Fahimtar yanayi

Babban abin da ya dace mutum ya riƙa tunawa shi ne fahimtar yanayin, muna son tabbatar da cewa za ka yi farin ciki da matsayin da ake maka jarabawar ɗaukar aiki game da shi, domin kuwa daga ƙarshe, kai da kanka ne za ka tantance idan wannan wuri ne da ya dace da kai.

1

Tura takardar neman aiki

Babban abin da ya dace mutum ya riƙa tunawa shi ne fahimtar yanayin, muna son tabbatar da cewa za ka yi farin ciki da matsayin da ake maka jarabawar ɗaukar aiki game da shi, domin kuwa daga ƙarshe, kai da kanka ne za ka tantance idan wannan wuri ne da ya dace da kai.

2

Mu tattauna

Za mu kira ka. Wannan dama ce a gare ka na ka nuna mana abin da ka sani kuma kake so

3

Jarabawar Neman Aiki da ta Gabata

Faɗa mana ta hanyar da ƙwarewarka da basirarka za su iya taimaka wa kamfaninmu wajen cimma manufofinsa.

4

Jarabawar aiki

Lokaci ya yi da za ka nuna mana abin da za ka iya yi.

5

Jarabawar Neman Aiki Karo na Biyu

Za ka haɗu da tsara da shuwagabanni domin kai wa ƙarshen al'amarin.

6

Tayi da kwangila

Barka da shigowa cikin tawagar Paxful!

7