Paxful Ansion käyttöehdot

Voimaantulopäivä: 1. heinäkuuta 2021

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. Käyttämällä Paxful Ansio -palvelua sitoudut noudattamaan näitä "Paxful Ansio käyttöehtoja" ja vahvistat ja hyväksyt, että olet lukenut ehdot huolellisesti ja perusteellisesti, olet ymmärtänyt ne ja hyväksyt kaikki niihin sisältyvät määräykset ja ehdot Paxful Käyttöehtojen ("Sopimus") lisäyksenä. Kaikilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita näissä ehdoissa käytetään, mutta ei määritellä, on Sopimuksessa määritelty merkitys. Jos Sopimuksen ja Paxful Ansion käyttöehtojen välillä syntyy Paxful Ansio -palvelun käytön aikana tai siihen liittyen ristiriita, sovelletaan viimeksi mainittua.

Tietoa Paxful Ansiosta

Paxfulin Ansio-palvelu on ohjausjärjestelmä, jonka avulla sinä, pätevä Paxfulin käyttäjä, voit siirtää digitaalisia varojasi yhteistyökumppanin alustalle ("Ansio-vastapuoli"), jossa voit ansaita korkoa säilyttämällä osan digitaalisista varoistasi alustan lompakoissa.

Ohjausjärjestelmä

Paxful Ansio on rajoitettuun tarkoitukseen käytettävä ohjausjärjestelmä, jota voi hyödyntää Paxfulin alustalla. Ilmaisemalla kiinnostuksesi Paxful Ansio -palvelua kohtaan annat Paxfulille luvan luovuttaa Ansio-vastapuolille tietoja käyttäjätilistäsi sekä henkilöllisyydestäsi, jotta ne voivat arvioida soveltuvuutesi Paxful Ansio -palvelun käyttäjäksi. Luovutettaviin tietoihin sisältyvät muiden tietojen muassa nimi, syntymäaika, osavaltio ja asuinmaa. Ansio-vastapuoli voi pyytää myös muita lisätietoja. Sinun on vastattava lisätietopyyntöihin. Ansio-vastapuoli voi säilyttää, hyödyntää, siirtää tai käyttää henkilökohtaisia tietojasi eri tavalla kuin Paxful. Jos et halua jakaa henkilökohtaisia tunnistustietojasi Ansio-vastapuolen kanssa, älä käytä Paxful Ansio -palvelua.

Tunnistautumisen jälkeen voit valita digitaalisten varojen tyypit sekä niihin littyvät palkkiot, joita Ansio-vastapuoli tarjoaa talletuksia vastaan. Heti kun päätät tallettaa digitaalisia varojasi, varat jäädytetään Paxful-lompakossasi ja siirretään Ansio-vastapuolen alustalle. Talletetut digitaaliset varat ja niille kertynyt korko näkyvät Lompakkoni / Ansio -sivulla Paxfulin alustalla.

Käyttäjien ansaitsema korko ja siihen liittyvät säännöt sekä niiden muuttaminen ovat Ansio-vastapuolen yksinomaisen harkinnan alaisia. Ryhtymällä Ansio-vastapuolen palvelun käyttäjäksi hyväksyt ja sitoudut Ansio-vastapuolen käyttöehtoihin. Ansio-vastapuolen käyttöehdot pätevät kaikissa tilanteissa, poislukien määräykset, jotka ovat ristiriidassa tai rikkovat Sopimusta, näitä Paxfulin Ansio-palvelun käyttöehtoja tai ovat laittomia, kohtuuttomia tai muutoin mahdottomia noudattaa (määriteltynä Paxfulin yksinomaisen harkinnan mukaan), tai jos käyttäjä ja Ansio-vastapuoli sopivat Ansio-vastapuolen ehtojen muuttamisesta. OLET VELVOLLINEN LUKEMAAN HUOLELLISESTI ANSIO-VASTAPUOLEN EHDOT JA NOUDATTAMAAN NIITÄ TARKASTI. JOS ET NOUDATA ANSIO-VASTAPUOLEN EHTOJA, TAPAHTUMASI VOIDAAN ESTÄÄ. ÄLÄ SUORITA MITÄÄN PAXFUL ANSIO -PALVELUN TAPAHTUMIA, JOS ET OLE NOUDATTANUT KAIKKIA ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA. JOS ET NOUDATA MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA, PAXFUL EI VÄLTTÄMÄTTÄ VOI AUTTAA SINUA SAAMAAN VAROJASI TAKAISIN MAHDOLLISESSA KIISTATILANTEESSA.

Palkkiot

Paxful kertoo aina läpinäkyvästi palkkioistaan. Kaikki palkkiot koskevat Paxfulin palveluiden käyttöä. Saat ajankohtaiset tiedot vaihtopalkkioista tukisivustoltamme.

Hyväksytyt käyttäjätilit ja rajoitetun palvelun alueet

Paxful Ansio -palvelu on vain palveluun hyväksyttyjen käyttäjien käytettävissä. Paxful varaa oikeuden estää tai muokata kenen tahansa Paxful-käyttäjän Paxful Ansio -palvelun käyttöä, ja Ansio-vastapuoli voi hylätä kenen tahansa Paxful-käyttäjän tapahtuman. Rajoitetun palvelun alueiden (ilmoitettu Käyttöehtojen kohdassa 2.7) lisäksi Paxful Ansio -palvelu ei ole Texasin osavaltion tai muiden Ansio-vastapuolten käyttöehdoissa kiellettyjen maiden tai osavaltioiden asukkaiden käytettävissä.

EI TAKUUTA, VASTUUN RAJOITTAMINEN JA RISKIN OLETTAMINEN

PAXFUL ANSIO -PALVELU TARJOTAAN KÄYTTÖÖN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA, KONKLUDENTTISTA TAI LAKISÄÄTEISTÄ VAKUUTTA, EDUSTUSTA TAI TAKUUTA. SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA PAXFUL IRTISANOUTUU KAIKISTA KONKLUDENTTISISTA TAKUISTA KOSKIEN OMISTUSOIKEUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA/TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. PAXFUL EI ANNA MITÄÄN EDUSTUSTA TAI TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ PÄÄSY VERKKOSIVUSTOON, KAIKKIIN PALVELUIHIN TAI NIIDEN OSIIN SEKÄ MOLEMPIEN SISÄLLÄ OLEVIIN TIETOIHIN ON JATKUVAA, KESKEYTYKSETÖNTÄ, AJANTASAISTA TAI VIRHEETÖNTÄ. PAXFUL EI VASTAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOJEN TAI TEKNOLOGIOIDEN VIRHEISTÄ, PALVELUN HÄIRIÖISTÄ TAI KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUNEISTA TAPPIOISTA. TÄTEN SINÄ VAKUUTAT, ETTET PERUSTA PALVELUN JA VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KIRJALLISEEN TAI SANALLISEEN LAUSUNTOON TAI KÄSITYKSEEN. EDELLÄ MAINITUN RAJOITTAMATTA VAKUUTAT JA HYVÄKSYT ERILAISET DIGITAALISTEN VALUUTTOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT MUKAANLUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RISKIT, LAITTEISTOJEN VIAT, OHJELMISTOJEN VIRHEET, HÄIRIÖT INTERNET-YHTEYKSISSÄ, HAITTAOHJELMISTOT, KOLMANNEN OSAPUOLEN HÄIRINTÄ, JOKA VOI JOHTAA MENETYKSIIN TAI ESTÄÄ PÄÄSYSI KÄYTTÄJÄTILILLESI TAI LOMPAKKOOSI TAI MUIHIN KÄYTTÄJÄTIETOIHIN SEKÄ PALVELIMEN VIAT TAI TIETOJEN MENETTÄMINEN. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTEI PAXFUL VASTAA NIIDEN SYYSTÄ RIIPPUMATTA TIETOLIIKENTEEN HÄIRIÖISTÄ, KESKEYTYKSISTÄ, VIRHEISTÄ, VÄÄRISTYMISTÄ TAI VIIVEISTÄ PALVELUN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ.

PAXFUL, SEN TYTÄRYHTIÖ TAI PALVELUNTUOTTAJA, TAI KUKAAN HEITÄ EDUSTAVISTA TOIMIHENKILÖISTÄ, JOHTAJISTA, VÄLITTÄJISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ, NEUVONANTAJISTA, KONSULTEISTA TAI EDUSTAJISTA EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA (A) SUMMASTA, JOKA YLITTÄÄ TAPPION MUODOSTUMISTA EDELTÄVÄN 12 KUUKAUDEN AIKANA MAKSAMIESI, PALVELUN KÄYTÖSTÄ JOHTUNEIDEN PALKKIOIDEN MÄÄRÄN TAI (B) MISTÄÄN VOITTOJEN MENETTÄMISESTÄ, ARVON TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN VÄHENEMISESTÄ, MISTÄÄN TIETOJEN TAI MUUN AINEETTOMAN OMAISUUDEN MENETTÄMISESTÄ, VAHINGOISTA, TURMELTUMISESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISESTA, TAI MISTÄÄN ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, EPÄSUORASTA, AINEETTOMASTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, VAKAVAAN VASTUUSEEN TAI LIITTYVÄTKÖ MUUTEN SIVUSTON TAI PALVELUN LUVALLISEEN TAI LUVATTOMAAN KÄYTTÖÖN TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO PAXFULIN VALTUUTTAMA EDUSTAJA SAANUT TIETÄÄ TAI OLISIKO HÄNEN PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA SEKÄ HUOLIMATTA MINKÄÄN SOVITUN TAI MUUN KORJAUKSEN EPÄONNISTUMISESTA ALKUPERÄISESSÄ TARKOITUKSESSAAN, PAITSI JOS OIKEUDEN LOPULLISEN PÄÄTÖKSEN MUKAAN PAXFUL ON SYYLLISTYNYT TÖRKEÄÄN LAIMINLYÖNTIIN, PETOKSEEN, TAHALLISEEN HARHAANJOHTAMISEEN TAI TAHALLISEEN LAIN RIKKOMISEEN. JOILLAKIN ALUEILLA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POIS SULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Tiedostat ja hyväksyt, että Paxful toimii rajapinnan tarjoajana Paxful Ansio -palvelussa. Tiedostat myös, että Paxful ei voi vaikuttaa, eikä ole vastuussa taustalla olevista korkoa tuottavista ohjelmista, joita Ansio-vastapuoli tarjoaa. Paxful ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat sopimusehtojen heikkoudesta, hakkerointitapauksista, keskeytyksistä, katkoksista tai Ansio-vastapuolen liiketoiminnan lopettamisesta, konkurssista, yllättävistä keskeytyksistä tai lopettamisesta, tai muista mahdollisista riskeistä. Jos sinulle tulee tappioita yllä mainittujen riskien johdosta, hyväksyt sen, että menetät käyttäjätilisi jäädytetyistä varoista vahinkoa tai menetystä vastaavan summan.

Vahvistat ja hyväksyt, että mikäli Paxfulin Paxful Ansio -palvelun tai Ansio-vastapuolen palvelun käyttö estyy tai keskeytyy alla mainituista syistä johtuen, Paxful ei vastaa mistään sinun tai minkään kolmannen osapuolen menetyksistä (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen suorat, epäsuorat ja mahdolliset voittojen menetykset):

  1. Ansio-vastapuolen keskeytys, katkos, sulkeminen tai liiketoiminnan päättyminen;
  2. Palvelun huoltokatkos Ansio-vastapuolen tai Paxfulin ilmoituksen mukaisesti;
  3. Järjestelmävirhe tiedonsiirrossa;
  4. Force majeure tai muut yllättävät, väistämättömät ja ratkaisemattomat olosuhteet, kuten taifuuni, maanjäristys, tsunami, tulva, kulkutauti, sähkökatkos, sota, levottomuudet, hallituksen toiminta, terroristihyökkäys jne., jotka estävät Paxfulin tai Ansio-vastapuolen alustoiden toiminnan.
  5. Palvelun häiriöt, keskeytyminen tai viiveet, jotka johtuvat palveluhyökkäyksistä, tietokoneviruksista, teknisistä muutoksista tai virheistä, verkkosivuston päivityksistä, pankkitoiminnan ongelmista tai hallituksen määräämistä tilapäisistä suluista;
  6. Palvelun häiriöt, keskeytyminen tai viiveet, järjestelmän vastaamattomuus tai vasteen viivästyminen, joka johtuu Ansio-vastapuolen alustan tietokonejärjestelmästä tai Paxfulin vauriosta, virheellisyydestä tai muusta normaalin toiminnan estymisestä;
  7. Yllättävistä teknisistä ongelmista, joita ei voi ennakoida tai ratkaista alan olemassaolevilla teknisillä voimavaroilla;
  8. Kolmansien osapuolien virheistä tai viiveistä; tai
  9. Sovellettavien lakien, säännösten ja hallitusten määräysten muutoksista.

Vahvistat ja hyväksyt myös, että yllä mainittujen olosuhteiden toteutuminen voi johtaa epätavallisiin siirtotapahtumiin, markkinoiden häiriöihin ja muihin epänormaaleihin tapahtumiin, ja että Paxful varaa oikeuden estää sinun aloittamasi tapahtuman täysin omalla päätöksellään.