תנאי השירות של תוכנית ההפניות

תאריך תוקף: 21 באוקטובר 2019

תודה שנרשמתם לתוכנית ההפניות של Paxful. המידע שסיפקתם ל-Paxful כחלק מתהליך ההרשמה יאוחסן ויטופל על ידי Paxful בהתאם לאסדרה הכללית להגנה על מידע ("GDPR") של האיחוד האירופי. מדיניות הפרטיות של Paxful, שמצייתת לדרישות ה-GDPR, אושרה על ידכם כחלק מתהליך ההרשמה לתוכנית ההפניות.

בהמשך השימוש שתעשו באתר האינטרנט של Paxful (בין אם כחלק מתוכנית ההפניות או בכל אופן אחר), אתם מסכימים למדיניות הפרטיות ומקבלים אותה, לרבות לתיקונים, לתוספות ולשינויים בכל דרך אחרת, של מדיניות פרטיות זו מעת לעת. ניתן לגשת לגרסה הנוכחית של מדיניות הפרטיות שלנו מדף הבית של אתר זה או בלחיצה על קישור זה: https://paxful.com/privacy. למען הסר ספק, אנו מעדכנים אתכם בזאת שייתכן שפרטים מסוימים לגבי החשבון ישותפו עם ההפניות שלכם כחלק מהשתתפותכם בתוכנית ההפניות, לרבות, בין היתר, פרטי המיקום ופעילות החשבון.

התנאים וההתניות הבאים חלים על תוכנית ההפניות. Paxful שומרת לעצמה את הזכות (על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת): (א) לשנות כל אחד מן התנאים וההתניות או את כולם, בכל עת ומעת לעת, לרבות (אך ללא הגבלה אל), שינוי אחוזי תשלום העמלה כמתואר להלן, (ב) להשעות או לבטל את תוכנית ההפניות, ו/או (ג) להשעות או להשבית לצמיתות את ההפניה שלכם ואת חשבון Paxful שלכם אם תפעלו באופן מסוים כמתואר להלן.

כחלק מתוכנית ההפניות, באפשרותכם לערב צדדים שלישיים בזירת המסחר לביטקוין של Paxful ולהרוויח עמלות על סמך עסקאות ה-BTC שלהם שיתנהלו בפלטפורמה שלנו. Paxful משלמת את כל העמלות בתוכנית ההפניות ב-BTC בלבד.

תוכנית ההפניות בנויה כתוכנית בשתי רמות, שמיושמת על משתמשי צד שלישי בפעם הראשונה בלבד:

 • הפניה - רמה 1
  הפניה מרמה 1: צד שלישי שנרשם לשימוש בזירת המסחר לביטקוין של Paxful באמצעות קישור ההרשמה הייחודי ש-Paxful סיפקה לכם כשנרשמתם לתוכנית ההפניות.
 • הפניה - רמה 2
  הפניה מרמה 2: צד שלישי שנרשם לשימוש בזירת המסחר לביטקוין של Paxful באמצעות קישור ההרשמה הייחודי ש-Paxful סיפקה להפניה שלכם מרמה 1.

עמלות לתשלום.

אלא אם הוסכם אחרת עם Paxful, אתם תרוויחו עמלה מ-Paxful בכל פעם שהפניה מרמה 1 או הפניה מרמה 2 שלכם ישלימו עסקת "קנייה" של BTC באמצעות Paxful.

כידוע לכם, Paxful גובה דמי ניהול נאמנות בקשר לכל עסקה שהושלמה בפלטפורמה שלה. דמי ניהול הנאמנות כפופים לשינויים על ידי Paxful בכל עת ומעת לעת. תוכלו למצוא הסבר על דמי ניהול הנאמנות ועל גובהם הנוכחי בלחיצה על קישור זה: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • כשהפניה מרמה 1 משלימה בהצלחה עסקת "קנייה" של BTC באמצעות Paxful, חברת Paxful תזכה את ארנק ההפניות שלכם בסכום (ב-BTC) השווה ל-50% מדמי ניהול הנאמנות שהיו בתוקף במועד זה.
 • כשהפניה מרמה 2 משלימה בהצלחה עסקת "קנייה" של BTC באמצעות Paxful, חברת Paxful תזכה את ארנק ההפניות שלכם בסכום (ב-BTC) השווה ל-10% מדמי ניהול הנאמנות שהיו בתוקף במועד זה.
 • עם זאת, אם הפניה מרמה 1 שלכם מבצעת עסקת "קנייה" של BTC עם הפניה מרמה 1 של חבר אחר בתוכנית ההפניות, עמלת ההפניות בגובה 50% תחולק ביניכם לבין החבר השני באופן שווה.
 • בדומה, אם הפניה מרמה 2 שלכם מבצעת עסקת "קנייה" של BTC עם הפניה מרמה 2 של חבר אחר בתוכנית ההפניות, עמלת ההפניות בגובה 10% תחולק ביניכם לבין החבר השני באופן שווה.
 • בכל פעם שתבצעו עסקת קנייה או מכירה עם אחת מן ההפניות שלכם מרמה 1 או מרמה 2, לא תרוויחו אף עמלה.

העמלה שתרוויחו בקשר לכל עסקה שהיא שכזו תזוכה בדרך כלל לארנק ההפניות שלכם מיד לאחר השלמה מוצלחת של כל עסקה שכזו. בכל פעם שעסקה שכזו תושלם בהצלחה, Paxful תשלח לכם דוא"ל אישור. כך תוכלו לצפות בעלייה ביתרה של ארנק ההפניות שלכם בלוח השליטה שלכם ב-Paxful.

בנסיבות מסוימות, ייתכן שתהיו גם זכאים להרוויח דמי הפניה בכל פעם שהפניה מרמה 1 או הפניה מרמה 2 שלכם תשלים עסקת "מכירה" של BTC באמצעות Paxful. כדי לקבוע את זכאותכם לעמלות על עסקאות "מכירה" של הפניות מרמה 1 או מרמה 2 שלכם, פנו לצוות התמיכה של Paxful בכתובת [email protected]. חברת Paxful שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם יורשה או שיאסר עליכם להרוויח דמי הפניה על עסקאות "מכירה".

משיכת העמלות שלכם.

Whenever the balance in your Affiliate Wallet reaches at least US$10 (in then-value of BTC), you will be able to transfer the entire balance to your Paxful BTC Wallet. Once the balance of your Affiliate Wallet reaches a total lifetime value of $300, you will be required to submit identity and address verification. Once you have done this, you are free to do whatever you like with your earnings. In providing us with this or any other information that may be required, you confirm that all of the information is true, accurate and not misleading. You agree to promptly keep us updated if any of the information you provide changes. You authorize us to make inquiries, whether directly or through third parties, that we consider necessary to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crime, and to take action we deem necessary based on the results of such inquiries. When we carry out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to our inquiries in full.

טיפ: אנחנו מציעים לכם למכור את ה-BTC שלכם בפלטפורמה שלנו כדי להרוויח אפילו יותר.

פעולות אסורות

להלן רשימה מייצגת (אך לא ממצה) של סוגי ההתנהגויות והפעולות שעלולות לגרום לכך ש-Paxful (כפי שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Paxful) (א) תבטל או תחזיר תשלום של העמלות שהרווחתם במועד זה (בין אם נמשכו או לא), ו/או (ב) תשעה או תשבית לצמיתות את החשבון(ות) שלכם ב-Paxful ובתוכנית ההפניות של Paxful.

 • שימוש בספאם כדי למשוך צדדים לפלטפורמה של Paxful.
 • מעורבות בפעילויות לא חוקיות מכל סוג שהוא, בין אם הן קשורות לשימוש שתעשו בפלטפורמה ובשירותים של Paxful או לא.
 • יצירת חשבונות נוספים בפלטפורמה של Paxful שמרוויחים מתוכנית ההפניות של Paxful בכל אופן שהוא. הנכם מורשים להחזיק בחשבון אחד בלבד ואינכם מורשים למכור, להשאיל, לשתף או להפוך לזמין בכל דרך אחרת את חשבונכם, או כל פרט הדרוש לגישה לחשבונכם, לאנשים או לגופים חוץ מכם. יצירת מידע כוזב עבור חשבונכם, זיוף מדינת המוצא שלכם או מסירת מסמכים מזהים שקריים אסורים בתכלית האיסור.
 • כל הפרה על ידיכם או על ידי נציגיכם של כל אחת מן המחויבויות שלכם במסגרת תנאים והתניות אלה.
 • השימוש - בכל צורה שהיא של פרסום או של מדיה או מידע מכל סוג שהוא שתיצרו או שתפיצו או שתשלטו בו בכל דרך אחרת - במילים "pax" או "paxful", או בכל מילה, סמל או ייעוד דומה, בעל פה או בכתב, שעל פי קביעתה של Paxful יהיה דומה באופן מבלבל לסימן המסחרי שלה PAXFUL.
 • ביזוי, הוצאת דיבה או השמצה (א) של Paxful או של אחד מן המנהלים, הפקידים, העובדים, הקבלנים, הסוכנים או הנציגים שלה, או (ב) של משתמשים בפלטפורמה של Paxful, לרבות חברים אחרים בתוכנית ההפניות.
 • מעורבות בכל פעולה שלדעתה של Paxful (ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט) עשויה להיות כפופה לבדיקה משפטית, רגולטורית או תביעתית במסגרת החוקים, הכללים או התקנות של כל מדינה, גוף רב לאומי (לרבות האיחוד האירופי) או כל תחום שיפוט או רשות ממשלתית שהם לרבות, בין היתר, הימורים לא חוקיים, הונאה, הלבנת כספים או פעולות טרור.
 • מעורבות בפעילויות לא חוקיות מכל סוג שהוא, בין אם הן קשורות לשימוש שתעשו בפלטפורמה ובשירותים של Paxful או לא.
 • מסירת מידע כוזב, לא מדויק או מטעה.
 • מסירת הוכחות כתובת וזהות כוזבות, לא מדויקות או מטעות.
 • עידוד או הנעת כל צד שלישי שהוא לעסוק בכל אחת מהפעילויות האסורות על פי סעיף זה.

זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת על ידינו, כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכל תוכן המסופק בקשר לשירותינו, הם בבעלותה של Paxful או של מעניקי הרישיון או הספקים שלנו והן מוגנות על ידי החוקים החלים לגבי קניין רוחני. איננו מעניקים כל רישיון משתמע (בעקיפין) לשימוש בתכני אתר האינטרנט. אינכם רשאים למכור או לשנות את חומרי אתר האינטרנט או לשכפל, להציג, לבצע באופן ציבורי, להפיץ או להשתמש בכל אופן אחר שהוא בחומרים לכל מטרה ציבורית או מסחרית שהיא. נאסר עליכם להשתמש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או בכל שירות לשיתוף קבצים או שירות דומה לכל מטרה שהיא.

אינכם רשאים להעתיק כל חומר או תוכן אשר כלולים באתר האינטרנט או נגישים באמצעותו ללא רשותנו בכתב. כל זכות שלא ניתנה במפורש בזאת לשימוש בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שמורה ל-Paxful במלואה.

הגבלת אחריות/כתב ויתור

אתר זה ותוכנית ההפניות מסופקים על בסיס "כמות שהם" ו"ככך שיהיו זמינים" לידיעתכם ולשימוש שתעשו בו ללא כל ייצוג או אישור. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, איננו מתחייבים בכל צורה שהיא, בין אם באופן מפורש או באופן משתמע, בקשר לאתר או לתוכנית ההפניות, לרבות בין היתר, התחייבויות משתמעות לגבי איכות, תפקודיות, כשירות לכל מטרה ספציפית, אי הפרה, תאימות, אבטחה, דיוק, מצב או שלמות משביעי רצון, או לכל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך ביצוע העסקאות או השימוש או המסחר.

אם ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, לא נהיה אחראים לגבי:

 • 1. הפסדים כלכליים מכל סוג שהוא (לרבות בין היתר, אובדן הכנסות, רווחים, חוזים, עסקים או חסכונות צפויים);
 • 2. אבדן מכל סוג שהוא של שם טוב או מוניטין;
 • 3. כל הפסד או אבדן מיוחד, עקיף או תוצאתי, מכל סיבה שהיא.

שיפוי ופיצוי

אתם מסכימים לפצות את .Paxful, Inc (וכל אחד מן הפקידים, המנהלים, החברים, העובדים, הסוכנים והשותפים שלנו) במקרה של כל תביעה, דרישה, פעולה, נזק, אובדן, עלות או הוצאה, לרבות בין היתר, הוצאות משפטיות סבירות, הנובעות או הקשורות אל: השימוש שלכם בתוכנית ההפניות שלנו או התנהלותכם בקשר אליה; או הפרה מצדכם של תנאים והתניות אלה. אתם גם מסכימים להיות אחראים באופן מלא לגבי (ולשפות אותנו באופן מלא על) כל תביעה, אחריות, נזק, אובדן, עלות והוצאה, לרבות הוצאות משפטיות שנספוג ושינבעו מ-, או שקשורים אל, כל הפרה שהיא של התנאים וההתניות מצדכם או כל אחריות אחרת הנגרמת לנו, הנובעת מן השימוש שלכם בשירותים ובתוכנית ההפניות, או משימוש של כל אדם אחר שניגש לשירותים באמצעות חשבון המשתמש, המכשיר או חשבון הגישה לאינטרנט שלכם; או מכל הפרה שלכם של כל חוק שהוא או של זכות שהיא של צד שלישי.

כללי

תנאים והתניות אלה והשימוש שתעשו באתר האינטרנט ובתוכנית ההפניות יוסדרו ויפורשו בהתאם לחוקי ארצות הברית. כל מחלוקת הנובעת בקשר לתנאים והתניות אלה או לשימוש שתעשו באתר האינטרנט או בתוכנית ההפניות, תיפתר באופן בלעדי בבתי המשפט של ארצות הברית. אף דבר בתנאים והתניות אלה לא יוכל להשפיע על זכויותיכם הסטטוטוריות במסגרת חוקי ארצות הברית. אם נקבע על ידי כל בית משפט שהוא של ארצות הברית שחלק כלשהו של תנאים והתניות אלה אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה במלואו או בחלקו, התקפות או יכולת האכיפה של הסעיפים האחרים של תנאים והתניות אלה לא יושפעו. כל הכותרות הכלולות בתנאים והתניות אלה ניתנות למטרות מידע בלבד ואינן הוראות הניתנות לאכיפה של תנאים והתניות אלה.