Puugipreemiajahi põhimõtted

Paxful, Inc. (käesolevas ka „Paxful”, „meie” või „me”) püüab oma toodet pidevalt täiustada ja klientidele võimalikult turvalisi lahendusi pakkuda. Käesolevates puugipreemiajahi põhimõtetes („põhimõtted“) kirjeldame oma puugipreemiajahti ja selles osalemist meie veebisaidi https://paxful.com/ kasutamisel, muu hulgas seoses Paxfuli rahakotiga, veebipõhise Bitcoini kauplemisplatvormiga, mobiilirakendusega, sotsiaalmeedialehtedega ja muude veebivaradega (kõik koos „veebisait”) või seoses meie pakutavate toodete, teenuste, sisu, võimaluste, tehnoloogiate ja funktsioonidega (kõik koos „teenused”). Käesolevates põhimõtetes anname ülevaate meie puugipreemiajahis osalemisest, veateadetele kehtivatest nõuetest ja võimalikest preemiatest. Pea meeles, et meie pakutavad teenused võivad piirkonniti erineda.

Käesolevad puugipreemiajahi põhimõtted on koostatud inglise keeles ja õigusjõud on ainult selle algsel ingliskeelsel versioonil. Kui tõlgitud versioon on ingliskeelse versiooniga vastuolus, siis tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

Mis on puugipreemiajaht?

Selleks, et Paxfulit ja teenuseid täiustada, pakume Paxfuli puugipreemiajahi raames kasutajatele võimalust teatada tehnilistest probleemidest ja teatamise eest preemiaid saada.

Kuidas puugipreemiajahi raames leitud vigadest meile teatada?

Kõik asjaomased teated tuleb saata aadressile [email protected]. Lisa teatesse avastatud vea põhjalik kirjeldus ja kontrollitavad tõendid vea olemasolu kohta (selgitus / juhised reprodutseerimiseks / ekraanipildid / videod / skript või muu sarnane materjal).

Puugipreemiajahi eeskirjad

Nende eeskirjade rikkumise korral võidakse sind preemiast ilma jätta.

 • Veatestimiseks võid kasutada ainult omaenda kontot või selliseid kontosid, mille testimiseks kasutamiseks sul on konto omaniku luba.
 • Ära kasuta testimise tulemusi andmete lahtimurdmiseks/varastamiseks ega jadaründeks. Kasuta tõendusmaterjale ainult probleemi äranäitamiseks.
 • Kui viga annab juurdepääsu tundlikele andmetele, näiteks isikuandmetele, mandaatidele jne, ei tohi avastamise järel neid salvestada, talletada, edastada, avada ega muul viisil töödelda.
 • Veajahtija ei või teha midagi, mis häiriks Paxfuli tööd või kahjustaks Paxfuli huve.
 • Veajahtija ei või leitud vigu avalikustada (jagada viga puudutavaid andmeid kellegagi peale Paxfuli volitatud töötajate) ega ühegi kolmanda osapoolega jagada ilma Paxfuli selge loata.

Millest me puugipreemiajahi raames tuvastatud probleemide hindamisel lähtume?

Leidude hindamine on riskipõhine.

Konfidentsiaalsuslepe

Enne, kui alustame puugipreemiajahi raames tuvastatud ja kinnitust leidnud probleemi arutamist, sh läbirääkimisi hüvitise üle jne, palume sul allkirjastada konfidentsiaalsusleppe.

Kuidas puugipreemiajahi preemiad välja makstakse?

Kõikvõimalikud preemiad maksab välja Paxful ise. Preemia väljamaksmise eelduseks on selle seaduslikkus, muu hulgas võttes arvesse võimalikke kaubandus- ja majandussanktsioone.

Kui kaua puugipreemiajahi leidude analüüsimine aega võtab?

Kuna tehnilisi probleeme on väga erinevaid ja erineva keerukusega, pole me kehtestanud puugipreemiajahi leidude analüüsimiseks konkreetseid tähtaegu. Loeme analüüsi lõppenuks, kui vea olemasolu leiab kinnitust või lükatakse ümber.

Millised leiud puugipreemiajahi nõuetele ei vasta?

Teatud vigu puugipreemiajahis ei tunnistata. Mõned neist on järgmised:

 • Spämm
 • Suhtlusründele/õngitsemisele tuginevad vead
 • DDOS-ründed
 • Hüpoteetilised probleemid, millel puudub praktiline rakendus
 • Paxfuliga integreeritud kolmanda osapoole rakenduste ja veebisaitide vead
 • Skanneritulemused ja skanneriraportid
 • Automaattestimisel leitud probleemid
 • Internetitarkvaras leitud vead, mille avalikustamisest on möödunud vähem kui 30 päeva
 • Vahendusründed
 • Hosti päisesüst, millel puudub konkreetne tõendatav mõju
 • Iseeneslik XSS ehk laeng, mille sisestab ohver ise
 • Sisselogimis-/väljalogimispäringu võltsing (CSRF)

Lisateave

Kui soovid käesolevate põhimõtete kohta lisateavet, võid meile kirjutada aadressil [email protected].