר סובלנות גזענית או מעשים אלימים נגד אחרים; לקצור או לאסוף מידע מהאתר שלנו על משתמשים אחרים;
   4. לעסוק בפעילות שמטרתה להונות, להשמיץ או לגרום נזק אחר ל-Paxful או למשתמשים שלנו; או לספק מידע שקרי, לא מדויק, שגוי או מטעה ל-Paxful או למשתמש אחר בהקשר לשירותים שלנו או שסופק או נדרש באופן אחר בהתאם להסכם זה;
   5. להחדיר לשירותים וירוס, סוס טרויאני, תולעים, פצצות לוגיות או חומר מזיק אחר; להשתמש ברובוט, עכביש, סורק, קוצר מידע או אמצעי או ממשק אוטומטי אחר שלא סופקו על ידינו כדי לגשת לשירותים שלנו או כדי לחלץ נתונים; לנסות לעקוף טכניקות סינון תוכן שאנו משתמשים בהן, או לנסות לגשת לשירות או לאזור של השירותים שלנו שאינך מורשה לגשת אליהם; או נוספת פרסומת או קידום מכירות לזירת המסחר של Paxful שיאפשרו קנייה או מכירה של נכסים דיגיטליים מחוץ לשירותים של Paxful;
   6. לעסוק בעסקאות הכוללות פריטים המפרים או פוגעים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, זכות לפרסום או פרטיות או כל זכות קניינית אחרת לפי החוק, או חומרים אחרים ברישיון, ללא הרשאה מתאימה מבעל הזכויות; שימוש בקניין הרוחני, בשם או בלוגו של Paxful, לרבות שימוש בסימני המסחר או השירות של Paxful, ללא הסכמה מראש ובכתב מאתנו או באופן שפוגע בדרך אחרת ב-Paxful או במותג Paxful; כל פעולה המרמזת על אישור או זיקה שקריים ל-Paxful; או לפתח יישומי צד שלישי המקיימים אינטראקציה עם השירותים שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב; אוֹ
   7. לעודד או לגרום לצד שלישי לעסוק בכל אחת מהפעילויות האסורות על פי סעיף 13 זה.
 14. זכויות קניין רוחני

  1. אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בכפוף לתנאים ולהגבלות בהסכם זה, לגשת ולהשתמש בשירותים, באתר ובתוכן, בחומרים ובמידע הקשורים (ביחד "התוכן") אך ורק למטרות שאושרו על ידי Paxful מעת לעת. כל שימוש אחר באתר או בתוכן אסור במפורש וכל הזכויות האחרות, הבעלות והאינטרס בשירותים, באתר או בתוכן הם בבעלותה הבלעדית של Paxful. אתה מסכים שלא להעתיק, לשדר, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, לבצע הנדסה לאחור, לשנות, לפרסם או להשתתף בהעברה או במכירה של התוכן כולו או חלקו, ליצור יצירות נגזרות או לנצל בכל דרך אחרת את התוכן, בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב מ-Paxful. אינך רשאי להעתיק, לחקות או להשתמש בכל אחד מהסימנים המסחריים, הסימנים הרשומים, סמלי הלוגו או קניין רוחני כלשהו של Paxful ללא הסכמתה של Paxful מראש ובכתב.
  2. למרות שאנו מתכוונים לספק מידע מדויק ובזמן באתר האינטרנט של Paxful, ייתכן שהאתר שלנו (כולל, ללא הגבלה, התוכן) לא תמיד יהיה מדויק לחלוטין, מלא או עדכני והוא עשוי גם לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. במאמץ להמשיך לספק לך מידע מלא ומדויק ככל האפשר, המידע עשוי להשתנות או להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לרבות, ללא הגבלה, מידע לגבי המדיניות, המוצרים והשירותים שלנו. בהתאם לכך, עליך לאמת את כל המידע לפני שתסתמך עליו, וכל ההחלטות המבוססות על מידע הכלול באתר Paxful הן באחריותך הבלעדית ולא תהיה לנו כל אחריות לגבי החלטות כאלה. המידע המסופק על ידי צדדים שלישיים הוא למטרות אינפורמטיביות בלבד ו-Paxful אינה מציגה מצגים או אחריות לדיוק שלו. קישורים לחומרים של צד שלישי (כולל, ללא הגבלה, אתרי אינטרנט) עשויים להיות מסופקים מטעמי נוחות אך הם אינם בשליטתנו. אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לכל היבט של המידע, התוכן או השירותים הכלולים בחומרים של צד שלישי או באתרים של צד שלישי כלשהם הנגישים או מקושרים לאתר האינטרנט של Paxful.
 15. משוב והגשות של משתמשים

  1. Paxful שואפת תמיד לשפר את שירותיה ואת האתר. אם יש לך רעיונות או הצעות לגבי שיפורים או תוספות לשירותי Paxful או לאתר, Paxful תשמח לשמוע אותם; עם זאת, כל הגשה תהיה כפופה לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם זה.
  2. כל רעיון או משוב, או כל חומר קשור שיחשפו בפני Paxful או אחת מחברות הבת שלה, חברות האם או החברות הקשורות לה, או כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, המנהלים, החברים, בעלי המניות, העובדים והסוכנים שלהם או כל אחד מיורשיהם, נציגיהם והממונים על ידם (כל אחד מהם "צד של Paxful" וביחד, "הצדדים של Paxful") בשום פנים ואופן לא יהיו כפופים לכל חובת סודיות או ציפייה לפיצוי.
  3. בשליחת רעיון או משוב או כל חומר קשור שיהיה כפוף לזכויות קניין רוחני (ה"יצירה") ל-Paxful או לכל צד של Paxful, אתה מעניק ל-Paxful, ביחס ליצירה שנשלחה, רישיון תמידי שאינו בלעדי, רישיון עולמי ללא תמלוגים להשתמש בכל התוכן של רעיונות ומשוב אלה, לכל מטרה שהיא. יתר על כן, אתה מוותר על כל זכויות מוסריות, במידה המרבית המותרת על פי החוק בארצות הברית, שיש לך ביצירה, ואתה מייצג ומתחייב בפני הצד של Paxful שהיצירה מקורית לחלוטין והיא שלך, ולאף אחד אחר אין זכויות כלשהן ביצירה וכי כל הצדדים של Paxful חופשיים מכל תמלוגים ליישם את היצירה ולהשתמש בחומר הקשור בה לפי רצונם, כפי שסופק או כפי ששונה על ידי צד כלשהו של Paxful, ללא קבלת רשות או רישיון מצד שלישי כלשהו.
  4. כמו"כ אתה מסכים ש-Paxful רשאית להעניק רישיון משנה לכל אחד מהצדדים של Paxful להשתמש בכל דרך בכל עבודה וחומר ששלחת.
  5. יש לנו את הזכות להסיר כל פרסום שתפרסם באתר, לפי שיקול דעתנו היחיד, ללא אזהרה או מתן סיבות.
 16. כיצד ליצור איתנו קשר

  אנו ממליצים לך לבקר בדף השאלות הנפוצות שלנו לפני שתיצור איתנו קשר. במקרה שדף השאלות הנפוצות אינו מכיל את המידע שאתה מחפש, Paxful מציעה תמיכה 24/7. באפשרותך ליצור איתנו קשר דרך הרכיב הגרפי של התמיכה שלנו הממוקם בדף השאלות הנפוצות.

 17. כוח עליון

  1. אנו לא נישא באחריות לעיכובים, תקלות בביצוע או הפרעה בשירות הנובעים במישרין או בעקיפין מכל סיבה או מצב שאינו בשליטתנו הסבירה, לרבות אך לא רק, תנודתיות משמעותית בשוק, כל עיכוב או כשל עקב כוח עליון, פעולה של רשויות אזרחיות או צבאיות, פעולת טרור, הפרת סדר אזרחית, מלחמה, שביתה או סכסוך עבודה אחר, שריפה, הפרעה בשירותי טלקומוניקציה או אינטרנט או בשירותי ספקי רשת, כשל בציוד ו/או בתוכנה, קטסטרופה אחרת או כל התרחשות אחרת שאינה בשליטתנו הסבירה ולא תשפיע על תקפותן ואכיפתן של ההוראות הנותרות.
 18. אופי ההסכם

  1. הסכם זה מהווה את כל ההסכם בינך לבין Paxful ביחס לנושא של התנאים וההתניות בהסכם זה, והסכם זה מבטל ומחליף את כל ההבנות וההסכמות הקודמות שנערכו בינך לבין Paxful באשר לנושא זה. אינך רשאי להמחות אף אחת מהזכויות או החובות שלך על פי הסכם זה, ללא הסכמתנו מראש ובכתב.