The Affiliate Program has been temporarily paused as we make changes to create a fair and sustainable program for the Paxful community. Learn more here.

Sõbraprogrammi teenusetingimused

Jõustumiskuupäev: 21. oktoober 2019

Aitäh, et liitusid Paxfuli sõbraprogrammiga. Paxful talletab ja käsitleb registreerimistoimingu käigus Paxfulile esitatud teavet kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi „GDPR“). Nõustusid Paxfuli GDPR-iga kooskõlas oleva privaatsuspoliitikaga osana sõbraprogrammi registreerumistoimingust.

Kui jätkad Paxfuli veebisaidi kasutamist (sõbraprogrammis või muul viisil), loetakse seda nõustumiseks privaatsuspoliitikaga, sealhulgas selle kõikvõimalike tulevaste paranduste, täienduste ja muude muudatustega. Meie privaatsuspoliitika uusimale versioonile pääseb selle saidi avalehelt või järgmiselt lingilt: https://paxful.com/privacy. Võta arvesse, et sõbraprogrammi raames võidakse teie sõpradega jagada teatud kontoteavet, sealhulgas asukoha üksikasju ja konto ajalugu.

Järgnevad sõbraprogrammile kehtivad tingimused. Paxfulil on õigus (omal äranägemisel ja etteteatamata): (a) igal ajal või aeg-ajalt mõnda või kõiki neid tingimusi muuta, sealhulgas alltoodud komisjonitasu protsente, (b) sõbraprogramm peatada või lõpetada ja/või (c) sinu sõbraprogrammi konto või Paxfuli konto peatada või alaliselt inaktiveerida, kui tegutsed teatud allkirjeldatud viisil.

Sõbraprogrammi liikmena on sul võimalus kolmandaid pooli Paxfuli Bitcoini turule tuua ja nende poolt meie platvormil tehtud BTC tehingute eest komisjonitasu teenida. Paxful tasub kõik sõbraprogrammi komisjonitasud üksnes BTC-s.

Sõbraprogramm on kahetasemeline programm, mis kehtib vaid esmakordsetele kolmanda poole kasutajatele:

 • 1. taseme sõber
  1. taseme sõber on kolmas osapool, kes registreerub Paxfuli Bitcoini turul sinu ainulaadse registreerumislingiga, mille Paxfulilt sõbraprogrammiga liitudes said.
 • 2. taseme sõber
  2. taseme sõber on kolmas osapool, kes registreerub Paxfuli Bitcoini turul sinu 1. taseme sõbrale loodud Paxfuli ainulaadse registreerumislingiga.

Makstav komisjonitasu.

Kui Paxful ei ole kokku leppinud teisiti, siis iga kord, kui sinu 1. taseme sõber või 2. taseme sõber Paxfulis BTC ostutehingu lõpule viib, teenid Paxfulilt komisjonitasu.

Küllap tead, et Paxful võtab iga platvormil tehtud tehingu pealt hoiutasu. Paxful võib hoiutasu igal ajal muuta. Hoiutasu selgituse ja praeguse summa leiad järgmiselt lingilt: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Kui 1. taseme sõber viib Paxfulis BTC ostutehingu lõpule, saadab Paxful sinu sõbraprogrammi rahakotti summa (BTC-des), mis on 50% sel hetkel kehtivast hoiutasust.
 • Kui 2. taseme sõber viib Paxfulis BTC ostutehingu lõpule, saadab Paxful sinu sõbraprogrammi rahakotti summa (BTC-des), mis on 10% sel hetkel kehtivast hoiutasust.
 • Kuid kui 1. taseme sõber teeb BTC ostutehingu sõbraprogrammi mõne teise liikme 1. taseme sõbraga, saab kumbki teist ja kolmas kasutaja võrdse osa 50% komisjonitasust.
 • Samamoodi, kui 2. taseme sõber teeb BTC ostutehingu sõbraprogrammi mõne teise liikme 2. taseme sõbraga, saab kumbki teist ja kolmas kasutaja võrdse osa 10% komisjonitasust.
 • 1. taseme sõbraga või 2. taseme sõbraga tehinguid tehes sa komisjonitasu ei teeni.

Selliste tehingutega teenitav komisjonitasu saadetakse harilikult kohe pärast tehingu lõpuleviimist sinu sõbraprogrammi rahakotti. Iga kord, kui selline tehing edukalt lõpule viiakse, saadab Paxful sulle kinnitusmeili. Sel viisil saad jälgida sõbraprogrammi saldo kasvamist Paxfuli töölaual.

Teatud tingimustel võid teenida sõbrapreemiat ka iga 1. taseme või 2. taseme sõbra Paxfuli BTC müügitehingu pealt. Lisateavet 1. taseme või 2. taseme sõprade müügitehingutelt teenimise kohta saad Paxfuli klienditoelt e-posti aadressil [email protected]. Paxfulil on õigus oma äranägemisel otsustada, kas saad müügitehingutelt sõbrapreemiat teenida.

Komisjonitasude väljavõtmine.

Kui sinu sõbraprogrammi saldo väärtus on vähemalt 10 USA dollarit (BTC selleaegse väärtusega), saad kogu oma saldo Paxfuli BTC rahakotti kanda. Kui sinu sõbraprogrammi rahakoti saldo jõuab maksimumväärtuseni 300 $, palutakse sul esitada oma isik ja aadress kinnitada. Kui see on tehtud, saad oma sissetulekutega teha, mida soovid. Selle või mis tahes muu nõutava teabe esitamisel kinnitad, et kogu teave on tõene, täpne ega pole eksitav. Nõustud meid kohe teavitama mis tahes esitatud teabe muutmisest. Annad meile loa teha otse või kolmandate poolte kaudu järelepärimisi, mida peame vajalikuks sinu identiteedi tuvastamiseks või sinu ja/või meie kaitsmiseks pettuste või muude finantskuritegude eest ning võtma selliste järelepärimiste tulemustel põhinedes meetmeid, mida peame vajalikuks. Kinnitad ja nõustud, et meie järelepärimiste läbiviimisel võidakse sinu isikuandmed avaldada krediidiinfobüroodele ja pettuste ennetamise või finantskuritegude agentuuridele ning et need asutused võivad meie järelepärimistele vastata kogu infoga.

Vihje: teenitud Bitcoini võid maha müüa siinsamas, et teenida maksimaalselt tulu.

Keelatud toimingud

Järgnev on tüüpiline (kuid mitte täielik) loend käitumisviisidest ja tavadest, mille põhjal võib Paxful (Paxfuli äranägemise järgi) (a) tühistada või nõuda tagasi sinu teenitud (k.a väljavõetud) komisjonitasu ja/või (b) peatada või alaliselt inaktiveerida sinu sõbraprogrammi ja Paxfuli konto(d).

 • Rämpsposti kasutamine inimeste Paxfuli platvormile kustumiseks.
 • Mistahes ebaseaduslikud tegevused, olenemata sellest, kas need on seotud Paxfuli platvormi ja teenuste kasutamisega.
 • Paxfuli platvormil täiendavate kontode loomine, mis teenivad Paxfuli sõbraprogrammist kasu. Sul võib olla vaid üks konto ja sa ei tohi müüa, laenata, jagada ega teha oma kontot või kontole juurdepääsemiseks vajalikke üksikasju kättesaadavaks kellelegi teisele peale sinu enda. Kontol valeinfo esitamine, kodumaa teabe võltsimine või võltsitud isikutunnistuse esitamine on rangelt keelatud.
 • Sinu või sinu esindajate poolne käesolevatest tingimustest tulenevate mistahes kohustuste igasugune rikkumine.
 • Sõnade „pax“ või „paxful“ või mis tahes teiste välimuse või kõla poolest sarnaste või muude sõnade, tähiste või nimetuste kasutamine mis tahes reklaamivormide või muu meedia või sinu loodud, levitatud või muul viisil kontrollitud teabe jaoks, mida Paxful peab oma kaubamärgile PAXFUL eksitavalt sarnaseks.
 • (a) Paxfuli või selle juhtide, ametnike, töötajate, töövõtjate, agentide või esindajate või (b) Paxfuli platvormi kasutajate, sealhulgas teiste sõbraprogrammi liikmete halvustamine, laimamine või teotamine.
 • Osalemine tegevustes, mille puhul Paxful arvab (oma äranägemisel), et need võivad kaasa tuua õigusliku, regulatiivse või kohtuliku kontrolli mistahes riigi, rahvusvahelise organi (sh Euroopa Liidu) või muu jurisdiktsiooni või valitsusasutuse seaduste, eeskirjade või määruste alusel (sealhulgas ebaseaduslikud hasartmängud, pettused, rahapesu või terroristlikud tegevused).
 • Mistahes ebaseaduslikud tegevused, olenemata sellest, kas need on seotud Paxfuli platvormi ja teenuste kasutamisega.
 • Vale, ebatäpse või eksitava teabe esitamine.
 • Vale, ebatäpse või eksitava teabe esitamine isiku ja aadressi kinnitamisel.
 • Kolmandate poolte kaasamine või sundimine selles jaotises nimetatud keelatud tegevuste tegemisse.

Intellektuaalomandiõigused

Kui me ei ole määranud teisiti, kuuluvad kõik veebisaidi ja meie teenustega koos esitatud sisu intellektuaalomandiõigused Paxfulile või meie litsentsiandjatele või -tarnijatele ning neid kaitsevad kohaldatavad intellektuaalomandi seadused. Me ei anna veebisaidi sisu kasutamiseks ühtegi kaudset litsentsi. Veebisaidi materjalide müümine ja muutmine, sealhulgas materjalide reprodutseerimine, kuvamine, avalik esitamine, jagamine või muul viisil kasutamine avalikul või kaubanduslikul eesmärgil on keelatud. Materjalide kasutamine mis tahes muul veebisaidil või failide ühiskasutuse või muu sarnase teenusega mis tahes eesmärgil on keelatud.

Meie veebisaidil oleva või veebisaidu kaudu juurdepääsetava materjali või sisu kopeerimine on meie kirjaliku loata keelatud. Kõik õigused, mida ei ole siin veebisaidil olevate materjalide kasutamiseks selgesõnaliselt antud, kuuluvad täielikult Paxfulile.

Vastutuse piiramine/lahtiütlus

See sait ja sõbraprogramm esitatakse teile teadmiseks ja kasutamiseks kvaliteedi ja kättesaadavuse garantiita ning igasugsuste lubaduste ja kinnitusteta. Me ei anna kohaldatava õigusega lubatud maksimaalsel määral saidi või sõbraprogrammiga seoses mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas kaudseid garantiisid rahuldava kvaliteedi, funktsionaalsuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse, mitterikkumise, ühilduvuse, turvalisuse, täpsuse, seisukorra või täielikkuse kohta ega kasutamisest või tehingute tegemisest tulenevaid mis tahes kaudseid garantiisid.

Me ei vastuta kohaldatava õigusega lubatud maksimaalsel määral järgneva eest:

 • 1. mis tahes majanduslik kahju (sealhulgas tulu, kasumi, lepingute, äritegevuse või eeldatava säästu kadu);
 • 2. mis tahes maineväärtuse ja mainekahju;
 • 3. mis tahes erikahju, kaudne või järelkahju, kuidas iganes see on tekkinud.

Hüvitamine ja vastutusest vabastamine

Nõustud vabastama Paxful, Inc-i (ja kõik meie ametnikud, juhid, liikmed, töötajad, agendid ning partnerid) mis tahes nõuetest, nõudmistest, toimingutest, kahjudest, kaotusest, kuludest või kulutustest, sealhulgas mõistlikest õiguskuludest, mis tulenevad või on seotud: meie sõbraprogrammi kasutamise või sellega seotud tegevusega; või käesolevate tingimuste sinupoolse rikkumisega. Lisaks nõustud täielikult vastutama (ja hüvitad meile täielikult) kõigi nõuete, kahjude, kaotuste, kulude ja kulutuste, sealhulgas õiguskulude eest, mis oleme kandnud ja mis tulenevad või on seotud käesolevate tingimuste sinupoolse rikkumisega või mis tahes muude kohustuste eest, mis tulenevad või on seotud teenuste või sõbraprogrammi kasutamisega sinu poolt või mis tahes teise inimese poolt, kes kasutab teenuseid sinu kasutajakonto, seadme või interneti-konto kaudu; või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste sinupoolse rikkumise eest.

Üldine

Käesolevaid tingimusi ja veebisaidi ning sõbraprogrammi kasutamist reguleeritakse ja tõlgendatakse Ameerika Ühendriikide seaduse järgi. Kõik käesolevate tingimuste või veebisaidi või sõbraprogrammi kasutamisega seotud vaidlused lahendatakse üksnes Ameerika Ühendriikide kohtus. Mitte ükski nende tingimuste osa ei mõjuta Ameerika Ühendriikide seadustest tulenevaid seadusjärgseid õiguseid. Kuni mõni Ameerika Ühendriikide kohus tunnistab käesolevad tingimused tervikuna või osaliselt kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud osade kehtivust või jõustatavust. Käesolevate tingimuste pealkirjad täidavad üksnes teavitamise eesmärki ega ole tingimuste jõustavateks punktideks.