Kioge

trustworthy, business oriented and honest

Kan intanet

Tsokaci mai kyau

Tsokaci marar kyau