הודעת הפרטיות של .Paxful, Inc

.Paxful, Inc (המכונה גם “Paxful,” “אנו,” “אנחנו,” או “שלנו”) נוקטת בצעדים כדי להגן על פרטיותך. בהודעת פרטיות זו (“הודעה”), אנו מתארים את סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף ממך בנוגע לשימוש שלך באתרי האינטרנט שלנו, כולל אך לא מוגבל ל-https://paxful.com/, ארנק Paxful, הפלטפורמה המקוונת שלנו למסחר בביטקוין, אפליקציה לנייד, עמודי מדיה חברתית או תכונות מקוונות אחרות (ביחד "האתר”), או כאשר אתה משתמש במוצרים, בשירותים, בתוכן, בתכונות, בטכנולוגיות או בפונקציות שאנו מציעים (ביחד “השירותים”).

ההודעה מיועדת לעזור לך להשיג מידע על נהלי הפרטיות שלנו ולעזור לך להבין את אפשרויות הפרטיות שלך כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט ובשירותים שלנו. שים לב שהצעות השירותים שלנו עשויות להשתנות בהתאם לאזור.

לכל מטרה, הגרסה בשפה האנגלית של הודעת פרטיות זו תהיה המסמך המקורי והקובע. במקרה של מחלוקת כלשהי בין הגרסה בשפה האנגלית של הודעת פרטיות זו לכל תרגום נוסף לשפה אחרת, הגרסה בשפה האנגלית תהיה הקובעת והשלטת.

מידע אישי שאנו אוספים

אנו אוספים מידע הקשור אליך ("נתונים אישיים") ביחס לשימוש שלך באתר האינטרנט, בשירותים שלנו, או באופן אחר בהקשר למערכת היחסים שלנו איתך. סוגי הנתונים האישיים שאנו עשויים להשיג ממך יכולים לכלול:

נתונים ביוגרפיים, כולל:

 • שם
 • כתובת דוא"ל
 • מספר טלפון
 • ארץ
 • כתובת מלאה
 • תאריך לידה

פרטי חשבון Paxful, כולל:

 • שם משתמש
 • פרטי פרופיל משתמש בסעיף "תיאור קצר"
 • תמונת פרופיל
 • תאריך הצטרפות
 • מטבע ברירת מחדל
 • אזור זמן
 • שפת ברירת מחדל

פעילות חשבון Paxful, כולל:

 • הודעות צ'אט של עסקאות (אשר עשויות לכלול מידע פיננסי, אם אתה מוסר אותו למוכרים)
 • קבצים מצורפים של צ'אט העסקה
 • פעילות העסקה
 • היסטוריית עסקאות
 • שם הפניה
 • מזהה הפניה
 • קישור הפניה
 • עסקאות של הפניות
 • הצעות שנוצרו
 • תנאי ההצעה
 • הוראות העסקה
 • הודעות חשבון
 • סטטוס חשבון

נתונים הקשורים לארנק הנכסים הדיגיטליים שלך, כולל:

 • מפתחות פרטיים
 • מפתחות ציבוריים
 • יתרת ארנק
 • עסקאות שהתקבלו
 • עסקאות שנשלחו

נתונים שנאספו בנוגע לציות ל"הכר את הלקוח" (KYC), כולל:

 • תעודה מזהה שהונפקה על ידי הרשויות
 • הוכחת כתובת
 • תמונות, אם תבחר לספק לנו אותן
 • סרטוני וידאו, אם תבחר לספק לנו אותם

נתוני שימוש במכשיר ובאתר האינטרנט, כולל:

 • כתובות IP
 • מזהה קובצי Cookie ו\או מזהי מכשיר אחרים
 • מידע הקשור לגישה שלך לאתר, כגון מאפייני המכשיר, תאריך ושעה
 • העדפות שפה
 • מידע על פעולות שננקטו בזמן השימוש באתר האינטרנט

כיצד אנו משתמשים בנתונים שלך

המטרות העסקיות עבורן אנו אוספים, משתמשים, שומרים ומשתפים את המידע האישי שלך עשויות לכלול:

 • מתן שירותים באמצעות הפעלת אתר האינטרנט, כולל:
  • רישום, יצירה ושמירה על החשבון שלך;
  • אימות הזהות שלך ו/או הגישה שלך לחשבון, או עזרה למוכרים באימות הזהות שלך;
  • להפעיל, לאפשר, לעבד ו\או להוציא לפועל עסקאות;
  • לתקשר איתך בנוגע לחשבון שלך או לשירותים בהם אתה משתמש;
  • לבצע דירוג אשראי, הכר את הלקוח, או בדיקות דומות אחרות;
  • להעריך אפליקציות; או
  • להשוות מידע למטרות דיוק ואימות.
 • לנהל סיכונים ולהגן עליך, על אנשים אחרים ועל אתר האינטרנט והשירותים.
 • לספק חוויה אישית וליישם את ההעדפות שלך.
 • להבין טוב יותר לקוחות וכיצד הם משתמשים ויוצרים אינטראקציה עם האתר והשירותים.
 • לשווק לך.
 • לספק שירותים, הצעות ומבצעים מותאמים אישית באתר האינטרנט שלנו ובאתרי אינטרנט של צד שלישי.
 • לספק לך אפשרויות, פונקציות והצעות ספציפיות למיקום.
 • לציית לכללי המדיניות ולמחויבויות שלנו, כולל אך לא מוגבל לגילויים ותגובות במענה לדרישות של רשויות לאכיפת החוק ו/או רגולטורים, בהתאם לחוקים, לכללים, לתקנות, לצווים משפטיים או ממשלתיים, לרשויות רגולטוריות של סמכות שיפוט מוסמכת, בקשות לגילוי או תהליכים משפטיים דומים רלוונטיים.
 • ליישב מחלוקות, לגבות עמלות, או לפתור תקלות.
 • לספק שירות לקוחות לך או לתקשר איתך באופן אחר.
 • לנהל את העסק שלנו.

אנו עשויים לעבד נתונים אישיים למטרות אחרות על בסיס הסכמתך, כאשר הדבר נדרש על פי החוק החל.

מקורות מהם אנו אוספים נתונים אישיים

אנו אוספים נתונים אישיים ממספר מקורות, כולל

 • ישירות ממך: אנו אוספים נתונים אישיים ישירות ממך כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט או בשירותים שלנו, מתקשר איתנו או יוצר איתנו קשר באופן ישיר.
 • מספקי שירות ו/או מעבדי נתונים שעוזרים לנו לספק את אתר האינטרנט או את השירותים: אנו עשויים להעסיק ספקי שירותים כדי לעזור לנו לאפשר לך את השימוש באתר האינטרנט או בשירותים, בהכוונתנו ומטעמנו. ספקי שירות אלה עשויים לאסוף מידע אודותיך ולמסור לנו אותו.
 • ממשתמשים אחרים באתר האינטרנט של Paxful או משותפים המשולבים באתר האינטרנט או בשירותים של Paxful: משתמשים אחרים עשויים לספק לנו מידע עליך בהקשר לעסקאות או לצ'אטים. שותפים עשויים גם הם לספק לנו מידע עליך הקשור לאינטראקציות או לעסקאות שלך עם שותפים אלה.
 • מצדדים שלישיים שעשויים לעזור לנו לאמת זהות, למנוע הונאה, ולהגן על בטיחות העסקאות.
 • מצדדים שלישיים שעשויים לעזור לך להעריך את דירוג האשראי או המצב הפיננסי שלך.
 • מצדדים שלישיים שעשויים לעזור לנו לנתח נתונים אישיים, לשפר את אתר האינטרנט או את השירותים או את החוויה שלך בהם, לשווק מוצרים או שירותים, או לספק מבצעים והצעות עבורך.
 • מפלטפורמות של רשתות חברתיות, אם אתה יוצר איתנו קשר באמצעות רשתות חברתיות.

כיצד אנו משתפים נתונים

בכפוף לתנאים מסוימים, אנו עשויים לחשוף נתונים אישיים מסוימים לאנשים אחרים. הקטגוריות של אנשים איתם אנו עשויים לשתף נתונים אישיים כוללים:

 • ספקי שירותים ו/או מעבדי נתונים: אנו עשויים לשתף נתונים אישיים עם ספקי שירות של צד שלישי המבצעים שירותים ופונקציות בהכוונתנו ומטעמנו. ספקי שירות אלה של צד שלישי עשויים, למשל, לספק לך שירותים, לאמת את זהותך, לסייע לך בעיבוד עסקאות, לשלוח לך פרסומות עבור המוצרים והשירותים שלנו, או לספק לך תמיכת לקוחות.
 • צדדים אחרים בעסקה, כגון מוכרים: אנו עשויים לשתף מידע עם המשתתפים האחרים בעסקאות שלך, כולל משתמשים אחרים מהם אתה רוכש את הנכס הדיגיטלי.
 • מוסדות פיננסיים וחברות אחרות המעורבים במתן עזרה לך בביצוע תשלומים בהקשר לעסקאות
 • שותפים שמקבלים הפניות מאתר האינטרנט שלנו
 • צדדים שלישיים אחרים עבור המטרות העסקיות שלנו או כפי שמותר או נדרש על פי חוק, כולל:
  • לציית לכל מחויבות חוקית, רגולטורית או חוזית, או לכל תהליך חוקי או רגולטורי (כגון צו או זימון תקף מבית משפט);
  • כדי להקים, לממש או להגן על תביעות משפטיות;
  • במענה לבקשת סוכנות ממשלתית, כגון רשויות אכיפת החוק או צו משפטי;
  • כדי לאכוף את תנאי השימוש של האתר או את כללי המדיניות הפנימיים שלנו;
  • כדי למנוע נזק פיזי או אובדן כספי, בנוגע לחקירת חשד לפעילות בלתי חוקית, או חקירה של פעילות בלתי חוקית למעשה, או כדי להגן באופן אחר על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו או של אחרים;
  • כדי לאפשר רכישה או מכירה של חלק כלשהו מהעסק של Paxful. לדוגמה, על ידי שיתוף נתונים עם חברה שאיתה אנו מתכננים להתמזג או חשברה שמתכננת לרכוש אותנו; או
  • כדי לתמוך בפונקציות הביקורת, התאימות והחברה שלנו.

העברות נתונים בינלאומיות

לתשומת לבך אנו עשויים להעביר נתונים אישיים שאנו אוספים עליך למדינות אחרות שאינן המדינה בה המידע נאסף במקור. למדינות אלה יתכן שאין את חוקי הגנת הנתונים כמו במדינה בה סיפקת את המידע מלכתחילה. כאשר אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך למדינות אחרות אנו נוקטים צעדים שנועדו להבטיח שההעברה מתבצעת בהתאם לחוק החל.

קובצי Cookie ופרסום מקוון

 • קובץ cookie הוא קובץ טקסט קטן שאתר אינטרנט שומר במחשב שלך או במכשיר הנייד שלך כאשר אתה נכנס לאתר.
 • אתר האינטרנט שלנו משתמש בקובצי cookie ובטכנולוגיות מעקב כדי לפעול, ולכוון פרסום שעשוי לעניין אותך. למידע נוסף עיין במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו.
 • Paxful עשויה לשתף פעולה עם רשתות פרסום של צד שלישי כדי להציג פרסומים באתר האינטרנט של Paxful או באתרי האינטרנט של צד שלישי. אתרי אינטרנט אלה ורשתות הפרסום של צד שלישי אינם נמצאים בשליטת Paxful. שותפי רשתות פרסום משתמשים בטכנולוגיות נתונים כדי לאסוף מידע על הפעילויות המקוונות שלך כדי לספק לך פרסום מכוון המבוסס על תחומי העניין שלך. אם אינך מעוניין שייעשה שימוש במידע זה למטרת הגשת פרסומות מקוונות אליך, ייתכן שתוכל לבחור לבטל את הצטרפותך על ידי מעבר לכתובות:

לתשומת לבך, פעולה זו אינה מבטלת את השתתפותך בקבלת פרסומות; אתה תמשיך לקבל פרסומות גנריות שאינן מבוססות על תחומי העניין הספציפיים שלך. באפשרותך לשלוט בשימוש בקובצי Cookie ברמת הדפדפן האישי. אם תדחה קובצי Cookie, עדיין תוכל להשתמש באתר האינטרנט שלנו, אך היכולת שלך להשתמש בתכונות מסוימות או באזורים באתר עשויה להיות מוגבלת.

שמירת נתונים

אנו שומרים נתונים אישיים לתקופה הנדרשת למטרות עבורן הם נאספו, או לתקופות הנדרשות על פי החוק החל. פעולה זו עשויה לכלול שמירת נתונים אישיים לתקופות שאחרי עסקה. אנו עושים מאמצים למחוק את הנתונים האישיים שלך ברגע שהם אינם נדרשים עוד עבור המטרות העסקיות המתוארות לעיל.

אבטחת נתונים

Paxful יישמה אמצעי הגנה שנועדו להגן על הנתונים האישיים שלך, כולל אמצעים שנועדו למנוע אובדן, שימוש לרעה, גישה וחשיפה בלתי מורשים של הנתונים האישיים. עם זאת Paxful לא יכולה להבטיח או לערוב לאבטחה או לחיסיון של מידע שאתה מעביר לנו או מקבל מאיתנו באמצעות האינטרנט או חיבור אלחוטי. העברת נתונים באמצעות האינטרנט נושאת בחובה תמיד סיכון מסוים, אפילו אם Paxful עושה מאמצים להגן על הנתונים לאחר קבלתם.

ילדים מתחת לגיל 18

אתר האינטרנט של Paxful אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18. איננו אוספים במודע נתונים מילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמת הורים מאומתת. במקרה שנודע לנו שאספנו מידע, כולל נתונים אישיים, מאדם מתחת לגיל 18 ללא הסכמת ההורים, אנו נמחק את המידע מיד.

שינויים בהודעת הפרטיות

Paxful שומרת לעצמה את הזכות לשנות הודעה זו מעת לעת. אנו ניידע אותך על שינויים בהודעה זו על ידי פרסום גרסה מעודכנת של הודעה זו כאן, בדוא"ל, או באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של אתר האינטרנט של Paxful. אנו ממליצים שתבדוק באופן קבוע את אתר האינטרנט לשינויים כלשהם.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן על הודעה זו, או שברצונך להגיש לנו שאילתה בנושא נתונים אישיים או פרטיות, פנה אלינו בכתובת: [email protected]

נספח האזור הכלכלי האירופי

הגילויים הבאים חלים על אנשים המתגוררים באזור הכלכלי האירופי (EEA) ומיועדים להם בלבד.

בקר הנתונים

הבקר של הנתונים האישיים שלך הוא .Paxful, Inc

בסיס חוקי לעיבוד נתונים אישיים

 • ככל שאנו משתמשים בנתונים אישיים כדי לבצע חובות חוזיות או בקשות שנעשו על ידך בקשר לחוזה, סעיף 6(1)(ב) של האסדרה הכללית להגנה על מידע ("GDPR") הוא הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים שאנו מבצעים.
 • ככל שאנו משתמשים בנתונים אישיים כדי לציית לחובה משפטית בכפוף לחוקי האיחוד האירופי או מדינה החברה בהם, סעיף 6(1)(ג) של ה-GDPR הוא הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים שאנו מבצעים.
 • ככל שאנו משתמשים בנתונים אישיים כדי להגן על האינטרסים החיוניים של אנשים פרטיים, סעיף 6(1)(ד) של ה-GDPR הוא הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים שאנו מבצעים.
 • ככל שאנו משתמשים בנתונים אישיים כדי להשיג את האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, סעיף 6(1)(ו) של ה-GDPR הוא הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים שאנו מבצעים. רשימת האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו מופיעה בסעיף לעיל תחת הכותרת "כיצד אנו משתמשים בנתונים שלך".

זכויות הגנת נתונים באירופה

החוק האירופי מעניק לך זכויות מסוימות בנוגע לנתונים האישיים שלך, כולל:

 • הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים שלך ולתקן אותם.
 • הזכות לבקש ש-Paxful תמחק נתונים מסוימים הקשורים אליך.
 • הזכות לניוד נתונים, הכוללת את הזכות לבקש שנתונים אישיים מסוימים שסיפקת יועברו מאתנו לבקר נתונים אחר.
 • הזכות לבטל הסכמה שסיפקת ל-Paxful לאסוף, להשתמש או לשתף את הנתונים שלך בכל עת. לתשומת לבך, ביטול ההסכמה אינו משפיע על החוקיות של עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי Paxful לפני הביטול.
 • הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי Paxful על סמך נימוקים ספציפיים למצב הייחודי שלך.
 • הזכות לבקש ש-Paxful תגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך, אם הושגו תנאים סטטוטוריים מסוימים להגבלה.
 • הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת האירופית.

לתשומת לבך. החוק החל עשוי לספק החרגות לכל אחת מזכויות אלה, לאפשר ל-Paxful לדחות את בקשתך, או להתיר ל-Paxful להאריך את התקופה בה היא יכולה לפעול על פי בקשתך. Paxful עשויה גם לפנות אליך כדי לאמת את זהותך, כמותר על פי חוק, לפני שתפעל לפי בקשתך. כדי לממש כל אחת מזכויות אלה, פנה אלינו באופן המוגדר בסעיף להלן המכונה "יצירת קשר".

העברות בינלאומיות

אנו עשויים להעביר נתונים אישיים הקשורים לתושבי האזור הכלכלי האירופי למדינות שאינן מספקות הגנה נאותה בהתאם לקביעת הנציבות האירופית, כולל ארצות הברית. עבור העברות אלה, Paxful מטמיעה אמצעי הגנה שנועדו להבטיח שהנתונים האישיים שלך יקבלו רמה נאותה של הגנה. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי, Paxful תעביר את הנתונים האישיים שלך רק אם: המדינה אליה הנתונים האישיים יועברו קיבלה קביעת נאותות של הנציבות האירופית; מקבל הנתונים האישיים נמצא בארה"ב והוסמך למסגרת "מגן הפרטיות" ארה"ב-אירופה Paxful ;(US-EU Privacy Shield Framework) יישמה אמצעי הגנה מתאימים בנוגע להעברה, לדוגמה על ידי התקשרות בסעיפים החוזיים של התקנה האירופית עם המקבל, או שחל חריג סטטוטורי לאיסור ההעברה הכללי של ה-GDPR. כדי להשיג עותק של המנגנון ש-Paxful הפעילה כדי לתמוך בהעברות הנתונים האישיים שהיא מבצעת אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, פנה אלינו באופן המוגדר בסעיף "צור קשר" לעיל.

נספח קליפורניה

הגילויים הבאים חלים ומיועדים באופן בלעדי לתושבי מדינת קליפורניה.

זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה

אם אנו חושפים אודותיך מידע, המאפשר זיהוי אישי, לצדדים שלישיים המשתמשים בו למטרות השיווק הישירות שלהם, יש לך זכות לבקש מידע נוסף על מקבלי המידע שלך. כדי לממש זכות זו, פנה אלינו באופן המתואר בסעיף המכונה "צור קשר" לעיל.

גילוי ״לא לעקוב״

אתר האינטרנט שלנו אינו מיועד להגיב לאותות או בקשות "לא לעקוב".

עובדות מה Paxful עושה עם המידע האישי שלך?
מדוע?

חברות פיננסיות בוחרות את האופן שבו הן משתפות את המידע האישי שלך. החוק הפדרלי מעניק לצרכנים את הזכות להגביל חלק מהמידע המשותף, אך לא את כולו. כמו כן, החוק הפדרלי מחייב אותנו לספר לך כיצד אנו אוספים, משתפים ומגנים על המידע האישי שלך. נא לקרוא הודעה זו בעיון כדי להבין מה אנו עושים.

מה?

סוגי המידע האישי שאנו אוספים ומשתפים תלויים במוצר או בשירות שאתה משתמש בהם ב-Paxful. מידע זה יכול לכלול:

 • מספר ביטוח לאומי או יתרת החשבון
 • היסטוריית תשלומים או היסטוריית עסקאות
 • היסטוריית אשראי או ציוני אשראי

כשאתה מפסיק להיות הלקוח שלנו, אנו ממשיכים לשתף את המידע שלך כמתואר בהודעה זו.

כיצד?

כל החברות הפיננסיות צריכות לשתף את המידע האישי של הלקוחות לצורך ניהול העסקים שלהן על בסיס יומי. בסעיף שלהלן, אנו מפרטים את הסיבות לכך שחברות פיננסיות יכולות לשתף את המידע האישי של לקוחותיהן; את הסיבות לכך ש-Paxful בוחרת לשתף את המידע; ואם יש לך אפשרות להגביל את המידע המשותף.


הסיבות לכך שאנו יכולים לשתף את המידע האישי שלך

האם Paxful משתפת מידע אישי?

האם אתה יכול להגביל את השיתוף של המידע האישי?

למטרות העסקיות היומיומיות שלנו - כמו למשל, לעיבוד העסקאות שלך, לתחזוקת החשבון(ות) שלך, למתן תגובות לצווי בית המשפט ולחקירות משפטיות או להכנת דוחות עבור לשכות האשראי

כן

לא

למטרות השיווקיות שלנו - כדי להציע לך את המוצרים והשירותים שלנו

כן

לא

לשיווק משותף עם חברות פיננסיות אחרות

כן

לא

למטרות העסקיות היומיומיות של השותפים שלנו - מידע על העסקאות וחוויית השימוש שלך

כן

לא

למטרות העסקיות היומיומיות של השותפים שלנו - מידע על כושר האשראי שלכם

לא

אנו לא משתפים

עבור שירותי צד שלישי שרוצים לשווק לך מוצרים או שירותים

לא

אנו לא משתפים

שאלות?

בקר באתר www.paxful.com

מי אנחנו?

מי מספק את ההודעה הזאת?

הודעת הפרטיות מסופקת על ידי Paxful. ההודעה חלה על חשבון Paxful האישי שלך.

מה אנחנו עושים?

כיצד Paxful מגינה על המידע האישי שלי?

כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה ושימוש בלתי מורשים, אנו משתמשים באמצעי אבטחה שעומדים בדרישות החוק הפדרלי. אמצעים אלה כוללים אמצעי הגנה ממוחשבים וקבצים ומבנים מאובטחים.

כיצד Paxful אוספת את המידע האישי שלי?

אנו אוספים את המידע האישי שלך, כשאתה

 • פותח חשבון או מוסר פרטי חשבון
 • נותן לנו פרטים ליצירת קשר או מבצע העברה
 • משתמש בחשבון Paxful שלך כדי לשלוח או לקבל כספים

כמו כן, אנו אוספים מידע אישי מאחרים, כמו למשל מלשכות אשראי, שותפים וחברות אחרות.

מדוע לא ניתן להגביל את השיתוף של כל המידע האישי שלי?

החוק הפדרלי נותן לך את הזכות להגביל רק את הדברים הבאים

 • פרסום למטרות העסקיות היומיומיות של השותפים שלנו — מידע על כושר האשראי שלך
 • שיתוף עם שותפים שרוצים להשתמש במידע שלך כדי לשווק לך מוצרים או שירותים
 • שיתוף עם שירותי צד שלישי שרוצים לשווק לך מוצרים או שירותים

חוקי המדינה וחברות בודדות עשויים להעניק לך זכויות נוספות להגבלת המידע המשותף. עיין בפרטים שלהלן לקבלת מידע נוסף על הזכויות שיש לך על פי חוק המדינה.

הגדרות

הפניות

חברות הקשורות זו לזו על ידי בעלות או שליטה משותפת. הן יכולות להיות חברות פיננסיות או לא פיננסיות.

 • החברות המסונפות לנו כוללות חברות הנמצאות תחת שליטה משותפת של .Paxful Holdings, Inc

חברות לא מסונפות

חברות שאינן קשורות זו לזו על ידי בעלות או שליטה משותפת. הן יכולות להיות חברות פיננסיות או לא פיננסיות.

 • אנו משתפים מידע אישי עם חברות לא מסונפות מסוימות שמספקות שירותים או שמבצעות פעולות בשמנו.

שיווק משותף

הסכם רשמי בין חברות פיננסיות שאינן מסונפות זו לזו המשווקות לכם ביחד מוצרים או שירותים פיננסיים.

 • שותפי השיווק המשותפים שלנו כוללים חברות פיננסיות.

מידע חשוב אחר

אנו עשויים להעביר מידע אישי למדינות אחרות, למשל, לצורך שירות לקוחות או עיבוד עסקאות.

קליפורניה: אם ציינת בחשבון Paxful שלך כתובת דואר בקליפורניה, אנו לא נשתף מידע אישי שאנו אוספים עליך, למעט במידה המותרת על פי החוק בקליפורניה.

ורמונט: אם ציינת בחשבון Paxful שלך כתובת דואר בורמונט, אנו לא נשתף מידע אישי שאנו אוספים עליך עם חברות לא מסונפות, אלא אם כן החוק מאפשר לעשות זאת או אם תאפשר לנו לעשות זאת.