מדיניות איסור הלבנת הון (AML)

.Paxful, Inc ו-.Paxful USA, Inc (לחוד וביחד "החברה"), המאוגדות לפי חוקי מדינת דלאוור מציעות שירותים באמצעות זירת מסחר מעמית-לעמית ("P2P") המותאמת לאינטרנט, לצורך קניה ומכירה של נכסים דיגיטליים.

החברה רשומה כעסק שירותי כספים ברשת ללחימה בפשיעה כלכלית, ("FinCEN") במסגרת משרד האוצר של ארצות הברית. המדיניות והנהלים לאיסור הלבנת הון (“AML”) של Paxful נועדו להרתיע מפני פעילויות בלתי חוקיות בפלטפורמה ולהגן על המשתמשים, על העסק ועל המטבעות הדיגיטליים וקהילות השירותים הפיננסיים מפני ניצול על ידי פושעים. החברה עומדת בדרישות של חוק סודיות הבנקים והתקנות וההנחיות הקשורות של FinCEN.

כחלק ממדיניות הציות של Paxful, המדיניות והנהלים של "הכר את הלקוח" ("KYC") עבור לקוחות בודדים ומוסדיים תוכננו כדי לאפשר לחברה ליצור יכולת סבירה להאמין שהיא יודעת את הזהות האמיתית של אלו מלקוחותיה שלגביהם בוצעה בדיקה זו. המדיניות חלה על כל המשתמשים בפלטפורמה ומתבצעת על ידי כל עובדי החברה, היועצים, נושאי המשרה, הבעלים והדירקטורים של החברה.

באמצעות גישה מבוססת סיכון של "הכר את הלקוח" ואיסור הלבנת הון Paxful ,(AML) נקטה באמצעים הבאים:

  • מינוי קצין ציות ראשי בעל רמה מספקת של מומחיות ועצמאות, הנושא באחריות לפיקוח על ציות לחקיקה, לתקנות, לכללים ולהנחיות התעשייה הרלוונטיים;
  • קביעה ותחזוקה של מדיניות מבוססת סיכונים של "הכר את הלקוח", בדיקת נאותות של לקוחות (CDD) ובדיקת נאותות משופרת (EDD);
  • הגדרת מדרגים מבוססי סיכונים לאימות משתמשי החברה (עיין בפרסום בבלוג זה);
  • שיתוף פעולה עם בקשות של גורמי אכיפת החוק ודרישות רגולטוריות מקומיות;
  • הגשת דוחות על פעילות חשודה (“SARs”);
  • קורסי הכשרה של החברה בנושאים של חוק סודיות הבנקים (BSA)/איסור הלבנת הון (AML)/המשרד לשליטה בנכסי זרים (OFAC);
  • שימוש במספר מערכות למניעת הונאות;
  • ניטור מתמשך של עסקאות המבוסס על כללים;
  • חקירות באמצעות שימוש בניתוחי בלוקצ'יין;

אנו מגישים דוחות על פעילות חשודה (SARs) אם אנו יודעים, חושדים או יש לנו סיבה לחשוד שהתרחשו פעילויות חשודות בפלטפורמה שלנו. עסקה חשודה היא לרוב כזו שאינה עולה בקנה אחד עם העסקים, הפעילויות האישיות או האמצעים האישיים, הידועים והלגיטימיים של המשתמש. קצין הציות הראשי שלנו סוקר וחוקר פעילות חשודה כדי לקבוע אם נאסף מספיק מידע כדי להצדיק הגשת SAR. קצין הציות הראשי שלנו שומר רישומים ותיעוד תומך של כל ה-SARs שהוגשו.

החברה גם אימצה מדיניות ונהלים מתמשכים של סנקציות של המשרד לשליטה בנכסי זרים (OFAC) שנועדו להגן על הפלטפורמה מפני שימוש בה בעסקאות אסורות, על ידי אנשים שהוטלו עליהם סנקציות או למטרות התחמקות, הימנעות או עקיפה אחרת של סנקציות אמריקאיות ועולמיות.

Paxful משתפת פעולה באופן מלא עם כל רשימות הסנקציות על אזרחים שסומנו במיוחד ואנשים חסומים של המשרד לשליטה בנכסי זרים (OFAC). לרשימה של החברה של מדינות אסורות על בסיס סיכון, שאינן רשאיות להשתמש בפלטפורמה של Paxful, יש לעיין בקישור הבא.

במקרים בהם Paxful סיפקה לך תרגום של הגרסה האנגלית של מדיניות זו, אתה מסכים שהתרגום מסופק לנוחיותך בלבד ושהגרסאות של המדיניות בשפה האנגלית ישלטו בקשר שלך עם Paxful. אם ישנה סתירה כלשהי בין מה שכתוב בגרסה האנגלית של המדיניות לבין התרגום, אזי הגרסה בשפה האנגלית תקבע.