Downndirty
Mai asusu ba ya cikin aiki

An gani sama da sati guda

Tsokaci mai kyau

Tsokaci marar kyau